MBA Cường độ dòng điện cuộn sơ cấp

Bài toán
Một động cơ 200W-50V có hệ số công suất là 0.8 được mắc vào hai đầu cuộn thứ cấp của một máy hạ áp có tỉ số vòng dây giữa cuộn sơ cấp và thứ cấp là 5. Mất mát năng lượng trong máy biến áp là không đáng kể. Nếu động cơ hoạt động bình thường thì cường độ dòng điện hiệu dụng cuôn sơ cấp là
A. 0.8A
B. 1A
C. 1.25A
D. 2A
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Bài toán
Một động cơ 200W-50V có hệ số công suất là 0.8 được mắc vào hai đầu cuộn thứ cấp của một máy hạ áp có tỉ số vòng dây giữa cuộn sơ cấp và thứ cấp là 5. Mất mát năng lượng trong máy biến áp là không đáng kể. Nếu động cơ hoạt động bình thường thì cường độ dòng điện hiệu dụng cuôn sơ cấp là
A. 0.8A
B. 1A
C. 1.25A
D. 2A
Ta có: $P=UI\cos \varphi \Rightarrow 200=50.I.0,8\Rightarrow I=5A=I_{2}$
Vì là máy hạ áp suy ra $\dfrac{U_{1}}{U_{2}}=5=\dfrac{I_{2}}{I_{1}}\Rightarrow I_{1}=1A$
Chọn B.
 
Bài toán
Một động cơ 200W-50V có hệ số công suất là 0.8 được mắc vào hai đầu cuộn thứ cấp của một máy hạ áp có tỉ số vòng dây giữa cuộn sơ cấp và thứ cấp là 5. Mất mát năng lượng trong máy biến áp là không đáng kể. Nếu động cơ hoạt động bình thường thì cường độ dòng điện hiệu dụng cuôn sơ cấp là
A. 0.8A
B. 1A
C. 1.25A
D. 2A
Mình lại nghĩ khác:
$P_1=P_2$
$\Leftrightarrow U_1I_1=P_2$
$\Rightarrow I_1=\dfrac{P_2}{5U_2}=0,8A$
( do $\cos \varphi _1=1$ )
Chọn A.
 
Đáp án chính thức là B. 1A. Câu này có trong đề chuyên Bắc Ninh làm như hokiuthui200 đúng rồi. Mà tag tên kiểu gì thế?
Mình có xem đáp án giải chi tiết rồi họ cũng giải như hokiuthui200 . Nhưng mình nghĩ thế này. Bản chất của cái công thức $\dfrac{U_1}{U_2}=\dfrac{I_2}{I_1}$ có được phải dựa vào 2 điều kiện:
1. Bỏ qua hao phí (máy biến áp lí tưởng) để công suất dòng điện trong mạch sơ cấp và trong mạch thứ cấp bằng nhau.
2. Giả thiết hệ số công suất của mạch sơ cấp và mạch thứ cấp bằng nhau.
SGK khi đưa ra công thức trên đã dựa vào 2 điều kiện này (các bạn có thể xem lại SGK NC trang 170).
Trong Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 này mình nghĩ hệ số công suất của 2 mạch không bằng nhau. Thông thường nếu không nói gì thêm ta ngầm hiểu máy biến áp lí tưởng có hệ số công suất mạch thứ cấp bằng 1.
Do đó mình nghĩ không thể áp dụng công thức này được.
Để tag cậu nhấn @ rồi gõ tên.
 
Mình có xem đáp án giải chi tiết rồi họ cũng giải như hokiuthui200 . Nhưng mình nghĩ thế này. Bản chất của cái công thức $\dfrac{U_1}{U_2}=\dfrac{I_2}{I_1}$ có được phải dựa vào 2 điều kiện:
1. Bỏ qua hao phí (máy biến áp lí tưởng) để công suất dòng điện trong mạch sơ cấp và trong mạch thứ cấp bằng nhau.
2. Giả thiết hệ số công suất của mạch sơ cấp và mạch thứ cấp bằng nhau.
SGK khi đưa ra công thức trên đã dựa vào 2 điều kiện này (các bạn có thể xem lại SGK NC trang 170).
Trong Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 này mình nghĩ hệ số công suất của 2 mạch không bằng nhau. Thông thường nếu không nói gì thêm ta ngầm hiểu máy biến áp lí tưởng có hệ số công suất mạch thứ cấp bằng 1.
Do đó mình nghĩ không thể áp dụng công thức này được.
Để tag cậu nhấn @ rồi gõ tên.
Nhưng công suất này là của động cơ mà.
 
