Trên đoạn MM' có bao nhiêu điểm dao động với biên độ bằng a?

Bài toán
Trong thí nghiệm giao thoa với 2 nguồn sóng A, B giống hệt nhau trên mặt nước, 2 sóng truyền đi có bước sóng 2cm. Tại điểm M trên miền gặp nhau của 2 sóng có hiệu đường đi bằng 3,2 cm, sóng dao động với biên độ a. M' là điểm đối xứng với M qua trung điểm của đoạn AB. Trên đoạn MM' có bao nhiêu điểm dao động với biên độ bằng a?
A. 5
B. 4
C. 6
D. 12
 
Lời giải

Mình nghĩ thế này:
$\dfrac{2\pi \left(d_1-d_2\right)}{\lambda }=\dfrac{2.3,2\pi }{\lambda }+2k\pi $
$\Rightarrow -3,2\leq d_1-d_2=3,2+k\lambda \leq 3,2\Rightarrow k=-3,-2,-1,0$
vậy có 4 điểm.
 
Bài toán
Trong thí nghiệm giao thoa với 2 nguồn sóng A, B giống hệt nhau trên mặt nước, 2 sóng truyền đi có bước sóng 2cm. Tại điểm M trên miền gặp nhau của 2 sóng có hiệu đường đi bằng 3,2 cm, sóng dao động với biên độ a. M' là điểm đối xứng với M qua trung điểm của đoạn AB. Trên đoạn MM' có bao nhiêu điểm dao động với biên độ bằng a?
A. 5
B. 4
C. 6
D. 12
Xin lỗi nhé, đáp án phải là C. 6 điểm.. Hồi nãy thế sai dữ kiện
 
Bài này ban đầu mình cứ nhầm là a bằng $\dfrac{1}{2}$ biên độ cực đại :v
Lời giải
Trong Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 này, một điểm N bất kì trên miền giao thoa thì biên độ dao động của N là:
$A_N=2A|\cos \pi \left(d_2-d_1\right)/ \lambda|$ (A là biên độ của nguồn)
Do đó, điểm N có biên độ dao động bằng biên độ dao động của M khi và chỉ khi:
$|\cos \pi \left(d_2-d_1\right)/ \lambda|=|\cos \pi \left(3,2\right)/ \lambda|$
hay $\cos _2\pi \left(d_2-d_1\right)/ \lambda=\cos \pi \left(2.3,2\right)/ \lambda$
tức là: $2\pi \left(d_2-d_1\right)/ \lambda= \pm \pi \left(2.3,2\right)/ \lambda +k_2\pi $
Giải ra được 8 điểm, loại M và M' được 6 :)
 
Last edited:
Bài này mình thấy còn một cách khác mình nghĩ là hơi lạ: ĐẶC BIỆT HÓA
Đặc biệt hóa thường được nghe tới trong toán thôi nhỉ? Nhưng với Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 ni thì răng? :V
Lời giải
Vì Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 chỉ có một đáp số với mọi vị trí M nên ta giải với M nằm trên đoạn AB luôn :v
Khi đó, nếu mấy bạn đã nắm rõ về sự biến đổi biên độ của điểm trên đường thẳng nối hai nguồn bằng đường tròn thì chỉ cần vẽ đường tròn ra và đếm thôi. Ta cũng được 8 điểm, trừ M và M' ra là 6 :)
P/S: Tuy dùng cách này trong Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 này thì không phải là kiểu quen thuộc hay tối ưu (vì đã có cách đặc trưng trên kia) nhưng mọi người nghĩ phương pháp đặc biệt hóa ni ra răng? :3 Có thể ứng dụng để giải các Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 vật lý khác nhanh hơn?
 

