Phương trình dao động tại điểm N trên đường OM ,cùng phía với M so với nguồn O ,cách O 1 khoảng 2cm

Bài toán
Một nguồn dao động tạo ra tại O trên mặt nước phẳng lặng một dao động điều hòa theo phương vuông góc với mặt nước. Trên mặt nước xuất hiện những gợn sóng đồng tâm O cách nhau những khoảng 2cm . Biết rằng năng lượng sóng truyền đii không mất mát do ma sát và sức cản của môi trường nhưng phân bố đều trên mặt sóng tròn . Tại M cách O 1 khoảng 1 cm có phương trình dao động là $u_M =2\cos \left(100\pi t\right)$ cm. Phương trình dao động tại điểm N trên đường OM , cùng phía M so với nguồn O , cách O 1 khoảng 2cm là
 
Bài toán
Một nguồn dao động tạo ra tại O trên mặt nước phẳng lặng một dao động điều hòa theo phương vuông góc với mặt nước. Trên mặt nước xuất hiện những gợn sóng đồng tâm O cách nhau những khoảng 2cm . Biết rằng năng lượng sóng truyền đii không mất mát do ma sát và sức cản của môi trường nhưng phân bố đều trên mặt sóng tròn . Tại M cách O 1 khoảng 1 cm có phương trình dao động là $u_M =2\cos \left(100\pi t\right)$ cm. Phương trình dao động tại điểm N trên đường OM , cùng phía M so với nguồn O , cách O 1 khoảng 2cm là
Lời giải

Câu "Trên mặt nước xuất hiện những gợn sóng đồng tâm O cách nhau những khoảng 2cm. " chưa nói rõ là khoảng cách $d=2cm$ là khoảng cách giữa đường tròn đồng tâm thứ bao nhiêu với thứ bao nhiêu, do đó, không thể giải cụ thể được cho Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 toán này.

Dưới đây, giả sử rằng trên mặt nước xuất hiện những gợn sóng đồng tâm O, cách đều nhau, hai đường tròn đồng tâm liên tiếp cách nhau 2 cm thì khi đó $\lambda =2cm$(*). Với giả thiết này, Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 toán trở thành Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 toán viết phương trình dao động cơ bản.


Phương trình dao động của nguồn sóng tại $O$ có dạng: $u_{O}=2\cos \left(100\pi t+ \varphi \right)$.

Phương trình dao động của phần tử nước tại $M$: $u_{M}=2\cos \left(100\pi t+ \varphi -\dfrac{2\pi d_{M}}{\lambda }\right)=2\cos \left(100\pi t-{\pi } +\varphi \right)$

Suy ra $\varphi =\pi $

Vậy phương trình dao động của phần tử nước tại $N$ là

$u_{N}=2\cos \left(100\pi t+ {\pi } -\dfrac{2\pi d_{N}}{\lambda }\right)=2\cos \left(100\pi t- {\pi } \right)$


Bài này không thi trắc nghiệm được vì diễn giải chưa rõ ràng. Nếu đưa vào câu trắc nghiệm thì lời dẫn phải là: "Phương trình dao động tại điểm N trên đường OM, cùng phía M so với nguồn O, cách O 1 khoảng 2cm có thể là".

Khi đó, ta thử đáp án để tìm kết quả đúng:)

 
Last edited:
Lời giải

Câu "Trên mặt nước xuất hiện những gợn sóng đồng tâm O cách nhau những khoảng 2cm. " chưa nói rõ hai là khoảng cách $d=2cm$ là khoảng cách giữa đường tròn đồng tâm thứ bao nhiêu với thứ bao nhiêu, do đó, không thể giải cụ thể được cho Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 toán này.
Dưới đây, giả sử rằng trên mặt nước xuất hiện những gợn sóng đồng tâm O, cách đều nhau, hai đường tròn đồng tâm liên tiếp cách những khoảng 2 cm (tức là, khoảng cách giữa một một đỉnh sóng và một điểm đang ở VTCB liên tiếp cách nhau 2cm) (*). Với giả thiết này, Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 toán trở thành Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 toán viết phương trình dao động cơ bản.
Từ đề Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 và giả thiết (*), ta có bước sóng $\lambda =2cm$.
Phương trình dao động của nguồn sóng tại $O$ có dạng: $u_{O}=2\cos \left(100\pi t+ \varphi \right)$.
Phương trình dao động của phần tử nước tại $M$: $u_{M}=2\cos \left(100\pi t+ \varphi -\dfrac{2\pi d_{M}}{\lambda }\right)=2\cos \left(100\pi t-{\pi } +\varphi \right)$
Suy ra $\varphi =
[COLOR=rgb\left(0, 0, 0\right)]{\pi }$. [/COLOR]
Vậy phương trình dao động của phần tử nước tại $N$ làu_{N}=2\cos \left(100\pi t+{\pi } -\dfrac{2\pi d_{N}}{\lambda }\right)=2\cos \left(100\pi t- {\pi }{ \right)$.

