Tốc độ dao động của phần tử N vào thời điểm $t_1$ có giá trị gần đúng nhất là

Bài toán
Trên một sợi dây có 3 điểm M, N và P, dây mà khi chưa có sóng lan truyền thì N là trung điểm của MP. Khi sóng truyền từ M đến P với biên độ không đổi thì vào thời điểm $t_1$, M và P là hai điểm gần nhau nhất mà phần tử tại đố có li độ tương ứng là -6mm và 6mm và vào thời điểm kế tiếp gần nhất :$t_2$=$t_1$+0.75(s) thì li độ của phần tử tại M và P đều là 2.5mm. Tốc độ dao động của phần tử N vào thời điểm $t_1$ có giá trị gần đúng nhất là
A. 8 cm/s
B. 4 cm/s
C. 1.4 cm/s
D. 2.8 cm/s
 
Bài toán
Trên một sợi dây có 3 điểm M, N và P, dây mà khi chưa có sóng lan truyền thì N là trung điểm của MP. Khi sóng truyền từ M đến P với biên độ không đổi thì vào thời điểm $t_1$, M và P là hai điểm gần nhau nhất mà phần tử tại đố có li độ tương ứng là -6mm và 6mm và vào thời điểm kế tiếp gần nhất :$t_2$=$t_1$+0.75(s) thì li độ của phần tử tại M và P đều là 2.5mm. Tốc độ dao động của phần tử N vào thời điểm $t_1$ có giá trị gần đúng nhất là
A. 8 cm/s
B. 4 cm/s
C. 1.4 cm/s
D. 2.8 cm/s
Câu này cậu vẽ đường tròn lượng giác ra nhé (Tớ vẽ bằng paint nên nó hơi xấu :))
3go5.png

