f biến thiên Giá trị k gần giá trị nào nhất sau đây?

Bài toán
Mạch điện xoay chiều gồm cuộn dây không thuần cảm mắc nối tiếp với tụ điện, tần số thay đổi được. Khi $f=f_1$ thì $i=\cos \left(2\pi f_1 t+\dfrac{\pi }{3}\right) \left(A\right)$ và dung kháng của tụ có độ lớn gấp ba lần điện trở. Khi $f=f_2=kf_1 \, \left(1
A. $\sqrt{2}$
B. $\sqrt{3}$
C. $\dfrac{\sqrt{5}}{2}$
D. $2$

Bịa :D .
 
Bài toán
Mạch điện xoay chiều gồm cuộn dây không thuần cảm mắc nối tiếp với tụ điện, tần số thay đổi được. Khi $f=f_1$ thì $i=\cos \left(2\pi f_1 t+\dfrac{\pi }{3}\right) \left(A\right)$ và dung kháng của tụ có độ lớn gấp ba lần điện trở. Khi $f=f_2=kf_1 \, \left(1
A. $\sqrt{2}$
B. $\sqrt{3}$
C. $\dfrac{\sqrt{5}}{2}$
D. $2$

Bịa :D .
Bạn xem lại điều kiện k chuẩn không. Mình tính ra bằng 2 tròn. Nếu đầu Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 đúng thì chọn đáp án gần đúng là B.
 
I2=ki1 $\Rightarrow$
$\dfrac{U\cos phi2}{R}$ = k $\dfrac{U\cos phi1}{R}$ $\Rightarrow$ tan phi1=k( Vì 2 dòng điện vuông pha) $\Rightarrow$k = $\dfrac{R}{Zc_1-Zl_1}$ và 1/k= $\dfrac{R}{Zl_2-Zc_2}$
$\Leftrightarrow$ k=$\dfrac{R}{3R-Zl_1}$ (1) và 1/k= $\dfrac{U\cos phi2}{k.Zl_1-\dfrac{3R}{k}}$ (2)
từ (1) và (2) rút $\dfrac{R}{Zl}$ = $\dfrac{k}{3k-1}$ = $\dfrac{k}{k+\dfrac{3}{k}}$
$\Leftrightarrow$ k+3/k =3k-1 $\Rightarrow$ k=1,5 ( Giờ lại làm ra thế này. Có vẻ đúng hơn )
 
Các bạn thử trình bày ra nào. :)
Lúc f=f$_{1}$ cho R=1, Zc$_{1}$=3, Zl$_{1}$=a . A<3
lúc f=f$_{2}$ R=1, Zc$_{2}$= $\dfrac{3}{k}$ , Zl$_{2}$=ka
có $\dfrac{k^{2}U^{2}}{1+\left(a-3\right)^{2}}$=$\dfrac{U^{2}}{1+\left(ka-\dfrac{3}{k}\right)^{2}} $
hay k$^{2}$ $\cos ^{2}\varphi _{1}$=$\cos ^{2}\varphi _{2}$ (1)triệt tiêu U$^{2}$
Mà $\cos ^{2}\varphi _{1}$+$\cos ^{2}\varphi _{2}$=1
thay vào thì a=3-k thế vào (1) suy ra k=2
 
Bài toán
Mạch điện xoay chiều gồm cuộn dây không thuần cảm mắc nối tiếp với tụ điện, tần số thay đổi được. Khi $f=f_1$ thì $i=\cos \left(2\pi f_1 t+\dfrac{\pi }{3}\right) \left(A\right)$ và dung kháng của tụ có độ lớn gấp ba lần điện trở. Khi $f=f_2=kf_1 \, \left(1
A. $\sqrt{2}$
B. $\sqrt{3}$
C. $\dfrac{\sqrt{5}}{2}$
D. $2$

