Tốc độ của vật tại thời điểm $t+\frac{\Pi }{6}$ là.

Bài toán
Một con lắc lò xo dao động điều hòa dọc theo trục Ox nằm ngang trùng với trục của lò xo, vật nhỏ có khối lượng 200gam. Gốc O tại vị trí cân bằng của vật. Chọn mốc thế năng tại O. Tại thời điểm t thế năng của con lắc đạt giá trị cực đại và bằng 25mJ. Khoảng thời gian ngắn nhất kể từ thời điểm t để thế năng giảm từ giá trị cực đại xuống còn một nửa giá trị đó là $\dfrac{\pi }{20}s$. Tốc độ của vật tại thời điểm $t+\dfrac{\pi }{6}$ là.
A. 25 cm/s
B. 50 cm/s
C. 10 cm/s
D. 5 cm/s
 
$W = \dfrac{1}{2}.m.v_{max}^{2} \Leftrightarrow v_{max} = 50 \ \left(\text{cm}/\text{s}\right) $
Vật đi đến vị trí mà thế năng bằng nửa W tức là li độ x có độ lớn $ \dfrac{A}{\sqrt{2}} $. Khi đó ta có : $ \dfrac{\pi }{20} = \dfrac{T}{8} \Leftrightarrow T = 0,4 \pi \left(s\right).
\Rightarrow Tại thời điểm cần tính thì li độ của vật có độ lớn $\dfrac{A\sqrt{3}}{2} $
Khi đó tốc độ của vật bằng nửa tốc độ cực đại
Vậy đáp án A.
 
