Điểm mà phần tử tại đó dao động với biên độ cực đại gần S2 nhất cách S2 một đoạn là :

Bài toán
Trong thí nghiệm giao thoa sóng nước hai nguồn kết hợp đồng pha đặt tại hai điểm S1 S2 cách nhau 20cm. Sóng truyền trên mặt nước với bước sóng 4 cm. Trên đường tròn tâm S1 bán kính 15 cm điểm mà phần tử tại đó dao động với biên độ cực đại gần S2 nhất cách S2 một đoạn là :
A. 11 cm
B. 9cm
C. 5cm
D. 6cm
 
Bài toán
Trong thí nghiệm giao thoa sóng nước hai nguồn kết hợp đồng pha đặt tại hai điểm S1 S2 cách nhau 20cm. Sóng truyền trên mặt nước với bước sóng 4 cm. Trên đường tròn tâm S1 bán kính 15 cm điểm mà phần tử tại đó dao động với biên độ cực đại gần S2 nhất cách S2 một đoạn là :
A. 11 cm
B. 9cm
C. 5cm
D. 6cm
Sao mình làm ra $7cm$ nhỉ :(.
 
Bài toán
Trong thí nghiệm giao thoa sóng nước hai nguồn kết hợp đồng pha đặt tại hai điểm S1 S2 cách nhau 20cm. Sóng truyền trên mặt nước với bước sóng 4 cm. Trên đường tròn tâm S1 bán kính 15 cm điểm mà phần tử tại đó dao động với biên độ cực đại gần S2 nhất cách S2 một đoạn là :
A. 11 cm
B. 9cm
C. 5cm
D. 6cm
Lời giải
Gọi $M$ là điểm thuộc đường tròn $\left(I;15cm\right)$, dao động với biên độ cực đại và gần $S_{2}$ nhất.
Khi đó, $MS_{2}=10-4k$
Mặt khác, $MS_{2}\geq 5\rightarrow k=2$
Do đó, $MS_{2min}=7cm$
 
Đáp án không có 7 vậy nên ta chọn cái thỏa mãn Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 toán nhưng nhỏ nhất trong 4 đáp án $\Rightarrow$ A
 
D1=MS1, d2=MS2. D1=15. Như vậy d1-d2=4k hay 15 - d2= 4k. Dễ thấy chỉ có d2 =11 hoặc =6 là thoả mãn. Mà d2=11 là điểm thuộc cực đại bậc 1, d2=6 thuộc cực đại bậc 2. Mà điểm thoả mãn là những điểm xa trung điểm nhất. Nên đáp án D
 
