Trên đoạn $MN$, số vị trí tại đó phần tử chất lỏng dao động với biên độ 5 mm là

Bài toán
Trong thí nghiệm giao thoa sóng trên mặt thoáng của một chất lỏng với hai nguồn kết hợp ${{S}_{1}};{{S}_{2}}$ phát sóng ngang với phương trình ${{u}_{1}}=5\cos \left( 50\pi t \right)$, ${{u}_{2}}=5\cos \left( 50\pi t+\pi \right)$ mm. Tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là $75 \ \left(\text{cm}/\text{s}\right)$. Gọi $M$ và $N$ là 2 vị trí trên mặt chất lỏng và đối xứng nhau qua trung điểm $I$ của ${{S}_{1}}{{S}_{2}}$. Biết rằng hiệu đường đi của 2 sóng từ ${{S}_{1}};{{S}_{2}}$ đến $M$ là 16 cm, biên độ sóng không đổi khi lan truyền. Trên đoạn $MN$, số vị trí tại đó phần tử chất lỏng dao động với biên độ 5 mm là

A. 10.
B. 20.
C. 12.
D. 22.
 
Bài toán
Trong thí nghiệm giao thoa sóng trên mặt thoáng của một chất lỏng với hai nguồn kết hợp ${{S}_{1}};{{S}_{2}}$ phát sóng ngang với phương trình ${{u}_{1}}=5\cos \left( 50\pi t \right)$, ${{u}_{2}}=5\cos \left( 50\pi t+\pi \right)$ mm. Tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là $75 \ \left(\text{cm}/\text{s}\right)$. Gọi $M$ và $N$ là 2 vị trí trên mặt chất lỏng và đối xứng nhau qua trung điểm $I$ của ${{S}_{1}}{{S}_{2}}$. Biết rằng hiệu đường đi của 2 sóng từ ${{S}_{1}};{{S}_{2}}$ đến $M$ là 16 cm, biên độ sóng không đổi khi lan truyền. Trên đoạn $MN$, số vị trí tại đó phần tử chất lỏng dao động với biên độ 5 mm là

A. 10.
B. 20.
C. 12.
D. 22.
Bài này thực chất là dạng Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 tập tìm số điểm cực đại trên 1 đoạn.
Thấy rằng 2 nguồn ngược pha nên O là cực tiểu, do đó ta chỉ cần xets số cực đại trên đoạn MO rồi nhân đôi là xong.

Bước sóng: $\lambda =\dfrac{v}{f}=3\left(cm\right)$

Xét trên OM, số cực đại thỏa mãn:

$0\leq \left(k+0,5\right)\lambda \leq 16$

$\Leftrightarrow -0,5\leq k\leq 4,83$.

Do đó trên OM có 5 cực đại. Nên tren MN sẽ có 10 cực đại. A.
 
Bài này thực chất là dạng Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 tập tìm số điểm cực đại trên 1 đoạn.
Thấy rằng 2 nguồn ngược pha nên O là cực tiểu, do đó ta chỉ cần xets số cực đại trên đoạn MO rồi nhân đôi là xong.

Bước sóng: $\lambda =\dfrac{v}{f}=3\left(cm\right)$

Xét trên OM, số cực đại thỏa mãn:

$0\leq \left(k+0,5\right)\lambda \leq 16$

$\Leftrightarrow -0,5\leq k\leq 4,83$.

Do đó trên OM có 5 cực đại. Nên tren MN sẽ có 10 cực đại. A.
Đáp án là 22 mới đau
 
Bài này thực chất là dạng Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 tập tìm số điểm cực đại trên 1 đoạn.
Thấy rằng 2 nguồn ngược pha nên O là cực tiểu, do đó ta chỉ cần xets số cực đại trên đoạn MO rồi nhân đôi là xong.

Bước sóng: $\lambda =\dfrac{v}{f}=3\left(cm\right)$

Xét trên OM, số cực đại thỏa mãn:

$0\leq \left(k+0,5\right)\lambda \leq 16$

$\Leftrightarrow -0,5\leq k\leq 4,83$.

Do đó trên OM có 5 cực đại. Nên tren MN sẽ có 10 cực đại. A.
Họ đâu hỏi số điểm cực đại đâu em?
 
Bài toán
Trong thí nghiệm giao thoa sóng trên mặt thoáng của một chất lỏng với hai nguồn kết hợp ${{S}_{1}};{{S}_{2}}$ phát sóng ngang với phương trình ${{u}_{1}}=5\cos \left( 50\pi t \right)$, ${{u}_{2}}=5\cos \left( 50\pi t+\pi \right)$ mm. Tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là $75 \ \left(\text{cm}/\text{s}\right)$. Gọi $M$ và $N$ là 2 vị trí trên mặt chất lỏng và đối xứng nhau qua trung điểm $I$ của ${{S}_{1}}{{S}_{2}}$. Biết rằng hiệu đường đi của 2 sóng từ ${{S}_{1}};{{S}_{2}}$ đến $M$ là 16 cm, biên độ sóng không đổi khi lan truyền. Trên đoạn $MN$, số vị trí tại đó phần tử chất lỏng dao động với biên độ 5 mm là

