Phát biểu nào sai?

Bài toán :
Sóng cơ học đang lan truyền trong môi trường đàn hồi, phát biểu nào sai?
A. Hai phần tử môi trường dao động cùng pha thì khoảng cách không đổi
B. Mọi phần tử môi trường dao động với tần số giống nhau
C. Mọi phần tử môi trường đều dao động trên phương truyền sóng
D. Hai phần tử môi trường cách nhau 2,5 lần bước sóng thì có thể dao động cùng pha
 
Bài toán :
Sóng cơ học đang lan truyền trong môi trường đàn hồi, phát biểu nào sai?
A. Hai phần tử môi trường dao động cùng pha thì khoảng cách không đổi
B. Mọi phần tử môi trường dao động với tần số giống nhau
C. Mọi phần tử môi trường đều dao động trên phương truyền sóng
D. Hai phần tử môi trường cách nhau 2,5 lần bước sóng thì có thể dao động cùng pha
Chọn C
Sóng ngang thì phần tử dao động vuông góc với phương truyền sóng.
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
To_Be_The_Best Phát biểu nào sau đây sai khi nói về sóng cơ ? Lí thuyết Sóng cơ 2
Hoc0966460336 Phát biểu sai Lí thuyết Sóng cơ 1
H Chọn phát biểu sai về sóng dọc và sóng ngang Lí thuyết Sóng cơ 0
kiemro721119 Một sóng cơ có tần số f. Chọn phát biểu đúng. Lí thuyết Sóng cơ 2
lkshooting Một sóng cơ có tần số f. Phát biểu đúng là? Lí thuyết Sóng cơ 6
NTH 52 Số phát biểu đúng? Lí thuyết Sóng cơ 8
lkshooting Âm do một chiếc đàn bầu phát ra Lí thuyết Sóng cơ 1
S Khi nguồn phát âm chuyển động lại gần người nghe đang đứng yên thì người này sẽ nghe thấy một âm có Lí thuyết Sóng cơ 5
L Trong hiện tượng sóng dừng trên dây đàn hồi. Nhận xét nào sau đây là sai? Lí thuyết Sóng cơ 4
Hải Quân Vân cực đại (cực tiểu) ứng với $k=0$ bị lệch về bên nào? Lí thuyết Sóng cơ 3
A Khi một sóng cơ học truyền từ không khí vào nước thì đại lượng nào sau đây không thay đổi? Lí thuyết Sóng cơ 1
G Điều nào sau đây là không đúng khi nói về sự truyền của sóng cơ học? Lí thuyết Sóng cơ 3
B Nhận nào sau là đúng Lí thuyết Sóng cơ 1
Hiệp Siêu Nhân Trong chân không, âm thanh lan truyền như thế nào và các phần tử không khí chuyển động ra sao? Lí thuyết Sóng cơ 3
Hiệp Siêu Nhân Một sóng cơ học truyền trong một môi trường thì đại lượng nào dưới đây độc lập với đại lượng khác? Lí thuyết Sóng cơ 6
thiencuong_96 Điều nào sau đây sai khi nói về sóng dừng trên một sợi dây ? Lí thuyết Sóng cơ 4
D Khi nói về sóng cơ học, nhận xét nào sau đây chưa chính xác ? Lí thuyết Sóng cơ 7
To_Be_The_Best Dao động tại M,N có biên độ và pha như thế nào ? Lí thuyết Sóng cơ 2
thehiep Kết luận nào sau đây là sai về sóng dừng trên một sợi dây đàn hồi Lí thuyết Sóng cơ 2
Tăng Hải Tuân Trong các trường hợp nào sau đây, trường hợp nào là hai sóng kết hợp? Lí thuyết Sóng cơ 1
Các chủ đề tương tự
Quảng cáo

Top