Trong thời gian t = 2 (s) kể từ lúc (P) có tọa độ x = 0 thì (P) cắt bao nhiêu vân cực đại

Bài toán
Trong thí nghiệm giao thoa sóng mặt nước, 2 nguồn sóng S1 và S2 cách nhau 11 cm và dao động điều hòa theo phương vuông góc với mặt nước có phương trình u1 = u2 = 5cos(100πt) mm. Tốc độ truyền sóng v = 0,5 m/s và biên độ sóng không đổi khi truyền đi. Chọn hệ trục xOy thuộc mặt phẳng mặt nước khi yên lặng, gốc O trùng với S1. Trong không gian, phía trên mặt nước có 1 chất điểm dao động mà hình chiếu (P) của nó với mặt nước chuyển động với phương trình quỹ đạo y = x + 2 và có tốc độ $v_1 = 5\sqrt{2}$ cm/s. Trong thời gian t = 2 (s) kể từ lúc (P) có tọa độ x = 0 thì (P) cắt bao nhiêu vân cực đại trong vùng giao thoa của 1 sóng?
A. 14
B. 13
C. 15
D. 12
 
Bài toán
Trong thí nghiệm giao thoa sóng mặt nước, 2 nguồn sóng S1 và S2 cách nhau 11 cm và dao động điều hòa theo phương vuông góc với mặt nước có phương trình u1 = u2 = 5cos(100πt) mm. Tốc độ truyền sóng v = 0,5 m/s và biên độ sóng không đổi khi truyền đi. Chọn hệ trục xOy thuộc mặt phẳng mặt nước khi yên lặng, gốc O trùng với S1. Trong không gian, phía trên mặt nước có 1 chất điểm dao động mà hình chiếu (P) của nó với mặt nước chuyển động với phương trình quỹ đạo y = x + 2 và có tốc độ $v_1 = 5\sqrt{2}$ cm/s. Trong thời gian t = 2 (s) kể từ lúc (P) có tọa độ x = 0 thì (P) cắt bao nhiêu vân cực đại trong vùng giao thoa của 1 sóng?
A. 14
B. 13
C. 15
D. 12
Mình có thấy cách giải Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 này rồi mà không hiểu, bạn nào hiểu thì giải thích giúp mình với
Sau 2s, chất điểm đi được quãng đường MN=$10\sqrt{2}$cm
Bài toán đưa về tìm cực đại trên đoạn MN
Ta tính được $S_{1}M$ = 2cm; $S_{1}N$ = $\sqrt{10^{2}+12^{2}}$ = 15,62cm
$S_{2}M$ = $\sqrt{2^{2}+11^{2}}$ = 11,18cm
$S_{2}N$ = $\sqrt{1^{2}+12^{2}}$ = 12,04cm
Điều kiện cực đại: $S_{1}M$ - $S_{2}M$ $\leq $k$\lambda $$\leq $$S_{1}N$ - $S_{2}N$
Suy ra được có 13 vân cực đại
Đáp án B.
 
Mình có thấy cách giải Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 này rồi mà không hiểu, bạn nào hiểu thì giải thích giúp mình với
Sau 2s, chất điểm đi được quãng đường MN=$10\sqrt{2}$cm
Bài toán đưa về tìm cực đại trên đoạn MN
Ta tính được $S_{1}M$ = 2cm; $S_{1}N$ = $\sqrt{10^{2}+12^{2}}$ = 15,62cm
$S_{2}M$ = $\sqrt{2^{2}+11^{2}}$ = 11,18cm
$S_{2}N$ = $\sqrt{1^{2}+12^{2}}$ = 12,04cm
Điều kiện cực đại: $S_{1}M$ - $S_{2}M$ $\leq $k$\lambda $$\leq $$S_{1}N$ - $S_{2}N$
Suy ra được có 13 vân cực đại
Đáp án B.
Đồng ý tưởng, em cũng ra 13
 