Attachments

Last edited:
Bài này ban đầu mình cứ nhầm là a bằng $\dfrac{1}{2}$ biên độ cực đại :v
Lời giải
Trong Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 này, một điểm N bất kì trên miền giao thoa thì biên độ dao động của N là:
$A_N=2A|\cos \pi \left(d_2-d_1\right)/ \lambda|$ (A là biên độ của nguồn)
Do đó, điểm N có biên độ dao động bằng biên độ dao động của M khi và chỉ khi:
$|\cos \pi \left(d_2-d_1\right)/ \lambda|=|\cos \pi \left(3,2\right)/ \lambda|$
hay $\cos _2\pi \left(d_2-d_1\right)/ \lambda=\cos \pi \left(2.3,2\right)/ \lambda$
tức là: $2\pi \left(d_2-d_1\right)/ \lambda= \pm \pi \left(2.3,2\right)/ \lambda +k_2\pi $
Giải ra được 8 điểm, loại M và M' được 6 :)
Bạn nhầm chỗ
$\cos _2\pi \left(d_2-d_1\right)/ \lambda=\cos \pi \left(2.3,2\right)/ \lambda$
và chỗ $\cos _2\pi \left(d_2-d_1\right)/ \lambda=\cos \pi \left(2.3,2\right)/ \lambda$
Nếu làm như cách này thì sẽ không có số 2 nữa. Nếu chỉnh lại thì sẽ có 4 giá trị của k thỏa mãn, nhưng theo mình nếu làm cách này thì sẽ có thể bị trùng nghiệm. Và ở Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 này đề hỏi số điểm dao động với biên độ cực đại trên đoạn MM' lên nếu bạn ra 8 điểm thì sẽ có 8 điểm chứ không thể loại M, M'.
( Mình không giám nói là cách làm của mình là đúng nhé! )
 
Bạn nhầm chỗ
$\cos _2\pi \left(d_2-d_1\right)/ \lambda=\cos \pi \left(2.3,2\right)/ \lambda$
và chỗ $\cos _2\pi \left(d_2-d_1\right)/ \lambda=\cos \pi \left(2.3,2\right)/ \lambda$
Nếu làm như cách này thì sẽ không có số 2 nữa. Nếu chỉnh lại thì sẽ có 4 giá trị của k thỏa mãn, nhưng theo mình nếu làm cách này thì sẽ có thể bị trùng nghiệm. Và ở Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 này đề hỏi số điểm dao động với biên độ cực đại trên đoạn MM' lên nếu bạn ra 8 điểm thì sẽ có 8 điểm chứ không thể loại M, M'.
( Mình không giám nói là cách làm của mình là đúng nhé! )
Bạn nhầm chỗ
$\cos _2\pi \left(d_2-d_1\right)/ \lambda=\cos \pi \left(2.3,2\right)/ \lambda$
và chỗ $\cos _2\pi \left(d_2-d_1\right)/ \lambda=\cos \pi \left(2.3,2\right)/ \lambda$
Nếu làm như cách này thì sẽ không có số 2 nữa. Nếu chỉnh lại thì sẽ có 4 giá trị của k thỏa mãn, nhưng theo mình nếu làm cách này thì sẽ có thể bị trùng nghiệm. Và ở Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 này đề hỏi số điểm dao động với biên độ cực đại trên đoạn MM' lên nếu bạn ra 8 điểm thì sẽ có 8 điểm chứ không thể loại M, M'.
( Mình không giám nói là cách làm của mình là đúng nhé! )
Hic xin lỗi tại hồi gõ đề mình k để ý cái đề chính xác chỉ nhớ trong đầu rồi gõ nên sót, đề ghi: khôgn kể 2 điểm MM'
Cách làm của mình thì đúng k có gi sai nhé
Nếu muốn xem có trùng hay k thì biểu diễn trên đường tròn lượng giác các điểm của hai học nghiệm là ok mà, nếu hai họ nghiệm hoàn toàn tách biệt thì làm chi có chuyện trùng :look_down:
Mấy bạn xem cách 2 cho mình với :embarrassed:
p/s: số 2 là hạ bậc nhé, chắc k nhầm đâu :3
 
