Lấy gia tốc trọng trường $10m/s^{2}$. Li độ cực đại của con lắc là.

Bài toán
Một con lắc lò xo treo thẳng đứng lò xo có độ cứng $k=100 \ \text{N}/\text{m}$, đầu dưới gắn vật nhỏ khối lượng $m=100 \ \text{g}$. Đưa vật tới vị trí lò xo không biến dạng rồi truyền cho nó vật tốc $10\sqrt{30} \ \left(\text{cm}/\text{s}\right)$ hướng đứng lên. Lực cản của không khí lên con lác có độ lớn không đổi bằng Fc=0,1N. Lấy gia tốc trọng trường $10 \ \left(\text{m}/\text{s}^{2}\right)$. Li độ cực đại của con lắc là.
A. 1,25cm
B. 0,6cm
C. 1,6cm
D. 1,95cm
 
Bài toán
Một con lắc lò xo treo thẳng đứng lò xo có độ cứng $k=100 \ \text{N}/\text{m}$, đầu dưới gắn vật nhỏ khối lượng $m=100 \ \text{g}$. Đưa vật tới vị trí lò xo không biến dạng rồi truyền cho nó vật tốc $10\sqrt{30} \ \left(\text{cm}/\text{s}\right)$ hướng đứng lên. Lực cản của không khí lên con lác có độ lớn không đổi bằng Fc=0,1N. Lấy gia tốc trọng trường $10 \ \left(\text{m}/\text{s}^{2}\right)$. Li độ cực đại của con lắc là.
A. 1,25cm
B. 0,6cm
C. 1,6cm
D. 1,95cm
Đáp án C
biện đọ sau mỗi T/4 giảm 0.1 cm $\Rightarrow$ li độ lớn nhất là 1.6
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Đáp án là Đ nhé.
Độ giảm cơ năng bằng công của lực ma sát. Xét hai thời điểm:
1. Lúc truyền lực. Khi đó có động năng và thế năng. Có thể tính được.
2. Lúc lên đến vị trí biên. Chỉ có thế năng thôi. Cách VTCB là A. Wđ=(kA^2)/2
Công ma sát bằng FS=F(A - (mg) /k)
Lấy 1-2=fs
Thông cảm vì online bằng điện thoại, không gõ được công thức.
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
NTH 52 Sau bao nhiêu chu kì thì 2 con chuột này lấy được hết miếng pho mát? Bài tập Dao động cơ 1
highhigh Được duy trì nhờ bộ máy của đồng hồ lấy $g=10\frac{m}{{{s}^{2}}}$ . Bài tập Dao động cơ 0
N Khi thả nhẹ chúng ra, lò xo đẩy hai vật về một phía.Lấy $\pi^2=10$, khi lò xo giãn cực đại lần đầu t Bài tập Dao động cơ 1
Lại Nam Anh Trong 1 chu kì, khoảng thời gian vật có độ lớn gia tốc không vượt quá một nửa gia tốc cực đại là Bài tập Dao động cơ 3
hien4ao1104 Khoảng thời gian vật thỏa mãn đồng thời vận tốc lớn hơn 30π cm/s và gia tốc lớn hơn 3π^2 m/s2 là 1/60 s Bài tập Dao động cơ 0
T Gia tốc chất điểm khi đi qua C Bài tập Dao động cơ 1
L Giá trị lớn nhất của gia tốc là? Bài tập Dao động cơ 0
M Tỉ số giữa gia tốc cực đại của con lắc thứ nhất và của con lắc thứ hai là ? Bài tập Dao động cơ 1
Nguyễn Minh Cảnh Vật thứ 2 đi qua vị trí có gia tốc âm với vận tốc bằng: Bài tập Dao động cơ 1
Nguyễn Minh Cảnh Tốc độ lớn nhất vật nhỏ khi gia tốc của nó bằng không lần thứ 3 là? Bài tập Dao động cơ 1
V Tỉ số gia tốc và gia tốc trọng trường của con lắc lò xo Bài tập Dao động cơ 1
minhanhmia Khi chúng có tốc độ là v1 và v2 với v2=3v1 thì tỉ số độ lớn gia tốc tương ứng a1/a2 là? Bài tập Dao động cơ 2
dungleducanh Tỉ số gia tốc của vật ở vị trí biên và vị trí cân bằng Bài tập Dao động cơ 4
NTH 52 Theo kết quả thí nghiệm của học sinh này thì gia tốc trọng trường tại nơi làm thí nghiệm có giá trị? Bài tập Dao động cơ 3
