Thời gian từ khi thả đến khi vật $m_2$ dừng lại là

Bài toán
Một con lắc lò xo đặt trên mặt phẳng nằm ngang gồm lò xo nhẹ, độ cứng $k=50N/m$, một đầu cố định, đầu kia gắn với vật nhỏ khối lượng $m_1=100g$.Ban đầu giữ vật $m_1$ tại vị trí lò xo bị nén $10 cm$, đặt một vật nhỏ khác khối lượng $m_2=400g$ sát vật $m_1$ rồi thả nhẹ cho hai vật bắt đầu chuyển động dọc theo phương của trục lò xo. Hệ số ma sát trượt giữa các vật với mặt phẳng ngang là 0.05. Lấy $g=10m/s^2$.Thời gian từ khi thả đến khi vật $m_2$ dừng lại là
A. $2,16 s.$
B. $0,31 s.$
C. $2,21 s.$
D. $2,06 s.$
 
Thời điểm $m_{2}$ tách $m_{1}$ là tại vị trí 2 vật có tốc độ lớn nhất:
Vị trí đó là:
$$x=\dfrac{\mu mg}{k}=0,5(cm)$$
Khi đó vân tốc của hệ là:
$$v=\sqrt{\dfrac{k}{m}(A^{2}-x^{2})-2\mu mg(A-x)}= \dfrac{\sqrt{95}}{10}$$
Do khi $m_{2}$ tách $m_{1}$ thì chỉ có lực ma sát tác dụng lên vật nên:
$$a=-\dfrac{F_{ms}}{m}=-\mu g=0.5(m/s^{2})$$
Ta có:
$$v_{dung}=v_{max}+at\Leftrightarrow 0=\dfrac{\sqrt{95}}{10}-0,5t\Leftrightarrow t=\dfrac{\sqrt{95}}{5}$$
Khoảng thời gian từ khi thả đên khi $m_{2}$ tách $m_{1}$ là :
$$t=\dfrac{T}{4}=\dfrac{2\pi }{4\omega }=\dfrac{\pi }{20}$$
Thời gian cần tính là:
$$\sum t=2,106(s)$$
Do đến vị trí cân bằng là$\dfrac{T}{4}$ mà vật chỉ đến li độ 0,5(cm) nên thời gian cần tìm bé hơn $\sum t$
Nên chon D
Đoạn màu xanh là mình không chắc chắn. Nhờ các bạn làm giùm
 
Thời điểm $m_{2}$ tách $m_{1}$ là tại vị trí 2 vật có tốc độ lớn nhất:
Vị trí đó là:
$$x=\dfrac{\mu mg}{k}=0,5(cm)$$
Khi đó vân tốc của hệ là:
$$v=\sqrt{\dfrac{k}{m}(A^{2}-x^{2})-2\mu mg(A-x)}= \dfrac{\sqrt{95}}{10}$$
Do khi $m_{2}$ tách $m_{1}$ thì chỉ có lực ma sát tác dụng lên vật nên:
$$a=-\dfrac{F_{ms}}{m}=-\mu g=0.5(m/s^{2})$$
Ta có:
$$v_{dung}=v_{max}+at\Leftrightarrow 0=\dfrac{\sqrt{95}}{10}-0,5t\Leftrightarrow t=\dfrac{\sqrt{95}}{5}$$
Khoảng thời gian từ khi thả đên khi $m_{2}$ tách $m_{1}$ là :
$$t=\dfrac{T}{4}=\dfrac{2\pi }{4\omega }=\dfrac{\pi }{20}$$
Thời gian cần tính là:
$$\sum t=2,106(s)$$
Do đến vị trí cân bằng là$\dfrac{T}{4}$ mà vật chỉ đến li độ 0,5(cm) nên thời gian cần tìm bé hơn $\sum t$
Nên chon D
Đoạn màu xanh là mình không chắc chắn. Nhờ các bạn làm giùm
Trả lời: mình giải như sau.Vật thứ hai sẽ rời vật 1 khi chúng đi qua vị trí lò xo không biến dạng, là $\dfrac{T}{4}$, như bạn nghĩ.Khi đó vật 2 có vận tốc thỏa mãn $\dfrac{mv^{2}}{2}=\dfrac{kA^{2}}{2}-\mu.m.g.A$, nên $v=0,9(m/s)$. Tiếp đó vật 2 chuyển động chậm dần đều với gia tốc $a= \mu.g = 0,5 m/s^{2} $. Thời gian cần tìm là $\dfrac{T}{4}+\dfrac{v}{a}=2,06 s$, chọn $D$.