Bịa :D .
Lời giải

Bài này vẽ giản đồ ta thấy:
$$
\left\{\begin{matrix}
U_{R_{1}}=U_{LC_{2}} & & \\
U_{R_{2}}=U_{LC_{1}} & &
\end{matrix}\right.\leftrightarrow \left\{\begin{matrix}
RI_{1}=\left(Z_{L_{2}}-Z_{C_{2}}\right)I_{2} & & \\
RI_{2}=\left(Z_{C_{1}}-Z_{L_{1}}\right)I_{1} & &
\end{matrix}\right.$$
Lại có:
$$\dfrac{I_{2}}{I_{1}}=k;Z_{C_{2}}=\dfrac{Z_{C_{1}}}{k};Z_{L_{2}}=kZ_{L_{1}};Z_{C_1}=3R$$
Hệ pt:
$$
\leftrightarrow \left\{\begin{matrix}
\dfrac{Z_{C_{1}}}{3k}=kZ_{L_{1}}-\dfrac{Z_{C_{1}}}{k} & & \\
k\dfrac{Z_{C_{1}}}{3}=Z_{C_{1}}-Z_{L_{1}} & &
\end{matrix}\right.$$
Chọn $Z_{C_1}=3$:
$$
\Rightarrow \left\{\begin{matrix}
\dfrac{1}{k}=kZ_{L_1}-\dfrac{3}{k} & & \\
k=3-Z_{L_1} & &
\end{matrix}\right.$$
$$\Rightarrow k=2$$
:)
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
N Giá trị P gần với giá trị nào nhất sau đây Bài tập Điện xoay chiều 1
N Hỏi $U_0$ gần giá trị nào nhất sau đây Bài tập Điện xoay chiều 0
D Điện áp cực đại hai đầu đoạn mạch nhận giá trị gần giá trị nào sau đây nhất: Bài tập Điện xoay chiều 0
Tích Chu Nếu P1+P2=180 W thì P3 gần nhất với giá trị nào sau đây? Bài tập Điện xoay chiều 5
Tích Chu f biến thiên Khi $\omega = 250 \pi $ rad/s thì hệ số công suất đoạn mạch AB gần nhất với giá trị nào sau đây? Bài tập Điện xoay chiều 2
Nfjhfg L biến thiên Điện áp U gần giá trị nào nhất ? Bài tập Điện xoay chiều 4
Long kudo Lệch pha Hệ số công suất của cả đoạn mạch AB gần nhất với giá trị nào? Bài tập Điện xoay chiều 4
ĐỗĐạiHọc2015 Tức thời Giá trị lớn nhất $|u_L-u_C|$ có thể đạt được gần giá trị nào nhất dưới đây? Bài tập Điện xoay chiều 5
H Truyền tải điện Hiệu suất truyền tải ban đầu gần giá trị nào sau đây nhất? Bài tập Điện xoay chiều 0
phượng nhím Giá trị nhỏ nhất của phi 1 + phi 2 gần giá trị nào nhất Bài tập Điện xoay chiều 3
T Tỉ số R/ZL gần với giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Điện xoay chiều 1
ĐỗĐạiHọc2015 Thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch gần giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Điện xoay chiều 3
L Giá trị của ω0 gần với giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Điện xoay chiều 2
Z C biến thiên Giá trị $U_{L_{max}}$ gần giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Điện xoay chiều 4
lethisao Hệ số công suất của mạch ứng với w1 có giá trị gần giá trị nào nhất sau đây Bài tập Điện xoay chiều 15
T Giá trị của U gần giá trị nào nhất. Bài tập Điện xoay chiều 1
ĐỗĐạiHọc2015 Giá trị k gần giá trị nào sau đây nhất? Bài tập Điện xoay chiều 7
giolanh Tỉ số P/Po gần nhất giá trị nào sau đây Bài tập Điện xoay chiều 22
lethisao Giá trị Ucmax gần giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Điện xoay chiều 6
manhktnd98 Hệ số công suất của điện áp hai đầu mạch điện AB gần giá trị nào Bài tập Điện xoay chiều 5
manhktnd98 Hệ số công suất của điện áp hai đầu mạch điện AB gần giá trị nào Bài tập Điện xoay chiều 1