Bài toán
Trong thí nghiệm giao thoa sóng mặt nước, 2 nguồn sóng S1 và S2 cách nhau 11 cm và dao động điều hòa theo phương vuông góc với mặt nước có phương trình u1 = u2 = 5cos(100πt) mm. Tốc độ truyền sóng v = 0,5 m/s và biên độ sóng không đổi khi truyền đi. Chọn hệ trục xOy thuộc mặt phẳng mặt nước khi yên lặng, gốc O trùng với S1. Trong không gian, phía trên mặt nước có 1 chất điểm dao động mà hình chiếu (P) của nó với mặt nước chuyển động với phương trình quỹ đạo y = x + 2 và có tốc độ $v_1 = 5\sqrt{2}$ cm/s. Trong thời gian t = 2 (s) kể từ lúc (P) có tọa độ x = 0 thì (P) cắt bao nhiêu vân cực đại trong vùng giao thoa của 1 sóng?
A. 14
B. 13
C. 15
D. 12
M làm đề thấy họ giải như vậy nhưng mà không hiểu chỗ tính $S_{2}N$, $S_{2}M$, $S_{1}M$, nếu b hiểu thì giải thích giùm m với
Họ bảo từ hình vẽ ta thấy mà cũng chẳng thấy hình đâu cả nữa:(
10295223_290862604408862_2974873313072450575_o.jpg

Từ hình vẽ, ta thấy :

Quãng đường chất điểm chuyển động được trong 2(s) là từ M tới N. Nên:

$MI=NI=10\left(cm\right)$.

Do đó:

$S_{2}K=S_{1}S_{2}-S_{1}K=1\left(cm\right)$ và $NK=NI+KI=12\left(cm\right)$

Vậy tính được:

$MS_{1}=2\left(cm\right)$ ; $MS_{2}=\sqrt{125}\left(cm\right)$ ; $NS_{1}=\sqrt{244}\left(cm\right)$ ; $NS_{2}=\sqrt{145}\left(cm\right)$.

Vậy số điểm cực đại:

$MS_{1}-MS_{2}\leq k\lambda \leq NS_{1}-NS_{2}$

$\Leftrightarrow 2-\sqrt{125}\leq k\leq \sqrt{244}-\sqrt{145}$

$\Leftrightarrow -9,2\leq k\leq 3,6$. Vậy nên có 13 cực đại. B.