A. 10.
B. 20.
C. 12.
D. 22.
Lời giải

Làm như Hoan, trước hết ta xét các điểm dao động với biên độ 5mm trên OM.
$$5=\sqrt{5^{2}+5^{2}+2.5.5.\cos \Delta \varphi }\Rightarrow \cos \Delta\varphi =-\dfrac{1}{2} $$
Lại có:
$$\Delta \varphi =\dfrac{2\pi }{\lambda }\left(d_2-d_1\right)-\left(\varphi _{2}-\varphi _{1}\right)$$
  • TH1:$\Delta _{\varphi }=\dfrac{2\pi }{3}+k_2\pi $
$$\Rightarrow \dfrac{2\pi }{3}\left(d_2-d_1\right)-\pi =\dfrac{2\pi }{3}+k_2\pi $$
$$\Rightarrow d_{2}-d_{1}=2,5+3k$$
Số điểm cần tìm là nghiệm bpt:
$$OB-OA\leq d_{2}-d_{1}\leq MB-MA\Leftrightarrow 0\leq 2,5+3k\leq 16$$
TH này ta tìm được 5 giá trị of K, ứng với 5 điểm.
  • TH2:$\Delta _{\varphi }=\dfrac{-2\pi }{3}+k_2\pi $
Làm tương tự, ta tìm được 6 điểm. Vậy trên MO ta tìm được 11 điểm. Trên MN ta tìm được 11.2=22
 