kienduc_2000 Gia tốc a của vật chia cho g ngay khi thả lần 1 là? Bài tập Dao động cơ 0
kienduc_2000 Quảng đường đi được từ lúc thả đến lúc vecto gia tốc đổi chiều lần 2? Bài tập Dao động cơ 0
Tú Zô Gia tốc của chất điểm tại biên âm là? Bài tập Dao động cơ 9
@ T2 gần giá trị nào nhất sau đây Bài tập Dao động cơ 5
V Khi đó độ lớn gia tốc của chất điểm thứ hai là Bài tập Dao động cơ 3
K Gia tốc min của con lắc đơn Bài tập Dao động cơ 6
Quang Tuấn Tỉ số gia tốc Bài tập Dao động cơ 3
hoàidien Tìm khoảng thời gian ngắn kể từ khi vật dao động đến khi vật qua vị trí có độ lớn gia tốc cực đại? Bài tập Dao động cơ 9
hoàidien Khi v= 10$\sqrt{10}$ cm/s và đang chuyển động chậm dần thì gia tốc của nó là: Bài tập Dao động cơ 4
L Tìm lực căng dây treo khi gia tốc cực tiểu Bài tập Dao động cơ 4
F Tính gia tốc của toa xe ? Bài tập Dao động cơ 1
F Gia tốc cực đại gần với giá trị nào nhất trong số các giá trị sau ? Bài tập Dao động cơ 3
Mờ Rờ Light Khi tham gia đồng thời hai dao động trên thì cơ năng W của vật là bao nhiêu? Bài tập Dao động cơ 2
Mờ Rờ Light Thời điểm nào vật có gia tốc bằng? Bài tập Dao động cơ 1
c87777 Gia tốc của chất điểm khi đi qua C Bài tập Dao động cơ 2
S Khi gia tốc của vật là 50 m/s2 thì tốc độ của vật là: Bài tập Dao động cơ 2
A Gia tốc của vật đổi chiều là bao nhiêu? Bài tập Dao động cơ 1
VAN SI LUC Độ lớn gia tốc toàn phần khi vật khi vật qua vị trí s=8cm Bài tập Dao động cơ 2
Hải Quân Tính vận tốc và gia tốc của vật khi dây treo có góc lệch $\alpha =\dfrac{\alpha _0}{\sqrt{3}} rad.$ Bài tập Dao động cơ 2
Hải Quân Gia tốc của vật nặng Bài tập Dao động cơ 2
ĐỗĐạiHọc2015 Hướng chuyển động của chất điểm và hướng gia tốc của nó ngược nhau là Bài tập Dao động cơ 1
Hải Quân Gia tốc lớn nhất của vật bằng? Bài tập Dao động cơ 1
Hải Quân Tìm khoảng thời gian ngắn kể từ khi vật bắt đầu dao động đến vị trí có độ lớn gia tốc cực đại? Bài tập Dao động cơ 5
Hassan_pro Gia tốc trọng trường của thí nghiệm là: Bài tập Dao động cơ 2
M Độ lớn gia tốc của vật khi vật qua vị trí có li độ bằng 8cm là Bài tập Dao động cơ 3
minhtangv Tìm gia tốc con lắc đơn Bài tập Dao động cơ 6
L Tìm độ lớn lực đàn hồi, độ giãn lò xo khi vật cân bằng và gia tốc của xe Bài tập Dao động cơ 2
L Khi vật có vận tốc $10\sqrt{10}$ thì gia tốc có độ lớn là Bài tập Dao động cơ 1
C Gia tốc của vật lúc vừa mới thả là Bài tập Dao động cơ 2
L Độ lớn gia tốc vật nặng là? Bài tập Dao động cơ 4
A Trong dao động điều hòa, gọi tốc độ và gia tốc tại hai thời điểm khác nhau lần lượt là $v_{1};v_{2}$ Bài tập Dao động cơ 1
A Độ lớn gia tốc của vật lúc vừa buông ra là Bài tập Dao động cơ 1
A Vận tốc và gia tốc của vật khi pha dao động của vật có giá trị là $\frac{17\pi }{6}$ rad là: Bài tập Dao động cơ 1
boyvodanh97 Tính gia tốc $g'$ Bài tập Dao động cơ 3
boyvodanh97 Tính gia tốc $g'$ Bài tập Dao động cơ 2
D Gia tốc cực đại của vật có giá trị gần giá trị nào dưới đây : Bài tập Dao động cơ 2
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top