Mình có xem đáp án giải chi tiết rồi họ cũng giải như hokiuthui200 . Nhưng mình nghĩ thế này. Bản chất của cái công thức $\dfrac{U_1}{U_2}=\dfrac{I_2}{I_1}$ có được phải dựa vào 2 điều kiện:
1. Bỏ qua hao phí (máy biến áp lí tưởng) để công suất dòng điện trong mạch sơ cấp và trong mạch thứ cấp bằng nhau.
2. Giả thiết hệ số công suất của mạch sơ cấp và mạch thứ cấp bằng nhau.
SGK khi đưa ra công thức trên đã dựa vào 2 điều kiện này (các bạn có thể xem lại SGK NC trang 170).
Trong Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 này mình nghĩ hệ số công suất của 2 mạch không bằng nhau. Thông thường nếu không nói gì thêm ta ngầm hiểu máy biến áp lí tưởng có hệ số công suất mạch thứ cấp bằng 1.
Do đó mình nghĩ không thể áp dụng công thức này được.
Để tag cậu nhấn @ rồi gõ tên.
Tôi cũng giải như bạn mà đáp án ra khác mới đem lên xin ý kiến
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
lltrang Độ lệch pha giữa điệp áp và cường độ dòng điện khi C=C1 Bài tập Điện xoay chiều 1
hoàidien Cường độ dòng điện tức thời có giá trị 0,5Io tại những thời điểm Bài tập Điện xoay chiều 1
hhoangle Điện áp hiệu dụng hai đầu động cơ và cường độ dòng điện hiệu dụng qua động cơ lần lượt là Bài tập Điện xoay chiều 0
ĐỗĐạiHọc2015 Thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch gần giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Điện xoay chiều 3
T Cường độ hiệu dụng dòng qua mạch bằng Bài tập Điện xoay chiều 4
khoaa8a Pha ban đầu của cường độ dòng điện trong mạch là Bài tập Điện xoay chiều 9
ShounenAi Điều chỉnh điện dung của tụ điện để khi vôn kế chỉ số 80V thì khi đó cường độ dòng điện là bao nhiêu Bài tập Điện xoay chiều 1
G Biểu thức của cường độ dòng điện qua cuộn cảm là Bài tập Điện xoay chiều 2
Nô BiTa Cường độ dòng điện trong mạch có giá trị cực đại bằng ? Bài tập Điện xoay chiều 0
T MPĐ Cường độ dòng điện hiệu dụng qua tụ điện bằng Bài tập Điện xoay chiều 6
L Tính độ lệch pha giữa 2 đầu đoạn mạch so với cường độ dòng điện Bài tập Điện xoay chiều 1
X MBA Tính cường độ dòng điện ở cuộn sơ cấp Bài tập Điện xoay chiều 0
V Chứng minh rằng trong số 4 đường dây nối ấy có 1 đường dây tại đó cường độ dòng điện luôn bằng 0 Bài tập Điện xoay chiều 0
SHINE Viết biểu thức của cường độ dòng điện tức thời Bài tập Điện xoay chiều 3
V Tìm biểu thức của cường độ dòng điện tức thời i Bài tập Điện xoay chiều 2
N f biến thiên Để cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch đạt cực đại thì tần số w bằng ? Bài tập Điện xoay chiều 4
Nguyễn Hương Ly Nếu mắc thêm vào mạch một điện trở R = 80 Ω thì phương trình cường độ dòng điện tính theo đơn vị amp Bài tập Điện xoay chiều 4
G Độ lệch pha của điện áp giữa hai đầu đoạn mạch so với cường độ dòng điện trong đoạn mạch là? Bài tập Điện xoay chiều 1
gabpaw Cường độ dòng điện qua cuộn cảm là bao nhiêu? Bài tập Điện xoay chiều 0
