Tìm L

Bài toán
Đặt vào 2 đầu AB : R , L , C 1 điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U tần số 50hz với C thay đổi được . Thay đổi C thấy có 2 giá trị $C = C_1$ và $C = C_2$ sao cho $U_C$ có cùng giá trị . Tổng trở đoạn mach trong 2 TH trên tương ứng là $Z_1$ và $Z_2$ Khi C = $\dfrac{3 C_1 C_2 }{ C_1 + C_2 }$ thì mạch tiêu thụ công suất cực đại Tìm L biết $Z_1 + Z_2 = 200 \Omega $
p/s : kỉ niệm những ngày cuối đời học sinh :(
 
Đặt vào 2 đầu AB : R , L , C 1 điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U tần số 50hz với C thay đổi được . Thay đổi C thấy có 2 giá trị $C = C_1$ và $C = C_2$ sao cho $U_C$ có cùng giá trị . Tổng trở đoạn mach trong 2 TH trên tương ứng là $Z_1$ và $Z_2$ Khi C = $\dfrac{3 C_1 C_2 }{ C_1 + C_2 }$ thì mạch tiêu thụ công suất cực đại Tìm L biết $Z_1 + Z_2 = 200 \Omega $
p/s : kỉ niệm những ngày cuối đời học sinh :(
Lời giải

