Gía trị $U_{AM}$?

Bài toán
Cho mạch điện xoay chiều AB gồm đoạn mạch AM chứa cuộn cảm thuần và đoạn mạch MB chứa điện trở thuần mắc nối tiếp với tụ điện. Biết $U_{AB}=120V,\omega CR=\sqrt{3}$, $U_{MB}$ lệch pha $60^{0}$ so với $U_{AB}$. Gía trị $U_{AM}$?
A. $80\sqrt{3}V$
B. $120 V$
C. $120\sqrt{2}V$
D. $80\sqrt{\dfrac{3}{2}}V$
 
Bài toán
Cho mạch điện xoay chiều AB gồm đoạn mạch AM chứa cuộn cảm thuần và đoạn mạch MB chứa điện trở thuần mắc nối tiếp với tụ điện. Biết $U_{AB}=120V,\omega CR=\sqrt{3}$, $U_{MB}$ lệch pha $60^{0}$ so với $U_{AB}$. Gía trị $U_{AM}$?
A. $80\sqrt{3}V$
B. $120 V$
C. $120\sqrt{2}V$
D. $80\sqrt{\dfrac{3}{2}}V$
Bài này vẽ giản đồ vec-tơ, sẽ thấy ngay là đáp án B.
Cơ mà câu này mà bạn đưa vô phần MBA là sai rồi. Mod/smod sửa lại giúp bạn.
 
Bài này vẽ giản đồ vec-tơ, sẽ thấy ngay là đáp án B.
Cơ mà câu này mà bạn đưa vô phần MBA là sai rồi. Mod/smod sửa lại giúp bạn.
Mình đang thắc mắc cái chỗ $\omega CR=\sqrt{3}$ thôi, khi mình làm không bình thường thì ra câu C đúng với đáp án nhưng không biết họ cho $\omega CR=\sqrt{3}$ để làm gì?
 
Từ dữ kiện:$U_{MB}$ lệch pha $60^{o}$ so với $U_{AB}$ thì dùng giản đồ vectơ sẽ tính được:

$U_{R}=\dfrac{1}{2}U_{AB}=60\left(V \right)$.

Mà:

$\omega CR=\dfrac{Z_{R}}{Z_{C}}=\dfrac{U_{R}}{U_{C}}=\sqrt{3}$

$\Rightarrow U_{C}=20\sqrt{3}\left(V\right)$.

Do đó, tính được:

$U_{AM}=80\sqrt{3}\left(V\right)$. A.
Hình như có sự nhầm nhẹ.
 
Từ dữ kiện:$U_{MB}$ lệch pha $60^{o}$ so với $U_{AB}$ thì dùng giản đồ vectơ sẽ tính được:

$U_{R}=\dfrac{1}{2}U_{AB}=60\left(V \right)$.

Mà:

$\omega CR=\dfrac{Z_{R}}{Z_{C}}=\dfrac{U_{R}}{U_{C}}=\sqrt{3}$

$\Rightarrow U_{C}=20\sqrt{3}\left(V\right)$.

Do đó, tính được:

$U_{AM}=80\sqrt{3}\left(V\right)$. A.
Nản quá, không đọc vế sau, BM có cả tụ và R :3 . .. .. .Sai rồi !
 