Từ cái giả thiết suy ra $\Delta t=\dfrac{3T}{4}=0,75\left(s\right)\Rightarrow \omega =2\pi $
Biên độ của D là $A_D=\sqrt{6^2+2,5^2}=6,5\left(mm \right)$
Do đó: $v=\omega A\simeq 4 \ \left(\text{cm}/\text{s}\right)$
Chọn B.
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
Đạt QH Tốc độ dao động của điểm B Bài tập Sóng cơ 2
Phạmphú Tốc độ dao động của điểm B khi li độ của nó có độ lớn bằng biên độ của điểm C là? Bài tập Sóng cơ 1
apple13197 Tốc độ dao động của phần tử N vào thời điểm $t_1$ có giá trị gần giá trị nào nhất sau đây Bài tập Sóng cơ 2
B Tốc độ dao động tại điểm bụng khi sợi dây có dạng đoạn thẳng là? Bài tập Sóng cơ 1
NTH 52 Tốc độ dao động của điểm $B$ khi li độ của nó có độ lớn bằng biên độ của điểm $C$ là? Bài tập Sóng cơ 0
lethisao Tốc độ dao động của điểm B khi li độ của nó có độ lớn bằng biên độ của điểm C là Bài tập Sóng cơ 1
Fờ Tu Lúc đó tốc độ dao động của điểm N sẽ là Bài tập Sóng cơ 14
Hải Quân Tốc độ dao động cực đại của điểm M là? Bài tập Sóng cơ 2
C Tốc độ dao động của N vào thời điểm t, có giá trị là bao nhiêu? Bài tập Sóng cơ 3
A Tốc độ truyền sóng trên dây là v= 4m/s, muốn có 8 bụng sóng thì tần số dao động phải là bao nhiêu ? Bài tập Sóng cơ 2
GS.Xoăn Tốc độ dao động cực đại của điểm $M$ là Bài tập Sóng cơ 3
A Tốc độ dao động của phần tử vật chất tại điểm bụng khi qua VTCB là bao nhiêu? Bài tập Sóng cơ 5
highhigh Tỉ số tốc độ dao động cực đại của M và của N Bài tập Sóng cơ 3
Mai Bò Tốc độ dao động cực đại ở những điểm có cùng biên độ, ở gần nhau nhất và cách đều nhau Bài tập Sóng cơ 0
inconsolable Tính tốc độ dao động tại điểm bụng khi sợi dây có dạng 1 đoạn thẳng Bài tập Sóng cơ 1
missyou1946 Tốc độ truyền pha của dao động trên mặt nước là bao nhiêu? Bài tập Sóng cơ 2
huynhcashin Tốc độ dao động cực đại của C Bài tập Sóng cơ 1
tien dung Lúc đó tốc độ dao động của điểm N là? Bài tập Sóng cơ 1
H Tỉ số giữa tốc độ dao động cực đại của một phần tử với tốc độ truyền sóng là? Bài tập Sóng cơ 2
Heavenpostman Tính tốc độ dao động tại điểm bụng khi sợi dây có dạng 1 đoạn thẳng. Bài tập Sóng cơ 2
triminhdovip137 Tìm tốc độ dao động tại điểm bụng khi sợi dây có dạng một đoạn thẳng Bài tập Sóng cơ 3
L Tốc độ lớn nhất vật đạt được trong quá trình dao động là Bài tập Sóng cơ 9
L Tỉ số giữa tốc độ dao động cực đại của một phần tử với tốc độ truyền sóng Bài tập Sóng cơ 5
N Tại thời điểm nào đó, tốc độ dao động của điểm M là $2\pi fa$ thì tốc độ dao động của điểm N bằng Bài tập Sóng cơ 2
ferollsan Tính tốc độ dao động tại điểm bụng khi sợi dây có dạng một đọan thẳng Bài tập Sóng cơ 1
H Tìm tốc độ dao động của phần tử vật chất tại điểm bụng khi qua vị trí cân bằng Bài tập Sóng cơ 9
levietnghials Tốc độ dao động cực đại của một phần tử $M$ cách $A$ 16cm là: Bài tập Sóng cơ 3
Đạt QH Tốc độ của một điểm Bài tập Sóng cơ 8
P Tính tỉ số tốc độ cực đại của phần tử trên dây với tốc độ truyền sóng Bài tập Sóng cơ 6
tritanngo99 Độ lớn gia tốc của phần tử N Bài tập Sóng cơ 1
M Khi P qua vị trí cân bằng thì độ lớn vận tốc tương đối của P so với Q là ? Bài tập Sóng cơ 0
huyhoang ML ND Một sóng dọc truyền từ phần từ M đến phân tử N với tốc độ 15 cm/s........ Bài tập Sóng cơ 0
Nguyễn Minh Cảnh Tốc độ vật khi đi qua vị trí lò xo không biến dạng lần hai là? Bài tập Sóng cơ 2
B Tốc độ lớn nhất là bao nhiêu ? Bài tập Sóng cơ 1
tritanngo99 Tốc độ truyền sóng trên dây là: Bài tập Sóng cơ 1
NTH 52 Độ lớn vận tốc tương đối giữa hai điểm $M$và $N$ gần giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Sóng cơ 0
Điên Plus Tăng tần số f và tính tốc độ truyền sóng trên dây Bài tập Sóng cơ 3
judyhuyen17498 Tốc độ phần tử tại D bằng Bài tập Sóng cơ 10
SuMmer Cắt ngắn bớt sợi dây 21 cm thì trên dây chỉ còn 6 bụng sóng. Tốc độ truyền sóng bằng? Bài tập Sóng cơ 2
qunglinh2604 Tốc độ truyền sóng trên dây bằng Bài tập Sóng cơ 0
T Tốc độ truyền sóng trên dây là? Bài tập Sóng cơ 0
Văn Long Tốc độ truyền sóng trên dây là? Bài tập Sóng cơ 1
I Tốc độ truyền sóng trên mặt nước bằng Bài tập Sóng cơ 1
N Tốc độ truyền sóng trên dây là ? Bài tập Sóng cơ 1
N Tốc độ truyền sóng trên dây là Bài tập Sóng cơ 3
P Tốc độ truyền sóng trên trên mặt nước trên là Bài tập Sóng cơ 6
0 Với tốc độ truyền sóng trên dây là v = 6 m/s, bước sóng λ > 10 cm. Tần số sóng là: Bài tập Sóng cơ 1
Hải Quân Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là? Bài tập Sóng cơ 1
Hải Quân Tốc độ truyền sóng trên sợi dây AB là? Bài tập Sóng cơ 2
HuyPro195 Tốc độ truyền sóng trên dây là Bài tập Sóng cơ 4
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top