Bài này không thi trắc nghiệm được thì diễn giải chưa rõ ràng. Nếu đưa vào câu trắc nghiệm thì có thể đưa 4 đáp án A, B, C, D vào nhưng lời dẫn phải là: "Phương trình dao động tại điểm N trên đường OM, cùng phía M so với nguồn O, cách O 1 khoảng 2cm có thể là".
Khi đó, ta thử đáp án để tìm kết quả đúng :\right)

Em hơi thắc mắc tí chỗ $\lambda$ anh ạ tại vì nó nói "những gợn sóng đồng tâm cách nhau 2 cm" thì em nghĩ ý người ra đề muốn nói là khoảng cách giữa 2 bụng gần nhau nhất (hay là mình lạ bị lừa =( ) . Anh Giả thích thêm hộ em chỗ nè với đk không tks anh :)
 
Em hơi thắc mắc tí chỗ $\lambda$ anh ạ tại vì nó nói "những gợn sóng đồng tâm cách nhau 2 cm" thì em nghĩ ý người ra đề muốn nói là khoảng cách giữa 2 bụng gần nhau nhất (hay là mình lạ bị lừa =( ) . Anh Giả thích thêm hộ em chỗ nè với đk không tks anh :)
Bạn tham khảo lý thuyết nhé:
"Nếu trên mặt nước có một dao động điều hòa theo phương thẳng đứng được duy trì trong thời gian đủ lâu thì trên mặt nước sẽ có các gợn sóng tròn đồng tâm lan truyền. Tâm của các gợn sóng tròn này là nguồn dao động nói trên, khoảng cách (qua tâm) của hai gợn sóng liên tiếp được gọi là bước sóng $\lambda $ "
Gợn ở đây là các đường tròn đồng tâm. Anh Lil. Tee quy định không dẫn link của web khác vào nên mình không cho link vào được :D
 
Lời giải

Câu "Trên mặt nước xuất hiện những gợn sóng đồng tâm O cách nhau những khoảng 2cm. " chưa nói rõ hai là khoảng cách $d=2cm$ là khoảng cách giữa đường tròn đồng tâm thứ bao nhiêu với thứ bao nhiêu, do đó, không thể giải cụ thể được cho Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 toán này.

Dưới đây, giả sử rằng trên mặt nước xuất hiện những gợn sóng đồng tâm O, cách đều nhau, hai đường tròn đồng tâm liên tiếp cách những khoảng 2 cm thì khi đó $\lambda =2cm$(*). Với giả thiết này, Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 toán trở thành Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 toán viết phương trình dao động cơ bản.


Phương trình dao động của nguồn sóng tại $O$ có dạng: $u_{O}=2\cos \left(100\pi t+ \varphi \right)$.

Phương trình dao động của phần tử nước tại $M$: $u_{M}=2\cos \left(100\pi t+ \varphi -\dfrac{2\pi d_{M}}{\lambda }\right)=2\cos \left(100\pi t-{\pi } +\varphi \right)$

Suy ra $\varphi =\pi $

Vậy phương trình dao động của phần tử nước tại $N$ là

$u_{N}=2\cos \left(100\pi t+ {\pi } -\dfrac{2\pi d_{N}}{\lambda }\right)=2\cos \left(100\pi t- {\pi } \right)$
waiting for long


Bài này không thi trắc nghiệm được vì diễn giải chưa rõ ràng. Nếu đưa vào câu trắc nghiệm thì có thể đưa 4 đáp án A, B, C, D vào, nhưng lời dẫn phải là: "Phương trình dao động tại điểm N trên đường OM, cùng phía M so với nguồn O, cách O 1 khoảng 2cm có thể là".

