Truyền tải điện Phải dùng máy hạ áp như thế nào để cung cấp đủ điện năng cho KCN?

Bài toán
Điện năng được truyền từ một nhà máy điện đến khu công nghiệp (KCN) bằng đường dây một pha. Nếu điện áp truyền đi là $U$ thì ở KCN phải lắp một máy hạ áp với tỉ số $\dfrac{54}{1}$ để đáp ứng $\dfrac{12}{13}$ nhu cầu điện năng của KCN. Nếu muốn cung cấp đủ điện năng cho KCN thì điện áp truyền đi là $2U$, khi đó phải dùng máy hạ áp như thế nào? Coi hệ số công suất luôn bằng 1.
A. $\dfrac{114}{1}$
B. $\dfrac{111}{1}$
C. $\dfrac{117}{1}$
D. $\dfrac{108}{1}$
 
Điện năng được truyền từ một nhà máy điện đến khu công nghiệp (KCN) bằng đường dây một pha. Nếu điện áp truyền đi là $U$ thì ở KCN phải lắp một máy hạ áp với tỉ số $\dfrac{54}{1}$ để đáp ứng $\dfrac{12}{13}$ nhu cầu điện năng của KCN. Nếu muốn cung cấp đủ điện năng cho KCN thì điện áp truyền đi là $2U$, khi đó phải dùng máy hạ áp như thế nào? Coi hệ số công suất luôn bằng 1.
A. $\dfrac{114}{1}$
B. $\dfrac{111}{1}$
C. $\dfrac{117}{1}$
D. $\dfrac{108}{1}$
Hình như Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 này đáp án C. thì phải
 
Điện năng được truyền từ một nhà máy điện đến khu công nghiệp (KCN) bằng đường dây một pha. Nếu điện áp truyền đi là $U$ thì ở KCN phải lắp một máy hạ áp với tỉ số $\dfrac{54}{1}$ để đáp ứng $\dfrac{12}{13}$ nhu cầu điện năng của KCN. Nếu muốn cung cấp đủ điện năng cho KCN thì điện áp truyền đi là $2U$, khi đó phải dùng máy hạ áp như thế nào? Coi hệ số công suất luôn bằng 1.
A. $\dfrac{114}{1}$
B. $\dfrac{111}{1}$
C. $\dfrac{117}{1}$
D. $\dfrac{108}{1}$
Lời giải

Gọi điện áp ở cuộn thứ cấp của máy hạ áp là $U_o$ thì điện áp ở cuộn sơ cấp của máy hạ áp trong 2 trường hợp là $54U_0; nU_o$.
Giả sử ở khu công nghiệp tiêu thụ 1 công suất 39W.
Ban đầu công suất cần truyền đi, hao phí trên đường dây lần lượt là $P;\Delta _{P}$
Khi điện áp truyền đi là 2U thì hao phí trên đường dây là: $\dfrac{\Delta _{P}}{4}$
Ta có hpt:
$$
\left\{\begin{matrix}
P-\Delta _P=\dfrac{12}{13}39 & & \\
P-\dfrac{\Delta _{P}}{4}=39 & &
\end{matrix}\right.\Rightarrow \left\{\begin{matrix}
P=40\left(W\right) & & \\
\Delta _{P}=4\left(W\right) & &
\end{matrix}\right.$$
Mặt khác:
$$
\left\{\begin{matrix}
H_1=\dfrac{54U_o}{U}=\dfrac{36}{40} & & \\
H_2=\dfrac{nU_o}{2U}=\dfrac{39}{40} & &
\end{matrix}\right.$$
$$\Rightarrow n=117$$
Đáp án C. :)
 
Lời giải

Gọi điện áp ở cuộn thứ cấp của máy hạ áp là $U_o$ thì điện áp ở cuộn sơ cấp của máy hạ áp trong 2 trường hợp là $54U_0;nU_o$.
Giả sử ở khu công nghiệp tiêu thụ 1 công suất 39W.
Ban đầu công suất cần truyền đi, hao phí trên đường dây lần lượt là $P;\Delta _{P}$
Khi điện áp truyền đi là 2U thì hao phí trên đường dây là: $\dfrac{\Delta _{P}}{4}$
Ta có hpt:
$$
\left\{\begin{matrix}
P-\Delta _P=\dfrac{12}{13}39 & & \\
P-\dfrac{\Delta _{P}}{4}=39 & &
\end{matrix}\right.\Rightarrow \left\{\begin{matrix}
P=40\left(W\right) & & \\
\Delta _{P}=4\left(W\right) & &
\end{matrix}\right.$$
Mặt khác:
$$
\left\{\begin{matrix}
H_1=\dfrac{54U_o}{U}=\dfrac{36}{40} & & \\
H_2=\dfrac{nU_o}{2U}=\dfrac{39}{40} & &
\end{matrix}\right.$$
$$\Rightarrow n=117$$
Đáp án C. :)
Mình nghĩ Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 này phải cho thêm giả thiết công suất đưa lên đường dây là không đổi thì mới làm thế này được.
 
