Bước sóng của bức xạ kích thích phải thỏa điều kiện

Bài toán
Một tụ điện gồm 2 bản kim loại rất rộng song song và cách nhau 0,75mm. Tụ điện không có điện áp và 2 bản tụ đều trung hòa về điện. Hai bản tụ đều có giới hạn quang điện là $0,25.10^-6$m. Đặt một từ trường đều vào trong lòng tụ điện sao cho vecto cảm ứng từ song song với 2 bản tụ và có độ lớn bằng 8mT . Nếu chiếu sang mặt phía trong của một trong 2 bản tụ bang bức xạ đơn sắc thì để có dòng điện chạy qua tụ, bước sóng của bức xạ kích thích phải thỏa điều kiện
A. λ=<6,22pm
B. λ=<622,6nm
C. λ=<215,6nm
D. λ>=461,8
 
Bài toán
Một tụ điện gồm 2 bản kim loại rất rộng song song và cách nhau 0,75mm. Tụ điện không có điện áp và 2 bản tụ đều trung hòa về điện. Hai bản tụ đều có giới hạn quang điện là 0,25.10^-6m. Đặt một từ trường đều vào trong lòng tụ điện sao cho vecto cảm ứng từ song song với 2 bản tụ và có độ lớn bằng 8mT . Nếu chiếu sang mặt phía trong của một trong 2 bản tụ bang bức xạ đơn sắc thì để có dòng điện chạy qua tụ, bước sóng của bức xạ kích thích phải thỏa điều kiện
A. λ=<6,22pm
B. λ=<622,6nm
C. λ=<215,6nm
D. λ>=461,8
Câu này phải vẽ hình mới dễ hiểu, cơ mà tớ không vẽ được hình nên nói qua cho cậu như thế này nhá
e chuyển động trong khoảng giữa 2 bản tụ thì nó sẽ chịu tác dụng của lực lorenxo, nên quỹ đạo chuyển động của nó không còn là đường thẳng nữa mà nó sẽ là đường cong (tròn)
Quãng đường e đi được là lớn nhất S=d = 2R ( với R chính là bán kính)
Lực lorenxo lúc này đóng vai trò là lực hướng tâm nên $f_{lorenxo}=F_{ht}$ hay $B.v_{max}.|q|=\dfrac{m.v_{max}^{2}}{R}$
$\Rightarrow$ $v_{max}$
lại có $\dfrac{h. C}{\lambda }=\dfrac{m. V^{2}_{max}}{2}$ $\Rightarrow$ $\lambda$ $\Rightarrow$ đáp án
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
please help Bước sóng ngắn nhất của tia X? Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
X Xác định bước sóng những vạch quang phổ của ng tử H xuất hiện khi bắn phá ng tử H ở trạng thái cơ bả Bài tập Lượng tử ánh sáng 0
vinh7aa Bước sóng ngắn nhất của vạch quang phổ trong dãy Pasen bằng Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
Love_is_so_vague Hãy xác định bước sóng những vạch quang phổ của nguyên tử hidro . Bài tập Lượng tử ánh sáng 0
Đá Tảng Tìm bước sóng $\lambda$ và vận tốc ban đầu cực đại của quang electron. Bài tập Lượng tử ánh sáng 4
Heavenpostman Bước sóng $\lambda $ của ánh sáng kích thích bằng Bài tập Lượng tử ánh sáng 2
P Bước sóng nhỏ nhất của bức xạ do nguyên tử phát ra là Bài tập Lượng tử ánh sáng 2
ShiroPin Tìm bước sóng ngắn nhất của tia X khi chưa tăng hiệu điện thế Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
N Xác định bước sóng của ánh sáng đơn sắc chiếu vào bề mặt kim loại Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
S Năng lượng của photon có bước sóng $\lambda _{1}$ là: Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
S Hiệu bước sóng ngắn nhất của dãy Pasen và Banme Bài tập Lượng tử ánh sáng 3
ashin_xman Bước sóng của bức xạ trên là: Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
KSTN_BK_95 Tính tỷ lệ vận tốc của các bước sóng ? Bài tập Lượng tử ánh sáng 6
triminhdovip137 Bước sóng ngắn nhất của tia X do ống phát ra khi đó là Bài tập Lượng tử ánh sáng 2
H Bước sóng ngắn nhất của tia X có thể phát ra Bài tập Lượng tử ánh sáng 8
tkvatliphothong Tìm giá trị của các bước sóng Bài tập Lượng tử ánh sáng 7
