Tính điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch

Bài toán
Cho đoạn mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp, trong đó L là cuộn thuần cảm, C là tụ có điện dung biến đổi được. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp có giá trị hiệu dụng U và tần số f không thay đổi. Điều chỉnh giá trị của điện dung của tụ người ta thấy, ứng với hai giá trị $C_1$ và $C_2$ thì cường độ dòng điện trong mạch lệch pha nhau góc $\dfrac{\pi }{3}$ , điện áp hiệu dụng trên tụ có cùng giá trị 60V. Ứng với giá trị điện dung $C_3$ thì điện áp hiệu dụng trên tụ có độ lớn cực đại, mạch tiêu thụ công suất bằng một nửa công suất cực đại. Tính điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch.
A. $20 \sqrt{6}$ V
B. $20 \sqrt{3}$ V
C. 30 V
D. $30 \sqrt{2}$ V

Có 1 Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 tương tự thế này rồi nhưng Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 này là cường độ dòng điện lệch pha nhau. Mong mọi người giúp với!
 
Cho đoạn mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp, trong đó L là cuộn thuần cảm, C là tụ có điện dung biến đổi được. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp có giá trị hiệu dụng U và tần số f không thay đổi. Điều chỉnh giá trị của điện dung của tụ người ta thấy, ứng với hai giá trị C1 và C2 thì cường độ dòng điện trong mạch lệch pha nhau góc \frac{\pi }{3} , điện áp hiệu dụng trên tụ có cùng giá trị 60V. Ứng với giá trị điện dung C3 thì điện áp hiệu dụng trên tụ có độ lớn cực đại, mạch tiêu thụ công suất bằng một nửa công suất cực đại. Tính điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch.
A. 20 \sqrt{6} V B. 20 \sqrt{3} V C. 30 V C. 30 \sqrt{2} V

Có 1 Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 tương tự thế này rồi nhưng Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 này là cường độ dòng điện lệch pha nhau. Mong mọi người giúp với!
Latex của bạn sai rồi, gõ lại đi nhé :D
 
Cho đoạn mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp, trong đó L là cuộn thuần cảm, C là tụ có điện dung biến đổi được. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp có giá trị hiệu dụng U và tần số f không thay đổi. Điều chỉnh giá trị của điện dung của tụ người ta thấy, ứng với hai giá trị C1 và C2 thì cường độ dòng điện trong mạch lệch pha nhau góc $\dfrac{\pi }{3}$ , điện áp hiệu dụng trên tụ có cùng giá trị 60V. Ứng với giá trị điện dung C3 thì điện áp hiệu dụng trên tụ có độ lớn cực đại, mạch tiêu thụ công suất bằng một nửa công suất cực đại. Tính điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch.
A. $20 \sqrt{6} V$ B. $20 \sqrt{3} V$ C. $30 V$ C. $30 \sqrt{2} V$

Có 1 Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 tương tự thế này rồi nhưng Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 này là cường độ dòng điện lệch pha nhau. Mong mọi người giúp với!
Bạn chú ý đặt các công thức trong hai dấu
Mã:
$$
Nó mới hiển thị được.
Bài này chỉ cần sử dụng công thức 2 giá trị của C để có cùng 1 giá trị của $U_C$ :
$U_C=U_{C_{max}} \cos \left(\dfrac{\varphi _1-\varphi _2}{2} \right)$
$\Rightarrow U_{C_{max}}=\dfrac{60}{\cos \dfrac{\pi }{6}}=40\sqrt{3} V$
Khi $U_{C_{max}}$ ta có:
$P=\dfrac{U^2}{R}\cos ^2\varphi _3=P_{max}\cos ^2\varphi _3=\dfrac{P_{max}}{2}$
$\Rightarrow \cos \varphi _3=\dfrac{\sqrt{2}}{2}$
Vẽ giản đồ suy ra: $U=\dfrac{U_{C_{max}}}{\sqrt{2}}=20\sqrt{6}\left(V \right)$
Chọn A.
 