Khi đó, ta thử đáp án để tìm kết quả đúng:)

Lời giải

Câu "Trên mặt nước xuất hiện những gợn sóng đồng tâm O cách nhau những khoảng 2cm. " chưa nói rõ hai là khoảng cách $d=2cm$ là khoảng cách giữa đường tròn đồng tâm thứ bao nhiêu với thứ bao nhiêu, do đó, không thể giải cụ thể được cho Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 toán này.

Dưới đây, giả sử rằng trên mặt nước xuất hiện những gợn sóng đồng tâm O, cách đều nhau, hai đường tròn đồng tâm liên tiếp cách những khoảng 2 cm thì khi đó $\lambda =2cm$(*). Với giả thiết này, Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 toán trở thành Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 toán viết phương trình dao động cơ bản.


Phương trình dao động của nguồn sóng tại $O$ có dạng: $u_{O}=2\cos \left(100\pi t+ \varphi \right)$.

Phương trình dao động của phần tử nước tại $M$: $u_{M}=2\cos \left(100\pi t+ \varphi -\dfrac{2\pi d_{M}}{\lambda }\right)=2\cos \left(100\pi t-{\pi } +\varphi \right)$

Suy ra $\varphi =\pi $

Vậy phương trình dao động của phần tử nước tại $N$ là

$u_{N}=2\cos \left(100\pi t+ {\pi } -\dfrac{2\pi d_{N}}{\lambda }\right)=2\cos \left(100\pi t- {\pi } \right)$


Bài này không thi trắc nghiệm được vì diễn giải chưa rõ ràng. Nếu đưa vào câu trắc nghiệm thì có thể đưa 4 đáp án A, B, C, D vào, nhưng lời dẫn phải là: "Phương trình dao động tại điểm N trên đường OM, cùng phía M so với nguồn O, cách O 1 khoảng 2cm có thể là".

Khi đó, ta thử đáp án để tìm kết quả đúng:)

Lời giải

Câu "Trên mặt nước xuất hiện những gợn sóng đồng tâm O cách nhau những khoảng 2cm. " chưa nói rõ hai là khoảng cách $d=2cm$ là khoảng cách giữa đường tròn đồng tâm thứ bao nhiêu với thứ bao nhiêu, do đó, không thể giải cụ thể được cho Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 toán này.

Dưới đây, giả sử rằng trên mặt nước xuất hiện những gợn sóng đồng tâm O, cách đều nhau, hai đường tròn đồng tâm liên tiếp cách những khoảng 2 cm thì khi đó $\lambda =2cm$(*). Với giả thiết này, Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 toán trở thành Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 toán viết phương trình dao động cơ bản.


Phương trình dao động của nguồn sóng tại $O$ có dạng: $u_{O}=2\cos \left(100\pi t+ \varphi \right)$.

Phương trình dao động của phần tử nước tại $M$: $u_{M}=2\cos \left(100\pi t+ \varphi -\dfrac{2\pi d_{M}}{\lambda }\right)=2\cos \left(100\pi t-{\pi } +\varphi \right)$

Suy ra $\varphi =\pi $

Vậy phương trình dao động của phần tử nước tại $N$ là

$u_{N}=2\cos \left(100\pi t+ {\pi } -\dfrac{2\pi d_{N}}{\lambda }\right)=2\cos \left(100\pi t- {\pi } \right)$


Bài này không thi trắc nghiệm được vì diễn giải chưa rõ ràng. Nếu đưa vào câu trắc nghiệm thì có thể đưa 4 đáp án A, B, C, D vào, nhưng lời dẫn phải là: "Phương trình dao động tại điểm N trên đường OM, cùng phía M so với nguồn O, cách O 1 khoảng 2cm có thể là".

Khi đó, ta thử đáp án để tìm kết quả đúng:)

Waiting for a long time , at last there are you doing my exercise . It is very good. Thanks .
 
