Hỏi bao lâu sau thời điểm t thì vật có động năng cực đại?

Bài toán
Một vật dao động điều hoà, nếu tại một thời điểm t nào đó vật có động năng bằng $\dfrac{1}{3}s$. thế năng và động năng đang giảm dần thì $0,5 s$ ngay sau đó động năng lại gấp $3$ lần thế năng. Hỏi bao lâu sau thời điểm t thì vật có động năng cực đại?
A. $1 s.$
B. $2 s.$
C. $\dfrac{2}{3}s.$
D. $\dfrac{3}{4}s.$
 
Bài Làm:
Vị trí có động năng bằng $\dfrac{1}{3}$ thế năng có $\alpha_{1} =\dfrac{5\pi }{6}$
Đến lúc vị trí có thế năng bằng $\dfrac{1}{3}$ động năng có $\alpha_{2} =\dfrac{4\pi }{3}$
Góc quoay được là:$\Delta \alpha =\dfrac{\pi }{2}$
Vị trí có động năng cực đại gần thời điểm t có $\alpha_{3} =\dfrac{3\pi }{2}$
Góc quoay được là:
$\Delta \alpha =\dfrac{2\pi }{3}$
Vậy thời gian cần là:$t=\dfrac{2}{3}(s)\Rightarrow C$
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
L Hỏi khoảng thời gian giữa 2 lần 2 chất điểm ngang qua nhau là bao lâu? Bài tập Dao động cơ 1
H Pin có điện tích ban đầu là $Qo=10^3 C$ . Hỏi đồng hồ chạy khoảng bao lâu thì hết pin Bài tập Dao động cơ 15
ĐỗĐạiHọc2015 Hỏi sau đó bao lâu vật có gia tốc bằng $15\Pi$ ($m/s^{2}$) Bài tập Dao động cơ 1
ĐỗĐạiHọc2015 Pin có điện lượng ban đầu là $Q_0=10^{4}$(C).Hỏi đồng hồ chạy dc bao lâu thì phải thay pin Bài tập Dao động cơ 1
JDieen XNguyeen Hỏi cục pin có thể duy trì dao động cho đồng hồ trong bao lâu Bài tập Dao động cơ 9
H Hỏi sau ít nhất bao lâu hai con lắc cùng gặp nhau và cùng chiều chuyển động Bài tập Dao động cơ 1
KSTN_BK_95 Hỏi đồng hồ chạy được thời gian t bằng bao lâu thì lại phải thay pin ? Bài tập Dao động cơ 8
Đá Tảng Hỏi sau bao lâu vật có gia tốc $15 \pi$ Bài tập Dao động cơ 3
Đức Anh6104 Sau 1s đi được 6cm hỏi sau 2013s đi được quãng đường bao nhiêu? Bài tập Dao động cơ 4
keyhaii Hỏi biên độ của hai vật là bao nhiêu để m1 không rời khỏi m2? Bài tập Dao động cơ 2
T Hỏi sau thời gian ngắn nhất bằng bao nhiêu hai vật lại ở vị trí ngang nhau? Bài tập Dao động cơ 11
K Hỏi công của lực đàn hồi từ thời điểm $\left(t-\dfrac{1}{8}\right)s$ đến thời điểm t là bao nhiêu? Bài tập Dao động cơ 8
0 Hỏi sau bao nhiêu chu kì thì biên độ góc con lắc chỉ còn $30^{0}$ Bài tập Dao động cơ 2
Hải Quân Hỏi Biên độ dao động sau đó của hệ bằng bao nhiêu? Bài tập Dao động cơ 6
hoankuty Hỏi chu kì nhỏ nhất của dao động điều hòa này là bao nhiêu? Bài tập Dao động cơ 0
hoankuty Hỏi li độ ban đầu của vật thứ nhất là bao nhiêu? Bài tập Dao động cơ 3
P Hỏi sau khi chạm đinh vât m tiếp tục chuyển động thì có góc lệch cực đại bằng bao nhiêu Bài tập Dao động cơ 1
GS.Xoăn Hỏi vật trượt được đoạn bao nhiêu thì dừng lại? Bài tập Dao động cơ 1
NTH 52 Hỏi trong 1 s, vật qua vị trí cân bằng bao nhiêu lần? Bài tập Dao động cơ 2
hoankuty Hỏi độ chênh lệnh giữa phòng và điều kiện đồng hồ chạy chuẩn là bao nhiêu?Khi đó giá trị của $x$ là? Bài tập Dao động cơ 1
