Ở M là vân sáng bậc mấy của bức xạ màu vàng ??

Bài toán
Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, ánh sáng trắng chiếu vào khe S có bước sóng từ 415 nm đến 760 nm. M là một điểm trên màn giao thoa, ở đó có đúng 3 bức xạ cho vân sáng và một trong ba bức xạ đó là bức xạ màu vàng có bước sóng 580 nm. Ở M là vân sáng bậc mấy của bức xạ màu vàng nói trên?
A. 5
B. 6
C. 3
D. 4
 
Last edited:
Gọi O là vân trung tâm $\Rightarrow$ OM=0,58k=0,76m=0,514n
$\Rightarrow$ m=0,763k và n=1,39k. Theo Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 ra $\Rightarrow$ có 2 giá trị nguyên thỏa mãn 0,763k< < 1,39k. Thử các giá trị của k từ đáp án.
 
Gọi O là vân trung tâm $\Rightarrow$ OM=0,58k=0,76m=0,514n
$\Rightarrow$ m=0,763k và n=1,39k. Theo Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 ra $\Rightarrow$ có 2 giá trị nguyên thỏa mãn 0,763k< < 1,39k. Thử các giá trị của k từ đáp án.
Là sao vậy bạn. Bạn giải thích rõ hơn được không
Đáp án là A. 5
 
Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, ánh sáng trắng chiếu vào khe S có bước sóng từ 415 nm đến 760 nm. M là một điểm trên màn giao thoa, ở đó có đúng 3 bức xạ cho vân sáng và một trong ba bức xạ đó là bức xạ màu vàng có bước sóng 580 nm. Ở M là vân sáng bậc mấy của bức xạ màu vàng nói trên ?
A. 5
B. 6
C. 3
D. 4
Mình thấy đề Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 không chặt vì khi chiếu ánh sáng trắng thì cho ta vô số bức xạ đơn sắc có màu từ đỏ đến tím nên sự xác định vân sáng bậc có màu vàng và 2 vân sáng khác là nhiều trường hợp.
 
Mình thấy đề Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 không chặt vì khi chiếu ánh sáng trắng thì cho ta vô số bức xạ đơn sắc có màu từ đỏ đến tím nên sự xác định vân sáng bậc có màu vàng và 2 vân sáng khác là nhiều trường hợp.
Bài này thử đáp án thôi GS.Xoăn ...... chứ giải bình thường thì không ra giá trị cụ thể được
 
