Tính $U_{min}$ theo U

Bài toán
Đặt vào 2 đầu đoạn mạch AB điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U và tần số không thay đổi gồm các phần tử theo thứ tự biến trở $R_1$ , cảm thuần $L_1$ , cuộn cảm $L_2$ có điện trở thuần r , biến trở $R_2$ và tụ điện C . Gọi M là điểm nối giữa $L_1$ và $L_2$ , N là điểm nối giữa $L_2$ và $R_2$ . Thay đổi $R_1$ và $R_2 $ sao cho điện áp giữa 2 đầu AB và NB luôn lệch nhau góc $\dfrac{\pi }{4}$ và $U_{AM} + U_MN$ đạt giá trị cực tiểu $U_min$ . Tính $U_min$ theu U
 
Đặt vào 2 đầu đoạn mạch AB điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U và tần số không thay đổi gồm các phần tử theo thứ tự Biến trở $R_1$ , cảm thuần $L_1$ , cuộn cảm $L_2$ có điện trở thuần r , biến trở $R_2$ và tụ điện C . Gọi M là điểm nối giữa $L_1$ và $L_2$ , N là điểm nối giữa $L_2$ và $R_2$ . Thay đổi $R_1$ và $R_2 $ sao cho điện áp giữa 2 đầu AB và NB luôn lệch nhau góc $\dfrac{\pi }{4}$ và $U_{AM} + U_MN$ đạt giá trị cực tiểu $U_min$ . Tính $U_min$ theu U
Vì khi $R_1$ thay đổi thì $R_1+r$ cũng thay đổi và $U_{AM}+U_{MN}\geq U_{AN}$ nên ta có thể xem $AN$ như một cuộn dây không thuần cảm (vẽ giản đồ cho dễ)
Gọi góc $ANB$ bằng $\varphi $
Áp dụng định lí sin trong tam giác $ANB$ ta có:
$\dfrac{U_{AN}}{\sin 45^o}=\dfrac{U}{\sin \varphi }$
$\Rightarrow U_{AN}=\dfrac{U\sin 45^o}{\sin \varphi }\geq \dfrac{U\sqrt{2}}{2}$
:)
 
Vì khi $R_1$ thay đổi thì $R_1+r$ cũng thay đổi và $U_{AM}+U_{MN}\geq U_{AN}$ nên ta có thể xem $AN$ như một cuộn dây không thuần cảm (vẽ giản đồ cho dễ)
Gọi góc $ANB$ bằng $\varphi $
Áp dụng định lí sin trong tam giác $ANB$ ta có:
$\dfrac{U_{AN}}{\sin 45^o}=\dfrac{U}{\sin \varphi }$
$\Rightarrow U_{AN}=\dfrac{U\sin 45^o}{\sin \varphi }\geq \dfrac{U\sqrt{2}}{2}$
:)
Hehe được :D . Thím nghĩ Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 nào post lên làm cho vui đi
 