Bạn chú ý đặt các công thức trong hai dấu
Mã:
$$
Nó mới hiển thị được.
Bài này chỉ cần sử dụng công thức 2 giá trị của C để có cùng 1 giá trị của $U_C$ :
$U_C=U_{C_{max}} \cos \left(\dfrac{\varphi _1-\varphi _2}{2} \right)$
$\Rightarrow U_{C_{max}}=\dfrac{60}{\cos \dfrac{\pi }{6}}=40\sqrt{3} V$
Khi $U_{C_{max}}$ ta có:
$P=\dfrac{U^2}{R}\cos ^2\varphi _3=P_{max}\cos ^2\varphi _3=\dfrac{P_{max}}{2}$
$\Rightarrow \cos \varphi _3=\dfrac{\sqrt{2}}{2}$
Vẽ giản đồ suy ra: $U=\dfrac{U_{C_{max}}}{\sqrt{2}}=20\sqrt{6}\left(V \right)$
Chọn A.
Ở đây là i lệch pha với u cũng giống như tụ lệch với 2 đầu mạch à bạn? ?
 
Bạn chú ý đặt các công thức trong hai dấu
Mã:
$$
Nó mới hiển thị được.
Bài này chỉ cần sử dụng công thức 2 giá trị của C để có cùng 1 giá trị của $U_C$ :
$U_C=U_{C_{max}} \cos \left(\dfrac{\varphi _1-\varphi _2}{2} \right)$
$\Rightarrow U_{C_{max}}=\dfrac{60}{\cos \dfrac{\pi }{6}}=40\sqrt{3} V$
Khi $U_{C_{max}}$ ta có:
$P=\dfrac{U^2}{R}\cos ^2\varphi _3=P_{max}\cos ^2\varphi _3=\dfrac{P_{max}}{2}$
$\Rightarrow \cos \varphi _3=\dfrac{\sqrt{2}}{2}$
Vẽ giản đồ suy ra: $U=\dfrac{U_{C_{max}}}{\sqrt{2}}=20\sqrt{6}\left(V \right)$
Chọn A.
Cho mình hỏi cái công thức này làm sao chứng minh $U_C=U_{C_{max}} \cos \left(\dfrac{\varphi _1-\varphi _2}{2} \right)$.
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
B Truyền tải điện Tính điện áp 2 đầu nơi tiêu thụ điện Bài tập Điện xoay chiều 2
Cường Hoàng R biến thiên Tính điện áp hiệu dụng giữa 2 đầu R khi điều chỉnh R=2R0 Bài tập Điện xoay chiều 3
L Tức thời Tính điện áp tức thời giữa hai đầu đoạn mạch tại thời điểm t + 1/300 s Bài tập Điện xoay chiều 0
Quyết Tâm Đỗ Đại Học MBA Tính điện áp đưa vào biến thế Bài tập Điện xoay chiều 1
JDieen XNguyeen Tính điện áp hiệu dụng hai đầu tụ C và công suất của toàn mạch Bài tập Điện xoay chiều 0
N Tính điện áp hiệu dụng trên R. Bài tập Điện xoay chiều 1
mpmikisg f biến thiên Tính HSCS của mạch khi điện áp của cuộn cảm max Bài tập Điện xoay chiều 8
Huy Nguyễn L biến thiên Tính điện áp hiệu dụng trên toàn mạch Bài tập Điện xoay chiều 0
0 Điện áp ở cuộn 2 (Có số vòng $N_{2}$) để hở là $U_{2}$. Tính $U_{2}$ Bài tập Điện xoay chiều 0
P Tính tỉ số các giá trị cực đại của điện áp hiệu dụng trong hai trường hợp trên Bài tập Điện xoay chiều 2
Halerm Dép Tính điện áp hiệu dụng trên R khi thay C bằng C' Bài tập Điện xoay chiều 1
N Tính điện áp đoạn mạch AM Bài tập Điện xoay chiều 8
chinhanh9 Tính điện áp và công suất nơi phát điện. Bài tập Điện xoay chiều 0
huynhcashin Điều chỉnh L=L2 để điện áp hiệu dụng UAM cực đại. Tính L2 Bài tập Điện xoay chiều 4
D L biến thiên Tính điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch RLC Bài tập Điện xoay chiều 1
Oneyearofhope C biến thiên Tính điện áp hiệu dụng giữa 2 đầu RC Bài tập Điện xoay chiều 1
hoangkkk Tính điện áp hiệu dụng trên $R$ Bài tập Điện xoay chiều 1
