Quảng đường electron đi được tối đa

Bài toán:
Một tấm nhôm có công thoát electron là $A = 3,7eV$. Khi chiếu vào tấm nhôm bức xạ ánh sáng có $\lambda = 0,085\mu m$ rồi hướng các electron quang điện dọc theo đường sức của điện trường có chiều trùng với chiều chuyển động của electron. Nếu cường độ điện trường có độ lớn $E = 500V/m$ thì quãng đường tối đa electron đi được là
A. $7,25dm$
B. $0,725mm$
C. $2,18cm$
D. $72,5mm$.
 
Myloves đã viết:
Bài Toán:
[Một tấm nhôm có công thoát electron là $A = 3,7eV$. Khi chiếu vào tấm nhôm bức xạ ánh sáng có $\lambda = 0,085\mu m$ rồi hướng các electron quang điện dọc theo đường sức của điện trường có chiều trùng với chiều chuyển động của electron. Nếu cường độ điện trường có độ lớn $E = \dfrac{500V}{m}$ thì quãng đường tối đa electron đi được là
A. $7,25dm$ B. $0,725mm$ C. $2,18cm$ D. $72,5mm$.
Lời giải :
  • Áp dụng công thức Anhxtanh ta có $v_0 =\sqrt{\dfrac{\dfrac{2hc}{\lambda}-2A}{m}}$
  • Gia tốc của hạt chuyển động trong điện trường là : $a=\dfrac{F}{m}=\dfrac{eE}{m}$
  • Quãng đường mà $e$ chuyển động đến khi vận tốc bằng không là :$ $S=\dfrac{v_{t}^2 -v_0 ^2}{2a}=\dfrac{A-\dfrac{hc}{\lambda}}{eE}=2,18 cm $$
 
