Khoảng cách hai khe S1 và S2 là

Câu hỏi
Cho thí nghiệm Y âng , ánh sáng có bước sóng 500nm. H là chân đường cao hạ vuông góc từ $S_1$ tới màn E. Lúc đầu ta thấy H là cực đại giao thoa. Dịch màn E ra xa hai khe đến khi tại H bị triệt tiêu năng lượng sáng lần thứ nhất thì độ dịch chuyển là 1/7 mét. Đế năng lượng tại H lại bị triệt tiêu thì phải dịch chuyển màn ra xa thêm ít nhất là 16/35 mét. Khoảng cách hai khe $S_1$ và $S_2$ là
A. 2mm
B. 0,5mm
C. 1mm
D. 1,8mm
 
Câu hỏi
Cho thí nghiệm Y âng , ánh sáng có bước sóng 500nm. H là chân đường cao hạ vuông góc từ $S_1$ tới màn E. Lúc đầu ta thấy H là cực đại giao thoa. Dịch màn E ra xa hai khe đến khi tại H bị triệt tiêu năng lượng sáng lần thứ nhất thì độ dịch chuyển là 1/7 mét. Đế năng lượng tại H lại bị triệt tiêu thì phải dịch chuyển màn ra xa thêm ít nhất là 16/35 mét. Khoảng cách hai khe $S_1$ và $S_2$ là
A. 2mm
B. 0,5mm
C. 1mm
D. 1,8mm
Cách 1:
Ta có:
$\left(k-0,5\right).\lambda .\left(D+\dfrac{1}{7}\right)\dfrac{1}{a}=\dfrac{k\lambda D}{a}\\
\left(k-1,5\right).\dfrac{\lambda \left(D+\dfrac{3}{5}\right)}{a}=\dfrac{k.\lambda D}{a}=\dfrac{a}{2}$
$\Rightarrow D=1;k=4;a=2mm$
Chọn A
Cách 2:
Giả sử ban đầu M là cực đại thứ k. Khi dịch màn $\dfrac{1}{7}\left(m\right)$ thì M là cực tiểu thứ thứ k. Dịch màn $\dfrac{16}{35}\left(m\right)$ thì M là cực tiểu k-1. Do đó:
\[ \dfrac{k-0.5}{k-1.5}= \dfrac{D+d\dfrac{16}{35}+\dfrac{1}{7}}{D+\dfrac{1}{7}}\]

\[ \dfrac{k}{k-0.5}= \dfrac{D+\dfrac{1}{7}}{D}\]
Giải hệ trên ta có: k=4, D=1m
Ta có: H là chân đường cao hạ vuông góc từ $S_1$ tới màn $M$
nên: $4i= \dfrac{a}{2}$
Từ đó tính được: $i= 2mm$
Đáp án A
 
Cách 1:
Ta có:
$\left(k-0,5\right).\lambda .\left(D+\dfrac{1}{7}\right)\dfrac{1}{a}=\dfrac{k\lambda D}{a}\\
\left(k-1,5\right).\dfrac{\lambda \left(D+\dfrac{3}{5}\right)}{a}=\dfrac{k.\lambda D}{a}=\dfrac{a}{2}$
$\Rightarrow D=1;k=4;a=2mm$
Chọn A
Cách 2:
Giả sử ban đầu M là cực đại thứ k. Khi dịch màn $\dfrac{1}{7}\left(m\right)$ thì M là cực tiểu thứ thứ k. Dịch màn $\dfrac{16}{35}\left(m\right)$ thì M là cực tiểu k-1. Do đó:
\[ \dfrac{k-0.5}{k-1.5}= \dfrac{D+d\dfrac{16}{35}+\dfrac{1}{7}}{D+\dfrac{1}{7}}\]