LeLinh f biến thiên Tính điện áp hiệu dụng giữa hai bản tụ điện Bài tập Điện xoay chiều 5
H Tính điện áp và cường độ dòng điện hiệu dụng cuộn sơ cấp Bài tập Điện xoay chiều 3
Sky Fighter Tính $U_C$ để tổng điện áp hiệu dụng đạt max Bài tập Điện xoay chiều 3
Sky Fighter Tính điện áp 2 đầu quạt Bài tập Điện xoay chiều 1
To_Be_The_Best Tính biên độ điện áp đặt vào 2 đầu mạch Bài tập Điện xoay chiều 3
N Tính điện áp hiệu dụng của mạng điện? Bài tập Điện xoay chiều 0
P MBA Tính điện áp hiệu dụng ở 2 đầu cuộn sơ cấp? Bài tập Điện xoay chiều 1
Nắng Tính $r$ khi biết công suất và các điện áp. Bài tập Điện xoay chiều 5
dtdt95 Lệch pha Tính điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch $AM$. Bài tập Điện xoay chiều 3
kiemro721119 Lệch pha Tính điện áp giữa hai đầu đoạn mạch $AM$. Bài tập Điện xoay chiều 1
kiemro721119 Lệch pha Tính điện áp hai đầu cuộn dây và tụ điện. Bài tập Điện xoay chiều 3
Đậu Hoàng Anh Tính tỉ số giữa cảm kháng và điện trở thuần của cuộn sơ cấp Bài tập Điện xoay chiều 1
Maii_Hoa Tính điện trở hoạt động R0 và hệ số tự cảm L của cuộn dây. Bài tập Điện xoay chiều 0
L Tính độ lệch pha giữa 2 đầu đoạn mạch so với cường độ dòng điện Bài tập Điện xoay chiều 1
X MBA Tính cường độ dòng điện ở cuộn sơ cấp Bài tập Điện xoay chiều 0
Nguyễn Hương Ly Nếu mắc thêm vào mạch một điện trở R = 80 Ω thì phương trình cường độ dòng điện tính theo đơn vị amp Bài tập Điện xoay chiều 4
Quan_Tham Tính điện dung tụ điện? Bài tập Điện xoay chiều 1
beyondthecloud Tính điện trở R Bài tập Điện xoay chiều 1
GS.Xoăn C biến thiên Tính hiệu điện thế hai đầu tụ khi đó? Bài tập Điện xoay chiều 11
C Tính công suất tiêu thụ điện của đoạn mạch X? Bài tập Điện xoay chiều 5
boyvodanh97 Tính cường độ dòng điện trong mạch Bài tập Điện xoay chiều 3
L Tính điện trở mỗi bóng đèn. tổng trở của mạch Bài tập Điện xoay chiều 1
Kate Spencer Tính điện trở R? Bài tập Điện xoay chiều 3
Trà My HVCS f biến thiên Tính tần số của dòng điện khi dòng điện hiệu dụng hai đầu tụ cực đại Bài tập Điện xoay chiều 15
Khám phá vũ trụ. Tính giá trị cực đại của điện tích trên các bản tụ Bài tập Điện xoay chiều 4
X Tính cường độ dòng điện hiệu dụng qua mỗi cuộn dây của động cơ Bài tập Điện xoay chiều 4
chinhanh9 MBA Tính hiệu điện thế hai đầu điện trở R Bài tập Điện xoay chiều 1
nguyenvanthanh Tính cường độ dòng điện trong mạch trong quá trình dầu hạ xuống Bài tập Điện xoay chiều 0
hoankuty Tính số chỉ lớn nhất của vôn kế và điện dung C khi đó Bài tập Điện xoay chiều 3
N Tức thời Tính tần số dòng điện , hđt đặt vào 2 đầu mạch ? Bài tập Điện xoay chiều 1
vuhaiquan_11b3 Tính $U_{AB}$ và cường độ dòng điện qua các điện trở Bài tập Điện xoay chiều 3
phonglx MBA Tính hiệu điện thế hiệu dụng và cường độ dòng điện hiệu dụng trên cuộn sơ cấp Bài tập Điện xoay chiều 10
H Tính thể tích khí tạo nên ở mỗi điện cực Bài tập Điện xoay chiều 1
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top