Nếu $U=\sqrt{U_1^2+U_2^2}$ thì tần số góc là

Bài toán
Đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM vay MB ghép nối tiếp. Đoạn mạch AM gồm điện trở $R_1$ ghép nối tiếp với cuộn dây thuần cảm $L$, đoạn mạch MB gồm điện trở $R_2$ ghép nối tiếp với tụ điện $C$. Đặt vào hai đầu đoạn mạch AB một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng $U$, tần số $\omega $, khi đó điện áp hiệu dụng của đoạn mạch AM là $U_1$, của đoạn mạch MB là $U_2$. Nếu $U=\sqrt{U_1^2+U_2^2}$ thì tần số góc có giá trị bằng bao nhiêu? (Tính theo $R_1, R_2, L, C$)
 
Bài toán
Đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM vay MB ghép nối tiếp. Đoạn mạch AM gồm điện trở $R_1$ ghép nối tiếp với cuộn dây thuần cảm $L$, đoạn mạch MB gồm điện trở $R_2$ ghép nối tiếp với tụ điện $C$. Đặt vào hai đầu đoạn mạch AB một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng $U$, tần số $\omega $, khi đó điện áp hiệu dụng của đoạn mạch AM là $U_1$, của đoạn mạch MB là $U_2$. Nếu $U=\sqrt{U_1^2+U_2^2}$ thì tần số góc có giá trị bằng bao nhiêu? (Tính theo $R_1, R_2, L, C$)
Hình như tính chất của mạch này không phụ thuộc vào tần số :(
 
Bài toán
Đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM vay MB ghép nối tiếp. Đoạn mạch AM gồm điện trở $R_1$ ghép nối tiếp với cuộn dây thuần cảm $L$, đoạn mạch MB gồm điện trở $R_2$ ghép nối tiếp với tụ điện $C$. Đặt vào hai đầu đoạn mạch AB một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng $U$, tần số $\omega $, khi đó điện áp hiệu dụng của đoạn mạch AM là $U_1$, của đoạn mạch MB là $U_2$. Nếu $U=\sqrt{U_1^2+U_2^2}$ thì tần số góc có giá trị bằng bao nhiêu? (Tính theo $R_1, R_2, L, C$)
Bài này yêu cầu viết $\omega $ theo bốn ẩn, trong khi ta chỉ lập được ba phương trình nên không giải được.
 
Bài toán
Đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM vay MB ghép nối tiếp. Đoạn mạch AM gồm điện trở $R_1$ ghép nối tiếp với cuộn dây thuần cảm $L$, đoạn mạch MB gồm điện trở $R_2$ ghép nối tiếp với tụ điện $C$. Đặt vào hai đầu đoạn mạch AB một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng $U$, tần số $\omega $, khi đó điện áp hiệu dụng của đoạn mạch AM là $U_1$, của đoạn mạch MB là $U_2$. Nếu $U=\sqrt{U_1^2+U_2^2}$ thì tần số góc có giá trị bằng bao nhiêu? (Tính theo $R_1, R_2, L, C$)
Nếu $R_{1}=R_{2}$ thì Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 toán còn 3 ẩn, sẽ giải được $\omega $. Nhưng tính toán rất dài dòng. Và mình nghĩ là khi đi thi rất ít là áp dụng cái biểu thức đó :v
Gửi bạn cái này. Mình nghĩ rằng nó sẽ giúp bạn giải được Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 này khi $R_{1}=R_{2}$. View attachment 780
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
Tích Chu Nếu P1+P2=180 W thì P3 gần nhất với giá trị nào sau đây? Bài tập Điện xoay chiều 5
