Chiết suất của lăng kính đối với ánh sáng trên có giá trị nào?

Bài toán
Một lăng kính thủy tinh có góc chiết quang $A=8^0$ được đặt trong nước. Chiếu một tia sáng đơn sắc vào mặt bên của lăng kính theo phương vuông góc với mặt phân giác của góc chiết quang. Ta thấy góc lệch đường truyền của tia sáng khi qua lăng kính là $2^0$ cho chiết suất of nước đối với ánh sáng đơn sắc trên là 1,34. Chiết suất của lăng kính đối với ánh sáng trên có giá trị nào?
A. 1,525
B. 1,675
C. 1,625
D. 1,5
 
Bài toán
Một lăng kính thủy tinh có góc chiết quang $A=8^0$ được đặt trong nước. Chiếu một tia sáng đơn sắc vào mặt bên của lăng kính theo phương vuông góc với mặt phân giác của góc chiết quang. Ta thấy góc lệch đường truyền của tia sáng khi qua lăng kính là $2^0$ cho chiết suất of nước đối với ánh sáng đơn sắc trên là 1,34. Chiết suất của lăng kính đối với ánh sáng trên có giá trị nào?
A. 1,525
B. 1,675
C. 1,625
D. 1,5
Gọi $n_1;n_2$ lần lượt là chiết suất của nước và của lăng kính đối với ánh sáng đơn sắc đó
Sử dụng công thức: $\sin i\simeq i$ ta được:
$\left\{ \begin{align}

