Tìm biên độ dao động của con lắc khi dời khỏi mặt phẳng nâng.

ĐỀ BÀI: Một con lắc lò xo treo thẳng đứng, vật có khối lượng $1000g$,lò xo có độ cứng $k=100N/m$, vật nặng được nâng bằng 1 mặt ngang đến vị trí lò xo không biến dạng, sau đó mặt phẳng chuyển động nhanh dần đều xuống phía dưới với gia tốc $a=5m/s^2$.Tìm biên độ dao động con lắc khi rời khỏi mặt phẳng này?
A.$10cm$
B.$13,3cm$
C. $1cm$
D. $15cm$
 
BÀi này mình chon $g=10(m/s^{2})$. Nếu không có nó mình không làm được.
Qoãng đường mà vật đi được tới vị trí tách mặt phẳng là:
$$\Delta l=\dfrac{mg}{k}=0,1(m)$$
Ta lại có:
$$\Delta l=v_{0}t+\dfrac{1}{2}at^{2}=\dfrac{1}{2}.5.t^{2}=0,1\Leftrightarrow t=\dfrac{1}{5}$$
Vận tốc tại vị trí 2 vật cách nhau là:
$$v_{max}=v_{0}+at=1(m/s)$$
Ta lại có:
$$\dfrac{1}{2}mv_{max}^{2}=\dfrac{1}{2}kA^{2}$$
$$\Rightarrow A=0,1(m)=10(cm)\Rightarrow A$$
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Bạn giải sai rồi. Độ giãn $\Delta l$ chưa chắc bằng quãng đường vật đi được cho đến lúc tách.
Điều kiện cần và đủ để vật tách ra mặt phẳng đó phải là PHẢN LỰC của mặt bằng 0
 
-Theo mình là đúng vì tại VTCB tức vật đi được $\Delta l$ thì vận tốc của vật lớn nhất. Nhưng qua vị trí căn bằng vận tốc của vật giảm dần trong khi vận tốc của mặt phẳng tăng dần nên 2 vật tách nhau.
- Trong khoảng $\Delta l$ thì lò xo dãn ra nên vật nặng dính vào mp
- Khi qua VTCB thì lò xo kéo vật về VTCB nên 2 vật không dính nhau nữa
 
-Thì theo mình là khi 2 vật tách nhau ở VTCB , sau đó con lắc chuyển động 1 mình nên vận tốc lúc 2 vật tách nhau là $v_{max}$ của con lắc sau khi tách ra khỏi mp và dao động điều hòa
-Trước khi chua tách mp thì vật không dao động điều hòa
-Mình biết đó không phải là dao động điều hòa nên không áp dụng tính t theo $\omega$ hay cài gì liên quan đến dao động điều hòa khi 2 vật chưa tách nhau ra
-Khi 2 vật tách nhau ra thì mình mới áp dụng các công thức của dao động điều hòa
 
•One-HicF đã viết:
Bạn sai khi khẳng địng rằng: " Vật đạt vận tốc MAX tại VTCB "
Bởi hệ Lò Xo bây giờ đang không dao động điều hòa
Vật nặng tách mp thì vật năng dao động điều hòa
 
Bạn xem thử mình làm thế này có đúng không :smile:.

Áp dụng định luật II:

$$ \underset{ F_{dh} }{\rightarrow} + \underset{N }{\rightarrow} + \underset{ P }{\rightarrow} = \underset{ a }{\rightarrow} .m \\ \Leftrightarrow \delta L = \dfrac{m\left(g-a\right)}{k} = 0,05 \ \left(m\right)$$
Tức là mp và lò xo tách nhau khi lò xo dãn $ 0,05 \ \left(m\right) $ Ứng với thời điểm phản lực của mp bị triệt tiêu
 
Cái ý tưởng của mình ở trên là do mình tự vẽ hình và tưởng tượng. Bây giờ thấy công thức của bạn thấy cũng chẵng sai. Đợi mình suy ngẫm lại nhé.
 
Thank One-Hicf nhé bây giờ mình đã hiểu. Mình đã sai. Xin lỗi mọi người!
Mình xin giải lại:

•One-HicF đã viết:
Áp dụng định luật II:

$$ \underset{ F_{dh} }{\rightarrow} + \underset{N }{\rightarrow} + \underset{ P }{\rightarrow} = \underset{ a }{\rightarrow} .m \\ \Leftrightarrow \delta L = \dfrac{m(g-a)}{k} = 0,05 \ (m)$$
Tức là mp và lò xo tách nhau khi lò xo dãn $ 0,05 \ (m) $ Ứng với thời điểm phản lực của mp bị triệt tiêu
Ta có:
$$S=v_{0}t+\dfrac{1}{2}at^{2}\Leftrightarrow 0,05=\dfrac{1}{2}.5.t^{2}\Leftrightarrow t=\dfrac{\sqrt{2}}{10}$$
$$v=v_{0}t+at=\dfrac{\sqrt{2}}{2}(m/s)$$
Ta có:
theo như mình làm ở trên thì:$$\Delta l=0,1(m)$$
$$\Leftrightarrow W=\dfrac{1}{2}kx^{2}+\dfrac{1}{2}mv^{2}=\dfrac{3}{8}$$
Ta lại có:
$$W=\dfrac{1}{2}kA^{2}\Leftrightarrow A=\dfrac{\sqrt{3}}{20}(m)=5\sqrt{3}(cm)=8,66(cm)$$
Không có đáp án
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
V Tìm biên độ của con lắc lò xo trong điện trường. Bài tập Dao động cơ 1
Đậu Hoàng Anh Tìm số điểm dao động với biên độ bằng 5cm Bài tập Dao động cơ 0
thaoqn99 Tìm biên độ dao động Bài tập Dao động cơ 0
M Tìm biên độ lúc sau Bài tập Dao động cơ 2
T Tìm biên độ A Bài tập Dao động cơ 1
Đậu Hoàng Anh Tìm biên độ của vật sau khi thang máy rơi Bài tập Dao động cơ 0
Hoài Thương Tìm biên độ của các dao động thành phần. Bài tập Dao động cơ 3
Satoh Aki Tìm biên độ dao động tổng hợp? Bài tập Dao động cơ 1
Tú Zô Tìm biên độ A ? Bài tập Dao động cơ 1
K Tìm biên độ của vật sau va chạm. Bài tập Dao động cơ 1
N Tìm biên độ dao động cực đại của m để dao động đó là dao động điều hoà Bài tập Dao động cơ 1
X Tìm biên độ A tổng hợp Bài tập Dao động cơ 7
Hải Quân Tìm giá trị của biên độ tổng hợp? Bài tập Dao động cơ 4
hoankuty Tìm biên độ của miếng ván Bài tập Dao động cơ 0
Nguyễn Đình Huynh Tìm biên độ dao động tổng hợp Bài tập Dao động cơ 4
GS.Xoăn Tìm biên độ dao động tổng hợp Bài tập Dao động cơ 29
hoankuty Tìm biên độ dao động của vật sau va chạm? Bài tập Dao động cơ 3
hoankuty Tìm li độ $x$ vào thời điểm $t=\frac{1}{60}(s)$ ứng với dao động tổng hợp có biên độ nhỏ nhất? Bài tập Dao động cơ 36
Del Enter Tìm biên độ dđ? Bài tập Dao động cơ 9
tranmai_97 Tìm biên độ dao động Bài tập Dao động cơ 1
L Tìm tần số và biên độ dao động Bài tập Dao động cơ 3
V Tìm biên độ dao động con lắc khi rời khỏi mặt phẳng Bài tập Dao động cơ 2
chinhanh9 Tìm điều kiện về biên độ để dây luôn căng Bài tập Dao động cơ 1
Enzan Tìm biên độ và li độ của dao động tổng hợp Bài tập Dao động cơ 1
hoankuty Tìm độ lớn biên độ dao động $A$ Bài tập Dao động cơ 9
Longdragon Tìm biên độ dao động của con lắc Bài tập Dao động cơ 6
thoheo Tìm biên độ A của giao động Bài tập Dao động cơ 1
Dark_Angel Tìm biên độ góc Bài tập Dao động cơ 0
chinhanh9 Tìm biên độ dao động của vật m1 Bài tập Dao động cơ 1
Muộn Tìm chu kỳ và biên độ dao động của các vật. Bài tập Dao động cơ 0
vinh7aa Tìm biên độ dao động điều hòa: Bài tập Dao động cơ 1
D Tìm biên độ dao động,li độ góc,chu kì T' Bài tập Dao động cơ 0
D Tìm biên độ của con lắc lúc sau Bài tập Dao động cơ 1
tranladth Tìm biên độ dao động của vật Bài tập Dao động cơ 4
thichhocvatli Tìm tỉ số biên độ dao động Bài tập Dao động cơ 3
C Tìm biên độ dao động Bài tập Dao động cơ 3
T Tìm biên độ A? Bài tập Dao động cơ 1
H Tìm điều kiện của biên độ để tồn tại thời điểm khoảng cách giữa hai vật không đổi Bài tập Dao động cơ 1
kiemro721119 Tìm biên độ dao động của $m_1$ sau va chạm. Bài tập Dao động cơ 5
lvcat Tìm biên độ của con lắc lò xo khi cho thang máy chuyển động Bài tập Dao động cơ 3
Đá Tảng Tìm biên độ của vật sau va chạm. Bài tập Dao động cơ 1
tramyvodoi Tìm biên độ mới của dao động Bài tập Dao động cơ 3
T Tìm biên độ dao động tổng hợp Bài tập Dao động cơ 2
T Tìm biên độ của vật Bài tập Dao động cơ 1
tkvatliphothong Tìm biên độ góc của con lắc đơn sau 10 dao động toàn phần Bài tập Dao động cơ 0
P Tìm biên độ A1 để A2 đạt giá trị cực đại? Bài tập Dao động cơ 31
H Tìm biên độ của vật sau va chạm Bài tập Dao động cơ 1
lvcat Tìm biên độ dao động của con lắc lò xo Bài tập Dao động cơ 2
Đá Tảng Tìm biên độ góc của con lắc đơn. Bài tập Dao động cơ 1
P Tìm điều kiện của biên độ trong DĐĐH. Bài tập Dao động cơ 3
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top