L Nếu mắc nối tiếp thêm tụ có điện dung $C$ sao cho $2LC\omega ^{2}=1$ thì cường độ hiệu dụng là? Bài tập Điện xoay chiều 2
Nguyễn Hương Ly Nếu mắc thêm vào mạch một điện trở R = 80 Ω thì phương trình cường độ dòng điện tính theo đơn vị amp Bài tập Điện xoay chiều 4
Hải Quân Nếu điện áp tại đầu truyền đi tăng từ U lên 4U thì công suất điện cung cấp cho khu dân cư tăng từ P? Bài tập Điện xoay chiều 3
D Nếu nối tắt tụ C thì biểu thức điện áp tức thời hai đầu cuộn dây là Bài tập Điện xoay chiều 1
hankhue Nếu làm ngắn tụ điện thì hiệu điện thế hiệu dụng trên điện trở thuần R là: Bài tập Điện xoay chiều 2
Quyết Tâm Đỗ Đại Học Nếu roto của máy quay đều với tốc độ 3n vòng/ phút thì dung kháng của tụ là Bài tập Điện xoay chiều 7
Quyết Tâm Đỗ Đại Học Nếu một bóng đèn bị cháy thì Bài tập Điện xoay chiều 3
little_cry96 Nếu không có cuộn dây thì công suất tiêu thụ là Bài tập Điện xoay chiều 1
V Nếu không nối tắt cuộn cảm thì điện áp hai đầu cuộn cảm có biểu thức là Bài tập Điện xoay chiều 2
T MPĐ Nếu roto quay đều với tốc độ 2n vòng/phút thì dung kháng của tụ điện là Bài tập Điện xoay chiều 1
ĐỗĐạiHọc2015 Nếu mắc thêm vào 1 điện trở thì cường độ là Bài tập Điện xoay chiều 1
D Nếu mắc nối tiếp 2 đoạn mạch này với nhau rồi vào điện áp xoay chiều trên thì trên đoạn mạch mới? Bài tập Điện xoay chiều 1
T Nếu nối tiếp hai mạch với nhau thì hệ số công suất của cả mạch là Bài tập Điện xoay chiều 1
Oneyearofhope Nếu tháo $C_2$ thì vôn kế chỉ bao nhiêu và điện trở R là: Bài tập Điện xoay chiều 2
superstar Hỏi nếu thay dây chì có đường kính $d_2$=2mm thì dây mới chịu được cường độ dòng điện hiệu dụng tối Bài tập Điện xoay chiều 3
skylinehermes MBA Nếu tăng thêm 2n vòng dây ở cuộn thứ cấp thì điện áp hiệu dụng giữa 2 đầu cuộn thứ cấp bằng? Bài tập Điện xoay chiều 4
inconsolable Nếu chỉ mắc $C_1$ nối tiếp với cuộn dây thì tần số cộng hưởng là: Bài tập Điện xoay chiều 3
Alitutu Truyền tải điện Nếu tăng điện áp trước khi truyền đi lên 3 lần thì hiệu suất truyền tải bằng Bài tập Điện xoay chiều 1
inconsolable Nếu roto của máy quay đều với tốc độ 2n vòng /phút thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch là? Bài tập Điện xoay chiều 3
N Nếu tăng tần số của điện áp đến giá trị bằng 2f thì dòng điện qua mạch có cường độ hiệu dụng bằng Bài tập Điện xoay chiều 1
N Hỏi nếu tăng điện áp trạm phát lên 3U thì trạm này cung cấp đủ điện năng cho bao nhiêu hộ dân? Bài tập Điện xoay chiều 3
Xiwang Nếu tăng R thì: Bài tập Điện xoay chiều 1
M Nếu thay ampe bằng 1 vôn kế có điện trở rất lớn thì nó chỉ $100V$, giá trị của R là Bài tập Điện xoay chiều 1
$\pi^{2}$ MPĐ Nếu tiếp tục tăng tốc độ của rôto thêm 60vòng/phút nữa thì suất điện động hiệu dụng lúc này Bài tập Điện xoay chiều 1
Heavenpostman MPĐ Nếu roto quay với tốc độ $3n$ vòng/phút thì dung kháng của tụ là Bài tập Điện xoay chiều 3
