Li độ cực đại của vật sau khi qua VTCB đầu tiên là:

Bài toán
Một con lắc lò xo có $K = 200 \ \text{N}/\text{m}$, vật nhỏ có $m=80 \ \text{g}$, dao động trên mp nằm ngang, hệ số ma sát trượt 0,1. Ban đầu đưa vật đến vị trí lò xo bị dãn 10 cm rồi thả nhẹ. Li độ cực đại của vật sau khi qua VTCB đầu tiên là:
A. 9,5cm
B. 8,6
C. 6,8
D. 7,6
 
Tính mãi ra được 9,92 không biết đúng không
Lời giải
Ta có:
$x_{0}=\dfrac{\mu mg}{k}=4.10^{-4}\left(m\right)$, $\Delta l_{0}=\dfrac{mg}{k}=4.10^{-3}\left(m\right)=0,4\left(cm\right)\Rightarrow A=10-0,4 = 9,6\left(cm\right)=0,096\left(m\right)$. Có: $A-x_{0}=0,0956-4.10^{-4}=0,0952\left(m\right)=9,52\left(cm\right)$. Vậy đáp án A.
 
Last edited:
Ta có:
$x_{0}=\dfrac{\mu mg}{k}=4.10^{-4}\left(m\right)$, $\Delta l_{0}=\dfrac{mg}{k}=4.10^{-3}\left(m\right)=0,4\left(cm\right)\Rightarrow A=10-0,4 = 9,6\left(cm\right)=0,096\left(m\right)$. Có: $A-x_{0}=0,0956-4.10^{-4}=0,0952\left(m\right)=9,52\left(cm\right)$. Vậy đáp án A.
Đề ghi con lắc lò xo nằm ngang mà bạn
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
N Thời gian ngắn nhất từ khi thả tay đến khi vật ở vị trí mà lực đàn hồi có độ lớn bằng 2/3 lực đàn hồi cực đại và đang giảm là ? Bài tập Dao động cơ 0
Lại Nam Anh Trong 1 chu kì, khoảng thời gian vật có độ lớn gia tốc không vượt quá một nửa gia tốc cực đại là Bài tập Dao động cơ 3
EDoGaWa Tính tốc độ cực đại của m Bài tập Dao động cơ 0
ĐỗĐạiHọc2015 Độ lớn vận tốc cực đại của vật $m_3$ bằng. Bài tập Dao động cơ 1
Geni Nguyễn Biên độ giao động B có giá trị cực đại khi A bằng? Bài tập Dao động cơ 2
L Xét trong hệ quy chiếu gắn với xe tốc độ cực đại của con lắc đơn trong quá trình dao động là? Bài tập Dao động cơ 0
T Biên độ góc cực đại $\alpha$ của con lắc đơn phải thỏa mãn điều kiện nào? Bài tập Dao động cơ 1
L Chu kì của con lắc và lực căng cực đại của dây có độ lớn là Bài tập Dao động cơ 0
Đông Hoa Đế Quân Tốc độ cực đại của dao động là Bài tập Dao động cơ 6
O Tính biên độ dao động của vật và lực đàn hồi cực đại của lò xo. Bài tập Dao động cơ 0
O Xác định tốc độ cực đại của vật? Bài tập Dao động cơ 1
T Tìm tốc độ dao động cực đại của chất điểm Bài tập Dao động cơ 1
T Thời gian ngắn nhất để con lắc đi từ vị trí cân bằng đến vị trí có li độ cực đại là Bài tập Dao động cơ 2
V Tiến hành giữ chặt lò xo tại vị trí cách vật 1 đọan l, khi đó tốc độ cực đại của vật là? Bài tập Dao động cơ 8
Chettroi Khi bóng của người A đang chuyển động với tốc độ cực đại thì bóng của người B có tốc độ bằng Bài tập Dao động cơ 4
giolanh Độ lớn cực đại của lực đàn hồi gần bằng? Bài tập Dao động cơ 8
K Thời điểm tốc độ tương đối giữa 2 vật đạt cực đại là ? Bài tập Dao động cơ 0
H Khoảng thời gian vật đi từ t = 0 đến độ cao cực đại lần thứ hai? Bài tập Dao động cơ 3
