Nếu giảm điện dung C đi 2 lần và giảm độ tự cảm L đi $2\mu H$ thì mạch cộng hưởng với bước sóng là?

Bài toán
Nguyên tắc thu sóng của mạch dao động ở máy thu thanh là dựa trên hiện tượng cộng hưởng điện từ. Một mạch dao động lí tưởng một tụ có điện dung C và một cuộn cảm thuần L được dùng trong 1 máy thu thanh có điện dung C và độ tự cảm L đều thay đổi được. Ban đầu mạch công hưởng với sóng điện từ có bước sóng $100m$. Nếu tăng độ tự cảm L thêm $4\mu H$ và tăng điện dung C của tụ điện lên gấp đôi thù mạch công hưởng với sóng có bước sóng $200m$. Nếu giảm điện dung C đi 2 lần và giảm độ tự cảm L đi $2\mu H$ thì mạch cộng hưởng với sóng điện từ có bước sóng bằng.
A. 25m
B. 50m
C. 20m
D. 40m
 
Bài toán
Nguyên tắc thu sóng của mạch dao động ở máy thu thanh là dựa trên hiện tượng cộng hưởng điện từ. Một mạch dao động lí tưởng một tụ có điện dung C và một cuộn cảm thuần L được dùng trong 1 máy thu thanh có điện dung C và độ tự cảm L đều thay đổi được. Ban đầu mạch công hưởng với sóng điện từ có bước sóng $100m$. Nếu tăng độ tự cảm L thêm $4\mu H$ và tăng điện dung C của tụ điện lên gấp đôi thù mạch công hưởng với sóng có bước sóng $200m$. Nếu giảm điện dung C đi 2 lần và giảm độ tự cảm L đi $2\mu H$ thì mạch cộng hưởng với sóng điện từ có bước sóng bằng.
A. 25m
B. 50m
C. 20m
D. 40m
Ta áp dụng công thức $\lambda =v.2\pi .\sqrt{L.C}$ lúc đầu thì $100 =v.2\pi .\sqrt{L.C} \left(1\right)$ lúc sau có $200 =v.2\pi .\sqrt{\left(L+4.10^{-6}\right).2.C} \left(2\right)$ lấy (1) chia (2) có $\dfrac{L}{L+4.10^{-6}}=\dfrac{1}{4} \Rightarrow L=4.10^{-6}H $
lúc cuối $x =v.2\pi .\sqrt{\left(L-4.10^{-6}\right).\dfrac{C}{2}} \left(3\right)$
lấy (3) chia (1) có $\dfrac{x}{100}=\dfrac{1}{2} \Rightarrow x=50$ ta ra đáp án B cậu
 
Bài toán
Nguyên tắc thu sóng của mạch dao động ở máy thu thanh là dựa trên hiện tượng cộng hưởng điện từ. Một mạch dao động lí tưởng một tụ có điện dung C và một cuộn cảm thuần L được dùng trong 1 máy thu thanh có điện dung C và độ tự cảm L đều thay đổi được. Ban đầu mạch công hưởng với sóng điện từ có bước sóng $100m$. Nếu tăng độ tự cảm L thêm $4\mu H$ và tăng điện dung C của tụ điện lên gấp đôi thù mạch công hưởng với sóng có bước sóng $200m$. Nếu giảm điện dung C đi 2 lần và giảm độ tự cảm L đi $2\mu H$ thì mạch cộng hưởng với sóng điện từ có bước sóng bằng.