T Truyền tải điện Nếu điện áp truyền đi là 4U thì trạm phát này cung cấp đủ điện năng cho Bài tập Điện xoay chiều 1
C Nếu đặt nối tiếp RCL vào mạch trên thì I bằng bao nhiêu ? Bài tập Điện xoay chiều 1
sooley C biến thiên Hỏi nếu điều chỉnh C để điện áp trên tụ đạt cực đại thì giá trị cực đại đó bằng bao nhiêu Bài tập Điện xoay chiều 1
ngocnhat95 Nếu tăng đồng thời ở cuộn sơ cấp và thứ cấp số vòng dây như nhau thì điện áp cuộn thứ cấp sẽ: Bài tập Điện xoay chiều 10
H Nếu nối tắt hai đầu cuộn dây thì công suất của mạch là Bài tập Điện xoay chiều 8
T Nếu khi chỉ còn một tổ máy với hiệu suất H'. Tính H' Bài tập Điện xoay chiều 9
ShiroPin Nếu tăng đường kính dây chì lên 1,44 lần thì dây chì chịu được dòng điện có giá trị hiệu dụng tối đa Bài tập Điện xoay chiều 1
K MBA Nếu tăng thêm 3n vòng dây của phần ứng thì cường đọ hiệu dung qua R là Bài tập Điện xoay chiều 3
Phan Anh Nguyên f biến thiên Nếu tăng chu kỳ dòng điện từ 0,02s đến 0,2s thì công suất trên đoạn MB thay đổi thế nào? Bài tập Điện xoay chiều 0
N Nếu mạch điện chỉ có điện trở R, cuộn cảm thuần L mắc nối tiếp vào điện áp trên thì P mạch là? Bài tập Điện xoay chiều 1
rainmeteror MPĐ Nếu roto quay với tốc độ 2n vòng/phút thì cảm kháng? Bài tập Điện xoay chiều 1
Snow_flower_9x Nếu tiếp tục tăng tốc độ của roto thêm 3 vòng/giây nữa thì suất điện động hiệu dụng phát ra là: Bài tập Điện xoay chiều 2
N MPĐ Nếu roto có 4 cặp cực và cũng quay với tốc độ như trên thì cường độ hiệu dụng trong mạch bằng: Bài tập Điện xoay chiều 1
N MPĐ Nếu rôto của máy quay đều với tốc độ 800 vòng/phút thì dung kháng của đoạn mạch : Bài tập Điện xoay chiều 1
N MPĐ Nếu roto quay với 3n vòng/phút thì dung kháng của tụ là Bài tập Điện xoay chiều 1
N Nếu mắc nối tiếp hai đoạn mạch này với nhau rối vào điện áp xoay chiều trên thì đoạn mạch mới tạo? Bài tập Điện xoay chiều 2
__Black_Cat____! MPĐ Nếu chỉ đổi cách đấu ba điện trở thành hình tam giác thì cường độ dòng điện hiệu dụng qua mỗi đường Bài tập Điện xoay chiều 6
N Truyền tải điện Nếu thay rôto của máy phát điện bằng 18000 vòng. Số cặp cực của rôto lúc đầu là Bài tập Điện xoay chiều 1
N Truyền tải điện Nếu tăng điện áp giữa hai đầu đường dây tải thành 40kV thì hiệu suất truyền tải là: Bài tập Điện xoay chiều 1
Spin9x MBA Nếu đặt các máy tại nhà máy điện thì cung cấp điện năng cho ban nhiêu máy? Bài tập Điện xoay chiều 1
Spin9x MBA Nếu k=2n thì hiệu suất tuyền tải là bao nhiêu phần trăm ? Bài tập Điện xoay chiều 2
D MBA Nếu tỉ số vòng dây bằng $3k$ thì công suất tải nhận được là Bài tập Điện xoay chiều 1
phenol phenic Nếu đứt 1 dây pha toàn tải tiêu thụ công suât ? Bài tập Điện xoay chiều 2
T Nếu mắc R và C nối tiếp rồi mắc vào nguồn trên thì dòng diện qua mạch có giá trị hiệu dụng là Bài tập Điện xoay chiều 1
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top