Myloves đã viết:
Bài Toán:
[Một tấm nhôm có công thoát electron là $A = 3,7eV$. Khi chiếu vào tấm nhôm bức xạ ánh sáng có $\lambda = 0,085\mu m$ rồi hướng các electron quang điện dọc theo đường sức của điện trường có chiều trùng với chiều chuyển động của electron. Nếu cường độ điện trường có độ lớn $E = 500V/m$ thì quãng đường tối đa electron đi được là
A. $7,25dm$ B. $0,725mm$ C. $2,18cm$ D. $72,5mm$.
Lời giải:
Áp dụng Định lí động năng. Ta có
$0-{W}_{dmax}={A}_{c}=-{F}_{d}{S}_{max}
\Leftrightarrow \dfrac{hc}{\lambda }-A=e.E.{S}_{max}
\Rightarrow {S}_{max}=\dfrac{\dfrac{hc}{\lambda }-A}{e.E}=2,18cm$
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
S Chùm sáng có đường kính 0,9mm. Cường độ chùm sáng là Bài tập Lượng tử ánh sáng 5
hoaluuly777 Các e quang điện bị kéo trở lại catốt trên 1 vùng được giới hạn bởi đường tròn có bán kính Bài tập Lượng tử ánh sáng 7
tkvatliphothong Tính quãng đường mà electron đi được Bài tập Lượng tử ánh sáng 3
T Tốc độ của electron trên quỹ đạo dừng thứ ba là Bài tập Lượng tử ánh sáng 0
V Tính năng lượng của một photon mà xung lượng của nó bằng xung lượng của một electron có năng lượng bằng 0,3MeV Bài tập Lượng tử ánh sáng 0
đhl Tìm vận tốc cực đại của electron quang điện ra khỏi catot Bài tập Lượng tử ánh sáng 11
Gét Đời Các electron quang điện có thể rời xa tấm kim loại một khoảng lớn nhất là ? Bài tập Lượng tử ánh sáng 5
Hải Quân Động năng cực đại của electron khi đập vào anôt là? Bài tập Lượng tử ánh sáng 16
Hải Quân Bán kính lớn nhất của vùng trên bề mặt anot có electron đập vào bằng bao nhiêu? Bài tập Lượng tử ánh sáng 5
tiendatptbt Electron chuyển động trong điện trường. Bài tập Lượng tử ánh sáng 5
N Electron chuyển động trong điện trường Bài tập Lượng tử ánh sáng 0
N Động năng ban đầu cực đại của quang electron là Bài tập Lượng tử ánh sáng 2
N Công thoát của electron đối với kim loại dùng làm catốt sẽ là Bài tập Lượng tử ánh sáng 2
apple13197 Động năng của electron sau va chạm là Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
apple13197 Vận tốc nhỏ nhất và vận tốc lớn nhất của electron khi tới B lần lượt là Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
H Động năng cực đại của electron khi đập vào anot là: Bài tập Lượng tử ánh sáng 5
L Động năng của electron còn lại là Bài tập Lượng tử ánh sáng 3
Change Tốc độ cực đại của quang electron có giá trị Bài tập Lượng tử ánh sáng 5
tandatinfotech Động năng cực đại của các electron quang điện khi đến anot là? Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
Enzan Tính công cần thiết để tăng tốc electron từ trạng thái nghỉ đến vận tốc $0,5c$ Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
proboyhinhvip Mô men động lượng của electron quanh hạt nhân là Bài tập Lượng tử ánh sáng 2
D Động năng ban đầu cực đại của quang electron là Bài tập Lượng tử ánh sáng 6
V Vận tốc electron quanh hạt nhân Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
V Hãy xác định vận tốc góc của electron chuyển động tròn đều quanh hạt nhân trên quỹ đạo này Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
minhdoan Bán kính lớn nhất của vùng trên bề mặt cực dương có các electron đập vào Bài tập Lượng tử ánh sáng 2
K Tỉ số giữa tốc độ của electron quang điện trên quĩ đạo K và quĩ đạo M . Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
K Khi các electron quang điện rơi trở lại bản A, điểm rơi cách A một đoạn xa nhất bằng bao nhiêu? Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
Halerm Dép Tính điện tích của electron quang điện Bài tập Lượng tử ánh sáng 3
Love_is_so_vague Tính chu kì của electron trong từ trường. Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
Iukk Động năng cực đại của electron quang điện khi đến anôt sẽ là bao nhiêu Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
ashin_xman Bán kính cực đại của quỹ đạo electron chuyển động trong tù trường là: Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
Đá Tảng Tìm bước sóng $\lambda$ và vận tốc ban đầu cực đại của quang electron. Bài tập Lượng tử ánh sáng 4
rainmeteror Quả cầu phải tích điện bao nhiêu để giữ không cho quang electron thoát ra? Bài tập Lượng tử ánh sáng 4
rainmeteror Số electron đập vào catốt mỗi giây và nhiệt lượng cung cấp cho đối âm cực: Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
Cherry Tính bán kính quĩ đạo lớn nhất của electron Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
D Vận tốc ban đầu cực đại của electron Bài tập Lượng tử ánh sáng 3
Heavenpostman Khi chuyển từ m đến n thì bán kính quỹ đạo của electron thay đổi thế nào ... ? Bài tập Lượng tử ánh sáng 5
L Động năng ban đầu cực đại của các electron quang điện tính theo A là: Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
S Nếu dùng chùm sáng có tần số 3f thì vận tốc ban đầu cực đại của các quang electron là Bài tập Lượng tử ánh sáng 0
banana257 Tìm độ lệch theo phương điện trường của electron sau khi nó dịch chuyển theo 5cm Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
N Electron đã chuyển từ quỹ đạo nào về quỹ đạo nào? Bài tập Lượng tử ánh sáng 0
S Bề mặt anot mà quang electron đập tới có diện tích: Bài tập Lượng tử ánh sáng 4
tramyvodoi Động năng cực đại của các quang electron khi đạp vào anot là Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
sooley Tỉ số giữa tốc độ góc của electron trên quỹ đạo K và trên quỹ đạo M bằng Bài tập Lượng tử ánh sáng 3
HuyGooner Electron đã chuyển từ quỹ đạo Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
N Vận tốc nhỏ nhất và lớn nhất của electron khi tới B lần lượt là: Bài tập Lượng tử ánh sáng 3
D Khoảng cách xa nhất mà electron có thể bay về phía anot Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
lkshooting Catốt của một tế bào quang điện có công thoát electron là $1,5 eV$ Bài tập Lượng tử ánh sáng 3
P Năng lượng và tần số của mỗi phôtôn sinh ra do sự hủy cặp electron-pôzitrôn khi động năng ban đầu.. Bài tập Lượng tử ánh sáng 0
D Chuyển động của các electron trong từ trường, điện trường Bài tập Lượng tử ánh sáng 3
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top