A. 25m
B. 50m
C. 20m
D. 40m
Bạn áp dụng công thức $\lambda_1 = 3.10^{8}.2\pi .\sqrt{LC}$ =100
Khi tăng L và C thi $\lambda_2= 3.10^{8}.2\pi .\sqrt{C.\left(L+4.10^{-6}\right)} =200$
lập tỉ lệ $\dfrac{\lambda_1}{\lambda_2} \Rightarrow L=2$
$ \lambda_3 = 3.10^{8}.2\pi .\sqrt{\left(L-2.10^{-6}\right). \dfrac{C}{2}} $

$\dfrac{\lambda_1}{\lambda_3} =\sqrt{\dfrac{L.2}{L-2.10^{-6}}} \Rightarrow \lambda_3= 50 m$
Không biết là tớ có tính nhầm đâu không. Nhưng đại loại là tính theo hướng này :3
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
Hải Quân Hỏi nếu mắc riêng từng tụ C1, C2 với L thì mạch dao động với chu kì T1, T2 lần lượt bằng Bài tập Dao động và sóng điện từ 2
ĐỗĐạiHọc2015 Nếu mắc nối tiếp hai đoạn mạch này với nhau thì trong mạch xảy ra cộng hưởng điện với tần số góc là. Bài tập Dao động và sóng điện từ 2
huyphuongars Nếu tần số trong mạch là $f = 2f_1$ thì cảm kháng bằng bao nhiêu lần dung kháng Bài tập Dao động và sóng điện từ 6
pobungphe Nếu sử dụng hai tụ trên nối tiếp nhau và năng lượng của mạch vẫn có giá trị như cũ thì hiệu điện thế Bài tập Dao động và sóng điện từ 0
ShiroPin Nếu cứ sau 10 giờ phải thay pin mới thì có hiệu suất sử dụng pin là Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
N Nếu chỉ dùng tụ $C_{2}$ và cuộn dây thì máy thu bắt được sóng điện từ có bước sóng Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
ĐỗĐạiHọc2015 Giảm $8,9mA$ xuống $7,2mA$. Tính khoảng thời gian xảy ra sự biến thiên này. Bài tập Dao động và sóng điện từ 7
D Sau đó giảm L thì? Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
thanh thương Khoảng thời gian ngắn nhất để năng lượng từ trường trong mạch giảm từ độ lớn cực đại xuống còn một n Bài tập Dao động và sóng điện từ 3
tu230596 Độ cao của quả cầu sẽ giảm một lượng bằng bao nhiêu ? Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
icyangel54 Vào thời điểm nào sau đây điện áp tức thời u đang giảm và có giá trị bằng điện áp hiệu dụng U? Bài tập Dao động và sóng điện từ 3
vat_ly_oi Thời gian ngắn nhất để điện tích trên tụ giảm từ giá trị cực đại xuống còn 1 nửa giá trị đó là: Bài tập Dao động và sóng điện từ 6
H Độ giảm tương đối hiệu điện thế cực đại trên hai bản tụ tương ứng bằng Bài tập Dao động và sóng điện từ 5
Tăng Hải Tuân Xoay nhanh tụ để cường độ hiệu dụng giảm 1000 lần. Điện dung của tụ thay đổi 1 lượng bao nhiêu? Bài tập Dao động và sóng điện từ 14
pkokkoy Một mạch dao động điện từ có độ tự cảm L=1 mH tự điện được nạp bởi hiệu điện thế U=10 V Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
Lê Quang Hưng Kể từ lúc bắt đầu chỉnh tụ thì cường độ dòng điện trong mạch bằng 0 sau một khoảng thời gian là: Bài tập Dao động và sóng điện từ 0
Vớ Vẩn Để công suất tiêu thụ trên mạch cực đại thì phải điều chỉnh tần số của dòng điện đến giá trị bằng Bài tập Dao động và sóng điện từ 2
NhatHau Năng lượng điện trường trong mạch là? Bài tập Dao động và sóng điện từ 6
NhatHau Hiệu điện thế giữa hai bản tụ có độ lớn bằng? Bài tập Dao động và sóng điện từ 3
NhatHau Khoảng thời gian ngắn nhất giữa hai lần liên tiếp mà năng lượng từ trường bằng 5 lần năng lượng điện Bài tập Dao động và sóng điện từ 5
