Thế năng CLLX tăng hay giảm bao nhiêu lần ?

Bài toán
Một CLLX dao động điều hoà, lúc t = 0 pha dao động là $\dfrac{\pi }{4}$. Sau đó vào thời điểm t, khi động năng con lắc giảm $\dfrac{1}{2}$ lần (so với lúc t = 0) thì thế năng của nó lúc đó tăng hay giảm đi bao nhiêu lần ?
A. giảm 2 lần
B. tăng 1,5 lần
C. tăng 2 lần
D. giảm $\dfrac{2}{3}$ lần
 
Bài toán
Một CLLX dao động điều hoà, lúc t = 0 pha dao động là $\dfrac{\pi }{4}$. Sau đó vào thời điểm t, khi động năng con lắc giảm $\dfrac{1}{2}$ lần (so với lúc t = 0) thì thế năng của nó lúc đó tăng hay giảm đi bao nhiêu lần ?
A. giảm 2 lần
B. tăng 1,5 lần
C. tăng 2 lần
D. giảm $\dfrac{2}{3}$ lần
Ta có: Lúc $t=0$, vật đang ở vị trí $x=\dfrac{A\sqrt{2}}{2}$ tức là vị trí động năng bằng thế năng: $E_{d_{1}}=E_{t_{1}}=\dfrac{E}{2}$
Lúc sau: $E_{d_{2}}=\dfrac{E_{d_{1}}}{2}=\dfrac{E}{4}\Rightarrow E_{t_{2}}=E-\dfrac{E}{4}=\dfrac{3E}{4}$
Suy ra: $\dfrac{E_{t_{2}}}{E_{t_{1}}}=\dfrac{3}{2}$
Chọn B.
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
A Gốc thế năng đàn hồi tại VTCB của CLLX treo thằng đứng Bài tập Dao động cơ 0
H Ở thời điểm mà M có động năng bằng thế năng thì tỉ số giữa động năng vs thế năng của N là? Bài tập Dao động cơ 2
THẦN CHẾT HƯ VÔ Thế năng của nó biến đổi với tần số Bài tập Dao động cơ 2
THẦN CHẾT HƯ VÔ Độ lớn lực căng dây tại vị trí có động năng bằng thế năng Bài tập Dao động cơ 2
minhanhmia Thế năng của vật tại thời điểm t là: Bài tập Dao động cơ 3
minhanhmia Khi vật có vận tốc bằng 25 cm/s thì thế năng của nó bằng Bài tập Dao động cơ 9
T Thời gian ngắn nhất để vật đi từ vị trí có động năng bằng 3 lần thế năng đến vị trí có thế năng bằng Bài tập Dao động cơ 4
H Hãy xác định thời điểm thứ 2014 vật có động năng bằng thế năng? Bài tập Dao động cơ 3
H Bài toán liên quan đến động năng, thế năng của dao động cơ Bài tập Dao động cơ 7
ĐỗĐạiHọc2015 Thì thế năng của vật B gần giá trị nào nhất sau đây. Bài tập Dao động cơ 2
L Công suất lực hồi phục cực đại đến lúc động năng gấp 3 lần thế năng Bài tập Dao động cơ 5
T Giá trị lớn nhất của thế năng là Bài tập Dao động cơ 1
CrapWolf Góc lệch của dây treo khi động năng bằng 3 lần thế năng là Bài tập Dao động cơ 1
F Ở thời điểm mà M có động năng bằng thế năng , tỷ số động năng của M và động năng của N là ? Bài tập Dao động cơ 2
Học Lý Vận tốc trung bình tính từ thời điểm ban đầu đến vị trí động năng bằng 1/3 thế năng lần thứ 2 là Bài tập Dao động cơ 9
K Tính khoảng thời gian ngắn nhất từ khi động năng bằng thế năng đến khi động năng đạt giá trị cực đại Bài tập Dao động cơ 3
N Độ tăng thế năng đàn hồi của con lắc so với vị trí ban đầu Bài tập Dao động cơ 4
K Lực căng dây treo con lắc khi vật nhỏ qua vị trí thế năng bằng một nửa động năng là: Bài tập Dao động cơ 1
Hải Quân Góc lệch của dây treo khi động năng bằng 3 lần thế năng là? Bài tập Dao động cơ 5
NTH 52 Thế năng đàn hồi lớn nhất của lò xo có được trong quá trình vật m dao động mà thang máy chuyển động Bài tập Dao động cơ 7