H Tốc độ dao động cực đại của vật sau khi qua O lần đầu tiên Bài tập Dao động cơ 1
hoàidien Tìm khoảng thời gian ngắn kể từ khi vật dao động đến khi vật qua vị trí có độ lớn gia tốc cực đại? Bài tập Dao động cơ 9
K Giá trị nhỏ nhất của Δt để biên độ dao động của vật 2 so với vật 1 đạt giá trị cực đại là? Bài tập Dao động cơ 4
Nguyễn Hương Ly Độ cao cực đại mà con lắc đạt được là?? Bài tập Dao động cơ 4
hoàidien Tốc độ cực đại của chất điểm Bài tập Dao động cơ 5
V Tốc độ dao động cực đại của vật là: Bài tập Dao động cơ 10
lyphaiduoc9 Giá trị nhỏ nhất của t để biên độ dao động của vật 2 so với vật 1 đạt giá trị cực đại Bài tập Dao động cơ 2
N Tìm biên độ dao động cực đại của m để dao động đó là dao động điều hoà Bài tập Dao động cơ 1
Mờ Rờ Light Tốc độ cực đại của dao động là? Bài tập Dao động cơ 4
N Số lần điểm M chuyển thành điểm dao động với biên độ cực đại là? Bài tập Dao động cơ 1
Hải Quân Tốc độ dao động cực đại sau khi vật qua vị trí O lần đầu tiên là>? Bài tập Dao động cơ 0
M Độ lệch pha cực đại giữa x1 và x2 gần với giá trị nào nhất Bài tập Dao động cơ 4
Hải Quân Tốc độ cực đại mà vật đạt được là? Bài tập Dao động cơ 6
A Trong quá trình dao động thì tốc độ cực đại mà quả cầu đạt được là: Bài tập Dao động cơ 1
Hải Quân Tốc độ cực đại mà vật đạt được là? Bài tập Dao động cơ 1
ĐỗĐạiHọc2015 Tốc độ cực đại của chất điểm gần với giá trị nào nhất sau đây: Bài tập Dao động cơ 1
ĐỗĐạiHọc2015 Độ lớn lực kéo về cực đại là: Bài tập Dao động cơ 1
T Trong quá trình con lắc đơn dao động , tốc độ cực đại của quả cầu Bài tập Dao động cơ 2
Hassan_pro Biên độ dao động cực đại của vật trong quá trình dao động là? Bài tập Dao động cơ 1
Hải Quân Tốc độ dao động cực đại của phần tử môi trường lớn gấp bao nhiêu lần tốc độ truyền sóng? Bài tập Dao động cơ 1
Hải Quân Trong quá trình dao động, tốc độ cực đại của vật nhỏ là? Bài tập Dao động cơ 0
kyubi0310 Tốc độ cực đại Bài tập Dao động cơ 1
Hải Quân Độ cao cực đại? Bài tập Dao động cơ 1
Hải Quân Tìm khoảng thời gian ngắn kể từ khi vật bắt đầu dao động đến vị trí có độ lớn gia tốc cực đại? Bài tập Dao động cơ 5
dhdhn Trong quá trình dao động thì tốc độ cực đại mà quả cầu đạt được là? Bài tập Dao động cơ 2
kyubi0310 Tốc độ cực đại sau khi lực F ngừng tác dụng Bài tập Dao động cơ 1
N Tốc độ cực đại của vật sau chuyển động là Bài tập Dao động cơ 2
E Xác định độ cao cực đại so với vị trí cân bằng Bài tập Dao động cơ 4
T Khi đó vật m sẽ dao động điều hòa với tốc độ cực đại bằng Bài tập Dao động cơ 1
dhdhn Tính li độ cực đại của vật Bài tập Dao động cơ 5
G Tính tốc độ cực đại của vật sau khi lò xo bị giữ Bài tập Dao động cơ 6
C Tốc độ cực đại của dao động là Bài tập Dao động cơ 1
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top