Vậy là điện áp cuộn thứ cấp không đổi vì phải thích hợp để sử dụng? Như vậy thì cái gì đã làm thay đổi cái 12P'/13 thành P' . Là I hay hệ số góc ?
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
H Truyền tải điện Phải dùng máy hạ áp như thế nào? Bài tập Điện xoay chiều 1
Huy Cường Truyền tải điện Để công suất hao phí trên đường dây truyền tải giảm 100 lần so với ban đầu thì ở trạm điện cần phải Bài tập Điện xoay chiều 0
L Để công suất đó đạt cực đại thì giá trị R phải là Bài tập Điện xoay chiều 1
L Để hệ số công suất của mạch là 0,6 thì phải ghép thêm 1 điện trở Ro với R có giá trị bao nhiêu và mắ Bài tập Điện xoay chiều 1
ĐỗĐạiHọc2015 Hỏi số tổ máy phải giám bớt thêm bao nhiêu Bài tập Điện xoay chiều 2
H Cần phải tăng điện áp của nguồn lên bao nhiêu lần ? Bài tập Điện xoay chiều 4
Hải Quân Trong một tháng (30 ngày), số tiền điện mà phân xưởng đó phải trả cho ngành điện là? Bài tập Điện xoay chiều 3
Hải Quân Trong một tháng (30 ngày), số tiền điện mà phân xưởng đó phải trả cho ngành điện là? Bài tập Điện xoay chiều 2
dhdhn Để cường độ dòng điện hiệu dụng qua mạch đạt cực đại thì roto phải quay với tốc độ? Bài tập Điện xoay chiều 4
BoythichFAP Truyền tải điện Cần phải tăng điện áp hai đầu nơi phát lên tới giá trị gần nhất nào? Bài tập Điện xoay chiều 2
Hải Quân R biến thiên Phải điều chỉnh R đến giá trị bằng bao nhiêu thì công suât tiêu thụ trên mạch cực đại? Bài tập Điện xoay chiều 1
Hải Quân R biến thiên Hỏi phải điều chỉnh R đến giá trị bao nhiêu thì công suất tiêu thụ trên đoạn mạch lớn nhất? Bài tập Điện xoay chiều 9
Hải Quân Phải điều chỉnh R đến giá trị bằng bao nhiêu thì công suât tiêu thụ trên mạch cực đại? Bài tập Điện xoay chiều 3
Hải Quân Để hệ số công suất của mạch là 0,6 thì phải ghép thêm một điện trở Ro với R: Bài tập Điện xoay chiều 10
GS.Xoăn f biến thiên Điện áp hiệu dụng trên tụ cực đại thì tần số phải bằng Bài tập Điện xoay chiều 1
S R biến thiên Phải điều chỉnh R đến giá trị bằng bao nhiêu để công suất tiêu thụ trên cuộn dây có giá trị lớn nhất Bài tập Điện xoay chiều 1
dimitri_9x Muốn quạt hoạt động bình thường phải điều chỉnh biến trở như thế nào? Bài tập Điện xoay chiều 2
hao.baobinh10 Phải tăng điện áp nơi truyền đi lên bao nhiêu lần? Bài tập Điện xoay chiều 6
huynhcashin MBA Để tạo ra được máy biến áp theo đúng yêu cầu, học sinh này cần phải tiếp tục giảm bao nhiêu vòng dây Bài tập Điện xoay chiều 2
Longdragon Muốn quạt hoạt động bình thường thì phải điều chỉnh biến trở như thế nào? Bài tập Điện xoay chiều 1
chinhanh9 Chi phí mà cơ sở sản xuất này phải thanh toán cho nhà máy điện hàng tháng (30 ngày) là: Bài tập Điện xoay chiều 1
chinhanh9 Truyền tải điện Tiết diện của đường dây dẫn phải thỏa điều kiện nào? Bài tập Điện xoay chiều 1
Gem Để tụ điện không bị đánh thủng thì giá trị của C phải là: Bài tập Điện xoay chiều 1