Last edited:
Bài toán
Một con lắc lò xo dao động điều hòa dọc theo trục Ox nằm ngang trùng với trục của lò xo, vật nhỏ có khối lượng 200gam. Gốc O tại vị trí cân bằng của vật. Chọn mốc thế năng tại O. Tại thời điểm t thế năng của con lắc đạt giá trị cực đại và bằng 25mJ. Khoảng thời gian ngắn nhất kể từ thời điểm t để thế năng giảm từ giá trị cực đại xuống còn một nửa giá trị đó là $\dfrac{\pi }{20}s$. Tốc độ của vật tại thời điểm $t+\dfrac{\pi }{6}$ là.
A. 25 cm/s
B. 50 cm/s
C. 10 cm/s
D. 5 cm/s
Lời giải
Ta có: $v_{max}=50 \ \left(\text{cm}/\text{s}\right)$. Khoảng thời gian ngắn nhất kể từ thời điểm t để thế năng giảm từ giá trị cực đại xuống còn một nửa giá trị đó là: $\dfrac{T}{8}=\dfrac{\pi }{20}\Rightarrow T=0,4\pi $. Có $\Delta t_{2}=\dfrac{T}{12}$ nên vào thời điểm vật có $v=\dfrac{v_{max}}{2}$. Vậy đáp án A.
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
V Tại thời điểm lò xo bị biến dạng một đoạn 3cm, tốc độ của vật có giá trị gần với giá trị nào sau đây nhất? Bài tập Dao động cơ 0
EDoGaWa Tính tốc độ cực đại của m Bài tập Dao động cơ 0
ĐỗĐạiHọc2015 Độ lớn vận tốc cực đại của vật $m_3$ bằng. Bài tập Dao động cơ 1
H Tốc độ trung bình của vật kể từ lúc bắt đầu dao động đến khi tắt hẳn là: Bài tập Dao động cơ 1
Đậu Hoàng Anh Tốc độ trung bình của vật nhỏ Bài tập Dao động cơ 5
Nguyễn Minh Cảnh Tốc độ lớn nhất vật nhỏ khi gia tốc của nó bằng không lần thứ 3 là? Bài tập Dao động cơ 1
L Xét trong hệ quy chiếu gắn với xe tốc độ cực đại của con lắc đơn trong quá trình dao động là? Bài tập Dao động cơ 0
Đông Hoa Đế Quân Tốc độ cực đại của dao động là Bài tập Dao động cơ 6
NTH 52 Tốc độ trung bình lớn nhất của ${{m}_{A}}$trong khoảng thời gian $\dfrac{2}{15}\left( s \right)$? Bài tập Dao động cơ 8
O Xác định tốc độ cực đại của vật? Bài tập Dao động cơ 1
NFS.Poseidon Tốc độ của vật khi nó đi được 13,75 cm kể từ lúc buông Bài tập Dao động cơ 1
T Tìm tốc độ dao động cực đại của chất điểm Bài tập Dao động cơ 1
tan sang Tốc độ lớn nhất của vật Bài tập Dao động cơ 7
T Tốc độ trung bình của vật nặng trong thời gian kể từ thời điểm thả đến thời điểm vật qua vị trí lò x Bài tập Dao động cơ 0
V Tiến hành giữ chặt lò xo tại vị trí cách vật 1 đọan l, khi đó tốc độ cực đại của vật là? Bài tập Dao động cơ 8
Chettroi Khi bóng của người A đang chuyển động với tốc độ cực đại thì bóng của người B có tốc độ bằng Bài tập Dao động cơ 4
V Tốc độ trung bình của vật trọng một chu kì bằng Bài tập Dao động cơ 1
Mến Tốc độ trung bình của vật trong khoảng thời gian lò xo bị nén trong một chu kì Bài tập Dao động cơ 2
V Khi đó độ lớn gia tốc của chất điểm thứ hai là Bài tập Dao động cơ 3
hoankuty Hình chiếu của $K$ xuống một đường kính đường tròn có tốc độ trung bình trong một chu kì bằng Bài tập Dao động cơ 12
D Tốc độ dao động của vật Bài tập Dao động cơ 2
ghjcghj Tốc độ của điểm I là Bài tập Dao động cơ 5
H Tốc độ dao động cực đại của vật sau khi qua O lần đầu tiên Bài tập Dao động cơ 1
T Li độ của vật khi có vận tốc $v_3 = 30 cm/s$ là Bài tập Dao động cơ 3
hoàidien Tốc độ ban đầu của vật Bài tập Dao động cơ 2
hoàidien Tốc độ cực đại của chất điểm Bài tập Dao động cơ 5
V Tốc độ dao động cực đại của vật là: Bài tập Dao động cơ 10
blackberry9320 Tổng tốc độ của hai dao động ở cùng một thời điểm có giá trị lớn nhất là Bài tập Dao động cơ 5
Nguyễn Minh Hiền Tốc độ của chất điểm khi đi qua vị trí cân bằng là Bài tập Dao động cơ 5
Mờ Rờ Light Tốc độ cực đại của dao động là? Bài tập Dao động cơ 4
Hải Quân Khi tăng dần tốc độ quay của phần ứng từ giá trị rất nhỏ thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạ Bài tập Dao động cơ 4
Hải Quân Khi đi được quãng đường 12cm kể từ lúc bắt đầu thả, vận tốc của vật có độ lớn bằng? Bài tập Dao động cơ 8
S Khi gia tốc của vật là 50 m/s2 thì tốc độ của vật là: Bài tập Dao động cơ 2
Hải Quân Khi đi được quãng đường 12cm kể từ lúc bắt đầu thả, vận tốc của vật có độ lớn bằng? Bài tập Dao động cơ 1
A Tốc độ trung bình của hệ vật kể từ lúc vật ở M đến khi hệ vật dừng lại là Bài tập Dao động cơ 0
wrighty11 Tốc độ lớn nhất của vật là Bài tập Dao động cơ 9
ĐỗĐạiHọc2015 Tốc độ cực đại của chất điểm gần với giá trị nào nhất sau đây: Bài tập Dao động cơ 1
Hassan_pro Tốc độ của vật khi qua vị trí lò xo không biến dạng lần 2 gần bằng? Bài tập Dao động cơ 2
ĐỗĐạiHọc2015 Tốc độ dao động của vật gần hệ thức nào sau đây. Bài tập Dao động cơ 1
T Trong quá trình con lắc đơn dao động , tốc độ cực đại của quả cầu Bài tập Dao động cơ 2
Hải Quân Tốc độ dao động cực đại của phần tử môi trường lớn gấp bao nhiêu lần tốc độ truyền sóng? Bài tập Dao động cơ 1
T Tốc độ của vật khi vật qua vị trí lò xo không biến dạng lần đầu tiên bằng Bài tập Dao động cơ 3
Hải Quân Trong quá trình dao động, tốc độ cực đại của vật nhỏ là? Bài tập Dao động cơ 0
Hải Quân Tính động năng và tốc độ của con lắc khi nó đi qua vị trí có góc lệch $\alpha =30^0$ Bài tập Dao động cơ 3
Hải Quân Tốc độ của vật sau khi đi quãng đường s=2cm: Bài tập Dao động cơ 5
Hải Quân Tốc độ lớn nhất của vật bằng? Bài tập Dao động cơ 1
dhdhn Tốc độ trung bình của vật từ khi ngắt đệm từ trường đến khi dừng hẳn? Bài tập Dao động cơ 2
M Độ lớn gia tốc của vật khi vật qua vị trí có li độ bằng 8cm là Bài tập Dao động cơ 3
N Tốc độ cực đại của vật sau chuyển động là Bài tập Dao động cơ 2
N Tốc độ của chất điểm ở cuối quãng đường cực tiểu nói trên là ( cm/s) Bài tập Dao động cơ 0
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top