Lực căng của dây treo khi vật nặng qua vị trí $s=\frac{S_{o}}{2}$ $S_o$ là biên độ dài.

Bài toán
Một con lắc đơn có khối lượng của quả cầu $m = 0,2kg$, chiều dài của dây treo $l=0,4m$, treo vào một điểm cố định tại nơi có gia tốc trọng trường $g=10 \ \left(\text{m}/\text{s}^{2}\right)$. Kéo vật khỏi vị trí cân bằng sao cho dây reo hợp với phương thẳng đứng một góc $0,1rad$, rồi truyền cho vật một vận tốc $0,15 \ \left(\text{m}/\text{s}\right)$ theo phương vuông góc với dây treo về vị trí cân bằng. Sau khi vật được truyền vận tốc xem như con lắc dao động đều hòa. Lực căng của dây treo khi vật nặng qua vị trí $s=\dfrac{S_{o}}{2}$ $S_o$ là biên độ dài.
A. $1,01N$
B. $2,02N$
C. $3,03N$
D. $4,04N$
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Bài toán
Một con lắc đơn có khối lượng của quả cầu $m = 0,2kg$, chiều dài của dây treo $l=0,4m$, treo vào một điểm cố định tại nơi có gia tốc trọng trường $g=10 \ \left(\text{m}/\text{s}^{2}\right)$. Kéo vật khỏi vị trí cân bằng sao cho dây reo hợp với phương thẳng đứng một góc $0,1rad$, rồi truyền cho vật một vận tốc $0,15 \ \left(\text{m}/\text{s}\right)$ theo phương vuông góc với dây treo về vị trí cân bằng. Sau khi vật được truyền vận tốc xem như con lắc dao động đều hòa. Lực căng của dây treo khi vật nặng qua vị trí $s=\dfrac{S_{o}}{2}$ $S_o$ là biên độ dài.
A. $1,01N$
B. $2,02N$
C. $3,03N$
D. $4,04N$
Lời giải

Sử dụng công thức độc lập ta có:
$$\left(L\alpha _{0}\right)^{2}=\left(0,1L\right)^{2}+\dfrac{0,15^{2}}{\dfrac{g}{l}}\Rightarrow \alpha _{0}=0,125\left(rad\right)$$
Do vật dao động với góc nhỏ, nên ta có:
$$T=mg\left(\alpha _{0}^{2}-\dfrac{3}{2}\alpha ^{2}+1\right)=mg\left(1+\dfrac{5}{8}\alpha _{0}^{2}\right)\approx 2,02\left(N\right)$$
Đáp án B. :)
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
monmaru188 Tìm chu kì dao động của vật và lực căng dây lớn nhất Bài tập Dao động cơ 3
L Chu kì của con lắc và lực căng cực đại của dây có độ lớn là Bài tập Dao động cơ 0
My sky Nếu lực căng dây tối đa của dây chịu được Tmax=2N. Tìm điều kiện của $v_0$ để dây không bị đứt Bài tập Dao động cơ 0
Hải Quân Lực căng cực đại của dây treo trong quá trình dao động gần giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Dao động cơ 4
Hải Quân Lực căng cực đại của dây treo trong quá trình dao động gần giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Dao động cơ 7
Hải Quân Lực căng cực đại của dây treo trong quá trình dao động gần giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Dao động cơ 2
c87777 Độ lớn cường độ điện trường và lực căng dây treo của con lắc tại VTCB đó có giá trị là Bài tập Dao động cơ 2
Huyen171 Hãy tính lực căng cực đại và cực tiểu của dây treo Bài tập Dao động cơ 3
Orics Lực căng cực đại của dây treo Bài tập Dao động cơ 3
H Tính lực căng dây cực đại của dây treo con lắc trong quá trình dao động Bài tập Dao động cơ 4
H Lực căng của sợi dây khi quả cầu đi qua vị trí cân bằng mới của nó là Bài tập Dao động cơ 3
ironman3_95 Lúc lực căng dây bằng 4N thì vận tốc của con lắc có giá trị là? Bài tập Dao động cơ 1
vat_ly_oi Lực căng của dây treo quả nặng khi nó ở biên là bao nhiêu khi vật có m= 200g. Bài tập Dao động cơ 1
L Xác định chu kì của con lắc và lực căng cực đại của dây treo Bài tập Dao động cơ 0
banana257 Lực căng của dây treo có độ lớn bằng trọng lực vật treo thì Bài tập Dao động cơ 5