Bài toán
Trong thí nghiệm giao thoa sóng nước hai nguồn kết hợp đồng pha đặt tại hai điểm S1 S2 cách nhau 20cm. Sóng truyền trên mặt nước với bước sóng 4 cm. Trên đường tròn tâm S1 bán kính 15 cm điểm mà phần tử tại đó dao động với biên độ cực đại gần S2 nhất cách S2 một đoạn là :
A. 11 cm
B. 9cm
C. 5cm
D. 6cm
Lời giải
Xét:$S_{2}:\left\{\begin{matrix}d_{1}=10 & \\ d_{2}=0 & \end{matrix}\right.$.
Ta có: $\dfrac{d_{2}-d_{1}}{\lambda }=-2,5\Rightarrow S=-2\lambda =-8\Rightarrow d_{2}-15=-8\Rightarrow d_{2}=7cm$.
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
N Ở cùng một thời điểm mà 2 phần tử tại đó có li độ khác 0 thì tỉ số của M1 so với M2 là Bài tập Sóng cơ 1
N Điểm mà tại đó phần tử dao động với biên độ cực đại cách điểm S2 một đoạn nhỏ nhất bằng ? Bài tập Sóng cơ 1
T Trên đoạn MN , số điểm mà phần tử nước dao động ngược pha với dao động của nguồn O Bài tập Sóng cơ 0
P Số điểm mà phần tử nước dao động ngược pha với dao động nguồn O là Bài tập Sóng cơ 2
dungpro1511 Điểm mà phần tử tại đó dao động với biên độ cực đại gần S2 nhất, cách S2 một đoạn bằng Bài tập Sóng cơ 3
Hoàng Phong Xét các điểm trên mặt nước thuộc đường tròn tâm $S_1$ bán kính $S_1 S_2$ điểm mà phần tử tại đó biên Bài tập Sóng cơ 3
A Tại thời điểm mà li độ của M là 3 mm thì li độ của N có giá trị bằng: Bài tập Sóng cơ 4
ĐỗĐạiHọc2015 Thời điểm mà O, A, B thẳng hàng lần thứ 2015 là Bài tập Sóng cơ 10
C Xác định khoảng cách của hai điểm gần nhau nhất trên Ox mà nghe được âm nhỏ nhất Bài tập Sóng cơ 1
C Xét các điểm M trên mặt nước thuộc đường thẳng đi qua A vuông góc với A mà dao động với biên độ cực Bài tập Sóng cơ 1
Kate Spencer Xác định trên đoạn BC những điểm mà khi A lên độ cao cực đại thì những điểm đó qua vị trí cân bằng Bài tập Sóng cơ 2
litieulong96 Tỉ số khoảng cách lớn nhất và nhỏ nhất mà giữa hai điểm M, N có giá trị gần đúng là Bài tập Sóng cơ 6
A Tũn Khoảng cách của 2 điểm gần nhau nhất trên 0x mà nghe được âm nhỏ nhất Bài tập Sóng cơ 1
jeremy turner Xác định khoảng cách của hai điểm gần nhau nhất trên Ox mà nghe được âm nhỏ nhất Bài tập Sóng cơ 1
N Khoảng cách từ nguồn âm đến điểm mà tại đó mức cường độ âm bằng 0 là Bài tập Sóng cơ 1
Truongvu127 Tìm số điểm cực đại trên d Bài tập Sóng cơ 1
tlinh_2610 Bài toán ba điểm trên dây tạo thành tam giác vuông tại một thời điểm. Bài tập Sóng cơ 2
irenkhanh00 Tính khoảng cách giữa hai điểm liên tiếp có biên độ cực đại Bài tập Sóng cơ 4
N Tại thời điểm t2 = 1s, khoảng cách giữa hai điểm A và B là: Bài tập Sóng cơ 0
D Điểm nằm trên đường tròn dao động với biên độ cực tiểu cách xa đường trung trực của AB nhất 1 khoảng Bài tập Sóng cơ 1
Nfjhfg Mức cường độ âm tại điểm A bằng ? Bài tập Sóng cơ 1
Long Slt Số điểm có biên độ 5 cm trên đường nối hai nguồn là Bài tập Sóng cơ 0
mai hoàn Trên đoạn $O_{1}$ $O_{2}$ có bao nhiêu điểm dao động với biên độ bằng 0? Bài tập Sóng cơ 0
Đạt QH Tốc độ dao động của điểm B Bài tập Sóng cơ 2
L Số điểm dao động cực đại trên đường tròn Bài tập Sóng cơ 0
K Trong khoảng giữa M và N số điểm dđ ngược pha với O là Bài tập Sóng cơ 0
THẦN CHẾT HƯ VÔ Tìm thời gian 3 điểm thẳng hàng Bài tập Sóng cơ 8
Snow In June Điểm dao động cực đại trên xy gần A nhất cách A là? Bài tập Sóng cơ 5
P Trên $MS_1$ có số điểm cực đại giao thoa là Bài tập Sóng cơ 2
goodgoodgood Xác định số điểm dao động với biên độ cực đại, biên độ cực tiểu Bài tập Sóng cơ 1
N Xác định số điểm dao động với biên độ bất kì Bài tập Sóng cơ 4
Đạt QH Ba điểm O,P,Q thẳng hàng Bài tập Sóng cơ 2
Đạt QH Tốc độ của một điểm Bài tập Sóng cơ 8
S Điểm M gần S1 nhất dao động cùng pha với nguồn sóng cách S1 là Bài tập Sóng cơ 6
Phạmphú Tốc độ dao động của điểm B khi li độ của nó có độ lớn bằng biên độ của điểm C là? Bài tập Sóng cơ 1
minhquang99 Xác định vị trí của điểm khi lan truyền sóng Bài tập Sóng cơ 0
Nfjhfg Trên đoạn MN có số điểm dao động với biên độ 1,6a là ? Bài tập Sóng cơ 6
Dungg Số điểm dao động với biên độ cực tiểu trên đoạn thẳng nối hai nguồn Bài tập Sóng cơ 2
apple13197 Tốc độ dao động của phần tử N vào thời điểm $t_1$ có giá trị gần giá trị nào nhất sau đây Bài tập Sóng cơ 2
H Trên $Ax$ có số điểm dao động với biên độ cực đại là: Bài tập Sóng cơ 8
tigers maximus Khoảng cách của điểm dao động? Bài tập Sóng cơ 0
thuthuynguyen Trên đoạn MN có bao nhiêu điểm dao động ngược pha với nguồn? Bài tập Sóng cơ 1
D Số điểm dao động cực đại và ngược pha với nguồn Bài tập Sóng cơ 2
bipibi Xác định li độ của điểm M tại các thời điểm trong sóng cơ Bài tập Sóng cơ 0
L Tại C có phương trình sóng như thế nào để ba điểm A, B, C luôn năm trên một đường thẳng Bài tập Sóng cơ 1
lethaopdf Số điểm nhiều nhất không dao động Bài tập Sóng cơ 0
H Số điểm dao động với biên độ 5 cm trên đường tròn bán kính 4 cm Bài tập Sóng cơ 0
B Tốc độ dao động tại điểm bụng khi sợi dây có dạng đoạn thẳng là? Bài tập Sóng cơ 1
Đậu Hoàng Anh Tìm điểm cực đại gần đường trung trực nhất Bài tập Sóng cơ 1
B Thời gian ngắn nhất là bao nhiêu thì điểm M sẽ đến VTCB Bài tập Sóng cơ 1
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top