hoankuty Hỏi $\Delta t_{max}$ là bao nhiêu? Bài tập Dao động cơ 6
GS.Xoăn Hỏi chu kỳ dao động cơ hệ là bao nhiêu? Bài tập Dao động cơ 9
dtdt95 Hỏi phần còn lại của vật sẽ được nâng lên một khoảng bằng bao nhiêu? Bài tập Dao động cơ 1
JDieen XNguyeen Hỏi phải treo vật $m_3$ ở vị trí lò xo 3 có khối lượng bao nhiêu theo $m$ và nâng lên độ cao $A_3$ Bài tập Dao động cơ 7
N Hỏi lúc đầu phải truyền cho vật $m_2$ vận tốc bằng bao nhiêu để khi $m_2$ đến găm chặt vào $m_1$ Bài tập Dao động cơ 1
inconsolable Hỏi năng lượng của hệ thay đổi 1 lượng bao nhiêu? Bài tập Dao động cơ 2
D Hỏi sau 20 dao động toàn phần thì biên độ dao động là bao nhiêu Bài tập Dao động cơ 2
K Hỏi biên độ và khối lượng bằng bao nhiêu? Bài tập Dao động cơ 2
anzaiii Hỏi sau va chạm lò xo nén 1 đoạn lớn nhất là bao nhiêu Bài tập Dao động cơ 0
Đá Tảng Hỏi quả cầu chạm đất cách VTCB bao xa Bài tập Dao động cơ 1
ShiroPin Hỏi sau n chu kì cơ năng còn lại bao nhiêu % Bài tập Dao động cơ 1
LeLinh Hỏi khi dao động 1 có động năng $W_{đ 1}=0.08J$ thì dao động 2 có thế năng là bao nhiêu? Bài tập Dao động cơ 3
N Hỏi sau thời gian ngắn nhất bao nhiêu thì hai con lắc sẽ đồng thời trở lại vị trí này ? Bài tập Dao động cơ 1
N Hỏi sau khoảng thời gian ngắn nhất bằng bao nhiêu thì 2 chất điểm đó đi ngang qua nhau? Bài tập Dao động cơ 10
P Hỏi dao động tổng hợp của 2 dao động nói trên thực hiện được bao nhiêu dao động toàn phần trong 1s? Bài tập Dao động cơ 2
adamdj Hỏi đồng hồ chạy thời gian là bao nhiêu thì thay pin Bài tập Dao động cơ 4
N Hỏi công lực đàn hồi thực hiện từ thời điểm $(t - \dfrac{1}{8})s$ đến thời điểm t là bao nhiêu? Bài tập Dao động cơ 4
lvcat Hỏi khi đó vật m dao động với biên độ bao nhiêu Bài tập Dao động cơ 1
hien4ao1104 Hỏi về dao động tắt dần Bài tập Dao động cơ 0
L Hỏi sau đó 0,25 (s) thì li độ của vật có thể là Bài tập Dao động cơ 4
B Hỏi sau thời gian ngắn nhất la bn kể từ thời điểm t1 khoảng cách giữa chúng bằng 15cm Bài tập Dao động cơ 1
hoankuty Hỏi thời gian lò xo nén trong một chu kì gần với giá trị nào nhất sau đây Bài tập Dao động cơ 3
hoankuty Hỏi bạn học sinh quan sát thấy con lắc nào dao động mạnh nhất trong bốn con lắc còn lại? Bài tập Dao động cơ 1
hoankuty Hỏi thời gian để hai con lắc trùng phương lần thứ 2 Bài tập Dao động cơ 4
hoankuty Hỏi tỉ số $\frac{{{A}_{1}}}{{{A}_{2}}}$gần giá trị nào nhất ? Bài tập Dao động cơ 4
hoankuty Hỏi giá trị $\Delta {{t}_{2}}-\Delta {{t}_{1}}$gần với giá trị nào nhất sau đây ? Bài tập Dao động cơ 1
thienbinh98 Hỏi động năng của vật khi vật đi thêm quãng đg S nữa Bài tập Dao động cơ 3
hoàidien Hỏi T Bài tập Dao động cơ 4
hoankuty Hỏi độ lớn của ${{x}_{1}}$ gần giá trị nào nhất ? Bài tập Dao động cơ 5
hoankuty Hỏi $\omega _{2}-\omega _{1}$ gần nhất với ? Bài tập Dao động cơ 0
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top