Lời giải

Mình nghĩ thế này:
$\dfrac{2\pi \left(d_1-d_2\right)}{\lambda }=\dfrac{2.3,2\pi }{\lambda }+2k\pi $
$\Rightarrow -3,2\leq d_1-d_2=3,2+k\lambda \leq 3,2\Rightarrow k=-3,-2,-1,0$
vậy có 4 điểm.
Mình nghĩ cách của bạn này bị thiếu một trường hợp nữa đó là:
$\dfrac{2\pi \left(d_1-d_2\right)}{\lambda }=\dfrac{-2.3,2\pi }{\lambda }+2k\pi $
Khi đó cũng giải tương tự được 4 điểm nữa là 8 điểm
Bài này mình thấy còn một cách khác mình nghĩ là hơi lạ: ĐẶC BIỆT HÓA
Đặc biệt hóa thường được nghe tới trong toán thôi nhỉ? Nhưng với Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 ni thì răng? :V
Lời giải
Vì Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 chỉ có một đáp số với mọi vị trí M nên ta giải với M nằm trên đoạn AB luôn :v
Khi đó, nếu mấy bạn đã nắm rõ về sự biến đổi biên độ của điểm trên đường thẳng nối hai nguồn bằng đường tròn thì chỉ cần vẽ đường tròn ra và đếm thôi. Ta cũng được 8 điểm, trừ M và M' ra là 6 :)
P/S: Tuy dùng cách này trong Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 này thì không phải là kiểu quen thuộc hay tối ưu (vì đã có cách đặc trưng trên kia) nhưng mọi người nghĩ phương pháp đặc biệt hóa ni ra răng? :3 Có thể ứng dụng để giải các Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 vật lý khác nhanh hơn?
Cái phương pháp của bạn mình cũng hay dùng nhưng mình mới chỉ biết dùng khi nó là trên đoạn AB thôi còn mà không phải trên AB thì chưa dám thử toàn dùng lượng giác.
Mình thử giải thích cách này mn xem có đúng không nhé (cách này là mình tự mò ra chứ không phải là đọc được từ 1 tài liệu nào cả nên không dám chắc đâu các bạn cho ý kiến :P)
Các bạn có thấy là sóng dừng và giao thoa sóng nó tương tự nhau không (thực chất sóng dừng là một trường hợp đặc biệt của giao thoa sóng mà). Mà trong sóng dừng ta đã có một tính chất: Trong khoảng giữa 3 nút liên tiếp (cách nhau $\lambda $ ) thì sẽ có 2 bụng sóng và 4 điểm có biên độ dao động bằng nhau bất kì nhưng nhỏ hơn bụng sóng.
Bây giờ ta áp dụng cho giao thoa sóng khi đề Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 hỏi số điểm dao động với biên độ bất kì mà không phải cực đại cực tiểu trên đoạn MN bất kì trên AB
Đầu tiên ta tìm một điểm dao động cực tiểu bất kì trên đoan AB (thường thì mình chọn điểm gần trung điểm nhất cho dễ) giả sử điểm đó là I. Từ I vẽ ra các đoạn bằng $\lambda $ trên AB về hai phía.
Nếu đoạn MN có MN ứng luôn với 2 nút thì số điểm cần tìm sẽ bằng số đoạn $\lambda $ trên MN nhân 4.
Nếu đoạn MN mà nó bị dư ra thì vẽ đường tròn lượng giác xem từ M( hoặc N) đến điểm nút gần M, N nhất trên đoạn MN có mấy điểm cần tìm (cái này các bạn làm tương tự như sóng dừng nếu làm quen sẽ đếm rất nhanh).
Đó là cách của mình mn thử dùng xem nếu thấy được thì có thể áp dụng hoặc có chỗ nào sai thì cho mình ý kiến :)
 
Mình nghĩ cách của bạn này bị thiếu một trường hợp nữa đó là:
$\dfrac{2\pi \left(d_1-d_2\right)}{\lambda }=\dfrac{-2.3,2\pi }{\lambda }+2k\pi $
Khi đó cũng giải tương tự được 4 điểm nữa là 8 điểm