H Tìm lực căng của dây treo khi gia tốc vật nặng đạt cực tiểu Bài tập Dao động cơ 9
liked Lực căng dây của con lắc đơn Bài tập Dao động cơ 6
Sao Mơ Độ lớn gia tốc của vật khi lực căng dây bằng trọng lực là Bài tập Dao động cơ 1
Tăng Hải Tuân Khi vật nhỏ đi qua vị trí có thế năng bằng một nửa động năng thì lực căng của dậy treo là Bài tập Dao động cơ 2
phenol phenic Tại vị trí lực căng dây treo 4N xác định gia tốc của vật? Bài tập Dao động cơ 1
T Lực căng của sợi dây ngay sau khi vướng đinh Bài tập Dao động cơ 2
crazyfish2008 Lực căng cực đại của dây treo Bài tập Dao động cơ 1
T Tính lực căng của sợi dây khi dây treo hợp với phương thẳng đứng góc $30^0$ Bài tập Dao động cơ 1
THẦN CHẾT HƯ VÔ Độ lớn lực căng dây tại vị trí có động năng bằng thế năng Bài tập Dao động cơ 2
L Tìm lực căng dây treo khi gia tốc cực tiểu Bài tập Dao động cơ 4
H Tại vị trí lực căng dây bằng 2 lần lực căng dây cực tiểu tính vận tốc vật Bài tập Dao động cơ 2
K Lực căng dây treo con lắc khi vật nhỏ qua vị trí thế năng bằng một nửa động năng là: Bài tập Dao động cơ 1
T Ứng với góc lệch $\alpha _{1} , \alpha _{2}$ . Tỷ số lực căng dây $\frac{\tau _{A}}{\tau _{B}}$ là Bài tập Dao động cơ 0
Thảo Bùi Tìm lực căng dây treo khi gia tốc vật nặng cực tiểu? Bài tập Dao động cơ 5
vinh7aa Tính góc nghiêng dây treo, lực căng và vận tốc dài Bài tập Dao động cơ 1
T Tìm lực căng căng sợi dây khi vật ở vị trí cao nhất Bài tập Dao động cơ 1
LeLinh Khi con lắc qua vị trí cân bằng thì tỉ số giữa lực căng dây và trọng lượng bằng: Bài tập Dao động cơ 1
N Tính lực căng dây khi con lắc đơn qua vị trí cân bằng??? Bài tập Dao động cơ 7
little_bobanh Tỉ số giữa lực căng dây và trọng lực tại vị trí cân bằng là: Bài tập Dao động cơ 2
hongmieu Tìm lực căng dây treo khi gia tốc vật nặng cực tiểu Bài tập Dao động cơ 6
NTH 52 Tỉ số giữa lực căng dây và trọng lực? Bài tập Dao động cơ 1
N Thời gian ngắn nhất từ khi thả tay đến khi vật ở vị trí mà lực đàn hồi có độ lớn bằng 2/3 lực đàn hồi cực đại và đang giảm là ? Bài tập Dao động cơ 0
Tăng Hải Tuân Nếu tăng gấp đôi thời gian tác dụng lực thì vận tốc cực đại của vật sau khi ngừng tác dụng lực là Bài tập Dao động cơ 1
thẳng tiến tớ FTU Lực đàn hồi thay đổi khoảng 2N đến 9N. Tính m Bài tập Dao động cơ 8
THẦN CHẾT HƯ VÔ Lực hồi phục sinh công dương Bài tập Dao động cơ 1
Gin no guardian Lực kéo về tác dụng vào vật khi lò xo có chiều dài 33cm bằng? A. 0,33 Bài tập Dao động cơ 4
V Lực đàn hồi nhỏ nhất tác dụng lên vật là Bài tập Dao động cơ 1
phượng nhím Lực đàn hồi tác dụng lên giá I có độ lớn nhỏ nhất là Bài tập Dao động cơ 3
Vớ Vẩn Thời gian lực đàn hồi cùng chiều với lực kéo về là Bài tập Dao động cơ 1
thang cuong Tính biên độ dao động cua vật chịu td ngoại lực Bài tập Dao động cơ 0
A Trong mỗi chu kì, thời gian vật lực đàn hồi của lò xo có độ lớn không vợt quá 1,5N là bao nhiêu Bài tập Dao động cơ 1
tritanngo99 Dao động điều hòa của con lắc sau khi không còn lực $F$ tác dụng có giá trị biên độ gần giá trị nào Bài tập Dao động cơ 1
H Sau khi ngừng tác dụng lực thì biên độ là gì? Bài tập Dao động cơ 3
minhanhmia Lực đàn hồi của lò xo 2 tác dụng vào vật khi vật có li độ x=1 cm Bài tập Dao động cơ 1
V Lò xo chịu tác dụng ngoại lực Bài tập Dao động cơ 1
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top