\[ \dfrac{k}{k-0.5}= \dfrac{D+\dfrac{1}{7}}{D}\]
Giải hệ trên ta có: k=4, D=1m
Ta có: H là chân đường cao hạ vuông góc từ $S_1$ tới màn $M$
nên: $4i= \dfrac{a}{2}$
Từ đó tính được: $i= 2mm$
Đáp án A
Vì sao lại có thể suy ra là $4i= \dfrac{a}{2}$ nhỉ . Mình không hiểu đoạn đó . Bạn giải thích giùm nhé.
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
A Khoảng cách giữa hai vân sáng gần nhau nhất thu được trên màn là: Bài tập Sóng ánh sáng 0
VAN SI LUC Tính khoảng cách hai khe đến màn lúc đầu Bài tập Sóng ánh sáng 6
apple13197 Khoảng cách giữa hai vị trí của màn để H là cực đại giao thoa lần đầu và cực tiểu giao thoa lần cuối Bài tập Sóng ánh sáng 4
apple13197 Khoảng cách hai khe $S_{1} và S_{2}$ là Bài tập Sóng ánh sáng 2
cuonghp96 Khoảng cách giữa màn và mặt phẳng hai khe là Bài tập Sóng ánh sáng 3
thu4996 Khoảng cách giữa hai khe là Bài tập Sóng ánh sáng 5
V Khoảng cách giữa hai khe là Bài tập Sóng ánh sáng 1
N Khoảng cách hai khe là ? Bài tập Sóng ánh sáng 6
A Tìm khoảng cách giữa hai khe sáng Bài tập Sóng ánh sáng 4
untilyou1996 Tính khoảng cách giữa hai vạch đen trên giấy Bài tập Sóng ánh sáng 2
anzaiii Tính khoảng cách nhỏ nhất giữa hai vân trùng. Bài tập Sóng ánh sáng 2
D Khoảng cách giữa hai vân khác loại liên tiếp nhau là? Bài tập Sóng ánh sáng 1
Trần Nhật Phong Để quan sát được các vân giao thoa thì phải đặt dây tóc bóng đèn cách hai khe một khoảng tối thiểu ? Bài tập Sóng ánh sáng 2
T Số vân sáng quan sát được khi khoảng cách hai khe bằng 6 lần bước sóng Bài tập Sóng ánh sáng 2
lam_vuong Hai vân tối của 2 bước xạ trùng nhau, cách vân sáng trung tâm 1 khoảng ngắn nhất là Bài tập Sóng ánh sáng 4
rainmeteror Tính khoảng cách giữa hai khi sáng $S_1 S_2$ Bài tập Sóng ánh sáng 4
thehiep Khoảng cách giữa hai khe là Bài tập Sóng ánh sáng 1
N Khoảng cách ngắn nhất giữa hai điểm dao động với biên độ cực đai nằm trên đoạn thẳng AB là Bài tập Sóng ánh sáng 1
leduong Khoảng cách hai khe $S_1$ và $S_2$ Bài tập Sóng ánh sáng 1
N Khoảng cách giữa hai khe bằng Bài tập Sóng ánh sáng 2
D Khoảng cách giữa hai khe là Bài tập Sóng ánh sáng 1
Spin9x Vân sáng thứ hai kể từ vân sáng trung tâm có cùng màu với vân trung tâm, cách vân trung tâm khoảng Bài tập Sóng ánh sáng 8
•One-HicF Hỏi khoảng cách giữa hai vân sáng gần nhau nhất xuất hiện trên màn là bao nhiêu? Bài tập Sóng ánh sáng 5
adamdj Khoảng cách từ màn đến hai khe lúc đầu là: Bài tập Sóng ánh sáng 2
dreamhigh315 Tìm khoảng cách giữa hai khe $S_1$, $S_2$ Bài tập Sóng ánh sáng 1
dreamhigh315 Khoảng cách giữa hai vân sáng liên tiếp có màu giống màu vân sáng quan sát được ở điểm O Bài tập Sóng ánh sáng 1
nguyenvanthe Nếu tăng khoảng cách giữa 2 khe thêm 5% và giảm khoảng cách từ 2 khen đến màn là 3% thì khoảng vân giao thoa trên màn là bao nhiêu Bài tập Sóng ánh sáng 1
tritanngo99 Khoảng cách từ vân tối thứ $2$ đến vân sáng bậc $5$ là: Bài tập Sóng ánh sáng 6
V Khoảng cách giữa bốn vân sáng liên tiếp có màu giống vân sáng trung tâm là Bài tập Sóng ánh sáng 0
N Khoảng cách ngắn nhất của $MN$ Bài tập Sóng ánh sáng 1
VAN SI LUC Vân sáng gần M nhất cùng màu với vân trung tâm cách M một khoảng? Bài tập Sóng ánh sáng 0
apple13197 Khoảng cách gần nhất từ vân sáng trung tâm đến vân sáng chung của $\lambda _{2}$ và $\lambda _{3}$ Bài tập Sóng ánh sáng 1
Hải Quân Tính khoảng cách giữa vết sáng đỏ và vết sáng tím thu được trên màn? Bài tập Sóng ánh sáng 10
ĐỗĐạiHọc2015 Khoảng cách giữa 2 vân sáng trùng nhau liên tiếp là Bài tập Sóng ánh sáng 3
ĐỗĐạiHọc2015 Trong khoảng cách từ M đến N có bao nhiêu vân sáng? Bài tập Sóng ánh sáng 1
mpmikisg Khoảng cách giữa 2 khe lúc sau là bao nhiêu ? Bài tập Sóng ánh sáng 2
highhigh Khoảng cách gần nhất từ vân sáng trung tâm đến vân tối xuất hiện trên màn là Bài tập Sóng ánh sáng 3
B Tính khoảng cách từ vân trung tâm tới vân sáng màu lam thứ 7 trên màn Bài tập Sóng ánh sáng 1
D Vị trí trên màn quan sát phần quang phổ bắt đầu chồng lên nhau cách vân trung tâm khoảng là Bài tập Sóng ánh sáng 3
anh yêu em Khoảng cách là bao nhiêu Bài tập Sóng ánh sáng 12
San Bằng Tất Cả Xác định khoảng cách giữa $2$ vết sáng đó. Bài tập Sóng ánh sáng 2
X Tính khoảng cách giữa vết sáng đỏ và tím thu đc trên màn Bài tập Sóng ánh sáng 0
inconsolable Khoảng cách giữa 2 vệt sáng đó là: Bài tập Sóng ánh sáng 2
N Tìm khoảng cách giữa 2 vệt sáng Bài tập Sóng ánh sáng 1
superstar Tính khoảng cách tiêu điểm của thấu kính ứng cới các ánh sáng đỏ tím Bài tập Sóng ánh sáng 4
ShiroPin Khoảng cách ngắn nhất từ vân sáng bậc 6 của ánh sáng lam đến vân tối xuất hiện trên màn Bài tập Sóng ánh sáng 5
Cherry Khoảng cách giữa 2 vết sáng của ánh sáng đơn sắc dưới đáy bình Bài tập Sóng ánh sáng 1
Cherry Tính khoảng cách giữa 2 khe young Bài tập Sóng ánh sáng 1
D Khoảng cách giữa tiêu điểm màu đỏ và tiêu điểm màu tím Bài tập Sóng ánh sáng 3
thuckechsu Tính khoảng cách từ vân trung tâm đến vị trí có 3 vân sáng trùng nhau Bài tập Sóng ánh sáng 6
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top