Chùm tia ló ra khỏi lăng kính trong một máy quang phổ, trước khi đi qua thấu kính của buồng ảnh là

Câu hỏi

Chùm tia ló ra khỏi lăng kính trong một máy quang phổ, trước khi đi qua thấu kính của buồng ảnh là:

A. Một tập hợp nhiều chùm tia song song, mỗi chùm có một màu

B. Một chùm tia song song

C. Một chùm phân kỳ màu trắng

D. Một chùm phân kỳ nhiều màu
 
Câu hỏi

Chùm tia ló ra khỏi lăng kính trong một máy quang phổ, trước khi đi qua thấu kính của buồng ảnh là:

A. Một tập hợp nhiều chùm tia song song, mỗi chùm có một màu

B. Một chùm tia song song

C. Một chùm phân kỳ màu trắng

D. Một chùm phân kỳ nhiều màu
Đáp án A
Chùm ánh sáng sau khi đi qua thấu kính hội tụ sẽ cho chùm ánh sáng song song và đơn sắc.
 
Câu hỏi

Chùm tia ló ra khỏi lăng kính trong một máy quang phổ, trước khi đi qua thấu kính của buồng ảnh là:

A. Một tập hợp nhiều chùm tia song song, mỗi chùm có một màu

B. Một chùm tia song song

C. Một chùm phân kỳ màu trắng

D. Một chùm phân kỳ nhiều màu
Mình nghĩ là B
Máy quang phổ gồm 3 thành phần : ống chuẩn trực, lăng kính và buồng ảnh
Qua ống chuẩn trực tạo chùm sáng song song, nếu mà nhiều chùm đơn sắc thì đâu cần cái LK sau làm gì nữa
 
Lời giải

Hiếu ơi đáp án A nhé! Chùm sáng qua ống chuân trực là chùm ánh sáng trắng song song, chùm sáng này lại đi qua lăng kính, khi đó lăng kính có tác dụng phân tích chùm sáng trắng này thành các chùm sáng đơn sắc song song, các chùm sáng đơn sắc song song này lại đi qua thấu kính hội tụ của buồng ảnh và trên màn của buồng ảnh sẽ thu được một dải màu liên tục từ đỏ đến tím.
 
Lời giải

Hiếu ơi đáp án A nhé! Chùm sáng qua ống chuân trực là chùm ánh sáng trắng song song, chùm sáng này lại đi qua lăng kính, khi đó lăng kính có tác dụng phân tích chùm sáng trắng này thành các chùm sáng đơn sắc song song, các chùm sáng đơn sắc song song này lại đi qua thấu kính hội tụ của buồng ảnh và trên màn của buồng ảnh sẽ thu được một dải màu liên tục từ đỏ đến tím.
C làm Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 bên dưới t post lên đấy
 

Quảng cáo

Top