adamdj Bước sóng lớn nhất của bức xạ mà nguyên tử có thể phát ra Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
V Tỉ số bước sóng dài nhất và ngắn nhất Bài tập Lượng tử ánh sáng 5
ĐỗĐạiHọc2015 Tỉ số bước sóng hồng ngoại lớn nhất và bước sóng nhìn thấy nhỏ nhất mà nguyên tử này có thể phát ra Bài tập Lượng tử ánh sáng 3
L Tìm hiệu số nhỏ nhất giữa các bước sóng mà đám hơi Hyđrô này đã phát ra Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
L Nguyên tử hydro phát ra photon có bước sóng là? Bài tập Lượng tử ánh sáng 3
P Bức xạ có bước sóng ngắn nhất là bao nhiêu Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
missyou1946 Bước sóng giới hạn quang điện là bao nhiêu ? Bài tập Lượng tử ánh sáng 2
Đức Trung Bước sóng $\lambda $ có giá trị là Bài tập Lượng tử ánh sáng 8
H Tính công suất chùm tia X có bước sóng nhỏ nhất. Bài tập Lượng tử ánh sáng 0
Love_is_so_vague Bước sóng $\lambda _1$ là: Bài tập Lượng tử ánh sáng 5
Đ Để các êlectron có vận tốc ban đầu cực đại là $\sqrt{2} v$thì phải chiếu bức xạ có bước sóng bằng Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
Đ Bước sóng $\lambda _1$ và $\lambda _2$ Bài tập Lượng tử ánh sáng 4
ngocnhat95 Bước sóng ngắn nhất trong dãy Pasen là: Bài tập Lượng tử ánh sáng 3
L Bước sóng giới hạn quang điện là: Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
S Bước sóng ngắn nhất trong dãy Pa-sen là: Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
lam_vuong Bước sóng ngắn nhất có thể tìm thấy từ 3 bức xạ này là Bài tập Lượng tử ánh sáng 4
S Tỉ số bước sóng lớn nhất và nhỏ nhất trong từng dãy Banme Laiman Pasen Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
KSTN_BK_95 Bước sóng ngắn nhất trong số các bức xạ đó là ? Bài tập Lượng tử ánh sáng 3
phenol phenic Tỉ số giữa bước sóng dài nhất và bước sóng ngắn nhất bằng ? Bài tập Lượng tử ánh sáng 6
triminhdovip137 Bước sóng ngắn nhất Bài tập Lượng tử ánh sáng 0
H Bước sóng ngắn nhất mà nguyên tử có thể phát ra là: Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
anhthich274 Tìm bước sóng $\lambda _{1},\lambda _{2}$ Bài tập Lượng tử ánh sáng 2
T Thay bức xạ trên bằng bức xạ có bước sóng $\lambda '$ thì hiệu điện thế hãm bây giờ là $-U_h -2V$ Bài tập Lượng tử ánh sáng 6
T Nếu thay bức xạ trên bởi bức xạ đơn sắc khác có giá trị bước sóng $\lambda '=\frac{\lambda }{n}$ Bài tập Lượng tử ánh sáng 3
levietnghials Chiếu 1 chùm bức xạ đơn sắc có bước sóng $ \lambda =0,1027 (\mu m)$ Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
T Tốc độ của electron trên quỹ đạo dừng thứ ba là Bài tập Lượng tử ánh sáng 0
V Tính năng lượng của một photon mà xung lượng của nó bằng xung lượng của một electron có năng lượng bằng 0,3MeV Bài tập Lượng tử ánh sáng 0
ahehe Giá trị của f bằng? Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
giolanh Nếu dùng tia tử ngoại để kích thích sự phát quang của chất đó thì ánh sáng phát quang có thể có màu? Bài tập Lượng tử ánh sáng 2
D Tính vận tốc cực đại của quang điện tử? Bài tập Lượng tử ánh sáng 3
O Xác định giới hạn quang điện của kim loại làm catot Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
Hải Quân Để âm do nguồn phát ra làm nhức tai thì công suất P của nguồn là? Bài tập Lượng tử ánh sáng 12
Hải Quân Động năng cực đại của electron khi đập vào anôt là? Bài tập Lượng tử ánh sáng 16
ĐỗĐạiHọc2015 Giá trị của P gần với giá trị nào nhất sau đây: Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top