- Mình giải thế này không biết sai chỗ nào mà không ra trùng đáp án giống bạn ấy?
Ta có: $0,415\leq \dfrac{xa}{k D}\leq 0,76 $
mà $x=\dfrac{k_v\lambda_v D}{a}$ thế vào x ở trên ta được:
$2,146...\leq k_v\leq 3,93...\Leftrightarrow k=3$
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
T Tổng bề rộng vùng giao thoa mà ở đó có đúng hai bức xạ cho vân sáng là Bài tập Sóng ánh sáng 3
T Nếu tăng khoảng cách a một đoạn y thì M là vân sáng bậc 3k. Nếu tăng a một đoạn 2y thì ở M là Bài tập Sóng ánh sáng 3
Hải Quân Chiều rộng của dải màu mà ta thu được ở chùm sáng ló là? Bài tập Sóng ánh sáng 15
Quyết Tâm Đỗ Đại Học Nhiệt lượng tỏa ra ở đối catot trong 5 phút là? Bài tập Sóng ánh sáng 2
apple13197 Bề rộng tối thiểu của chùm tia tới để vết sáng ở đấy bể có một vạch màu trắng là Bài tập Sóng ánh sáng 1
M Chiều rộng của dải màu mà ta thu được ở chùm sáng ló là bao nhiêu? Bài tập Sóng ánh sáng 4
adamdj Độ rộng của dải sáng ló ra ở mặt kia của bản là. Bài tập Sóng ánh sáng 2
N Tổng bề rộng vùng giao thoa mà ở đó tại mỗi điểm đều có đúng hai bức xạ cho vân sáng ? Bài tập Sóng ánh sáng 0
S Trên màn giao thoa không tồn tại vị trí mà ở đó có Bài tập Sóng ánh sáng 3
N Ở vân giao thoa thứ mấy bắt đầu có xảy ra chồng chất các vân sáng giữa hai phổ vân sáng liên tiếp ? Bài tập Sóng ánh sáng 1
L Trền bề rộng 5cm ở phía trên của vân trung tâm với điểm gần vân trung tâm nhất cách vân trung tâm... Bài tập Sóng ánh sáng 1
L Trên màn quan sát, ở cùng một phía so với vân trung tâm, vân tối thứ 5 của bức xạ có bước sóng Bài tập Sóng ánh sáng 1
L Tính $\lambda _{2}$ biết hai trong năm vân sáng trùng nhau nằm ở ngoài cùng của trường giao thoa. Bài tập Sóng ánh sáng 1
D Bề rộng tối thiểu của chùm tia tới để vệt sáng ở đấy bể có một vạch sáng màu trắng Bài tập Sóng ánh sáng 0
dtdt95 Ở giữa 2 vạch sáng gần nhau nhất, cùng màu vạch sáng trung tâm còn bao nhiêu vạch sáng đơn sắc khác Bài tập Sóng ánh sáng 3
N Trên đoạn MN = 30mm (M và N ở cùng một bên của vân sáng trung tâm O và OM = 5,5mm) có bao nhiêu vân Bài tập Sóng ánh sáng 2
D Thời gian ngắn nhất mà ở vị trí $x=0$ xuất hiện liên tiếp 2 lần vân tối. Bài tập Sóng ánh sáng 6
dreamhigh315 Khoảng cách giữa hai vân sáng liên tiếp có màu giống màu vân sáng quan sát được ở điểm O Bài tập Sóng ánh sáng 1
nguyenvanthe Nếu tăng khoảng cách giữa 2 khe thêm 5% và giảm khoảng cách từ 2 khen đến màn là 3% thì khoảng vân giao thoa trên màn là bao nhiêu Bài tập Sóng ánh sáng 1
tritanngo99 Khoảng cách từ vân tối thứ $2$ đến vân sáng bậc $5$ là: Bài tập Sóng ánh sáng 6
V Khoảng cách giữa bốn vân sáng liên tiếp có màu giống vân sáng trung tâm là Bài tập Sóng ánh sáng 0
H Số vân sáng trên màn có màu cùng với vân sáng trung tâm là? Bài tập Sóng ánh sáng 2
V Nếu hai vân sáng của hai bức xạ trùng nhau ta chỉ tính là một vân thì số vâng sáng quan sát được là Bài tập Sóng ánh sáng 7
ahehe Số vân sáng quan sát được là? Bài tập Sóng ánh sáng 10
P Bức xạ có bước sóng nhỏ nhất là Bài tập Sóng ánh sáng 4
Huan Hỏi số vân sáng là kết quả trùng nhau của 2 hệ vân trên đoạn AB là bao nhiêu? Bài tập Sóng ánh sáng 5
C Hỏi trên AB có bao nhiêu vân sáng là kết quả trùng nhau của hai hệ vân? Bài tập Sóng ánh sáng 1
K Giá trị λ2 là? Bài tập Sóng ánh sáng 1
N Quang phổ thu được là: Bài tập Sóng ánh sáng 2
A Trên đoạn AB có mấy vân sáng là kết quả trùng nhau của hai hệ vân (kể cả A và B) Bài tập Sóng ánh sáng 10
dhdhn Khi nói về quang phổ, phát biểu nào sau đây là đúng? Bài tập Sóng ánh sáng 1
apple13197 Số vân sáng trên đoạn MN là Bài tập Sóng ánh sáng 1
P Giá trị của D là Bài tập Sóng ánh sáng 8
T Số vân sáng quan sát được tối đa là Bài tập Sóng ánh sáng 0
A Giá trị $\lambda_2$ là Bài tập Sóng ánh sáng 1
A Khoảng cách giữa hai vân sáng gần nhau nhất thu được trên màn là: Bài tập Sóng ánh sáng 0
A Số vạch sáng thu được trên buồng ảnh của máy quang phổ là Bài tập Sóng ánh sáng 1
Nguyễn Đình Huynh Bước sóng của bức xạ màu cam là Bài tập Sóng ánh sáng 1
Hassan_pro Để cường độ sáng tại O chuyển từ cực đại sang cực tiểu thì S phải dịch chuyển một đoạn tối thiểu là: Bài tập Sóng ánh sáng 1
21653781 Giá trị của góc $\alpha_{0}$ là Bài tập Sóng ánh sáng 6
hoankuty Điều thú vị nào sau đây là không đúng về ánh sáng ? Bài tập Sóng ánh sáng 3
hoankuty Khi đó độ lệch pha giữa hai nguồn điểm phát từ hai khe $S_1;S_2$ là ? Bài tập Sóng ánh sáng 3
Hải Quân Số vị trí trùng nhau của hai bức xạ trên đoạn AB là? Bài tập Sóng ánh sáng 2
loveparadise1510 Bước sóng của λ2 là: Bài tập Sóng ánh sáng 1
BlackWolf25 Bước sóng ánh sáng màu đỏ dùng trong thí nghiệm là Bài tập Sóng ánh sáng 1
khanhtrinh97 Số vân sáng đỏ và bước sóng ánh sáng lục là Bài tập Sóng ánh sáng 7
A Số vân quan sát đc trên màn là Bài tập Sóng ánh sáng 5
apple13197 Trên bề rộng L= 2,34 mm của màn ảnh, số vân sáng màu có $\lambda _{2} =0,585 \mu m$ quan sát thấy là Bài tập Sóng ánh sáng 5
Hải Quân Chiếu bằng bức xạ có bước sóng lambda 3= 200m thì vận tốc cực đại của quang điện tử là: Bài tập Sóng ánh sáng 4
N Giá trị $\lambda _{2}$ là Bài tập Sóng ánh sáng 1
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top