MPĐ Tìm hệ số công suất đoạn mạch khi roto quay đều với tốc độ $n_{3}$

Bài toán
Nối hai cực một máy phát điện xoay chiều một pha vào hai đầu đoạn mạch AB gồm điiện trở R cuộc cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp . Bỏ qua điện trở thuần các cuộn dây của máy phát , coi từ thông cực đại qua các cuộn dây của máy phát không đổi . Khi roto quay đều với tốc độ $n_{1}=500 \dfrac{vòng}{Phút} $ hoặc $n_{2}=2000 \dfrac{vòng}{phút}$ thì công suất tiêu thụ của đoạn mạch AB như nhau và bằng $\dfrac{1}{2}$ công suất cực đại của nó . Khi roto quay đều với tốc độ $n_{3} = 1500 \dfrac{vòng}{phút}$ thì hệ số công suất đoạn mạch AB là
A. 0,87
B. 0,89
C. 0,92
D. 0,85
P/s : Mọi người cho em hỏi thêm về các công thức loại Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 tập này ,$ P_{max}$ khi nào $I_{max}$ khi nào $U_{C_{max}} , U_{L_{max}}$ khi nào khi nào thì sử dụng cộng hưởng , có chứng minh nữa thì cảng tốt. Cảm ơn nhiều
 
Last edited:
Bài toán
Nối hai cực một máy phát điện xoay chiều một pha vào hai đầu đoạn mạch AB gồm điiện trở R cuộc cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp . Bỏ qua điện trở thuần các cuộn dây của máy phát , coi từ thông cực đại qua các cuộn dây của máy phát không đổi . Khi roto quay đều với tốc độ $n_{1}=500 \dfrac{vòng}{Phút} $ hoặc $n_{2}=2000 \dfrac{vòng}{phút}$ thì công suất tiêu thụ của đoạn mạch AB như nhau và bằng $\dfrac{1}{2}$ công suất cực đại của nó . Khi roto quay đều với tốc độ $n_{3} = 1500 \dfrac{vòng}{phút}$ thì hệ số công suất đoạn mạch AB là
A. 0,87
B. 0,89
C. 0,92
D. 0,85
http://vatliphothong.vn/t/7456/#post-34828
Cậu tải file trong này về!
 
Bài toán
Nối hai cực một máy phát điện xoay chiều một pha vào hai đầu đoạn mạch AB gồm điiện trở R cuộc cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp . Bỏ qua điện trở thuần các cuộn dây của máy phát , coi từ thông cực đại qua các cuộn dây của máy phát không đổi . Khi roto quay đều với tốc độ $n_{1}=500 \dfrac{vòng}{Phút} $ hoặc $n_{2}=2000 \dfrac{vòng}{phút}$ thì công suất tiêu thụ của đoạn mạch AB như nhau và bằng $\dfrac{1}{2}$ công suất cực đại của nó . Khi roto quay đều với tốc độ $n_{3} = 1500 \dfrac{vòng}{phút}$ thì hệ số công suất đoạn mạch AB là
A. 0,87
B. 0,89
C. 0,92
D. 0,85
Hix mình có hướng giải nhưng mà nó dài và không có đáp số nhưng thôi cứ thử post lên để các bạn kiểm tra luôn xem mình sai ở đâu nhé :)
Ta có:
$P=\dfrac{\phi_o^2\omega ^2R}{R^2+\left(\omega L-\dfrac{1}{\omega C} \right)^2}$
Công thức này trong tương tự với trường hợp $f$ biến thiên để $U_L{max}$
$U_L^2=\dfrac{U^2\omega ^2L^2}{R^2+\left(\omega L-\dfrac{1}{\omega C} \right)^2}$
Nên nếu gọi $n_o$ là tốc độ của roto khi $P_{max}$ thì ta luôn có:
$\dfrac{1}{n^2_1}+\dfrac{1}{n_2^2}=\dfrac{2}{n_o^2}
\Rightarrow n_o\simeq 686\left(\dfrac{v}{s} \right)$
Bây giờ giả sử khi $n=n_o$ thì $R=1; Z_L=x;Z_C=y$
Khi đó ta có:
$Z_C^2=Z_LZ_C-\dfrac{R^2}{2}
\Rightarrow y^2=xy-\dfrac{1}{2}\Rightarrow x=\dfrac{y^2+\dfrac{1}{2}}{y}$ $\left(1\right)$
Lại có:
$P_1=\dfrac{1}{2}P_{max}$
$\Rightarrow \dfrac{\omega ^2 _1}{R^2+\left(Z_{L_1}-Z_{C_1} \right)^2}=\dfrac{1}{2}\dfrac{\omega ^2 _o}{R^2+\left(Z_{L_o}-Z_{C_o} \right)^2}$
$\Leftrightarrow 2\left[ R^2+\left(Z_{L_o}-Z_{C_o} \right)^2\right]=\dfrac{\omega ^2_o }{\omega ^2_1}\left[ R^2+\left(\dfrac{\omega _1}{\omega _o}Z_{L_o}-\dfrac{\omega _o}{\omega _1}Z_{C_o} \right)^2\right]$
$\Leftrightarrow 2\left[1+\left(x-y \right)^2 \right]=\dfrac{32}{17}\left[1+\left(\dfrac{\sqrt{34}}{8}x-\dfrac{8}{\sqrt{34}}y \right)^2 \right]$ $\left(2\right)$
Thay $\left(1\right)$ vào $\left(2\right)$ ta được:
$\left\{\begin{matrix}x\simeq 1,6326
\\ y\simeq 1,2242

