Tính công suất cực đại của mạch khi R biến thiên

Bài toán
Đặt điện áp ổn định $u=U\cos \left(\omega t\right)$ vào hai đầu đoạn mạch RLC với R là biến trở. Khi R có giá trị $R_1$ và $R_2$ thì công suất tiêu thụ của mạch đều là P= 100W và ứng với giá trị $R_1$ điện áp hai đầu mạch lệch pha so với dòng điện một góc $\dfrac{\pi }{8}$. Tính công suất cực đại của mạch khi R biến thiên
A. 210W
B. 101W
C. 100W
D. 200 W
 
Câu 5: đặt điện áp ổn định u=Ucos(wt) vào hai đầu đoạn mạch RLC với R là biến trở. Khi R có giá trị R1 và R2 thì công suất tiêu thụ của mạch đều là P= 100W và ứng với giá trị R1 điện áp hai đầu mạch lệch pha so với dòng điện một góc π/8. Tính công suất cực đại của mạch khi R biến thiên

A. 210W B.101W C.100Ư D.200 W
Giải:
khi $R=R_{1}$ thì tan$\dfrac{\pi }{8}=\dfrac{Z_{L}-Z_{C}}{R_{1}}\rightarrow R_{1}=\tan \dfrac{\pi }{8}\left(Z_{L}-Z_{C}\right)$ (1)
ta có: $R_{1}+R_{2}=\dfrac{U^{2}}{p}=\dfrac{U^{2}}{100}$ (2)
$R_{1}.R_{2}=\left(Z_{L}-Z_{C}\right)^{2}$ (3)
thay (1) vào (3) suy ra: $R_{2}=\dfrac{Z_{L}-Z_{C}}{\tan \dfrac{\pi }{8}}$ (4)
thay (1) và (4) vào công thức: $R_{1}+R_{2}=\dfrac{U^{2}}{p}=\dfrac{U^{2}}{100}\rightarrow Z_{L}-Z_{C}=\dfrac{U^{2}}{100.\left(\tan \dfrac{\pi }{8}+\dfrac{1}{\tan \dfrac{\pi }{8}}\right)}$
Công suất mạch cực đại: $p_{max}=\dfrac{U^{2}}{2.\left(Z_{L}-Z_{C}\right)}$ $=100\sqrt{2}W$
sao không có đáp án nhỉ? ? ? ?
 
Giải:
Sory cả nhà!!!!!!

