Hiệu suất laze

Mình cũng nghỉ là B nhưng theo 1 số nguồn với tài liệu tham khảo thì có ghi hoạt động Laze dựa vào sự phát xạ cảm ứng nên hiệu suất của nó rất lớn và lớn hơn 1 . Ai hiểu biết vế vấn đề này thì cho mình ý kiến với
 
Mình cũng nghỉ là B nhưng theo 1 số nguồn với tài liệu tham khảo thì có ghi hoạt động Laze dựa vào sự phát xạ cảm ứng nên hiệu suất của nó rất lớn và lớn hơn 1 . Ai hiểu biết vế vấn đề này thì cho mình ý kiến với
Theo Bài Tập ở SGk thì B. đúng sách tham khảo lắm lúc cũng sai. Năm ngoái có người hỏi câu này r thì phải
 
Là A. Với năng lượng hf ban đầu, khi gặp photon khác đang kích thích nó khiến cho photon đó cũng phát ra hf, vậy là có 2 hạt photon rồi, 2 hạt này lại kéo thêm 2 hạt khác, có 4 rồi, cứ thế tiếp tục
 
Là A. Với năng lượng hf ban đầu, khi gặp photon khác đang kích thích nó khiến cho photon đó cũng phát ra hf, vậy là có 2 hạt photon rồi, 2 hạt này lại kéo thêm 2 hạt khác, có 4 rồi, cứ thế tiếp tục
Trước khi tạo được bức xạ cảm ứng kiểu đó thì các electron phải được nguồn bơm đưa lên trạng thái kích thích. Nguồn bơm này phải bơm chồng lên tất cả các mức năng lượng của electron, trong khi chỉ có một mức cho bức xạ laser vì trong laser chọn lọc bức xạ rất kỹ. Nên hiệu suất của laser là rất nhỏ. Cần chú ý phân biệt laser có công suất lớn, cường độ lớn nhưng hiệu suất thì rất thấp.
Chào thân ái.
 
Giải thích hộ đi.
Theo mình thế này.
Laze hoạt động dựa trên hiện tượng phát xạ cảm ứng tức là khi một photon $\varepsilon $ bay qua một nguyên tử đang sẵn sàng phát ra một photon $\varepsilon' $ có năng lượng đúng bằng năng lượng của photon $\varepsilon $ bay qua thì nguyên tử đó sẽ phát ra photon $\varepsilon' $. Tuy nhiên các nguyên tử này đâu có phải là tự nhiên mà chuyển lên trạng thái kích thích đâu nó cũng phải hấp thụ năng lượng để chuyển lên (đúng bằng năng lượng của $\varepsilon '$) nên hiệu suất không thể lớn hơn 1 được. Với cả mình được biết thì hiện nay chưa có bất kì thiết bị nào có hiệu suất bằng 1 được nên mình chọn B. . Còn nó bị mất năng lượng đi đâu thì mình không biết chắc chắn nên không dám phán. (Mình nhớ là đáp án lúc mình làm câu này cũng là B. luôn).
 
Theo mình thế này.
Laze hoạt động dựa trên hiện tượng phát xạ cảm ứng tức là khi một photon $\varepsilon $ bay qua một nguyên tử đang sẵn sàng phát ra một photon $\varepsilon' $ có năng lượng đúng bằng năng lượng của photon $\varepsilon $ bay qua thì nguyên tử đó sẽ phát ra photon $\varepsilon' $. Tuy nhiên các nguyên tử này đâu có phải là tự nhiên mà chuyển lên trạng thái kích thích đâu nó cũng phải hấp thụ năng lượng để chuyển lên (đúng bằng năng lượng của $\varepsilon '$) nên hiệu suất không thể lớn hơn 1 được. Với cả mình được biết thì hiện nay chưa có bất kì thiết bị nào có hiệu suất bằng 1 được nên mình chọn B. . Còn nó bị mất năng lượng đi đâu thì mình không biết chắc chắn nên không dám phán. (Mình nhớ là đáp án lúc mình làm câu này cũng là B. luôn).
Cảm ơn c nhé. Mình cũng chọn B.
 

Quảng cáo

Top