Bước sóng của tia $\gamma$ là ?

Bài toán
Hạt nhân $Ra226$ phóng xạ tạo thành hạt $\alpha$ với $K_\alpha=4,54MeV$, tia $\gamma$ và hạt nhân $Rn222$. Biết: $m_e=0,000549u$, $m_\alpha=4,001505u$, $m_{Ra}=226,025406u$,$m_{Rn}=222,017574u$,$1u=931,5\dfrac{MeV}{c^{2}}$, $1eV=1,6.10^{-19}J$,$h=6,625.10^{-34}J$,$c=3.10^{8}\ \left(\text{m}/\text{s}\right)$, bỏ qua động lượng của photon $\gamma$, hạt nhân $Ra$ đứng yên. Bước sóng của tia $\gamma$ là:
A. $2,5.10^{-12}m$
B. $5.10^{-12}m$
C. $7,5.10^{-12}m$
D. $10.10^{-12}m$
 
Last edited:
Bài toán
Hạt nhân $Ra226$ phóng xạ tạo thành hạt $\alpha$ với $K_\alpha=4,54MeV$, tia $\gamma$ và hạt nhân $Rn222$. Biết: $m_e=0,000549u$, $m_\alpha=4,001505u$, $m_{Ra}=226,025406u$,$m_{Rn}=222,017574u$,$1u=931,5\dfrac{MeV}{c^{2}}$, $1eV=1,6.10^{-19}J$,$h=6,625.10^{-34}J$,$c=3.10^{8}\ \left(\text{m}/\text{s}\right)$, bỏ qua động lượng của photon $\gamma$, hạt nhân $Ra$ đứng yên. Bước sóng của tia $\gamma$ là:
A. $2,5.10^{-12}m$
B. $5.10^{-12}m$
C. $7,5.10^{-12}m$
D. $10.10^{-12}m$
Đề Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 cho khối lượng of electron, không biết khối lượng cho ở trên là khối lượng nguyên tử hay khối lượng hạt nhân?
 
Đề Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 cho khối lượng of electron, không biết khối lượng cho ở trên là khối lượng nguyên tử hay khối lượng hạt nhân?
Thế định hướng của bạn về Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 này như thế nào?
 
Năng lượng của photon là chênh lệch giữa năng lượng của He trong Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 toán vào khi đo thực tế. Kanfa đã cho mình nghĩ là đo thực tế.
 