Lời giải

Làm như Hoan, trước hết ta xét các điểm dao động với biên độ 5mm trên OM.
$$5=\sqrt{5^{2}+5^{2}+2.5.5.\cos \Delta \varphi }\Rightarrow \cos \Delta\varphi =-\dfrac{1}{2} $$
Lại có:
$$\Delta \varphi =\dfrac{2\pi }{\lambda }\left(d_2-d_1\right)-\left(\varphi _{2}-\varphi _{1}\right)$$
  • TH1:$\Delta _{\varphi }=\dfrac{2\pi }{3}+k_2\pi $
$$\Rightarrow \dfrac{2\pi }{3}\left(d_2-d_1\right)-\pi =\dfrac{2\pi }{3}+k_2\pi $$
$$\Rightarrow d_{2}-d_{1}=2,5+3k$$
Số điểm cần tìm là nghiệm bpt:
$$OB-OA\leq d_{2}-d_{1}\leq MB-MA\Leftrightarrow 0\leq 2,5+3k\leq 16$$
TH này ta tìm được 5 giá trị of K, ứng với 5 điểm.
  • TH2:$\Delta _{\varphi }=\dfrac{-2\pi }{3}+k_2\pi $
Làm tương tự, ta tìm được 6 điểm. Vậy trên MO ta tìm được 11 điểm. Trên MN ta tìm được 11.2=22
Lần sau em sẽ rút kinh nghiệm... phân tích kĩ đề Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 hơn :v
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
mai hoàn Trên đoạn $O_{1}$ $O_{2}$ có bao nhiêu điểm dao động với biên độ bằng 0? Bài tập Sóng cơ 0
N Tìm mức cường độ âm lớn nhất tại 1 đểm trên đoạn MN Bài tập Sóng cơ 1
Nfjhfg Trên đoạn MN có số điểm dao động với biên độ 1,6a là ? Bài tập Sóng cơ 6
Dungg Số điểm dao động với biên độ cực tiểu trên đoạn thẳng nối hai nguồn Bài tập Sóng cơ 2
ĐỗĐạiHọc2015 Biên độ cực đại có trên đoạn CD là. Bài tập Sóng cơ 0
trang331 Trên đoạn đường AB, vận động viên nghe thấy tiềng còi báo thức trong khoảng thời gian xấp xỉ Bài tập Sóng cơ 2
thuthuynguyen Trên đoạn MN có bao nhiêu điểm dao động ngược pha với nguồn? Bài tập Sóng cơ 1
thao3112 Khoảng cách ngắn nhất từ N trên đoạn MA đến AB Bài tập Sóng cơ 5
T Số điểm dao động với biên độ lớn nhất trên đoạn AB Bài tập Sóng cơ 3
M Điểm nằm trên AB cùng pha nguồn cách A đoạn lớn nhất Bài tập Sóng cơ 2
Tuyển 52LQ Tìm số điểm dao động cùng pha với A trên đoạn BC Bài tập Sóng cơ 2
hoankuty Số điểm dao động với biên độ cực đại trên đoạn BC là bao nhiêu ? Bài tập Sóng cơ 5
N Số điểm dao động vuông pha với hai nguồn trên đoạn MN là Bài tập Sóng cơ 7
N Số điểm trên đoạn AB dao động với biên độ cực đại và ngược pha với trung điểm I của AB là Bài tập Sóng cơ 3
Nguyễn Hương Ly Trên đoạn $O_1O_2$, điểm dao động cực đại gần nguồn nhất thì cách nguồn bao nhiêu? Bài tập Sóng cơ 5
N Xác định số điểm trên đoạn CI dao động cùng pha I Bài tập Sóng cơ 8
L Số điểm dao động cùng pha với nguồn trên đoạn CD là Bài tập Sóng cơ 1
Nguyễn Hương Ly Số điểm dao động ngược pha với nguồn trên đoạn CO là? Bài tập Sóng cơ 6
Fờ Tu Trên đoạn AB có bao nhiêu cực đại giao thoa cùng pha với 2 nguồn Bài tập Sóng cơ 5
Tinh Hoang Tính số điểm dao động cùng pha với nguồn O trên đoạn AB Bài tập Sóng cơ 9
apple13197 Trên đường cực đại ấy trong đoạn từ M đến N (kể cả hai điểm M, N) sô điểm dao động cùng pha với O là Bài tập Sóng cơ 0
Hải Quân Để trên đoạn MN có đúng 5 điểm dao động với biên độ cực đại thì diện tích lớn nhất của hình thang là Bài tập Sóng cơ 2
Hải Quân Số điểm dao động cùng pha với hai nguồn ở trên đoạn MN bằng? Bài tập Sóng cơ 0
Hải Quân Số điểm dao động cùng pha với hai nguồn ở trên đoạn MN bằng? Bài tập Sóng cơ 0
Hải Quân Số điểm có biên độ cực tiểu trên đoạn $S_1S_2$ là? Bài tập Sóng cơ 4
Hải Quân Số điểm có biên độ cực tiểu trên đoạn S1S2 là? Bài tập Sóng cơ 2
T Trên đoạn MN , số điểm mà phần tử nước dao động ngược pha với dao động của nguồn O Bài tập Sóng cơ 0
T Số điểm dao động với biên đọ cực đại trên đoạn $O_{1}O_{2}$ Bài tập Sóng cơ 6
T Số điểm cực đại giao thoa quan sát được trên đoạn OM Bài tập Sóng cơ 1
takawings Điểm nằm trên đường trung trực của đoạn AB cách trung điểm O một đoạn tối thiểu bao nhiêu? Bài tập Sóng cơ 4
tiendatptbt Số điểm trên đoạn AB dao động với biên độ cực đại, cùng pha với trung điểm I Bài tập Sóng cơ 1
Hải Quân Số điểm dao động biên độ 2 cm trên đoạn MN là ? Bài tập Sóng cơ 3
T Điểm dao động cực đại trên đường tròn gần trung trực đoạn nối hai nguồn nhất? Bài tập Sóng cơ 1
K Li độ của điểm M trên dây cách O đoạn 2,5 cm tại thời điểm 2,125s là: Bài tập Sóng cơ 8
T Để trên đoạn CD có đúng 3 điểm tại đó dao động với biên độ cức đại thì tần số dao động của nguồn là Bài tập Sóng cơ 5
K Điểm đứng yên trên đoạn AB gẩn O và xa O nhất là? Bài tập Sóng cơ 6
loveparadise1510 Xác định số điểm dao động với biên độ cực đại trên đoạn thẳng AM. Bài tập Sóng cơ 12
Quyết Tâm Học Số điểm dao động với biên độ cực đại trên đoạn CD là ? Bài tập Sóng cơ 6
GS.Xoăn Điểm M trên đoạn CO( O là trung điểm AB) cách O một đoạn ngắn nhất bằng bao nhiêu thì nó dao động vớ Bài tập Sóng cơ 3
C Khoảng cách lớn nhất từ CD đến AB sao cho trên đoạn CD chỉ có 3 điểm dao động với biên độ cực đại l Bài tập Sóng cơ 1
A Số điểm dao động ngược pha với nguồn trên đoạn MN là Bài tập Sóng cơ 1
Del Enter Điểm M nằm trên AB và cách trung điểm O một đoạn 4cm thì NB - NA bằng Bài tập Sóng cơ 1
Kate Spencer Xác định trên đoạn BC những điểm mà khi A lên độ cao cực đại thì những điểm đó qua vị trí cân bằng Bài tập Sóng cơ 2
B Số điểm tối đa trên đoạn AC dao động vuông pha với nguồn Bài tập Sóng cơ 6
A Số điểm dao động với biên độ cực đại trên đoạn MN là Bài tập Sóng cơ 1
hoankuty Hỏi trên đoạn nối $2$ nguồn có bao nhiêu điểm dao động với biên độ cực đại và cùng pha với 2 nguồn? Bài tập Sóng cơ 3
hoankuty Hỏi có bao nhiêu điểm dao động với biên độ cực đại trên đoạn nối $2$ nguồn? Bài tập Sóng cơ 3
0 Trên đoạn MO số điểm dao động cùng pha với B là Bài tập Sóng cơ 4
apple13197 Số điểm dao động trên đoạn BN? Bài tập Sóng cơ 8
boyvodanh97 Số điểm có biên động dao đông cực đại nẳm trên đoạn $CD$ Bài tập Sóng cơ 1
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top