f biến thiên Giá trị cực đại đó là

Bài toán
Đặt điện áp xoay chiều $u=200\sqrt{2}\cos \left(\omega t+\dfrac{\pi }{6}\right)V$ với $\omega $ biến thiên vào hai đoạn mạch RLC nối tiếp với cuộn dây thuần cảm. Thay đổi $\omega $ đến khi tỉ số $\dfrac{Z_{L}}{Z_{C}}=\dfrac{9}{41}$ thì điện áp hiệu dụng hai đầu tụ điện cực đại. Giá trị cực đại đó là
A. 200V
B. $200\sqrt{2}V$
C. 205V
D. 250V
 
Chọn $Z_{L}=1\rightarrow Z_{C}=\dfrac{41}{9}$

Mà ta có :

$\dfrac{Z_{L}\left(Z_{C}-Z_{L}\right)}{R^{2}}=\dfrac{1}{2}\rightarrow R=\dfrac{8}{3}$

$\rightarrow U_{C}=205$
 

Quảng cáo

Top