Một người mặc một chiếc áo màu đỏ khi vào phòng chỉ có ánh sáng tím thì người đó thấy áo của mình mà

Bài toán
Một người mặc một chiếc áo màu đỏ khi vào phòng chỉ có ánh sáng tím thì người đó thấy áo của mình màu :
A. tím
B. đỏ
C. đen
D. trắng
Giải thích rõ dùm luôn..
 
Áo màu đỏ đã hấp thụ hết ánh sáng màu tím rồi đó bạn nên ta thấy nó có màu đen. Đây là sự lọc lựa ánh sáng mà sách đã nói rất rõ :)
 

Quảng cáo

Top