$$U_{C}=\dfrac{UZ_{C}}{\sqrt{R^{2}+\left(Z_{L}-Z_{C}\right)^{2}}}=\dfrac{U}{\sqrt{\dfrac{1}{Z_{C}^{2}}\left(R^{2}+Z_{L}^{2}\right)-2\dfrac{Z_{L}}{Z_{C}}+1}}$$
$$\dfrac{1}{Z_{C}^{2}}\left(R^{2}+Z_{C}^{2}\right)-\dfrac{2Z_{L}}{Z_{C}}+1-\left( \dfrac{U}{U_{C}}\right)^{2}$$
Theo Vi-et ta có:
$$
\left\{\begin{matrix}
\dfrac{1}{Z_{C_{1}}}+\dfrac{1}{Z_{C_{2}}}=\dfrac{2Z_{L}}{R^{2}+Z_{L}^{2}}\left(1\right) & & \\
\dfrac{1}{Z_{C_{1}}Z_{C_{2}}}=\dfrac{1-\left(\dfrac{U}{U_{C}}\right)^{2}}{R^{2}+Z_{L}^{2}}\left(2\right) & &
\end{matrix}\right.$$
Theo giả thiết:
$$\dfrac{1}{C_{1}}+\dfrac{1}{C_{2}}=\dfrac{3}{C_0}\leftrightarrow Z_{C_1}+Z_{C_2}=3Z_L\left(3\right)$$
Thay (3) vào (1):
$$\Rightarrow Z_{C_{1}}Z_{C_{2}}=\dfrac{3}{2}\left(R^{2}+Z_{L}^{2}\right)$$
Tiếp tục thay vào (2):
$$\Rightarrow \left(\dfrac{U}{U_{C}} \right)^{2}=\dfrac{1}{3}\Rightarrow \dfrac{U}{U_C}=\dfrac{1}{\sqrt{3}}$$
Lại có:
$$\dfrac{U}{U_{C}}=\dfrac{Z_{1}}{Z_{C_1}}=\dfrac{Z_{2}}{Z_{C_{2}}}$$
$$\Rightarrow Z_{1}+Z_{2}=\dfrac{1}{\sqrt{3}}\left(Z_{C_{1}}+Z_{C_2}\right)=\dfrac{1}{\sqrt{3}}.3Z_L=\sqrt{3}Z_{L}$$
$$\Rightarrow Z_{L}=\dfrac{200}{\sqrt{3}}\Omega \leftrightarrow L=\dfrac{2}{\pi \sqrt{3}}\left(H\right)$$
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
hà trang Tìm CĐDĐ qua cuộn dây Bài tập Điện xoay chiều 3
LeoLionel f biến thiên Tìm điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch Bài tập Điện xoay chiều 1
K Tìm biên độ điện áp giữa hai đầu mạch điện ? Bài tập Điện xoay chiều 1
Đậu Hoàng Anh Tìm điều kiện của dung kháng Bài tập Điện xoay chiều 4
K Tìm điện áp hiệu dụng Bài tập Điện xoay chiều 2
S C biến thiên Để điện áp trên Rmax tìm giá trị của C Bài tập Điện xoay chiều 2
Tú Zô Tìm r và $Z_{c}$ Bài tập Điện xoay chiều 0
hoankuty f biến thiên Tìm giá trị của $\omega _{2}$ khi $n$ đạt giá trị cực tiểu. Bài tập Điện xoay chiều 0
H f biến thiên Tìm công suất của mạch khi f = f1/2 Bài tập Điện xoay chiều 2
V Lệch pha Tìm điện áp hiệu dụng khi biết độ lệch pha Bài tập Điện xoay chiều 1
K L biến thiên Tìm C và $\varphi $ Bài tập Điện xoay chiều 2
manhtung Biết rằng sau mỗi chu kỳ năng lượng mất đi 1% và chu kì dao động là 2s. Tìm t Bài tập Điện xoay chiều 1
L Tìm L để hiệu điện thế 2 đầu RC trỡ pha hơn hiệu điện thế là 90 độ? Bài tập Điện xoay chiều 2
N Tìm f Bài tập Điện xoay chiều 1
Hoa Vũ C biến thiên Tìm L và C Bài tập Điện xoay chiều 3
Hoa Vũ f biến thiên Tìm f Bài tập Điện xoay chiều 1
L Tìm cường độ hiệu dụng cực đại ? Bài tập Điện xoay chiều 3
5 Tìm C Bài tập Điện xoay chiều 2
O Tìm điện trở r và độ tự cảm L của cuộn dây? Bài tập Điện xoay chiều 6
V Tìm biểu thức của cường độ dòng điện tức thời i Bài tập Điện xoay chiều 2
hoankuty L biến thiên Tìm L Bài tập Điện xoay chiều 2
O Tìm $R;r;Z_l;Z_c$ Bài tập Điện xoay chiều 3
G Tìm công suất tiêu thụ của mạch Bài tập Điện xoay chiều 10
shochia Tìm $cos\varphi _{1} ,cos\varphi _{2}$ Bài tập Điện xoay chiều 7
P Tìm độ lớn độ lệch pha của cường độ dòng điện tức thời qua mạch trong hai trường hợp Bài tập Điện xoay chiều 1
quan trang Tìm giá trị L Bài tập Điện xoay chiều 3
VAN SI LUC Tìm giá trị nhỏ nhất của $U_{R}$ Bài tập Điện xoay chiều 7
xuanhoang281 Truyền tải điện Tìm số máy đã tăng thêm biết hiệu điện thế nơi truyền tải không đổi, các máy tiêu thụ điện ổn định v Bài tập Điện xoay chiều 2
M Tìm mối liên hệ giữa cảm kháng và điện trở biết cuộn cảm là thuần cảm. Bài tập Điện xoay chiều 1
Hải Quân f biến thiên Tìm giá trị của ULmax khi đó: Bài tập Điện xoay chiều 10
Hải Quân C biến thiên Tìm R,C Bài tập Điện xoay chiều 3
Hải Quân L biến thiên Tìm giá trị lớn nhất biết rằng P1 = P6? Bài tập Điện xoay chiều 1
Notanerd Truyền tải điện Tìm hệ thức đúng Bài tập Điện xoay chiều 2
please help f biến thiên Tìm $f_{1}$ ? Bài tập Điện xoay chiều 7
please help f biến thiên Tìm hệ số công suất của mạch khi tần số dòng điện bằng $f_{1}$ là ? Bài tập Điện xoay chiều 2
A Tìm biên độ của điện áp đặt vào hai đầu đoạn mạch Bài tập Điện xoay chiều 1
Uchiha Sasuke98 Tìm điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch ? Bài tập Điện xoay chiều 10
Uchiha Sasuke98 Tìm điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch AM khi chưa thay đổi L? Bài tập Điện xoay chiều 8
Quyết Tâm Đỗ Đại Học Truyền tải điện Tìm điện năng hao phí trên đường dây tải trong 5 giờ Bài tập Điện xoay chiều 1
thoheo Tìm nhận xét đúng Bài tập Điện xoay chiều 1
hoankuty f biến thiên Tìm giá trị cực đại đó? Bài tập Điện xoay chiều 1
H Tìm các phần tử trong hộp đen Bài tập Điện xoay chiều 1
Invisible Tìm $\varphi $ Bài tập Điện xoay chiều 1
H Tìm hệ số công suất Bài tập Điện xoay chiều 1
hoankuty MPĐ Tìm $U_{RL}$ khi đó? Bài tập Điện xoay chiều 4
E Tìm số chỉ của vôn kế Bài tập Điện xoay chiều 0
H Tìm hệ số công suất toàn mạch Bài tập Điện xoay chiều 1
hoankuty Tìm $cos\varphi _{d}$ Bài tập Điện xoay chiều 10
L f biến thiên Tìm $\mathsf{L, C, f_1}.$ Bài tập Điện xoay chiều 3
Quế Lâm f biến thiên Tìm giá trị của $U_{Lmax}$ và $U_{Cmax}$? Bài tập Điện xoay chiều 2
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top