Tức thời 2 đầu đoạn mạch MB 1 góc 60 độ. Điện trở thuần $R_2$ có giá trị là.

Bài toán
Cho mạch điện xoay chiều AB gồm đoạn mạch AM mắc nối tiếp với đoạn mạch MB. Đoạn mạch AM gồm 1 điện trở thuần $R_1=50\sqrt{3}\Omega $ mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung $C=\dfrac{2.10^{-4}}{3\pi }$, đoạn mạch MB gồm điện trở $R_2$ mắc nối tiếp với 1 cuộn cảm thuần. Đặt vào 2 đầu đoạn mạch AB 1 điện áp xoay chiều có biểu thức $U_{AB}=200\sqrt{2}\cos 100\pi t\left(V\right)$ thì thấy $U_{MB}=100V$ và điện áp tức thời giữa 2 đầu đoạn AB trễ pha hơn điện áp tức thời giữa 2 đầu đoạn mạch MB 1 góc 60 độ. Điện trở thuần $R_2$ có giá trị là.
A. $50\sqrt{3\Omega }$
B. $100\Omega $
C. $50\Omega $
D. $200\Omega $
 
Bài toán
Cho mạch điện xoay chiều AB gồm đoạn mạch AM mắc nối tiếp với đoạn mạch MB. Đoạn mạch AM gồm 1 điện trở thuần $R_1=50\sqrt{3}\Omega $ mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung $C=\dfrac{2.10^{-4}}{3\pi }$, đoạn mạch MB gồm điện trở $R_2$ mắc nối tiếp với 1 cuộn cảm thuần. Đặt vào 2 đầu đoạn mạch AB 1 điện áp xoay chiều có biểu thức $U_{AB}=200\sqrt{2}\cos 100\pi t\left(V\right)$ thì thấy $U_{MB}=100V$ và điện áp tức thời giữa 2 đầu đoạn AB trễ pha hơn điện áp tức thời giữa 2 đầu đoạn mạch MB 1 góc 60 độ. Điện trở thuần $R_2$ có giá trị là.
A. $50\sqrt{3\Omega }$
B. $100\Omega $
C. $50\Omega $
D. $200\Omega $
Ta có: $R_{1}=50\sqrt{3};Z_{C}=150$
Vẽ giản đồ vecto ta có được:
$U_{AM}^{2}=U^{2}+U_{MB}^{2}-2.U_{MB}.U.\cos \left(60^{o}\right)\Rightarrow U_{AM}=100\sqrt{3}\Rightarrow I=\dfrac{U_{AM}}{Z_{AM}}=\dfrac{1}{\sqrt{3}}$
$
\Rightarrow \left\{\begin{matrix}
Z_{MB}=100\sqrt{3} & & \\
Z=200\sqrt{3} & &
\end{matrix}\right.$
Từ hai phương trình này tìm được $R_{2}=50\sqrt{3}\Omega $.
 