Cái phương pháp của bạn mình cũng hay dùng nhưng mình mới chỉ biết dùng khi nó là trên đoạn AB thôi còn mà không phải trên AB thì chưa dám thử toàn dùng lượng giác.
Mình thử giải thích cách này mn xem có đúng không nhé (cách này là mình tự mò ra chứ không phải là đọc được từ 1 tài liệu nào cả nên không dám chắc đâu các bạn cho ý kiến :P)
Các bạn có thấy là sóng dừng và giao thoa sóng nó tương tự nhau không (thực chất sóng dừng là một trường hợp đặc biệt của giao thoa sóng mà). Mà trong sóng dừng ta đã có một tính chất: Trong khoảng giữa 3 nút liên tiếp (cách nhau $\lambda $ ) thì sẽ có 2 bụng sóng và 4 điểm có biên độ dao động bằng nhau bất kì nhưng nhỏ hơn bụng sóng.
Bây giờ ta áp dụng cho giao thoa sóng khi đề Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 hỏi số điểm dao động với biên độ bất kì mà không phải cực đại cực tiểu trên đoạn MN bất kì trên AB
Đầu tiên ta tìm một điểm dao động cực tiểu bất kì trên đoan AB (thường thì mình chọn điểm gần trung điểm nhất cho dễ) giả sử điểm đó là I. Từ I vẽ ra các đoạn bằng $\lambda $ trên AB về hai phía.
Nếu đoạn MN có MN ứng luôn với 2 nút thì số điểm cần tìm sẽ bằng số đoạn $\lambda $ trên MN nhân 4.
Nếu đoạn MN mà nó bị dư ra thì vẽ đường tròn lượng giác xem từ M( hoặc N) đến điểm nút gần M, N nhất trên đoạn MN có mấy điểm cần tìm (cái này các bạn làm tương tự như sóng dừng nếu làm quen sẽ đếm rất nhanh).
Đó là cách của mình mn thử dùng xem nếu thấy được thì có thể áp dụng hoặc có chỗ nào sai thì cho mình ý kiến :)
Mình cũng hay dùng cách này nhưng theo mình cách này chỉ nhanh và chính xác cho TH MN nằm trên đoạn AB, còn theo mình nều không thuộc đoạn AB thì rất khó vì các đường là các đường Hypebol.
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
mai hoàn Trên đoạn $O_{1}$ $O_{2}$ có bao nhiêu điểm dao động với biên độ bằng 0? Bài tập Sóng cơ 0
Nfjhfg Trên đoạn MN có số điểm dao động với biên độ 1,6a là ? Bài tập Sóng cơ 6
ĐỗĐạiHọc2015 Biên độ cực đại có trên đoạn CD là. Bài tập Sóng cơ 0
thuthuynguyen Trên đoạn MN có bao nhiêu điểm dao động ngược pha với nguồn? Bài tập Sóng cơ 1
Fờ Tu Trên đoạn AB có bao nhiêu cực đại giao thoa cùng pha với 2 nguồn Bài tập Sóng cơ 5
Hải Quân Để trên đoạn MN có đúng 5 điểm dao động với biên độ cực đại thì diện tích lớn nhất của hình thang là Bài tập Sóng cơ 2
Hải Quân Số điểm có biên độ cực tiểu trên đoạn $S_1S_2$ là? Bài tập Sóng cơ 4
Hải Quân Số điểm có biên độ cực tiểu trên đoạn S1S2 là? Bài tập Sóng cơ 2
T Để trên đoạn CD có đúng 3 điểm tại đó dao động với biên độ cức đại thì tần số dao động của nguồn là Bài tập Sóng cơ 5
C Khoảng cách lớn nhất từ CD đến AB sao cho trên đoạn CD chỉ có 3 điểm dao động với biên độ cực đại l Bài tập Sóng cơ 1
hoankuty Hỏi trên đoạn nối $2$ nguồn có bao nhiêu điểm dao động với biên độ cực đại và cùng pha với 2 nguồn? Bài tập Sóng cơ 3
hoankuty Hỏi có bao nhiêu điểm dao động với biên độ cực đại trên đoạn nối $2$ nguồn? Bài tập Sóng cơ 3
boyvodanh97 Số điểm có biên động dao đông cực đại nẳm trên đoạn $CD$ Bài tập Sóng cơ 1
A Trên đoạn MN có bao nhiêu điểm dao động với biên độc cực tiểu Bài tập Sóng cơ 14
kt1996 Số điểm trên đọan AB có biên độ cực đại và dao động cùng pha với trung điểm I của đoạn AB(không tính Bài tập Sóng cơ 8
T Số các điểm có biên độ 3mm trên đoạn nối hai nguồn Bài tập Sóng cơ 3
