Bài toán về hệ 3 quả cầu mang điện

Bài toán:
Ba quả cầu kim loại nhỏ, có cùng khối lượng $m=0,1g$ và có cùng điện tích $q=10^{-7}C$, ban đầu được giữ nằm yên tại 3 đỉnh của tam giác đều cạnh $a=1,5cm$. Cùng một lúc buông 3 quả cầu đó ra thì chúng dịch chuyển ra xa nhau theo phương các đường trung trực của tam giác (một cách đối xứng) do tác dụng của lực đẩy tĩnh điện giữa chúng. Bỏ qua tác dụng của trọng lực và của từ trường. Hãy tính:
a. Vận tốc của mỗi quả cầu khi chúng cách nhau một khoảng $r=4,5cm$;
b. Công của lực điện trường để làm cho mỗi quả cầu dịch chuyển ra rất xa hai quả cầu kia.
 
Chọn gốc thế năng ở vô cực thì ban đầu hệ có năng lượng
$W=\dfrac{k3q}{a}$
Lúc sau hệ có năng lượng
$W'=\dfrac{k3q}{r}+\dfrac{1}{2}mv^{2}$
AD ĐL BT NL là tìm ra được thôi
 

Quảng cáo

Top