Bài toán
Cho mạch điện xoay chiều AB gồm đoạn mạch AM mắc nối tiếp với đoạn mạch MB. Đoạn mạch AM gồm 1 điện trở thuần $R_1=50\sqrt{3}\Omega $ mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung $C=\dfrac{2.10^{-4}}{3\pi }$, đoạn mạch MB gồm điện trở $R_2$ mắc nối tiếp với 1 cuộn cảm thuần. Đặt vào 2 đầu đoạn mạch AB 1 điện áp xoay chiều có biểu thức $U_{AB}=200\sqrt{2}\cos 100\pi t\left(V\right)$ thì thấy $U_{MB}=100V$ và điện áp tức thời giữa 2 đầu đoạn AB trễ pha hơn điện áp tức thời giữa 2 đầu đoạn mạch MB 1 góc 60 độ. Điện trở thuần $R_2$ có giá trị là.
A. $50\sqrt{3\Omega }$
B. $100\Omega $
C. $50\Omega $
D. $200\Omega $
Gặp dạng Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 này mình sẽ ấn máy thử đáp án cho nó mát :))
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
H MPĐ Điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch MB nhỏ nhất có thể là Bài tập Điện xoay chiều 1
MucDong C biến thiên Điện áp hiệu dụng ở hai đầu đoạn mạch có giá trị? Bài tập Điện xoay chiều 1
D Điện áp cực đại hai đầu đoạn mạch nhận giá trị gần giá trị nào sau đây nhất: Bài tập Điện xoay chiều 0
LeoLionel f biến thiên Tìm điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch Bài tập Điện xoay chiều 1
huyhoang ML ND C biến thiên Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm một cuộn cảm thuần có độ tự cảm L..... Bài tập Điện xoay chiều 1
lethisao Nối hai đầu ra của một máy phát điện xoay chiều một pha có 1 cặp cực vào hai đầu đoạn mạch AB Bài tập Điện xoay chiều 3
L Điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch chứa LC là Bài tập Điện xoay chiều 1
L Tính độ lệch pha giữa 2 đầu đoạn mạch so với cường độ dòng điện Bài tập Điện xoay chiều 1
I L biến thiên Đặt vào hai đầu đoạn mạch AB một điện áp xoay chiều $u=U_{0}cos100\Pi t$ (V) Bài tập Điện xoay chiều 0
L Độ lệch pha của điện áp 2 đầu đoạn mạch so với dòng điện trong mạch là Bài tập Điện xoay chiều 0
G Độ lệch pha của điện áp giữa hai đầu đoạn mạch so với cường độ dòng điện trong đoạn mạch là? Bài tập Điện xoay chiều 1
G Biểu thức điện áp giữa hai đầu đoạn mạch là Bài tập Điện xoay chiều 2
G Điện áp hiệu dụng lớn nhất trên hai đầu đoạn mạch là Bài tập Điện xoay chiều 1
blackberry9320 Lệch pha Biểu thức điện áp hai đầu đoạn mạch RL là Bài tập Điện xoay chiều 1
H Điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch có giá trị gần với giá trị nào nhất? Bài tập Điện xoay chiều 5
A Độ lệch pha giữa điện áp hai đầu đoạn mạch AP và AB khi $R=R_{1}$ Bài tập Điện xoay chiều 8
C Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch X là: Bài tập Điện xoay chiều 3
S Điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch AN lớn nhất bằng Bài tập Điện xoay chiều 2
Hải Quân Điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch là? Bài tập Điện xoay chiều 4
A $u_L=-75V$ lần đầu tiên phương trình điện áp đoạn mạch AB là. Bài tập Điện xoay chiều 1
Nguyễn Đình Huynh Điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch $AN$ gần nhất là: Bài tập Điện xoay chiều 8
H Lúc đó điện áp hai đầu đoạn mạch MN xấp xỉ Bài tập Điện xoay chiều 2
L Tức thời Tính điện áp tức thời giữa hai đầu đoạn mạch tại thời điểm t + 1/300 s Bài tập Điện xoay chiều 0
GS.Xoăn Điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch MN xấp xỉ? Bài tập Điện xoay chiều 13
hoankuty L biến thiên Điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch $AM$ khi chưa thay đổi là ? Bài tập Điện xoay chiều 2
ĐỗĐạiHọc2015 Điện áp hiệu dụng 2 đầu đoạn mạch MB nhỏ nhất có thể là Bài tập Điện xoay chiều 1
A Tìm biên độ của điện áp đặt vào hai đầu đoạn mạch Bài tập Điện xoay chiều 1
Uchiha Sasuke98 Tìm điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch ? Bài tập Điện xoay chiều 10
Uchiha Sasuke98 Tìm điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch AM khi chưa thay đổi L? Bài tập Điện xoay chiều 8
NTH 52 Lệch pha Điện áp hiệu dụng lớn nhất trên hai đầu đoạn mạch $MN$ là? Bài tập Điện xoay chiều 1
hoankuty Viết biểu thức của hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch? Bài tập Điện xoay chiều 2
Kate Spencer Điện áp cực đại giữa hai đầu đoạn mạch Bài tập Điện xoay chiều 1
Đinh Phúc Biểu thức hai đầu đoạn mạch có dạng Bài tập Điện xoay chiều 3
GS.Xoăn Điện áp hai đầu đoạn mạch $AB$ khi đó là Bài tập Điện xoay chiều 5
zkdcxoan MPĐ Điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch $MB$ lúc này có thể là Bài tập Điện xoay chiều 2
Joyka Tức thời Điện áp tức thời giữa hai đầu đoạn mạch AB Bài tập Điện xoay chiều 6
T Điện áp hiệu dụng ULC của đoạn mạch ban đầu Bài tập Điện xoay chiều 8
0 Điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch là: Bài tập Điện xoay chiều 6
ĐỗĐạiHọc2015 C biến thiên Khi $C=C_2$ thì điện áp hiệu dụng ở 2 đầu đoạn mạch AM bằng 200V. Hệ thức nào sau đây đúng. Bài tập Điện xoay chiều 1
traeminem Tính điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch Bài tập Điện xoay chiều 8
T Điện áp hiệu dụng U của hai đầu đoạn mạch gần nhất với giá trị nào sau đây Bài tập Điện xoay chiều 1
tam01235 Khi tăng tần số lên gấp 3 lần ban đầu thì công suất đoạn mạch là? Bài tập Điện xoay chiều 1
D C biến thiên Điện áp hiệu dụng U giữa hai đầu đoạn mạch có giá trị gần giá trị nào nhất Bài tập Điện xoay chiều 16
Xuân Thành C biến thiên Điện áp hai đầu đoạn mạch là: Bài tập Điện xoay chiều 5
haninso Đặt hiệu điện thế này vào hai đầu đoạn mạch gồm các phần tử trên mắc nối tiếp thì cường độ Bài tập Điện xoay chiều 1
BackSpace Biểu thức điện áp giữa hai đầu đoạn mạch. Bài tập Điện xoay chiều 4
Bo Valenca Xác định góc lệch pha $\varphi _1, \varphi_2$ giữa điện áp hai đầu đoạn mạch với $i_1, i_2$ Bài tập Điện xoay chiều 5
binhngoc96 Điện áp hai đầu đoạn mạch Bài tập Điện xoay chiều 4
Oneyearofhope Điện áp tức thời giữa 2 đầu đoạn mạch X có giá trị gần giá trị nào nhất? Bài tập Điện xoay chiều 5
hoainiem_2007 Liên hệ giữa điện áp hiệu dụng ở hai đầu đoạn mạch và điện áp hiệu dụng ở hai đầu điện trở là? Bài tập Điện xoay chiều 1
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top