Hi t sáng tạo kém lắm. .. Chỉ đi làm Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 của người khác thôi.
T thi ngược lại được cái nghĩ ra Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 cù rờ . Đi lam bai nguoi khác thi không lam nổi
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
haruki C biến thiên Tính giá trị $C_0$ và $U_{min}$ khi biết R, r, L và $U_{AB}$. Bài tập Điện xoay chiều 4
Đậu Hoàng Anh Tính tỉ số giữa cảm kháng và điện trở thuần của cuộn sơ cấp Bài tập Điện xoay chiều 1
Maii_Hoa Tính điện trở hoạt động R0 và hệ số tự cảm L của cuộn dây. Bài tập Điện xoay chiều 0
B Truyền tải điện Tính điện áp 2 đầu nơi tiêu thụ điện Bài tập Điện xoay chiều 2
H Lệch pha Tính công suất của mạch Bài tập Điện xoay chiều 1
Cường Hoàng R biến thiên Tính điện áp hiệu dụng giữa 2 đầu R khi điều chỉnh R=2R0 Bài tập Điện xoay chiều 3
D Tính dung kháng Bài tập Điện xoay chiều 2
H Tính độ tự cảm L Bài tập Điện xoay chiều 1
V C biến thiên Tính độ tự cảm của cuộn dây Bài tập Điện xoay chiều 1
Z f biến thiên Tính f1, f2, f0 Bài tập Điện xoay chiều 9
V Tính hệ số công suất trên đoạn AB Bài tập Điện xoay chiều 1
C Tính công suất hao phí trên đường dây truyền tải? Bài tập Điện xoay chiều 0
T Tính khoảng thời gian ngắn nhất từ khi Bài tập Điện xoay chiều 1
L Tính độ lệch pha giữa 2 đầu đoạn mạch so với cường độ dòng điện Bài tập Điện xoay chiều 1
X MBA Tính cường độ dòng điện ở cuộn sơ cấp Bài tập Điện xoay chiều 0
Hasting L biến thiên Tính giá trị L khi $U_Dmax$ Bài tập Điện xoay chiều 1
L Tính giá trị cường độ hiệu dụng Bài tập Điện xoay chiều 1
hoankuty Học sinh đó tính được giá trị của R và X là : Bài tập Điện xoay chiều 9
Klaproth Urani MPĐ Tính tốc độ quay của vòng dây Bài tập Điện xoay chiều 0
L Mạch LrC . Tính $U_0$ Bài tập Điện xoay chiều 4
Nguyễn Hương Ly Nếu mắc thêm vào mạch một điện trở R = 80 Ω thì phương trình cường độ dòng điện tính theo đơn vị amp Bài tập Điện xoay chiều 4
Quan_Tham Tính điện dung tụ điện? Bài tập Điện xoay chiều 1
shochia Xác định phần tử và tính giá trị phần tử đó Bài tập Điện xoay chiều 1
G Tính công suất tiêu thụ của mạch Bài tập Điện xoay chiều 0
T Biết công suất tiêu thụ của đoạn mạch trong hai trường hợp là như nhau. Tính công suất đó Bài tập Điện xoay chiều 1
please help Lệch pha Tính cảm kháng của cuộn dây? Bài tập Điện xoay chiều 4
L Tức thời Tính điện áp tức thời giữa hai đầu đoạn mạch tại thời điểm t + 1/300 s Bài tập Điện xoay chiều 0
T Tính cường độ hiệu dụng chạy qua động cơ Bài tập Điện xoay chiều 1
Hải Quân Tính L và I ? Bài tập Điện xoay chiều 7
Hải Quân Hãy tính r, L, C Bài tập Điện xoay chiều 0
M Tính cảm kháng cuộn dây Bài tập Điện xoay chiều 4
C Tính công suất? Bài tập Điện xoay chiều 2
Hải Quân R biến thiên Tính hệ số công suất của mạch khi R = R1: Bài tập Điện xoay chiều 8
please help Tính hệ số công suất sau? Bài tập Điện xoay chiều 6
Hải Quân Tính giá trị C' Bài tập Điện xoay chiều 1
Quyết Tâm Đỗ Đại Học MBA Tính điện áp đưa vào biến thế Bài tập Điện xoay chiều 1
Quyết Tâm Đỗ Đại Học Tính nhiệt lượng tỏa ra trên R trong 1 phút Bài tập Điện xoay chiều 4
Quyết Tâm Đỗ Đại Học Tính số cặp cực của roto cũ. Bài tập Điện xoay chiều 4
Trà My HVCS f biến thiên Tính $\omega$ Bài tập Điện xoay chiều 3
PrinceX f biến thiên Tính hệ số công suất của mạch tương ứng với $\omega_1$ và $\omega_2$ Bài tập Điện xoay chiều 3
shockvodoi97 f biến thiên Biểu thức tính $\cos \varphi $ là? Bài tập Điện xoay chiều 7
Q Lệch pha Tính công suất Bài tập Điện xoay chiều 2
JDieen XNguyeen Tính điện áp hiệu dụng hai đầu tụ C và công suất của toàn mạch Bài tập Điện xoay chiều 0
khỉ con songoku Tính Uo Bài tập Điện xoay chiều 2
P Tính L? Bài tập Điện xoay chiều 2
P Tính công suất tiêu thụ Bài tập Điện xoay chiều 1
A Tính công suất tiêu thụ của đoạn mạch ? Bài tập Điện xoay chiều 7
beyondthecloud Tính R, r, L, C Bài tập Điện xoay chiều 1
beyondthecloud Tính điện trở R Bài tập Điện xoay chiều 1
A L biến thiên Công suất tỏa nhiệt cực đại, tính giá trị Pmax Bài tập Điện xoay chiều 1
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top