 
Mấy Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 hỏi thời gian dđ tắt dần ko thi đâu mà phải bận lòng
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
N Thời gian ngắn nhất từ khi thả tay đến khi vật ở vị trí mà lực đàn hồi có độ lớn bằng 2/3 lực đàn hồi cực đại và đang giảm là ? Bài tập Dao động cơ 0
L Khoảng thời gian từ khi vật B tuột khỏi dây nối đến khi rơi đến vị trí thả ban đầu là Bài tập Dao động cơ 2
H Thời gian tính từ lúc thả vật B đến khi vật A dừng lại lần đầu là Bài tập Dao động cơ 0
Tích Chu Trong thời gian t=2,5 s kể từ lúc chuyển động chất điểm cắt bao nhiêu vân cực đại. Bài tập Dao động cơ 2
NTH 52 Khoảng thời gian để vật $B$ rơi từ $D$ xuống ${{B}_{1}}$ gần giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Dao động cơ 1
B Hỏi sau thời gian ngắn nhất la bn kể từ thời điểm t1 khoảng cách giữa chúng bằng 15cm Bài tập Dao động cơ 1
O Thời gian để con lắc đi từ vị trí cân bằng đến vị trí có li độ s= So/2 là Bài tập Dao động cơ 4
L Thời gian kể từ khi vật dao động đến khi vật qua vị trí có tốc độ $v=\dfrac{v_{max}}{2}$ lần thứ 3 Bài tập Dao động cơ 1
T Thời gian ngắn nhất để con lắc đi từ vị trí cân bằng đến vị trí có li độ cực đại là Bài tập Dao động cơ 2
kienduc_2000 Thời gian min để đi từ vị trí F đàn hồi =5N đến F đàn hồi =15N? Bài tập Dao động cơ 0
T Thời gian ngắn nhất để vật đi từ vị trí có động năng bằng 3 lần thế năng đến vị trí có thế năng bằng Bài tập Dao động cơ 4
T Khoảng thời gian mà vật đi từ vị trí có li độ x = 5cm từ lần thứ 2011 đến lần thứ 2012 là : Bài tập Dao động cơ 21
T Kể từ thời điểm ban đầu thì sau thời gian bằng bao nhiêu chu kì vật qua vị trí cân bằng lần thứ 2011 Bài tập Dao động cơ 4
H Kể từ thời điểm ban đầu thì sau thời gian bằng bao nhiêu vật qua vị trí x = 0,5A lần thứ 2011? Bài tập Dao động cơ 4
T Tốc độ trung bình của vật nặng trong thời gian kể từ thời điểm thả đến thời điểm vật qua vị trí lò x Bài tập Dao động cơ 0
lethisao Cần tăng hay giảm biên độ như thế nào để thời gian ngắn nhất từ khi điểm I chịu tác dụng của lực nén Bài tập Dao động cơ 1
giolanh Tính thời gian chuyển động thẳng của vật kể từ lúc ban đầu đến vị trí lò xo không biến dạng lần thất Bài tập Dao động cơ 1
V Tính thời gian t kể từ lúc vật bắt đầu trượt đến lúc dừng lại Bài tập Dao động cơ 0
My sky Sau thời gian $\dfrac{7}{6} s$ kể từ thơì điểm ban đầu vật đi qua vị trí $x=1 cm$ số lần là Bài tập Dao động cơ 1
T Thời gian mà các dao động âm truyền từ A đến B là : Bài tập Dao động cơ 0
H Khoảng thời gian vật đi từ t = 0 đến độ cao cực đại lần thứ hai? Bài tập Dao động cơ 3
LOVELY Kể từ thời điểm ban đầu thì sau thời gian bằng bao nhiêu chu kì vật qua VTCB lần thứ 2011? Bài tập Dao động cơ 3
L Xác định khoảng thời gian từ lúc bắt đầu dao động đến khi dừng hẳn Bài tập Dao động cơ 0
hoankuty Khoảng thời gian từ lúc bật điện trường đến thời điểm con lắc dừng lại lần thứ hai Bài tập Dao động cơ 3