\end{matrix}\right.$
$\Rightarrow \cos \varphi =\dfrac{R}{\sqrt{R^2+\left(\dfrac{n_3}{n_o}x-\dfrac{n_o}{n_3} y\right)^2}}\cong 0,31527$
:(
 
Hix mình có hướng giải nhưng mà nó dài và không có đáp số nhưng thôi cứ thử post lên để các bạn kiểm tra luôn xem mình sai ở đâu nhé :)
Ta có:
$P=\dfrac{\phi_o^2\omega ^2R}{R^2+\left(\omega L-\dfrac{1}{\omega C} \right)^2}$
Công thức này trong tương tự với trường hợp $f$ biến thiên để $U_L{max}$
$U_L^2=\dfrac{U^2\omega ^2L^2}{R^2+\left(\omega L-\dfrac{1}{\omega C} \right)^2}$
Nên nếu gọi $n_o$ là tốc độ của roto khi $P_{max}$ thì ta luôn có:
$\dfrac{1}{n^2_1}+\dfrac{1}{n_2^2}=\dfrac{2}{n_o^2}
\Rightarrow n_o\simeq 686\left(\dfrac{v}{s} \right)$
Bây giờ giả sử khi $n=n_o$ thì $R=1; Z_L=x;Z_C=y$
Khi đó ta có:
$Z_C^2=Z_LZ_C-\dfrac{R^2}{2}
\Rightarrow y^2=xy-\dfrac{1}{2}\Rightarrow x=\dfrac{y^2+\dfrac{1}{2}}{y}$ $\left(1\right)$
Lại có:
$P_1=\dfrac{1}{2}P_{max}$
$\Rightarrow \dfrac{\omega ^2 _1}{R^2+\left(Z_{L_1}-Z_{C_1} \right)^2}=\dfrac{1}{2}\dfrac{\omega ^2 _o}{R^2+\left(Z_{L_o}-Z_{C_o} \right)^2}$
$\Leftrightarrow 2\left[ R^2+\left(Z_{L_o}-Z_{C_o} \right)^2\right]=\dfrac{\omega ^2_o }{\omega ^2_1}\left[ R^2+\left(\dfrac{\omega _1}{\omega _o}Z_{L_o}-\dfrac{\omega _o}{\omega _1}Z_{C_o} \right)^2\right]$
$\Leftrightarrow 2\left[1+\left(x-y \right)^2 \right]=\dfrac{32}{17}\left[1+\left(\dfrac{\sqrt{34}}{8}x-\dfrac{8}{\sqrt{34}}y \right)^2 \right]$ $\left(2\right)$
Thay $\left(1\right)$ vào $\left(2\right)$ ta được:
$\left\{\begin{matrix}x\simeq 1,6326
\\ y\simeq 1,2242