Enzan Số điểm trên đoạn AB có biên độ cực đại và cùng pha với trung điểm I của AB là Bài tập Sóng cơ 4
inconsolable Hỏi trên đoạn nối 2 nguồn có bao nhiêu điểm cực đại cùng phau với $u_2$? Bài tập Sóng cơ 2
chinhanh9 Số điểm nằm trên đoạn MN có biên độ cực đại và cùng pha với I là? Bài tập Sóng cơ 2
Gem Trên đoạn thẳng AB có bao nhiều điểm dao động với biên độ 11cm Bài tập Sóng cơ 0
missyou1946 Số điểm có biên độ cực tiểu trên đoạn AB Bài tập Sóng cơ 1
tien dung Đường cao CH vuông góc với AB tại H. Trên đoạn CH có số điểm dao động cùng pha với hai nguồn là Bài tập Sóng cơ 6
inconsolable Hỏi trên đoạn nối 2 nguồn có bao nhiêu điểm cực đại dao động cùng pha với S1 Bài tập Sóng cơ 3
tutsao3 Số điểm trên đoạn SB có biên độ sóng tổng hợp là 2a là? Bài tập Sóng cơ 1
tien dung Tìm khoảng cách lớn nhất giữa CD và AB sao cho trên đoạn CD chỉ có 3 điểm dao động với biên cực đại Bài tập Sóng cơ 3
C Trên đoạn $MN$ có bao phần tử nước dao động ngược pha với dao động nguồn O Bài tập Sóng cơ 4
K Khoảng cách lớn nhất từ CD đến AB sao cho trên đoạn CD chỉ có 5 điểm dao dộng với biên độ cực đại là Bài tập Sóng cơ 3
nguyenthanhdieu Trên đoạn MO có bao nhiêu điểm dao động cực đại ngược pha với O Bài tập Sóng cơ 0
P Số điểm có biên độ bằng $3\sqrt{2}$(cm) trên đoạn thẳng $AB$ là: Bài tập Sóng cơ 11
L Khoảng cách lớn nhất từ CD đến AB sao cho trên đoạn CD chỉ có 3 điểm dao động với biên độ cực đại là Bài tập Sóng cơ 5
ngocnhat95 Hỏi trên đoạn $S_1S_2$ có mấy điểm dao động cùng pha với $S_1$ Bài tập Sóng cơ 21
N Số điểm nằm trên đoạn MN có biên độ cực đại và cùng pha với I là: Bài tập Sóng cơ 0
lam_vuong Số điểm trên AB có biên độ dao động cực đại đồng pha với trung điểm I của đoạn AB (không tính I) Bài tập Sóng cơ 6
ShiroPin Trên đoạn $S_1 S_2$ số điểm có biên độ cực đại cùng pha với nguồn (không kể cả hai nguồn) Bài tập Sóng cơ 9
ShiroPin Trên đoạn AB có bao nhiêu điểm dao động với biên độ 11cm Bài tập Sóng cơ 4
D Hỏi đường cao của hình thang lớn nhất là bao nhiêu để trên đoạn S3S4 có 5 điểm dao động cực đại Bài tập Sóng cơ 2
NTH 52 Số điểm trên đoạn MN có biên độ cực đại và cùng pha với I? Bài tập Sóng cơ 14
H Trên đoạn $MM’$ có bao nhiêu điểm dao động với biên độ bằng $a$ Bài tập Sóng cơ 2
__Black_Cat____! Trên đoạn $MM'$ có bao nhiêu điểm cũng giao động với biên độ A không kể $M,M'$ Bài tập Sóng cơ 5
ashin_xman Vân lồi bậc $k+3$ đi qua điểm $N$ có $NA-NB=36(mm)$. Số điểm dao thoa cực đại trên đoạn $AB$ là? Bài tập Sóng cơ 16
lvcat Xác định số đường cực đại lớn nhất có thể trên đoạn thẳng Bài tập Sóng cơ 5
N Tìm mức cường độ âm lớn nhất tại 1 đểm trên đoạn MN Bài tập Sóng cơ 1
Dungg Số điểm dao động với biên độ cực tiểu trên đoạn thẳng nối hai nguồn Bài tập Sóng cơ 2
trang331 Trên đoạn đường AB, vận động viên nghe thấy tiềng còi báo thức trong khoảng thời gian xấp xỉ Bài tập Sóng cơ 2
thao3112 Khoảng cách ngắn nhất từ N trên đoạn MA đến AB Bài tập Sóng cơ 5
T Số điểm dao động với biên độ lớn nhất trên đoạn AB Bài tập Sóng cơ 3
M Điểm nằm trên AB cùng pha nguồn cách A đoạn lớn nhất Bài tập Sóng cơ 2
Tuyển 52LQ Tìm số điểm dao động cùng pha với A trên đoạn BC Bài tập Sóng cơ 2
hoankuty Số điểm dao động với biên độ cực đại trên đoạn BC là bao nhiêu ? Bài tập Sóng cơ 5
N Số điểm dao động vuông pha với hai nguồn trên đoạn MN là Bài tập Sóng cơ 7
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top