P/S:Em chưa biết đăng ảnh như thế nào nên mạn phép chèn ảnh từ facebook! Mong các admin châm trước mà không xóa Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 đăng, vẽ được cái ảnh này ốm quá!
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
K Trong khoảng giữa M và N số điểm dđ ngược pha với O là Bài tập Sóng cơ 0
Đạt QH Âm truyền đi trong môi trường Bài tập Sóng cơ 1
Đạt QH Số vân cực đại trong vùng giao thoa sóng Bài tập Sóng cơ 4
trang331 Trên đoạn đường AB, vận động viên nghe thấy tiềng còi báo thức trong khoảng thời gian xấp xỉ Bài tập Sóng cơ 2
bipibi Xác định li độ của điểm M tại các thời điểm trong sóng cơ Bài tập Sóng cơ 0
lethisao Năng lượng của sóng âm trong không gian giới hạn bởi hai mặt cầu tâm S đi qua A và B là Bài tập Sóng cơ 1
T Con lắc trong điện trường đều Bài tập Sóng cơ 3
Chú Cảnh Sát Tìm khoảng cách cực đại của phần tử dây tại M và N trong quá trình dao động. Bài tập Sóng cơ 3
Tuyển 52LQ Trong khoảng O đến M có bao nhiêu điểm dao động lệch pha $\dfrac{\pi }{6}$ với nguồn? Bài tập Sóng cơ 1
I Trong thí nghiệm giao thoa sóng nước Bài tập Sóng cơ 3
B Xác định số điểm dao cực đại và cùng pha với hai nguồn trong HÌNH TRÒN Bài tập Sóng cơ 3
DaNoTuKy Tìm vận tốc trong Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 tập giao thoa sóng Bài tập Sóng cơ 9
F Trong khoảng từ O đến M có bao nhiêu điểm dao động ngược pha với dao động tại O ? Bài tập Sóng cơ 3
BoythichFAP Gần với âm nào nhất trong thang nhạc? Bài tập Sóng cơ 1
apple13197 Trên đường cực đại ấy trong đoạn từ M đến N (kể cả hai điểm M, N) sô điểm dao động cùng pha với O là Bài tập Sóng cơ 0
Hải Quân Với tần số nằm trong khoảng từ 8 kHz đến 11 kHz, có bao nhiêu tần số tạo ra sóng dừng ? Bài tập Sóng cơ 2
GS.Xoăn Tần số $f$ có giá trị nào trong các giá trị sau? Bài tập Sóng cơ 2
P Trong thời gian t=2s kể từ lúc (P) có tọa độ x=0 thì (P) cắt bao nhiêu vân cực đại trong vùng giao t Bài tập Sóng cơ 1
NAMDOAN Số đàn có trong dàn nhạc Bài tập Sóng cơ 1
GS.Xoăn Tỉ số $\delta=\dfrac{d_{max}}{d_{min}}$ có giá trị gần giá trị nào nhất trong các giá trị sau Bài tập Sóng cơ 8
minhtangv Tìm số ca sĩ hát trong tốp ca Bài tập Sóng cơ 3
ĐỗĐạiHọc2015 Có thể phát ra có tần trong khoảng $9kHz:11kHz$ là Bài tập Sóng cơ 4
Uchiha Sasuke98 Trong khoảng $MN$ thuộc $AB$ có $5$ điểm liên tiếp dao động với biên độ $A\sqrt{2}$ , kể cả M,N thì Bài tập Sóng cơ 1
ĐỗĐạiHọc2015 Bước sóng của sống âm truyền trong không khí bằng Bài tập Sóng cơ 0
I Trong một thí nghiệm về dao thoa sóng nước hai nguồn kết hợp O1 và O2 Bài tập Sóng cơ 1
A Hỏi ống sáo có khả năng cộng hưởng những âm có tần số nào sau đây, biết tốc độ âm trong không khí v= Bài tập Sóng cơ 1
NTH 52 Bước sóng của âm đó khi truyền trong chất rắn bằng bao nhiêu ? Bài tập Sóng cơ 1
A Tính tần số sóng, biết tần số ƒ có giá trị trong khoảng từ 8 Hz đến 13 Hz. Bài tập Sóng cơ 3
apple13197 Số điểm cực đại dao dộng cùng pha với A trong khoảng AB là Bài tập Sóng cơ 2
truongpham97 Quãng đường đi được trong thời gian 2t Bài tập Sóng cơ 3
Huy Nguyễn Giá trị của a và b trong biểu thức trên là Bài tập Sóng cơ 4
T Vận tốc dao động tại điểm B trong sóng cơ Bài tập Sóng cơ 8
huynhcashin Hỏi dây đàn đó có thể phát ra bao nhiêu hoạ âm có tần số trong khoảng 8 kHz -11kHz Bài tập Sóng cơ 6
dhdhn Hỏi trong khoảng giữa đoạn nối A và B có bao nhiêu điểm dao động với biên độ cực đại Bài tập Sóng cơ 9
A Chu kì dao động của con lắc lò xo trong điện trường là Bài tập Sóng cơ 2
superstar Năng lượng âm truyền qua mặt cầu tâm O đi qua B trong 1 phút Bài tập Sóng cơ 1
skylinehermes Từ lúc t = 1/60 s đến khi x= -1,5 cm tốc độ trung bình của phần tử trong thời gian trên là ? Bài tập Sóng cơ 1
D Tốc độ truyền âm trong không khí bằng Bài tập Sóng cơ 0
Tungthanhphan Trong khoảng $S_1S_2$ có bao nhiêu điểm dao dộng với biên đọ cực đại nhưng ngược pha với hai nguồn. Bài tập Sóng cơ 2
T Tần số và bước sóng trong không khí của âm phát ra? Bài tập Sóng cơ 1
Demonhk Khi ấy số bụng sóng trong đoạn thẳng AB có sóng dừng là Bài tập Sóng cơ 4
Demonhk Năng lượng của sóng âm trong không gian giới hạn bởi mặt cầu tâm S qua A và B là Bài tập Sóng cơ 9
tutsao3 Số điểm dao động với biên độ cưc đại trong khoảng từ A đến I là Bài tập Sóng cơ 1
Gem Số điểm dao động với biên độ 3cm trong khoảng hai nguồn là Bài tập Sóng cơ 1
M Máy dò có thể phát hiện được những vật nặng trong không khí có kích thước cỡ bao nhiêu mm? Bài tập Sóng cơ 1
Iukk Trong khoảng MN có 8 điểm dao động cùng pha N. Khoảng cách MN bằng Bài tập Sóng cơ 1
hoangmac Tốc độ truyền âm trong không khí Bài tập Sóng cơ 5
Heavenpostman Tốc độ truyền sóng cơ trong một môi trường ? Bài tập Sóng cơ 3
hoangmac Tính năng lượng sóng âm giới hạn trong không gian giới hạn bởi hai mặt cầu Bài tập Sóng cơ 1
lam_vuong Hỏi người trong sân ga sẽ nghe tiếng còi tàu với tần số là bao nhiêu Bài tập Sóng cơ 0
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top