iori198 Khoảng thời gian từ khi vật B bị tuột khỏi dây nối đến khi rơi đến vị trí ban đầu là? Bài tập Dao động cơ 3
K Tìm thời gian từ lúc bật điện trường đến khi con lắc dừng lại lần đầu tiên. Bài tập Dao động cơ 5
hoàidien Tìm khoảng thời gian ngắn kể từ khi vật dao động đến khi vật qua vị trí có độ lớn gia tốc cực đại? Bài tập Dao động cơ 9
K Sau khoảng thời gian T/2 (s) kể từ lúc bắt đầu truyền vận tốc, lò xo có độ dài bao nhiêu cm? Bài tập Dao động cơ 3
N Thời gian ngắn nhất từ thời điểm t = 0 đến khi lực đàn hồi tác dụng lên quả cầu có độ lớn bằng 2/3.. Bài tập Dao động cơ 4
K Tính khoảng thời gian ngắn nhất từ khi động năng bằng thế năng đến khi động năng đạt giá trị cực đại Bài tập Dao động cơ 3
blackberry9320 Khoảng thời gian từ lúc dao động đến khi lò xo không biến dạng lần đầu tiên bằng Bài tập Dao động cơ 3
Hải Quân Thời gian kể từ lúc bắt đầu dao động cho đến khi dừng hẳn là? Bài tập Dao động cơ 9
Hải Quân Thời gian kể từ lúc bắt đầu dao động cho đến khi dừng hẳn là? Bài tập Dao động cơ 2
T Thời gian kể từ khi thả vật đến khi vật $m_{2}$ dừng lại hẳn bằng Bài tập Dao động cơ 1
Hải Quân Thời gian ngắn nhất kể từ khi $t=0$ đến lực đàn hồi của lò xo có độ lớn cực tiểu lần thứ 2 là: Bài tập Dao động cơ 3
Hải Quân Thời gian ngắn nhất để vật chuyển động từ vị trí thấp nhất đến vị trí lò xo bị nén 1,5cm là: Bài tập Dao động cơ 1
Hải Quân Thời gian lò xo bị nén trong khoảng thời gian 0,5s kể từ khi thả vật là: Bài tập Dao động cơ 1
Hải Quân Khoảng thời gian lò xo bị dãn sau khi dao động được 1s tính từ lúc t=0 là: Bài tập Dao động cơ 3
M Thời gian từ lúc thả vật tới khi lò xo bị nén 1cm đầu tiên là Bài tập Dao động cơ 1
Hải Quân Tìm khoảng thời gian ngắn kể từ khi vật bắt đầu dao động đến vị trí có độ lớn gia tốc cực đại? Bài tập Dao động cơ 5
NTH 52 Sau khoảng thời gian $1,5(s)$ kể từ lúc dây bị cắt thì $A$ và $B$ cách nhau một khoảng gần đúng là? Bài tập Dao động cơ 4
N Khoảng thời gian kể từ thời điểm ban đầu đến thời điểm v= - $\omega x$ lần thứ 2015 là Bài tập Dao động cơ 2
H Vậy trong khoảng thời gian 2t (kể từ lúc chuyển động ) vật đi được quãng đường là bao nhiêu ? Bài tập Dao động cơ 8
T Từ $t=0$ đến $t=\dfrac{1}{3}\left(s\right)$ thì thời gian mà lò xo nén là? Bài tập Dao động cơ 1
A Thời gian từ khi thả đến khi vật $m_{2}$ dừng lại là Bài tập Dao động cơ 1
P Thời gian ngắn nhất để độ lớn lực đàn hồi của lò xo tăng từ cực tiểu đến cực đại là Bài tập Dao động cơ 1
apple13197 Kể từ thời điểm buông vật, thời gian để độ lớn lực hồi phục bằng $2\sqrt{3}$ N lần thứ 2014 là Bài tập Dao động cơ 2
Huy Nguyễn Tính từ t=0, thời gian ngắn nhất để hai điểm sáng gặp nhau là Bài tập Dao động cơ 4
highhigh Thời gian chỉ sai của đồng hồ kể từ khi thang máy bắt đầu chuyển động đến khi dừng là? Bài tập Dao động cơ 2
ĐỗĐạiHọc2015 Sau khoảng thời gian $t_2=\dfrac{29}{6}$s kể từ thời điểm ban đầu vật đi được quãng đường là Bài tập Dao động cơ 2
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top