Mình cũng đang bí Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 này, bạn nào có cách giải thì chỉ giúp với
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
K Bước sóng nhỏ nhất của bức xạ mà nguyên tử có thể phát ra sau đó là: Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
H Bước sóng của tia γ là ? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 0
minhdoan Tính bước sóng của bức xạ $\gamma$ Bài tập Hạt nhân nguyên tử 4
adamdj Bước sóng ngắn nhất của dãy $Banme$ Bài tập Hạt nhân nguyên tử 4
Văn Long Tỉ số giữa bước sóng dài nhất và bước sóng ngắn nhất bằng? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 2
lehuy2561997 Tỉ số bước sóng là Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
Joyka Tỉ số giữa bước sóng hồng ngoại lớn nhất và bước sóng nhìn thấy nhỏ nhất mà nguyên tử có thể phát ra Bài tập Hạt nhân nguyên tử 7
nghiaminh12345 Hãy tính số hạt nhân của nguồn bị phân rã trong 2 ngày; sau 8 năm Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
lethisao Xác định năng lượng của phản ứng tỏa ra hay thu vào Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
Double H Tính chu kì phân rã của $_{14}^{31}\textrm{Si}$ Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
V Tính góc tạo bởi hướng của 2 hạt nhân bay ra cùng động năng Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
ahehe Góc giữa các hướng chuyển động của hạt p và hạy Li có độ lớn gần bằng giá trị nào nhất? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
D Tính tỉ số k của 2 chất Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
D Tốc độ tích tụ của trầm tích ở biển Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
Văn Long Tính tuổi của mẫu thiên thạch Bài tập Hạt nhân nguyên tử 2
O Tính công suất tiêu thụ của nhà máy điện Bài tập Hạt nhân nguyên tử 4
T Tỉ lệ của U(235) trong Urani tự nhiên cách đây 4,5 tỉ năm là bao nhiêu? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 2
K Tính chu kỳ bán rã của natri Bài tập Hạt nhân nguyên tử 2
Nguyễn Minh Hiền Tốc độ bay ra của hạt oxi xấp xỉ bằng? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 3
Hải Quân Động năng của hạt α bằng? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 2
Hải Quân Động năng của hạt α bằng? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 0
please help Tần số của tia gama là? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
canhdieunogio Chu kỳ bán rã của chất phóng xạ bằng Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
Hải Quân Tỉ lệ của U235 trong urani tự nhiên vào thời kì trái đất được tạo thành cách đây 4,5 tỉ năm là: Bài tập Hạt nhân nguyên tử 4
P Góc giữa hai vecto vận tốc của hạt $\alpha $ và X là: Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
K Độ phóng xạ của lượng Rn còn lại là: Bài tập Hạt nhân nguyên tử 9
ĐỗĐạiHọc2015 Số hạt nhân của nguồn này phân rã trong 3h là Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
ĐỗĐạiHọc2015 Chu kì bán rã của chất phóng xạ là Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
Long Stoner Sau bao lâu thì tốc độ tạo thành hạt nhân của hạt nhân con đạt giá trị $N=10^{9}$ hạt/s Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
apple13197 Sau bao lâu thì tốc độ tạo thành hạt nhân của hạt nhân con đạt giá trị $N=10^{9}$ hạt/s Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
apple13197 Sau 10 giờ sau đó tỉ số hạt nguyên tử của hai loại hạt trên bằng Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
Thanh Lam Tính khoảng thời gian để số hạt nguyên chất của hỗn hợp chỉ còn một phần ba số hạt ban đầu Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
X Góc tạo bởi phương chuyển động của 2 hạt X? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 0
Hoàng Thành Tuổi của mẫu gỗ cổ là? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
S Năng lượng tỏa ra của phản ứng hạt nhân Bài tập Hạt nhân nguyên tử 4
H Tính tuổi của sinh vật cổ Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
ĐỗĐạiHọc2015 Nếu phản ứng tỏa ra năng lượng \Delta E thì động năng của hạt B là. Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
Enzan Tìm giá trị của $x$? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 0
cuonghp96 Động năng của hạt proton sinh ra có giá trị là Bài tập Hạt nhân nguyên tử 5
cuonghp96 Động năng của Bài tập Hạt nhân nguyên tử 3
highhigh Bỏ qua động năng của các hạt sinh ra, năng lượng tối thiểu hạt $\alpha $ để phản ứng xảy ra : Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
S Động năng của hạt nhân C là Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
S Năng lượng liên kết riêng của hạt nhân heli này là Bài tập Hạt nhân nguyên tử 7
highhigh Quang phổ của đám khí này có bao nhiêu vạch nằm trong vùng nhìn thấy Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
highhigh Tính vận tốc cực đại của êlectron khi rời khỏi nguyên tử đó Bài tập Hạt nhân nguyên tử 3
highhigh Tần số của tia $\gamma $ là Bài tập Hạt nhân nguyên tử 0
Huy Nguyễn Động năng của hạt anpha xấp xỉ bằng ? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
Bo Valenca Động năng của hạt nhân X có tốc độ nhỏ hơn là Bài tập Hạt nhân nguyên tử 0
ĐỗĐạiHọc2015 Với $N_2=2,3N_1$. Chu kì ban rã của chất đó là Bài tập Hạt nhân nguyên tử 3
nguyenvanthanh Hằng số phóng xạ của ngồn hỗn hợp là Bài tập Hạt nhân nguyên tử 2
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top