\end{matrix}\right.$
$\Rightarrow \cos \varphi =\dfrac{R}{\sqrt{R^2+\left(\dfrac{n_3}{n_o}x-\dfrac{n_o}{n_3} y\right)^2}}\cong 0,31527$
:(
Mình không hiểu lắm về cách giải của bạn nhiều công thức mình không biết lấy ở đâu cả. Phần này mình không biết được nhiều . Đáp án Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 này là A. 0,87 . Mong mọi người cho thêm ý kiến
 
Tôi nghĩ bạn proboyhinhvi nhầm tỉ số ω0/ω1
kết quả tôi tính là xấp xỉ 0.2 bạn xem lại đáp án tôi nghĩ họ làm đáp án theo Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 toán U không đổi $\Rightarrow$ kết quả không chính xác. Tôi đã thử làm theo cách U không đổi và nó đúng bằng 0.87
 
Hôm qua mình làm nhớ cũng ra xấp xỉ 0,3 giống bạn proboyhinhvip. Tại thấy chả có đáp án nào đúng nên ngại đăng kết quả :(
 
Tôi nghĩ bạn proboyhinhvi nhầm tỉ số ω0/ω1
kết quả tôi tính là xấp xỉ 0.2 bạn xem lại đáp án tôi nghĩ họ làm đáp án theo Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 toán U không đổi $\Rightarrow$ kết quả không chính xác. Tôi đã thử làm theo cách U không đổi và nó đúng bằng 0.87
Hôm qua mình làm nhớ cũng ra xấp xỉ 0,3 giống bạn proboyhinhvip. Tại thấy chả có đáp án nào đúng nên ngại đăng kết quả :(
Mọi người đưa cách làm lên giúp mình được không ?
 
