Sự thay đổi các đại lượng trong sóng dừng.

ĐỀ BÀI : Dây $AB$ hai đầu cố định dài $l$, trên dây có sóng dừng với $A$ và $B$ là các nút sóng. Nếu tăng chiều dài của dây lên $2$ lần, trên dây vẫn có sóng dừng, thì trong các đại lượng : vận tốc truyền sóng $V$, độ dài bước sóng$ \lambda $, tần số dao động $f$, nhưng đại lượng nào thay đổi và thay đổi như thế nào? Tại sao?. :)
 
Đề chưa rõ. Theo mình đề cần phải bổ sung là: Số bụng sóng (nút sóng) không đổi.
Nếu như vậy thì theo mình:
+ Vận tốc truyền sóng là hằng số. Không đổi được.
+ Từ đó $\lambda$ phải tăng 2 lên 2 lần, dẫn đến tần số f phải giảm 2 lần.


Không biết có đúng không
 

Quảng cáo

Top