Quyết Tâm Đỗ Đại Học Tốc độ của vật tại vị trí mà động năng bằng n thế năng là? Bài tập Dao động cơ 3
V Năng lượng của hệ dao động thay đổi như thế nào Bài tập Dao động cơ 3
L Thế năng trong dao động điều hòa Bài tập Dao động cơ 2
lehuy2561997 Tỉ số giữa thế năng và động năng của con lắc đơn Bài tập Dao động cơ 2
21653781 Thế năng của con lắc sẽ biến thiên với tần số Bài tập Dao động cơ 5
H Tính động năng của con lắc 2 khi biết thế năng con lắc 1 Bài tập Dao động cơ 2
BackSpace Tính lực tác dụng lên điểm treo LX khi động năng = 3 lần thế năng. Bài tập Dao động cơ 1
D Tốc độ của vật ở vị trí động năng bằng hai lần thế năng? Bài tập Dao động cơ 1
xuongrongnt Kể từ lúc thả vật thời điểm con lắc có thế năng bằng 3 lần động năng lần 3 là Bài tập Dao động cơ 1
B Năng lượng của con lắc thay đổi như thế nào? Bài tập Dao động cơ 0
M Thời điểm chất điểm đi qua vị trí có động năng bằng thế năng lần thứ 1016 là Bài tập Dao động cơ 1
bluecat Tính tỉ số động năng của M và thế năng của N Bài tập Dao động cơ 2
highhigh Thế năng cực đại thay đổi như thế nào? Bài tập Dao động cơ 1
Gem Khi vật có tốc độ lớn nhất thì thế năng đần hồi của lò xo bằng? Bài tập Dao động cơ 2
huynhcashin Khi vật có tốc độ lớn nhất thì thế năng đàn hồi của lò xo bằng Bài tập Dao động cơ 17
thien than cua gio Khoảng thời gian trong mỗi chu kì để vật có động năng lớn hơn 3 lần thế năng là Bài tập Dao động cơ 1
thien than cua gio Sau 1/4 chu kì thế năng của vật tăng gấp ba lần, động năng của vật là Bài tập Dao động cơ 5
phaidodaihoc1996 Khi thế năng của con lắc thứ nhất là 0.4J thì động năng của con lắc thứ 2 là bao nhiêu? Bài tập Dao động cơ 1
T Xác định li độ góc khi động năng bằng 3 lần thế năng Bài tập Dao động cơ 1
hao.baobinh10 Tỉ số động năng của M và thế năng của N Bài tập Dao động cơ 1
Janny Phương Cần chọn gốc thế năng ở vị trí M nào để biểu thức tổng thế năng của vật có dạng Bài tập Dao động cơ 2
V Tại vị trí đó thế năng con lắc L' bằng 4 lần thế năng con lắc L. Tính l và l' Bài tập Dao động cơ 3
LeLinh Hỏi khi dao động 1 có động năng $W_{đ 1}=0.08J$ thì dao động 2 có thế năng là bao nhiêu? Bài tập Dao động cơ 3
dau xu toc roi Độ giảm thế năng của con lắc lò xo Bài tập Dao động cơ 1
L Li độ dài của con lắc tại vị trí mà ở đó động năng và thế năng dao động của con lắc bằng nhau là: Bài tập Dao động cơ 1
To_Be_The_Best Cơ năng của con lắc sau khi tác dụng điện trường thay đổi như thế nào Bài tập Dao động cơ 11
superstar Ở thời điểm M có động năng gấp 3 lần thế năng tỉ số động năng của M và thế năng của N là ? Bài tập Dao động cơ 2
LeLinh Khoảng thời gian ngắn nhất để một nửa động năng của vật nặng chuyển chuyển thành thế năng của lò xo Bài tập Dao động cơ 2
N Kể từ thời điểm ban đầu t = 0, khoảng thời gian nhỏ nhất để tỉ số giữa động năng của vật và thế năn Bài tập Dao động cơ 1
lvcat Xác định vị trí của thế năng trọng trường Bài tập Dao động cơ 4
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top