R biến thiên Giá trị R và vị trí mắc R$_{2}$ vào mạch là

Bài toán
Cho mạch AB được ghép bởi các đoạn mạch nối tiếp nhau: Đoạn AM chứa điện trở R$_{1}$=R, đoạn MN chứa cuộn cảm thuần L, đoạn NB chứa tụ điện C. Đặt vào AB một điện áp xoay chiều ổn định, khi đó U$_{AM}$= U$_{AB}$ . Mắc thêm một điện trở R$_{2}$=R nổi tiếp vào mạch thì thấy trong số các điện áp hiệu dụng U$_{AM}$, U$_{MN}$, U$_{NB}$ có một điện áp tăng, hai điện áp còn lại giảm. Giá trị R và vị trí mắc R$_{2}$ vào mạch là
A. R> $\sqrt{2}$Z$_{L}$, mắc vào đoạn MN
B. R> $\sqrt{2}$Z$_{L}$, mắc vào đoạn MB
C. R bất kì , mắc vào đoạn AM
D. R> $\sqrt{3}$Z$_{L}$, mắc vào đoạn MB
 
Bài toán
Cho mạch AB được ghép bởi các đoạn mạch nối tiếp nhau: Đoạn AM chứa điện trở R$_{1}$=R, đoạn MN chứa cuộn cảm thuần L, đoạn NB chứa tụ điện C. Đặt vào AB một điện áp xoay chiều ổn định, khi đó U$_{AM}$= U$_{AB}$ . Mắc thêm một điện trở R$_{2}$=R nổi tiếp vào mạch thì thấy trong số các điện áp hiệu dụng U$_{AM}$, U$_{MN}$, U$_{NB}$ có một điện áp tăng, hai điện áp còn lại giảm. Giá trị R và vị trí mắc R$_{2}$ vào mạch là
A. R> $\sqrt{2}$Z$_{L}$, mắc vào đoạn MN
B. R> $\sqrt{2}$Z$_{L}$, mắc vào đoạn MB
C. R bất kì , mắc vào đoạn AM
D. R> $\sqrt{3}$Z$_{L}$, mắc vào đoạn MB
Theo anh nghĩ sẽ là câu C.
Do $U_{AM}$= $U_{AB}$ và cuộn cảm thuần nên ta thấy $z_L=z_c$
Nếu mắc thêm điện trở thì I sẽ giảm nên chỉ có C.
 
Hiếu ơi theo tớ thì thế này:
Vì ban đầu $U_{AM}=U_{AB}$ nên mạch đang có cộng hưởng điện, vậy ban đầu đoạn mạch MN, NB sẽ có cùng tính chất. Vì vậy khi mắc thêm $R_2$ vào thì mạch vẫn cộng hưởng,
1. A, B tương tự nhau mà chỉ có 1 đáp án đúng nên loại A, B.
2. Nếu mắc vào AM thì $U_{AM}$ =$U_{AB}$ nên $U_{AM}$ không đổi còn $U_{MN},U_{NB}$ giảm, vậy loại C.
Vậy theo loại trừ thì ta chọn được D.
Còn giải cụ thể thì theo tớ:
Vì ban đầu đoạn MN, NB có cùng tính chất nên
Mắc $R_2$ vào mạch MB, thì dù mắc vào MN, hay NB sẽ có tương tự nhau, nên ta chỉ cần giả xét TH ghép R vào đoạn MN (hoặc NB)
Có $U_{AM}=U\dfrac{R_1}{R_1+R_2}$ như vậy $U_{AM}$ giảm.
+$U_{MN}=U\dfrac{\sqrt{R_2^{2}+Z_L^{2}}}{R_1+R_2}$
+$U\dfrac{\sqrt{R^{2}+Z_L^{2}}}{2R}>U\dfrac{Z_L}{R}\Leftrightarrow R^{2}>3Z_L^{2}\Leftrightarrow R>\sqrt{3}Z_L$
+$U_{NB}=U\dfrac{Z_C}{2R}<>
Nói chung theo tớ câu này thử đáp án là nhanh nhất!
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
proboyhinhvip Giá trị trung bình của đại lượng nào dưới đây có ý nghĩa vật lý như nhau Lí thuyết Điện xoay chiều 5
huynhcashin Giá trị cực đại của $I_0$ Lí thuyết Điện xoay chiều 3
huynhcashin Khi dòng điện tức thời đạt giá trị cực đại thì điện áp tức thời ở hai đầu tụ điện có giá trị bằng Lí thuyết Điện xoay chiều 1
huynhcashin Khi dòng điện tức thời đạt giá trị cực đại thì điện áp tức thời ở hai đầu cuộn dây có giá trị bằng Lí thuyết Điện xoay chiều 1
ku8854 Hệ số công suất lớn nhất và nhỏ nhất Lí thuyết Điện xoay chiều 1
Huy Nguyễn MBA Dòng điện trong cuộn sơ cấp và thứ cấp thay đổi như thế nào nếu mở cho khung sắt từ của máy hở ra? Lí thuyết Điện xoay chiều 4
huynhcashin Yếu tố mà cuộn cảm và tụ điện giống nhau Lí thuyết Điện xoay chiều 1
H MPĐ Tìm suất điện động tức thời trong cuộn 2 và 3 tương ứng khi cuộn 1 triệt tiêu Lí thuyết Điện xoay chiều 1
N Tăng hay giảm tần số dòng điện và giữ nguyên thông số của mạch điện, kết luận nào sau đây không đúng Lí thuyết Điện xoay chiều 1
lkshooting Lí thuyết về máy phát điện và động cơ điện ba pha Lí thuyết Điện xoay chiều 5
lvcat Mối liên hệ giữa hiệu điện thế và dòng điện trong máy phát điện Lí thuyết Điện xoay chiều 4
__Black_Cat____! Tăng tần số dòng điện lên một lượng nhỏ và dữ nguyên các thông số khác trong mạch, kết luận không đ Lí thuyết Điện xoay chiều 0
kiemro721119 Trong đời sống và trong kĩ thuật dòng điện xoay chiều được sử dụng rộng rãi hơn dòng điện một chiều Lí thuyết Điện xoay chiều 2

Quảng cáo

Top