Phát biểu nào sau đây về tia hồng ngoại, tia tử ngoại và tia X là sai?

Bài toán
Phát biểu nào sau đây về tia hồng ngoại, tia tử ngoại và tia X là sai?
A. Chúng thể hiện tính chất hạt khác nhau
B. Chúng có bản chất khác nhau
C. Chúng thể hiện tính chất sóng khác nhau
D. Chúng đều là các bức xạ không nhìn thấy

Mình chọn B, đáp án đúng là A?? ?
 
Phát biểu nào sau đây về tia hồng ngoại, tia tử ngoại và tia X là sai?

Bài toán
Phát biểu nào sau đây về tia hồng ngoại, tia tử ngoại và tia X là sai?
A. Chúng thể hiện tính chất hạt khác nhau
B. Chúng có bản chất khác nhau
C. Chúng thể hiện tính chất sóng khác nhau
D. Chúng đều là các bức xạ không nhìn thấy

Mình chọn B, đáp án đúng là A? ??
Bản chất của nó đều là sóng điện từ nên B đúng mà, khi bước sóng càng nhỏ thì tính chất hạt càng thể hiện rõ, vùng bước sóng của tia hồng ngoại và tử ngoại khác nhau rất nhiều, nên tính chất hạt of nó cũng khác nhau!:)
 
Phát biểu nào sau đây về tia hồng ngoại, tia tử ngoại và tia X là sai?

Bài toán
Phát biểu nào sau đây về tia hồng ngoại, tia tử ngoại và tia X là sai?
A. Chúng thể hiện tính chất hạt khác nhau
B. Chúng có bản chất khác nhau
C. Chúng thể hiện tính chất sóng khác nhau
D. Chúng đều là các bức xạ không nhìn thấy

Mình chọn B, đáp án đúng là A? ??
Mình cũng nghĩ là B.
 
Bài toán
Phát biểu nào sau đây về tia hồng ngoại, tia tử ngoại và tia X là sai?
A. Chúng thể hiện tính chất hạt khác nhau
B. Chúng có bản chất khác nhau
C. Chúng thể hiện tính chất sóng khác nhau
D. Chúng đều là các bức xạ không nhìn thấy

Mình chọn B, đáp án đúng là A? ? ?
Đáp án A đúng bạn ạ, vì chúng có cùng bản chất là sóng điện từ, còn khác nhau về tính chất hạt ( năng lượng, khả năng đâm xuyên, . . . )
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
M Phát biểu nào dưới đây là sai Lí thuyết Sóng ánh sáng 5
triminhdovip137 Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về ánh sáng đơn sắc Lí thuyết Sóng ánh sáng 5
triminhdovip137 Phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về máy quang phổ Lí thuyết Sóng ánh sáng 6
triminhdovip137 Phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về ánh sáng trắng Lí thuyết Sóng ánh sáng 11
NTH 52 Phát biểu nào sau đây là đúng nhất? Lí thuyết Sóng ánh sáng 3
M Tìm phát biểu sai Lí thuyết Sóng ánh sáng 3
apple13197 Chọn phát biểu sai về tia X Lí thuyết Sóng ánh sáng 2
N Chọn phát biểu đúng về hiện tượng tán sắc Lí thuyết Sóng ánh sáng 4
magic Chọn câu phát biểu đúng Lí thuyết Sóng ánh sáng 1
Oneyearofhope Chọn phát biểu sai. Lí thuyết Sóng ánh sáng 2
Oneyearofhope Tìm phát biểu đúng về ánh sáng đơn sắc Lí thuyết Sóng ánh sáng 2
Đ Chọn phát biểu sai? Lí thuyết Sóng ánh sáng 2
chinhanh9 Chọn phát biểu sai khi tia sáng đơn sắc đi từ thủy tinh ra không khí? Lí thuyết Sóng ánh sáng 1
To_Be_The_Best Chọn phát biểu đúng về ánh sáng đơn sắc Lí thuyết Sóng ánh sáng 1
NTH 52 Số phát biểu đúng? Lí thuyết Sóng ánh sáng 3
lvcat Tìm phát biểu đúng Lí thuyết Sóng ánh sáng 3
NTH 52 Quang phổ của ánh sáng do ngọn đèn điện dây tóc phát ra Lí thuyết Sóng ánh sáng 5
Tích Chu Ánh sáng hồ quang điện không chứa bức xạ nào sau đây? Lí thuyết Sóng ánh sáng 3
Tích Chu Trong các tia sau tia nào có khả năng ion hóa chất khí tốt nhất? Lí thuyết Sóng ánh sáng 3
K Nhận định nào đúng? Lí thuyết Sóng ánh sáng 2
GS.Xoăn Tia cực tím và tia tử ngoại khác nhau ở chỗ nào? Lí thuyết Sóng ánh sáng 9
A Hình ảnh giao thoa thay đổi như thế nào? Lí thuyết Sóng ánh sáng 2
tkvatliphothong Tia ló ra khỏi mặt nước như thế nào Lí thuyết Sóng ánh sáng 1
lvcat Quang phổ của mặt trời thu được trên Trái đất là loại quang phổ nào Lí thuyết Sóng ánh sáng 5

Quảng cáo

Top