ohana1233 Truyền tải điện Điện trở của đường dây phải có giá trị trong khoảng nào Bài tập Điện xoay chiều 1
ohana1233 R biến thiên Hỏi phải điều chỉnh R đến giá trị bao nhiêu thì công suất tiêu thụ trên đoạn mạch lớn nhất? Bài tập Điện xoay chiều 1
T Khi đó điện áp hiệu dụng đầu nguồn phải tăng Bài tập Điện xoay chiều 3
P C biến thiên Để tụ điện không bị đánh thủng thì giá trị của $C$ phải là: Bài tập Điện xoay chiều 1
leduong Khi đó điện áp hiệu dụng trên nguồn phải tăng Bài tập Điện xoay chiều 9
ShiroPin Truyền tải điện Phải nâng hiệu điện thế hai đầu máy phát điện lên đến Bài tập Điện xoay chiều 2
L Để được máy biến áp đúng như dự định thì người thợ điện phải tiếp tục quấn thêm vào cuộn thứ cấp: Bài tập Điện xoay chiều 1
N Giữ cố định biến trở, để dòng điện trong mạch đạt cực đại thì phải Bài tập Điện xoay chiều 1
pipi Muốn quạt hoạt động bình thường thì phải điều chỉnh biến trở Bài tập Điện xoay chiều 2
daodongco Để điện áp giữa hai bản tụ điện cực đại thì phải điều chỉnh tần số f với giá trị là? Bài tập Điện xoay chiều 9
N Truyền tải điện Muốn độ giảm thế trên đường dây không quá 1%U thì tiết diện của đường dây dẫn phải thỏa điều kiện ? Bài tập Điện xoay chiều 1
N C biến thiên Để điện áp hiệu dụng hai đầu tụ điện đạt giá trị cực đại thì phải điều chỉnh điện dung tụ điện Bài tập Điện xoay chiều 3
N Để điện áp giữa hai đầu cuộn dây thứ hai đạt giá trị lớn nhất thì phải mắc nối tiếp thêm một tụ ? Bài tập Điện xoay chiều 1
ashin_xman_No1 R biến thiên Muốn quạt hoạt động bình thường thì phải điền chỉnh điện trở như thế nào: Bài tập Điện xoay chiều 1
N Phải cung cấp cho mạch một công suất 14,4mW, khi đó điện áp hiệu dụng hai đầu tụ là: Bài tập Điện xoay chiều 1
H MBA Cường độ trên dây phải tăng hay giảm bao nhiêu lần? Bài tập Điện xoay chiều 1
triminhdovip137 Công suất cần phải cung cấp cho mạch Bài tập Điện xoay chiều 2
P Truyền tải điện Điện trở dây dẫn phải như thế nào? Bài tập Điện xoay chiều 1
triminhdovip137 MPĐ Chi phí phải thanh toán hàng tháng là? Bài tập Điện xoay chiều 1
H Truyền tải điện Hao phí truyền tải giảm đi 100 lần so với trường hợp đầu thì phải nâng HĐT 2 đầu máy phát điện lên? Bài tập Điện xoay chiều 14
kingkoong Hộp đen Hộp X phải chứa Bài tập Điện xoay chiều 1
P Để động cơ hoạt động bình thường thì ta phải mắc theo cách nào sau đây? Bài tập Điện xoay chiều 1
T R biến thiên Phải điều chỉnh R đến giá trị bao nhiêu thì công suất tiêu thụ trên mạch cực đại ? Bài tập Điện xoay chiều 6
thehiep C biến thiên Giá trị $I$ phải thỏa mãn điều kiện? Bài tập Điện xoay chiều 1
U Truyền tải điện Cần phải tăng điện áp của nguồn lên bao nhiêu lần Bài tập Điện xoay chiều 2
T MBA Để được máy tăng thế lên $2$ lần thì phải quấn vào cuộn thứ cấp của máy biến áp ban đầu số vòng Bài tập Điện xoay chiều 4
crazyfish2008 Truyền tải điện Giảm hao phí phải nâng điện áp lên? Bài tập Điện xoay chiều 1
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top