Bạn tham khảo lý thuyết nhé:
"Nếu trên mặt nước có một dao động điều hòa theo phương thẳng đứng được duy trì trong thời gian đủ lâu thì trên mặt nước sẽ có các gợn sóng tròn đồng tâm lan truyền. Tâm của các gợn sóng tròn này là nguồn dao động nói trên, khoảng cách (qua tâm) của hai gợn sóng liên tiếp được gọi là bước sóng $\lambda $ "
Gợn ở đây là các đường tròn đồng tâm. Anh Lil. Tee quy định không dẫn link của web khác vào nên mình không cho link vào được :D
Cậu dẫn luôn đi để chúng tớ hiểu sâu hơn. Hihi
 
Lời giải
Đối với sóng cơ , ta có: (*) Nếu sóng truyền đi trong mặt phẳng tròn thì năng lượng giảm tỉ lệ nghịch với quãng đường . Nếu sóng truyền đi trên mặt cầu thì năng lượng giảm tỉ lệ với nghịch với bình phương quãng đường
Đối với sóng âm , nó là sóng cầu :năng lượng tỉ lệ nghịch bình phương quãng đường . ? ? :-/
$\dfrac{W_M}{W_N} =\dfrac{r_N}{r_M}$

Ta lại có : $\dfrac{W_M}{W_N} =\dfrac{A_M^2}{A_N^2}$

$\rightarrow \dfrac{A_M}{A_N}=\sqrt{\dfrac{r_N}{r_M}}=\sqrt{2}$

$ A_N=\dfrac{A_M}{\sqrt{2}} =\sqrt{2}$

$ \Delta \varphi_{MN}=\dfrac{2\pi MN}{\lambda}= -\pi $

Từ các kết quả trên chún ta có : $u_N=\sqrt{2} \cos \left(100\pi t -\pi \right)$
Oh , chúng ta đã sập bẫy, hixx. Amen . ~X(:D
 
Lời giải
Đối với sóng cơ , ta có: (*) Nếu sóng truyền đi trong mặt phẳng tròn thì năng lượng giảm tỉ lệ nghịch với quãng đường . Nếu sóng truyền đi trên mặt cầu thì năng lượng giảm tỉ lệ với nghịch với bình phương quãng đường
Đối với sóng âm , nó là sóng cầu :năng lượng tỉ lệ nghịch bình phương quãng đường . ? ? :-/
$\dfrac{W_M}{W_N} =\dfrac{r_N}{r_M}$

Ta lại có : $\dfrac{W_M}{W_N} =\dfrac{A_M^2}{A_N^2}$

$\rightarrow \dfrac{A_M}{A_N}=\sqrt{\dfrac{r_N}{r_M}}=\sqrt{2}$

$ A_N=\dfrac{A_M}{\sqrt{2}} =\sqrt{2}$

$ \Delta \varphi_{MN}=\dfrac{2\pi MN}{\lambda}= -\pi $

Từ các kết quả trên chún ta có : $u_N=\sqrt{2} \cos \left(100\pi t -\pi \right)$
Oh , chúng ta đã sập bẫy, hixx. Amen . ~X(:D
Nghe chừng sóng mà đề Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 đang xét không phải là sóng cầu :v
 
Lời giải
Đối với sóng cơ , ta có: (*) Nếu sóng truyền đi trong mặt phẳng tròn thì năng lượng giảm tỉ lệ nghịch với quãng đường . Nếu sóng truyền đi trên mặt cầu thì năng lượng giảm tỉ lệ với nghịch với bình phương quãng đường
Đối với sóng âm , nó là sóng cầu :năng lượng tỉ lệ nghịch bình phương quãng đường . ? ? :-/
$\dfrac{W_M}{W_N} =\dfrac{r_N}{r_M}$

Ta lại có : $\dfrac{W_M}{W_N} =\dfrac{A_M^2}{A_N^2}$

$\rightarrow \dfrac{A_M}{A_N}=\sqrt{\dfrac{r_N}{r_M}}=\sqrt{2}$

$ A_N=\dfrac{A_M}{\sqrt{2}} =\sqrt{2}$

$ \Delta \varphi_{MN}=\dfrac{2\pi MN}{\lambda}= -\pi $

Từ các kết quả trên chún ta có : $u_N=\sqrt{2} \cos \left(100\pi t -\pi \right)$
Oh , chúng ta đã sập bẫy, hixx. Amen . ~X(:D
Mình nghĩ là trong câu "Biết rằng năng lượng sóng truyền đii không mất mát do ma sát và sức cản của môi trường nhưng phân bố đều trên mặt sóng tròn", nên sửa từ "sóng tròn" thành "sóng cầu". Viết lấp lửng nên người làm đôi khi phải đoán mò mà làm :(
 