Tôi nghĩ bạn proboyhinhvi nhầm tỉ số ω0/ω1
kết quả tôi tính là xấp xỉ 0.2 bạn xem lại đáp án tôi nghĩ họ làm đáp án theo Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 toán U không đổi $\Rightarrow$ kết quả không chính xác. Tôi đã thử làm theo cách U không đổi và nó đúng bằng 0.87
Thầy có thể chỉ cụ thể giúp em với được không ạ. Em vẫn chưa hiểu là nhầm như thế nào ạ. Em cảm ơn!
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
please help f biến thiên Tìm hệ số công suất của mạch khi tần số dòng điện bằng $f_{1}$ là ? Bài tập Điện xoay chiều 2
H Tìm hệ số công suất Bài tập Điện xoay chiều 1
H Tìm hệ số công suất toàn mạch Bài tập Điện xoay chiều 1
ngocnhat95 Tìm hệ số công suất của mạch. Bài tập Điện xoay chiều 4
hoankuty Tìm hệ số công suất của đoạn mạch khi $f=f_{c}$? Bài tập Điện xoay chiều 12
Muộn f biến thiên Tìm giá trị của $f_{1}$ để hệ số công suất của đoạn mạch khi $U_{C_{max}}$ đạt giá trị lớn nhất Bài tập Điện xoay chiều 9
Hamy96 Tìm hệ số công suất Bài tập Điện xoay chiều 1
chinhanh9 f biến thiên Tìm hệ thức liên hệ giữa các tần số Bài tập Điện xoay chiều 2
Xiwang Hệ số công suất của mạch là 0,6. Tìm R và Uo Bài tập Điện xoay chiều 1
Tăng Hải Tuân MPĐ Tìm hệ số tự cảm của cuộn dây L? Bài tập Điện xoay chiều 12
lam_vuong C biến thiên Tìm hệ số công suất Bài tập Điện xoay chiều 2
H Lệch pha Bài toán tìm hệ số công suất của đoạn mạch. Bài tập Điện xoay chiều 1
lvcat Lệch pha Tìm hệ số công suất của mạch điện Bài tập Điện xoay chiều 9
triminhdovip137 f biến thiên Tìm hệ số công suất của đoạn mạch Bài tập Điện xoay chiều 5
anhthich274 f biến thiên Tìm hệ số công suất Bài tập Điện xoay chiều 3
H f biến thiên Tìm tần số của đoạn mạch AMNB khi biết hệ số công suất của AM,NB Bài tập Điện xoay chiều 2
T Tìm hệ số của đoạn mạch xoay chiều $AB$ Bài tập Điện xoay chiều 1
lvcat R biến thiên Tìm hệ số công suất của mạch Bài tập Điện xoay chiều 2
M Tìm mối liên hệ giữa cảm kháng và điện trở biết cuộn cảm là thuần cảm. Bài tập Điện xoay chiều 1
Notanerd Truyền tải điện Tìm hệ thức đúng Bài tập Điện xoay chiều 2
mpmikisg Tìm hệ thức liên hệ đúng Bài tập Điện xoay chiều 3
Thanh THĐ Tìm hệ thức liên hệ Bài tập Điện xoay chiều 4
inconsolable MPĐ Tìm mối liên hệ giữa $n_1$;$n_2$ và $n_0$ Bài tập Điện xoay chiều 2
N Tìm mối liên hệ giữa $R_1 , L_1 , R_2 , L_2$ Bài tập Điện xoay chiều 4
JDieen XNguyeen Tìm mối quan hệ giữa $n_1$ , $n_2$ và $n_0$ Bài tập Điện xoay chiều 5
chinhanh9 L biến thiên Tìm biểu thức liên hệ giữa $\varphi, \varphi _1$ và $\varphi _2$ Bài tập Điện xoay chiều 1
N L biến thiên Tìm mối liên hệ giữa $\varphi$ ; $\varphi _{1}$ và $\varphi _{2}$ Bài tập Điện xoay chiều 11
San Bằng Tất Cả C biến thiên Tìm mối quan hệ giữa $\varphi _{0},\varphi _{1}$ và $\varphi _{2}$ Bài tập Điện xoay chiều 1
math f biến thiên Tìm mối liên hệ giữa $w_{0},w_{1},w_{2}$. Bài tập Điện xoay chiều 3
Oneyearofhope f biến thiên Tìm mối liên hệ giữa R và C Bài tập Điện xoay chiều 3
T Tìm hệ thức đúng Bài tập Điện xoay chiều 3
•One-HicF Lệch pha Tìm mối liên hệ giữa R, r, L và C ? Bài tập Điện xoay chiều 2
kingkoong L biến thiên Tìm hệ thức liên hệ giữa $U, \ U_C, \ U_R, \ U_{L_{0}}$ Bài tập Điện xoay chiều 1
T C biến thiên Tìm mối liên hệ giữa $U_{C_{max}}$ và $U_{R_{max}}$. Bài tập Điện xoay chiều 2
thehiep Tức thời Tìm mối liên hệ đúng nhất giữa $R_1;L_1$ và $R_2;L_2$ để $u=u_1+u_2$ ? Bài tập Điện xoay chiều 4
lvcat Tìm mối liên hệ $R_1,R_2,C_1,C_2$ Bài tập Điện xoay chiều 10
lvcat f biến thiên Tìm mối liên hệ $f_1,f_2$ để $U_C$ không đổi Bài tập Điện xoay chiều 7
•One-HicF Lệch pha Tìm mối liên hệ giữa R, r, L, C Bài tập Điện xoay chiều 1
hà trang Tìm CĐDĐ qua cuộn dây Bài tập Điện xoay chiều 3
LeoLionel f biến thiên Tìm điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch Bài tập Điện xoay chiều 1
K Tìm biên độ điện áp giữa hai đầu mạch điện ? Bài tập Điện xoay chiều 1
Đậu Hoàng Anh Tìm điều kiện của dung kháng Bài tập Điện xoay chiều 4
K Tìm điện áp hiệu dụng Bài tập Điện xoay chiều 2
S C biến thiên Để điện áp trên Rmax tìm giá trị của C Bài tập Điện xoay chiều 2
Tú Zô Tìm r và $Z_{c}$ Bài tập Điện xoay chiều 0
hoankuty f biến thiên Tìm giá trị của $\omega _{2}$ khi $n$ đạt giá trị cực tiểu. Bài tập Điện xoay chiều 0
H f biến thiên Tìm công suất của mạch khi f = f1/2 Bài tập Điện xoay chiều 2
V Lệch pha Tìm điện áp hiệu dụng khi biết độ lệch pha Bài tập Điện xoay chiều 1
K L biến thiên Tìm C và $\varphi $ Bài tập Điện xoay chiều 2
manhtung Biết rằng sau mỗi chu kỳ năng lượng mất đi 1% và chu kì dao động là 2s. Tìm t Bài tập Điện xoay chiều 1
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top