Trung atom Mạch dao động: suất điện động có điện trở, tích điện cho tụ Bài tập Dao động và sóng điện từ 3
K Cách tích điện áp cực đại giữa hai bản tụ khi cuộn dây có R Bài tập Dao động và sóng điện từ 2
B Khi $C_1= 1 \mu F$ thì suất điện động $E_1=4,5 \mu V$, khi $C_2= 9 \mu F$ thì $E_2$ bằng bao nhiêu? Bài tập Dao động và sóng điện từ 3
A Thời gian từ lúc nối tụ điện với cuộn cảm đến khi điện tích của bản N có giá trị bằng –10nC Bài tập Dao động và sóng điện từ 0
H Khi cường độ dòng điện trong mạch là 0 A thì điện áp hai đầu tụ là: Bài tập Dao động và sóng điện từ 2
m4u_hoahoctro Hỏi về mạch dao động với công suất có điện trở Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
N Điện trở R là Bài tập Dao động và sóng điện từ 0
V Điện trường cực đại trên tụ điện là bao nhiêu? Bài tập Dao động và sóng điện từ 0
V Viết biểu thức điện tích tức thời q, u, i. Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
T Điện tích cực đại trên tụ sau đó Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
T Điện áp cực đại trên tụ C2 Bài tập Dao động và sóng điện từ 3
Hải Quân Mạch sẽ phát ra sóng điện từ có bước sóng là? Bài tập Dao động và sóng điện từ 3
N Khoảng thời gian ngắn nhất sau đó về cường độ dòng điện i qua cuộn cảm và điện tích q của một bản tụ Bài tập Dao động và sóng điện từ 2
EnzoCriska Tìm cường độ dòng điện Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
K Hiệu điện thế cực đại trên tụ điện $C_{2}$ khi đó là: Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
T Tính L khi ghép 2 tụ điện nối tiếp Bài tập Dao động và sóng điện từ 3
M Tỉ số điện tích $\frac{q_{2}}{q_{1}}$ của hai tụ bằng: Bài tập Dao động và sóng điện từ 3
Hải Quân Phương trình của điện tích trên tụ điện là: Bài tập Dao động và sóng điện từ 4
manhtri Cường độ dòng điện cực đại qua cuộn dây? Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
kyubi0310 Chiều dòng điện Bài tập Dao động và sóng điện từ 0
manhtri Độ lớn cường độ dòng điện lúc điện áp giữa hai bản tụ $C_1$ bằng không? Bài tập Dao động và sóng điện từ 3
Hải Quân Điện dung của các tụ có thể là: Bài tập Dao động và sóng điện từ 2
Hải Quân Lần thứ hai điện tích trên tụ bằng một nửa điện tích lúc đầu q=q_0/2 là ở thời điểm nào? Bài tập Dao động và sóng điện từ 2
Hải Quân Kể từ thời điểm t=0(s) cho đến khi năng lượng từ trường đạt cực đại lần đầu tiên thì tụ điện đã gi Bài tập Dao động và sóng điện từ 2
hoankuty Giá trị nhỏ nhất và lớn nhất của điện dung là bao nhiêu? Bài tập Dao động và sóng điện từ 2
Nguyễn Quốc Hưng Hời gian ngắn nhất kể từ khi mạch bắt đầu dao động đến khi hiệu điện thế trên hai tụ $C_1$ và $C_2$ Bài tập Dao động và sóng điện từ 4
T Điện dung của tụ thay đổi một lượng bao nhiêu ? Bài tập Dao động và sóng điện từ 2
N Cường độ dòng điện trong mạch có độ lớn 2,26 A . Tần số riêng của mạch bằng Bài tập Dao động và sóng điện từ 3
21653781 Hiệu điện thế giữa hai bản tụ có độ lớn bằng Bài tập Dao động và sóng điện từ 3
S Mạch dao động điện từ Bài tập Dao động và sóng điện từ 4
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top