khi $R=R_{1}$ thì tan$\dfrac{\pi }{8}=\dfrac{Z_{L}-Z_{C}}{R_{1}}\rightarrow R_{1}=\dfrac{Z_{L}-Z_{C}}{\tan \dfrac{\pi }{8}}$ (1)
ta có: $R_{1}.R_{2}=\left(Z_{L}-Z_{C}\right)^{2}$ (2)
thay (1) vào (2) suy ra: $R_{2}=\tan \dfrac{\pi }{8}\left(Z_{L}-Z_{C}\right)$ (3)
thay (1) và (3) vào công thức: $R_{1}+R_{2}=\dfrac{U^{2}}{p}=\dfrac{U^{2}}{100}\rightarrow Z_{L}-Z_{C}=\dfrac{U^{2}}{100.\left(\tan \dfrac{\pi }{8}+\dfrac{1}{\tan \dfrac{\pi }{8}}\right)}$
Công suất mạch cực đại: $p_{max}=\dfrac{U^{2}}{2.\left(Z_{L}-Z_{C}\right)}$ $=100\sqrt{2}W$
sao không có đáp án nhỉ? ? ? ?
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
H Lệch pha Tính công suất của mạch Bài tập Điện xoay chiều 1
V Tính hệ số công suất trên đoạn AB Bài tập Điện xoay chiều 1
C Tính công suất hao phí trên đường dây truyền tải? Bài tập Điện xoay chiều 0
G Tính công suất tiêu thụ của mạch Bài tập Điện xoay chiều 0
T Biết công suất tiêu thụ của đoạn mạch trong hai trường hợp là như nhau. Tính công suất đó Bài tập Điện xoay chiều 1
C Tính công suất? Bài tập Điện xoay chiều 2
Hải Quân R biến thiên Tính hệ số công suất của mạch khi R = R1: Bài tập Điện xoay chiều 8
please help Tính hệ số công suất sau? Bài tập Điện xoay chiều 6
PrinceX f biến thiên Tính hệ số công suất của mạch tương ứng với $\omega_1$ và $\omega_2$ Bài tập Điện xoay chiều 3
Q Lệch pha Tính công suất Bài tập Điện xoay chiều 2
JDieen XNguyeen Tính điện áp hiệu dụng hai đầu tụ C và công suất của toàn mạch Bài tập Điện xoay chiều 0
P Tính công suất tiêu thụ Bài tập Điện xoay chiều 1
A Tính công suất tiêu thụ của đoạn mạch ? Bài tập Điện xoay chiều 7
A L biến thiên Công suất tỏa nhiệt cực đại, tính giá trị Pmax Bài tập Điện xoay chiều 1
BoythichFAP Tính hệ số công suất của AM khi xảy ra cộng hưởng? Bài tập Điện xoay chiều 6
C Tính công suất tiêu thụ điện của đoạn mạch X? Bài tập Điện xoay chiều 5
Trà My HVCS Tính công suất tiêu thụ Bài tập Điện xoay chiều 3
inconsolable R biến thiên Tính giá trị công suất cực đại Bài tập Điện xoay chiều 1
minhdoan Tính hệ số công suất trên đoạn AB Bài tập Điện xoay chiều 3
chinhanh9 Tính điện áp và công suất nơi phát điện. Bài tập Điện xoay chiều 0
L Lệch pha Tính hệ số công suất của mạch ? Bài tập Điện xoay chiều 2
Muộn Tức thời Tính hệ số công suất của mạch AM khi cộng hưởng. Bài tập Điện xoay chiều 2
hao.baobinh10 f biến thiên Tính hệ số công suất của mạch khi đó Bài tập Điện xoay chiều 3
inconsolable Tính công suất của các tải? Bài tập Điện xoay chiều 0
ASBQE Lệch pha Tính công suất tiêu thụ trên $X$. Bài tập Điện xoay chiều 3
Xiwang Tính công suất tiêu thụ của cuộn dây ? Bài tập Điện xoay chiều 1
hao.baobinh10 Tức thời Tính công suất trung bình của đèn Bài tập Điện xoay chiều 2
Cherry MBA Tính độ giảm thế năng trên đường dây và công suất truyền tải nơi tiêu thụ điện Bài tập Điện xoay chiều 1
hoangmac R biến thiên Tính công suất tiêu thụ trên cuộn dây khi đó Bài tập Điện xoay chiều 4
D Tính công suất cực đại của đoạn mạch AB Bài tập Điện xoay chiều 1
tkvatliphothong R biến thiên Tính giá trị của R đề công suất tiêu thụ trên AB cực đại Bài tập Điện xoay chiều 1
Sky Fighter Tính công suất đoạn mạch chứa hộp Y ? Bài tập Điện xoay chiều 11
ferollsan Tính công suất Bài tập Điện xoay chiều 4
•One-HicF MBA Tính công suất mạch thứ cấp và cường độ hiệu dụng mạch sơ cấp? Bài tập Điện xoay chiều 2
tramyvodoi Tính hệ số công suất của đoạn mạch Bài tập Điện xoay chiều 3
tramyvodoi Tính công suất của cuộn dây Bài tập Điện xoay chiều 2
N Hộp đen Tính hệ số công suất của mạch. Bài tập Điện xoay chiều 2
Nắng Tính $r$ khi biết công suất và các điện áp. Bài tập Điện xoay chiều 5
ngocnhat95 Lệch pha Tính công suất tiêu thụ của đoạn mạch X Bài tập Điện xoay chiều 14
superstar Tức thời Tính hệ số công suất của đọan mạch AB Bài tập Điện xoay chiều 4
Sky Fighter f biến thiên Cho công suất tính theo công suất cực đại, $U_L$ max Bài tập Điện xoay chiều 14
kiemro721119 Tính công suất tỏa nhiệt trên điện trở. Bài tập Điện xoay chiều 6
Tăng Hải Tuân f biến thiên Tính hệ số công suất của đoạn mạch khi $\omega$ thay đổi Bài tập Điện xoay chiều 2
T Tức thời [ĐH 2011] Tính hệ số công suất của đoạn mạch. Bài tập Điện xoay chiều 1
dtdt95 C biến thiên Tính điện dung và giá trị cực đại của công suất tiêu thụ. Bài tập Điện xoay chiều 1
dreamhigh315 Máy phát điện tạo ra nguồn điện, mắc vào mạch. Tính công suất tiêu thụ của mạch điện Bài tập Điện xoay chiều 1
C Lệch pha Tính hệ số công suất của đoạn mạch khi nối tắt tụ $\ C$ Bài tập Điện xoay chiều 2
lvcat Mạch $R_1-L-R_2-C$. Tính công suất của đoạn mạch khi $R_1$ bị nối tắt Bài tập Điện xoay chiều 1
crazyfish2008 C biến thiên $C$ biến thiên liên quan đến công suất mạch. Tính $C_2$ Bài tập Điện xoay chiều 1
H Dùng giãn đồ vectơ tính hệ số công suất của toàn mạch Bài tập Điện xoay chiều 1
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top