Quan_Tham f biến thiên Giá trị đó gần giá trị nào nhất sau đây Bài tập Điện xoay chiều 5
N C biến thiên U0 gần giá trị nào nhất sau đây Bài tập Điện xoay chiều 2
ĐỗĐạiHọc2015 Hệ số công suất toàn mạch lúc này gần giá trị nào nhất sau đây. Bài tập Điện xoay chiều 1
hoankuty Hỏi giá trị của${{U}_{1}}-{{U}_{2}}$gần giá trị nào nhất sau đây ? Bài tập Điện xoay chiều 6
hoankuty Hỏi giá trị $x+y$ gần giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Điện xoay chiều 9
ĐỗĐạiHọc2015 Điện trở suất 2 dây lúc đâu gần giá trị nào nhất sau đây. Bài tập Điện xoay chiều 1
hoankuty Hỏi giá trị của U gần với giá trị nào nhất ? Bài tập Điện xoay chiều 1
ĐỗĐạiHọc2015 Giá trị đó gần giá trị nào nhất sau đây. Bài tập Điện xoay chiều 0
hoankuty f biến thiên Giá trị của $\cos \varphi $ gần với giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Điện xoay chiều 2
H Điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch có giá trị gần với giá trị nào nhất? Bài tập Điện xoay chiều 5
A Giá trị P gần với giá trị nào nhất sau đây: Bài tập Điện xoay chiều 2
A Hộp đen Giá trị của R gần giá trị nào nhất sau đây ? Bài tập Điện xoay chiều 1
A Giá trị của L gần giá trị nào nhất sau đây ? Bài tập Điện xoay chiều 4
A Giá trị U gần giá trị nào nhất sau đây ? Bài tập Điện xoay chiều 4
P $U_{AN}$ cực đại thì f gần giá trị nào sau đây nhất? Bài tập Điện xoay chiều 3
P Hệ số công suất của mạch MB gần giá trị nào sau đây? Bài tập Điện xoay chiều 3
A Tổng giá trị $R_1+R_2$ gần giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Điện xoay chiều 0
ĐỗĐạiHọc2015 Giá trị $\omega _{Lmax}$ gần giá trị nào nhất sau đây. Bài tập Điện xoay chiều 3
hoankuty Hỏi khi đó,tỉ số giữa cảm kháng so với dung kháng gần giá trị nào nhất? Bài tập Điện xoay chiều 1
ĐỗĐạiHọc2015 Khi đó hệ số công suất của đoạn mạch AB gần với giá trị nào nhất? Bài tập Điện xoay chiều 0
ĐỗĐạiHọc2015 Rôto thay đổi một lượng (so với $n_3$) gần với lượng giá trị nào nhất Bài tập Điện xoay chiều 0
tkvatliphothong f biến thiên Hệ số công suất của mạch gần giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Điện xoay chiều 4
tkvatliphothong f biến thiên Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm khi tần số là $f_1$ gần giá trị nào nhất sau Bài tập Điện xoay chiều 6
BoythichFAP $\frac{\varphi _{1}}{\varphi _{2}}$ gần giá trị nào nhất? Bài tập Điện xoay chiều 1
hoankuty C biến thiên Hệ số công suất của mạch khi $U_{Cmax}$ gần giá trị nào nhất Bài tập Điện xoay chiều 8
BoythichFAP $\frac{\varphi 2}{\varphi 1}$ gần giá trị nào nhất?? Bài tập Điện xoay chiều 2
hoankuty Hỏi độ lệch pha giữa $u_{AM}$và $u_{MB}$ gần giá trị nào nhất ? Bài tập Điện xoay chiều 16
ĐỗĐạiHọc2015 MPĐ Tỉ số giữa $\frac{\omega_3}{\omega_o}$ gần giá trị nào nhất sau đây. Bài tập Điện xoay chiều 2
BoythichFAP A gần giá trị nào nhất ? Bài tập Điện xoay chiều 1
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top