Lời giải
Đối với sóng cơ , ta có: (*) Nếu sóng truyền đi trong mặt phẳng tròn thì năng lượng giảm tỉ lệ nghịch với quãng đường . Nếu sóng truyền đi trên mặt cầu thì năng lượng giảm tỉ lệ với nghịch với bình phương quãng đường
Đối với sóng âm , nó là sóng cầu :năng lượng tỉ lệ nghịch bình phương quãng đường . ? ? :-/
$\dfrac{W_M}{W_N} =\dfrac{r_N}{r_M}$

Ta lại có : $\dfrac{W_M}{W_N} =\dfrac{A_M^2}{A_N^2}$

$\rightarrow \dfrac{A_M}{A_N}=\sqrt{\dfrac{r_N}{r_M}}=\sqrt{2}$

$ A_N=\dfrac{A_M}{\sqrt{2}} =\sqrt{2}$

$ \Delta \varphi_{MN}=\dfrac{2\pi MN}{\lambda}= -\pi $

Từ các kết quả trên chún ta có : $u_N=\sqrt{2} \cos \left(100\pi t -\pi \right)$
Oh , chúng ta đã sập bẫy, hixx. Amen . ~X(:D
Bạn ơi, vậy là Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 giải của bạn không sử dụng giả thiết các đường tròn đồng tâm cách nhau 2 cm hả? :(
 