SunShine 98 Cường độ dòng điện qua đoạn mạch có giá trị bằng? Bài tập Điện xoay chiều 1
doanannguyen Cường độ dòng điện trong mạch dao động thứ 2 là Bài tập Điện xoay chiều 5
P Tìm độ lớn độ lệch pha của cường độ dòng điện tức thời qua mạch trong hai trường hợp Bài tập Điện xoay chiều 1
C Cường độ hiệu dụng của dòng điện trong mạch có giá trị: Bài tập Điện xoay chiều 1
C Cường độ dòng điện hiệu dụng chạy qua động cơ bằng: Bài tập Điện xoay chiều 4
Hải Quân Cường độ cực đại của dòng điện qua động cơ là? Bài tập Điện xoay chiều 11
T Cường độ dòng điện hiệu dụng qua mỗi cuộn dây của mỗi pha của động cơ là Bài tập Điện xoay chiều 2
ĐỗĐạiHọc2015 Khi đó biểu thức cường độ dòng điện qua mạch là: Bài tập Điện xoay chiều 0
GS.Xoăn Tức thời Cường độ dòng điện hiệu dụng trong đoạn mạch không thể là? Bài tập Điện xoay chiều 1
Luhan Cường độ dòng điện hiệu dụng chạy trong cuộn sơ cấp bằng? Bài tập Điện xoay chiều 0
Quang Tuấn Tức thời Biểu thức của cường độ dòng điện trong mạch Bài tập Điện xoay chiều 1
M Cường độ dòng điện hiệu dụng qua mỗi cuộn đây và công suất của dòng 3 pha có giá trị Bài tập Điện xoay chiều 6
dhdhn Để cường độ dòng điện hiệu dụng qua mạch đạt cực đại thì roto phải quay với tốc độ? Bài tập Điện xoay chiều 4
ĐỗĐạiHọc2015 Cường độ dòng điện hiệu dụng của dòng điện này là. Bài tập Điện xoay chiều 1
NTH 52 Biểu thức cường độ dòng điện qua đoạn mạch là? Bài tập Điện xoay chiều 1
NTH 52 Biểu thức cường độ dòng điện qua mạch là? Bài tập Điện xoay chiều 0
NTH 52 Cường độ dòng điện hiệu dụng qua đoạn mạch là? Bài tập Điện xoay chiều 1
C Khi f= 60 Hz thì cường độ dòng điện qua cuộn cảm có giá trị hiệu dụng bằng Bài tập Điện xoay chiều 1
A Biểu thức của cường độ dòng điện trong mạch là Bài tập Điện xoay chiều 1
Kate Spencer Cường độ dòng điện trong mạch khi mắc hiệu điện thế trên vào mạch chứa P và Q mắc nối tiếp Bài tập Điện xoay chiều 1
Đinh Phúc Biểu thức của cường độ dòng điện trong mạch là Bài tập Điện xoay chiều 0
boyvodanh97 Tính cường độ dòng điện trong mạch Bài tập Điện xoay chiều 3
V Biểu thức cường độ dòng điện trước khi tăng điện dung là Bài tập Điện xoay chiều 7
V Biểu thức cường độ dòng điện qua cuộn cảm Bài tập Điện xoay chiều 2
X Tính cường độ dòng điện hiệu dụng qua mỗi cuộn dây của động cơ Bài tập Điện xoay chiều 4
tam01235 Thì dòng điện hiệu dụng đều nhỏ hơn cường độ hiệu dụng cực đại 3 lần khi đó R có giá trị gần nhất là Bài tập Điện xoay chiều 4
T Cường độ dòng điện cực đại trong vòng dây Bài tập Điện xoay chiều 3
Huy Nguyễn MBA Cường độ dòng điện chay trong cuộn sơ cấp có giá trị là Bài tập Điện xoay chiều 1
O Gía trị hiệu dụng của cường độ dòng điện Bài tập Điện xoay chiều 9
Nắng R biến thiên Độ lệch pha nhỏ nhất giữa cường độ dòng điện và điện áp hai đầu mạch. Bài tập Điện xoay chiều 5
O Cường độ dòng điện hiệu dụng qua mạch đó là Bài tập Điện xoay chiều 3
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top