& {{n}_{1}}{{i}_{1}}={{n}_{2}}{{r}_{1}} \\

& {{n}_{1}}{{i}_{2}}={{n}_{2}}{{r}_{2}} \\

& A={{r}_{1}}+{{r}_{2}} \\

\end{align} \right.$
$\Rightarrow n_1\left(i_1+i_2 \right)=n_2A
\Rightarrow \Delta \delta =i_1+i_2-A=\left(\dfrac{n_2}{n_1}-1 \right)A$
$\Rightarrow n_2=1,675$
Chọn B.
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
H Tìm chiết suất của lăng kính Bài tập Sóng ánh sáng 3
T Tìm chiết suất của lăng kính. Bài tập Sóng ánh sáng 3
xuongrongnt Chiết suất của lăng kính đối với ánh sáng trên là Bài tập Sóng ánh sáng 1
T Chiết suất của lăng kính đối với ánh sáng đỏ xấp xỉ bằng Bài tập Sóng ánh sáng 1
BackSpace Hệ thức liên hệ giữa chiết suất của thấu kính phân kỳ đối với ánh sáng tím và ánh sáng đỏ là Bài tập Sóng ánh sáng 2
BackSpace Tính chiết suất n' của L'. Bài tập Sóng ánh sáng 4
Cador.Halley Phân biệt góc khúc xạ và độ lệch của các tia sáng theo chiết suất Bài tập Sóng ánh sáng 2
L Chiết suất tuyệt đối n của môi trường này bằng Bài tập Sóng ánh sáng 1
L Trong một chất lỏng có chiết suất đối với ánh sáng này là 1,5 thì bước sóng của ánh sáng này bằng Bài tập Sóng ánh sáng 1
M Tính chiết suất của chất rắn trong suốt đó đối với ánh sáng màu vàng. Bài tập Sóng ánh sáng 3
triminhdovip137 Chiết suất n của chất làm bản mỏng Bài tập Sóng ánh sáng 1
T Chiết suất của lăng kính đối với tia vàng ? Bài tập Sóng ánh sáng 1
dreamhigh315 Chiết suất của lăng kính đối với tia sáng màu lam Bài tập Sóng ánh sáng 1
ShiroPin Chiết suất của lăng kính đối với ánh sáng tím Bài tập Sóng ánh sáng 0
HuyGooner Tính góc tạo bởi tia ló đỏ và tím biết chiết suất của nước đối với đỏ, tím lần lượt là 1,32 và 1,35 Bài tập Sóng ánh sáng 1
N Cho chiết suất của thủy tinh đối với tia tím và tia đỏ lần lượt là $\sqrt{3}$ và $\sqrt{2}$ thì tỉ s Bài tập Sóng ánh sáng 2
Tú Zô Tìm chiết suất n Bài tập Sóng ánh sáng 2
inconsolable Tính chiết suất n Bài tập Sóng ánh sáng 1
Halerm Dép Xác định chiết suất n Bài tập Sóng ánh sáng 1
Iukk Thấu kính phân kỳ có chiết suất đối với tia đỏ ($n_{d}^{'}$) và tia tím ($n_{t}^{'}$) liên hệ Bài tập Sóng ánh sáng 1
Cherry Tìm các chiết suất $n_1$ và $n_2$ Bài tập Sóng ánh sáng 1
P Chiết suất đối với tia đỏ ($n_đ'$) và tia tím ($n_t'$) liên hệ với nhau bởi hệ thức nào? Bài tập Sóng ánh sáng 1
N Góc chiết quang bằng Bài tập Sóng ánh sáng 1
X Tìm công suất Bài tập Sóng ánh sáng 6
chunhung Công suất phát sóng điện từ của ăngten trên vệ tinh gần bằng Bài tập Sóng ánh sáng 2
K Lập công thức xác định vị trí trùng nhau của các vân tối của hai bức xạ trên màn Bài tập Sóng ánh sáng 1
_hieen_ Tìm vị trí của S mà người quan sát thấy. Bài tập Sóng ánh sáng 0
Ngân Giang 102 Tính điện áp của ống lúc ban đầu Bài tập Sóng ánh sáng 0
Lê Tiến Lộc Giá trị của λ gần nhất với giá trị nào sau đây? Bài tập Sóng ánh sáng 1
trangconan123 Thí nghiệm II của Niutơn về sóng ánh sáng chứng minh Bài tập Sóng ánh sáng 2
XiangXiang Thực nghiệm giao thoa ánh sáng của một chùm nhiều ánh sáng đơn sắc Bài tập Sóng ánh sáng 0
phamngocchieulinh Vị gần vtt nhất khi xảy ra trường hợp vân sáng của bức xạ này trùng với vân tối của bức xạ kia Bài tập Sóng ánh sáng 6
B Tìm số vân sáng của bức xạ 1 trùng với số vân tối của bức xạ 2 trên đoạn MN? Bài tập Sóng ánh sáng 0
Tú Zô Tìm tiêu cự của thấu kính Bài tập Sóng ánh sáng 1
V Nếu hai vân sáng của hai bức xạ trùng nhau ta chỉ tính là một vân thì số vâng sáng quan sát được là Bài tập Sóng ánh sáng 7
ĐỗĐạiHọc2015 Giá trị của n gần giá trị nào sau đây nhất? Bài tập Sóng ánh sáng 3
Mến Bước sóng của một trong hai bức xạ Bài tập Sóng ánh sáng 4
Bibubo225 Lập công thức xác định vị trí trùng nhau của các vân tối của hai bức xạ trên màn Bài tập Sóng ánh sáng 7
Huan Hỏi số vân sáng là kết quả trùng nhau của 2 hệ vân trên đoạn AB là bao nhiêu? Bài tập Sóng ánh sáng 5
C Hỏi trên AB có bao nhiêu vân sáng là kết quả trùng nhau của hai hệ vân? Bài tập Sóng ánh sáng 1
N Khoảng cách ngắn nhất của $MN$ Bài tập Sóng ánh sáng 1
shochia Số vân sáng của 2 bức xạ Bài tập Sóng ánh sáng 1
judyhuyen17498 Tìm số cực đại giao thoa của ánh sáng lục và tím Bài tập Sóng ánh sáng 0
A Trên đoạn AB có mấy vân sáng là kết quả trùng nhau của hai hệ vân (kể cả A và B) Bài tập Sóng ánh sáng 10
P Giá trị của D là Bài tập Sóng ánh sáng 8
A Số vạch sáng thu được trên buồng ảnh của máy quang phổ là Bài tập Sóng ánh sáng 1
Huyền Xoăn Giá trị của $\lambda$ Bài tập Sóng ánh sáng 1
Nguyễn Đình Huynh Bước sóng của bức xạ màu cam là Bài tập Sóng ánh sáng 1
21653781 Giá trị của góc $\alpha_{0}$ là Bài tập Sóng ánh sáng 6
Hải Quân Số vị trí trùng nhau của hai bức xạ trên đoạn AB là? Bài tập Sóng ánh sáng 2
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top