Mình nghĩ là trong câu "Biết rằng năng lượng sóng truyền đii không mất mát do ma sát và sức cản của môi trường nhưng phân bố đều trên mặt sóng tròn", nên sửa từ "sóng tròn" thành "sóng cầu". Viết lấp lửng nên người làm đôi khi phải đoán mò mà làm :(
Oh cậu đọc kĩ lại Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 mình nha. Trong sóng nước có 2 loại :sóng tròn và sóng cầu. Theo đề Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 nói rằng trên mặt sóng tròn, nên áp dụng công thức sóng tròn. Còn đối với sóng âm chắc chắn là sóng câù. Đề Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 cho rõ sóng tròn mak cậu, không sửa nha.
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
superstar Viết phương trình dao động tại C Bài tập Sóng cơ 1
S Phương trình dao động của điểm M ở cách nguồn A 1,6m là Bài tập Sóng cơ 1
A Tũn Phương trình dao động của nguồn S Bài tập Sóng cơ 3
levietnghials Một sợi dây dài, 1 đầu dây được kích thích dao động theo phương trình: $u=4.cos2\pi t(mm)$ Bài tập Sóng cơ 1
L Tại C có phương trình sóng như thế nào để ba điểm A, B, C luôn năm trên một đường thẳng Bài tập Sóng cơ 1
Phương Dung Phương trình sóng cơ Bài tập Sóng cơ 10
never give up Điểm M gần B nhất có phương trình song $u= asin( 10\pi t)$ cách B một khoảng là? Bài tập Sóng cơ 1
phanha11a1 Tính phương trình sóng tại N Bài tập Sóng cơ 1
Văn Long Phương trình sóng tại M là ? Bài tập Sóng cơ 1
dhdhn Phương trình sóng tại A là? Bài tập Sóng cơ 5
A Phương trình sóng tại điểm M nằm trên đường trung trực của AB là Bài tập Sóng cơ 1
M Viết phương trình sóng tại A và B Bài tập Sóng cơ 3
Trần Hoài Nghĩa Tìm phương trình sóng tại M. Bài tập Sóng cơ 3
Tungthanhphan Điểm M gần B nhất có phương trình sóng $u=asin(10 \pi t)$ cách B một khoảng là bao nhiêu ? Bài tập Sóng cơ 3
inconsolable B nhất có phương trình sóng $u=a\sin(10\pi t)$ cách B 1 khoảng là: Bài tập Sóng cơ 0
Đ Phương trình sóng tại điểm M nằm trước điểm O theo phương truyền sóng Bài tập Sóng cơ 4
crazyfish2008 Điếm M gần B nhất có phương trình sóng cách B một khoảng Bài tập Sóng cơ 0
Lại Nam Anh Câu 37: Ở mặt chất lỏng có hai nguồn sóng A, B cách nhau 19 cm, dao động theo phương thẳng đứng... Bài tập Sóng cơ 0
NTH 52 Chọn phương án chính xác nhất? Bài tập Sóng cơ 1
Tăng Hải Tuân Các phương OM và ON hợp với nhau một góc vào khoảng Bài tập Sóng cơ 4
huynhcashin Cường độ âm tỉ lệ với bình phương biên độ âm Bài tập Sóng cơ 3
T Xác định biên độ và phương truyền sóng. Bài tập Sóng cơ 1
Chú Cảnh Sát Tìm khoảng cách cực đại của phần tử dây tại M và N trong quá trình dao động. Bài tập Sóng cơ 3
A Tốc độ tuyền sóng trên mặt nước nhận giá trình trị nào sau dưới đây? Bài tập Sóng cơ 1
L Tốc độ lớn nhất vật đạt được trong quá trình dao động là Bài tập Sóng cơ 9
ChienNguyen111 Tần số dao động của nguồn Bài tập Sóng cơ 0
D Điểm nằm trên đường tròn dao động với biên độ cực tiểu cách xa đường trung trực của AB nhất 1 khoảng Bài tập Sóng cơ 1
mai hoàn Trên đoạn $O_{1}$ $O_{2}$ có bao nhiêu điểm dao động với biên độ bằng 0? Bài tập Sóng cơ 0
Đạt QH Tốc độ dao động của điểm B Bài tập Sóng cơ 2
L Số điểm dao động cực đại trên đường tròn Bài tập Sóng cơ 0
trang sumi Li độ dao động tại M vào thời điểm t'=t+2,01(s) bằng Bài tập Sóng cơ 0
hà trang Tìm số điểm dao động với biên độ =8 Bài tập Sóng cơ 2
hà trang Tìm số điểm trên đường tròn có biên độ dao động bằng a/2 Bài tập Sóng cơ 1
Snow In June Điểm dao động cực đại trên xy gần A nhất cách A là? Bài tập Sóng cơ 5
goodgoodgood Xác định số điểm dao động với biên độ cực đại, biên độ cực tiểu Bài tập Sóng cơ 1
N Xác định số điểm dao động với biên độ bất kì Bài tập Sóng cơ 4
S Điểm M gần S1 nhất dao động cùng pha với nguồn sóng cách S1 là Bài tập Sóng cơ 6
Phạmphú Tốc độ dao động của điểm B khi li độ của nó có độ lớn bằng biên độ của điểm C là? Bài tập Sóng cơ 1
Nfjhfg Trên đoạn MN có số điểm dao động với biên độ 1,6a là ? Bài tập Sóng cơ 6
Dungg Số điểm dao động với biên độ cực tiểu trên đoạn thẳng nối hai nguồn Bài tập Sóng cơ 2
apple13197 Tốc độ dao động của phần tử N vào thời điểm $t_1$ có giá trị gần giá trị nào nhất sau đây Bài tập Sóng cơ 2
H Trên $Ax$ có số điểm dao động với biên độ cực đại là: Bài tập Sóng cơ 8
N Các phần tử ở đó dao động với biên độ cực đại và cùng pha với dao động của các nguồn là? Bài tập Sóng cơ 6
tigers maximus Khoảng cách của điểm dao động? Bài tập Sóng cơ 0
thuthuynguyen Trên đoạn MN có bao nhiêu điểm dao động ngược pha với nguồn? Bài tập Sóng cơ 1
D Số điểm dao động cực đại và ngược pha với nguồn Bài tập Sóng cơ 2
L Hỏi sau thời gian ngắn nhất bao nhiêu từ khi $Ở_1$ bắt đầu dao động ba sợi dây có hình dạng giống hệ Bài tập Sóng cơ 2
lethaopdf Số điểm nhiều nhất không dao động Bài tập Sóng cơ 0
H Số điểm dao động với biên độ 5 cm trên đường tròn bán kính 4 cm Bài tập Sóng cơ 0
B Tốc độ dao động tại điểm bụng khi sợi dây có dạng đoạn thẳng là? Bài tập Sóng cơ 1
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top