Thời gian hạt $\alpha $ bay trong vùng từ trường có thể là bao nhiêu

Bài toán
Một chùm hạt bay $\alpha $ trong vùng từ trường đều. Mặt phân cách là mặt phẳng sao cho vec tơ vận tốc $\vec{v} $ vuông góc với vecto cảm ứng từ $\vec{B} $( B= 0,552T) và tạo với pháp tuyến 1 góc =30 độ . Cho m$\alpha $=4,0015u, q$\alpha =2e$ ,$1u=1,66055.10^-27 kg$. Bỏ qua trong lượng hạt $\alpha $ . Thời gian hạt $\alpha $ bay trong vùng từ trường có thể là bao nhiêu
A. $\dfrac{\pi }{4}$.10$^{-7}$s, $\dfrac{\pi }{2}$.10$^{-7}$s
B. $\dfrac{\pi }{5}$.10$^{-7}$s, $\dfrac{\pi }{2,5}$.10$^{-7}$s
C. $\dfrac{\pi }{6}$.10$^{-7}$s, $\dfrac{\pi }{3}$.10$^{-7}$s
D. $\dfrac{\pi }{7}$.10$^{-7}$s, $\dfrac{\pi }{3,5}$.10$^{-7}$s
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Bài toán
Một chùm hạt bay $\alpha $ trong vùng từ trường đều. Mặt phân cách là mặt phẳng sao cho vec tơ vận tốc $\vec{v} $ vuông góc với vecto cảm ứng từ $\vec{B} $( B= 0,552T) và tạo với pháp tuyến 1 góc =30 độ . Cho m$\alpha $=4,0015u, q$\alpha =2e$ ,$1u=1,66055.10^-27 kg$. Bỏ qua trong lượng hạt $\alpha $ . Thời gian hạt $\alpha $ bay trong vùng từ trường có thể là bao nhiêu
A. $\dfrac{\pi }{4}$.10$^{-7}$s, $\dfrac{\pi }{2}$.10$^{-7}$s
B. $\dfrac{\pi }{5}$.10$^{-7}$s, $\dfrac{\pi }{2,5}$.10$^{-7}$s
C. $\dfrac{\pi }{6}$.10$^{-7}$s, $\dfrac{\pi }{3}$.10$^{-7}$s
D. $\dfrac{\pi }{7}$.10$^{-7}$s, $\dfrac{\pi }{3,5}$.10$^{-7}$s
Bạn xem ở đây nhé! http://vatliphothong.vn/t/7533/#post-34242
Hoặc lời giải of báo vật lý tuổi trẻ.
Screen Shot 05-06-14 at 10.44 PM.PNG
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:

Quảng cáo

Top