Hình như Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 này sai kết quả rồi thì phải. Mình giải lại nó ra 120V chứ không phải ra $120\sqrt{2}V$. Mình làm thế này mong các bạn đóng góp xem có đúng không để giúp mình nhé:
Lời giải
Từ $\omega CR=\sqrt{3}\Rightarrow R=\sqrt{3}Z_{C}\Rightarrow U_{R}=\sqrt{3}U_{C}\Rightarrow \varphi _{U_{R},U_{RC}}=\dfrac{\pi }{6}$. Vậy: $\sin \dfrac{\pi }{6}=\dfrac{\dfrac{1}{2}U_{L}}{120}\Rightarrow U_{L}=120V$
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
Tích Chu f biến thiên Gía trị của $f_{1}$ là Bài tập Điện xoay chiều 1
Đào Anh Thành Gía trị của f để hiệu điện thế hai đầu cuộn cảm max Bài tập Điện xoay chiều 4
hankhue Gía trị của R và điện trở trong của quạt lần lượt là: Bài tập Điện xoay chiều 0
O Gía trị hiệu dụng của cường độ dòng điện Bài tập Điện xoay chiều 9
highhigh Gía trị ${{U}_{0}}$ là Bài tập Điện xoay chiều 2
highhigh Gía trị hiệu dụng của cường độ dòng điện qua tụ $C$ là Bài tập Điện xoay chiều 0
datanhlg Gía trị R để công suất trên R đạt cực đại? Bài tập Điện xoay chiều 1
Nguyễn Duy Khôi Khi điều chỉnh C, điện áp hai đầu A,M đạt cực đại. Gía trị R là: Bài tập Điện xoay chiều 4
datanhlg MBA Gía trị $P_{1}$ là? Bài tập Điện xoay chiều 1
chinhanh9 Gía trị của R và $\omega$ tương ứng là? Bài tập Điện xoay chiều 1
N Giá trị P gần với giá trị nào nhất sau đây Bài tập Điện xoay chiều 1
N Hỏi $U_0$ gần giá trị nào nhất sau đây Bài tập Điện xoay chiều 0
MucDong C biến thiên Điện áp hiệu dụng ở hai đầu đoạn mạch có giá trị? Bài tập Điện xoay chiều 1
Đạt QH Giá trị của UR Bài tập Điện xoay chiều 1
D Điện áp cực đại hai đầu đoạn mạch nhận giá trị gần giá trị nào sau đây nhất: Bài tập Điện xoay chiều 0
U Lệch pha Biết $\varphi_1+\varphi_2=90^o$, giá trị của U là Bài tập Điện xoay chiều 1
T R biến thiên Cực trị điện xoay chiều Bài tập Điện xoay chiều 0
Trangmin L biến thiên Khi điện áp hiệu dụng giữa 2 đầu cuộn dây đạt giá trị cực đại thì cảm kháng của cuộn dây là? Bài tập Điện xoay chiều 4
Tích Chu Nếu P1+P2=180 W thì P3 gần nhất với giá trị nào sau đây? Bài tập Điện xoay chiều 5
L Khi w=w3 thì điện áp hiệu dụng 2 đầu cuộn cảm thuần đạt giá trị cực đại, giá trị đó xấp xỉ bằng Bài tập Điện xoay chiều 1
Tích Chu f biến thiên Khi $\omega = 250 \pi $ rad/s thì hệ số công suất đoạn mạch AB gần nhất với giá trị nào sau đây? Bài tập Điện xoay chiều 2
Lê Quang Hưng f biến thiên Công suất cực đại mà mạch tiêu thụ có giá trị là? Bài tập Điện xoay chiều 1
Nfjhfg L biến thiên Điện áp U gần giá trị nào nhất ? Bài tập Điện xoay chiều 4
Long kudo Lệch pha Hệ số công suất của cả đoạn mạch AB gần nhất với giá trị nào? Bài tập Điện xoay chiều 4
ĐỗĐạiHọc2015 Tức thời Giá trị lớn nhất $|u_L-u_C|$ có thể đạt được gần giá trị nào nhất dưới đây? Bài tập Điện xoay chiều 5
H Truyền tải điện Hiệu suất truyền tải ban đầu gần giá trị nào sau đây nhất? Bài tập Điện xoay chiều 0
phượng nhím Giá trị nhỏ nhất của phi 1 + phi 2 gần giá trị nào nhất Bài tập Điện xoay chiều 3
T Tỉ số R/ZL gần với giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Điện xoay chiều 1
Lê Quang Hưng Công suất lớn nhất có giá trị là? Bài tập Điện xoay chiều 1
Đậu Hoàng Anh Khi giá trị R tăng thì Bài tập Điện xoay chiều 4
hoàidien Cường độ dòng điện tức thời có giá trị 0,5Io tại những thời điểm Bài tập Điện xoay chiều 1
hoàidien Giá trị R và C1 là bao nhiêu Bài tập Điện xoay chiều 1
ĐỗĐạiHọc2015 Thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch gần giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Điện xoay chiều 3
M Công suất và cực trị công suất Bài tập Điện xoay chiều 4
M Công suất và cực trị công suất Bài tập Điện xoay chiều 3
ptnhungnp f biến thiên Giá trị của f3 xấp xỉ bằng Bài tập Điện xoay chiều 0
Đình Nam R biến thiên Khi R = R0 thì công suất của mạch là cực đại và bằng 100W. Giá trị của P1 là Bài tập Điện xoay chiều 1
Nguyễn Tuân f biến thiên Giá trị của f3 xấp xỉ bằng Bài tập Điện xoay chiều 3
T C biến thiên Giá trị của R là?? Bài tập Điện xoay chiều 0
S C biến thiên Để điện áp trên Rmax tìm giá trị của C Bài tập Điện xoay chiều 2
Satoh Aki Công suất tiêu thụ của mạch đạt cực đại khi R biến đổi có giá trị bằng Bài tập Điện xoay chiều 3
hoankuty f biến thiên Tìm giá trị của $\omega _{2}$ khi $n$ đạt giá trị cực tiểu. Bài tập Điện xoay chiều 0
ĐỗĐạiHọc2015 Giá trị của $R_m$ và $P_m$ lần lượt là Bài tập Điện xoay chiều 1
ĐỗĐạiHọc2015 Điện áp hiệu dụng hai đầu AM là 400V, giá trị U là. Bài tập Điện xoay chiều 6
ahehe Hệ số công suất của đoạn mạch AB lúc tần số có giá trị fo là? Bài tập Điện xoay chiều 2
L Giá trị của ω0 gần với giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Điện xoay chiều 2
Z C biến thiên Giá trị $U_{L_{max}}$ gần giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Điện xoay chiều 4
lethisao Hệ số công suất của mạch ứng với w1 có giá trị gần giá trị nào nhất sau đây Bài tập Điện xoay chiều 15
T Giá trị của U gần giá trị nào nhất. Bài tập Điện xoay chiều 1
ĐỗĐạiHọc2015 Giá trị k gần giá trị nào sau đây nhất? Bài tập Điện xoay chiều 7
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top