Năng lượng dao động của vật bằng

Bài toán
Một vật có khối lượng $m=500g$ rơi tự do không vận tốc đầu từ độ cao $h=0,4m$ lên một đĩa cân (h so với mặt đĩa cân), bên dưới đĩa cân gắn một lò xo thẳng đứng có độ cứng $k=40 \ \text{N}/\text{m}$. Khi chạm vào đĩa vật gắn chặt vào đĩa (va chạm mềm) và dao động điều hòa. Bỏ qua khối lượng đĩa và mọi ma sát. Năng lượng dao động của vật bằng
A. 3,2135J
B. 5,3125J
C. 2,5321J
D. 2,3125J
 
Bài toán
Một vật có khối lượng $m=500g$ rơi tự do không vận tốc đầu từ độ cao $h=0,4m$ lên một đĩa cân (h so với mặt đĩa cân), bên dưới đĩa cân gắn một lò xo thẳng đứng có độ cứng $k=40 \ \text{N}/\text{m}$. Khi chạm vào đĩa vật gắn chặt vào đĩa (va chạm mềm) và dao động điều hòa. Bỏ qua khối lượng đĩa và mọi ma sát. Năng lượng dao động của vật bằng
A. 3,2135J
B. 5,3125J
C. 2,5321J
D. 2,3125J
Chọn chiều dương hướng lên. Khi va chạm xảy ra, coi khối lượng đĩa cân và lò xo là không đáng kể thì vận tốc của vật khi đó là:

$v=\sqrt{2.g.h}=\sqrt{8}\left( \ \left(\text{m}/\text{s}\right)\right)$

Khi đó, so với vị trí cân bằng, li độ của vật là:

$x=\dfrac{m.g}{k}=0,125\left(m\right)$.

Ap dụng công thức độc lập với thời gian:

$x^{2}+\dfrac{v^{2}}{\omega ^{2}}=A^{2}$

$\Rightarrow A^{2}=0,115625\left(m\right)$.

Cơ năng của vật:

$W=\dfrac{k.A^{2}}{2}=2,3125\left(J\right)$.

Ta chọn D.
 
Giúp mình Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 này với !
Bài tập: Một vật có khối lượng m, rơi tự do không vận tốc đầu từ độ cao h lên một đĩa cân (h so với mặt đĩa cân), bên dưới đĩa cân gắn một lò xo thẳng đứng có độ cứng k. Giả sử khi chạm vật gắn chặt vào đĩa (va chạm mềm).
A) CMR dao động của vật sau va chạm là dao động điều hòa, tính chu kì dao động?
B) Lập biểu thức tính biên độ của dao động?
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
H Ở thời điểm mà M có động năng bằng thế năng thì tỉ số giữa động năng vs thế năng của N là? Bài tập Dao động cơ 2
Kazir006 Bài tập con lắc đơn với năng lượng pin Bài tập Dao động cơ 0
A Gốc thế năng đàn hồi tại VTCB của CLLX treo thằng đứng Bài tập Dao động cơ 0
P Thời gian để pin hết năng lượng Bài tập Dao động cơ 1
Đạt QH Tìm cơ năng của con lắc Bài tập Dao động cơ 0
mai hoàn Động năng của vật ngay khi cách vị trí cân bằng 2cm là Bài tập Dao động cơ 5
THẦN CHẾT HƯ VÔ Thế năng của nó biến đổi với tần số Bài tập Dao động cơ 2
THẦN CHẾT HƯ VÔ Độ lớn lực căng dây tại vị trí có động năng bằng thế năng Bài tập Dao động cơ 2
THẦN CHẾT HƯ VÔ Ở li độ nào của cllx đang chuyển động với biên độ A thì cơ năng có giá trị lớn gấp n lần động năng Bài tập Dao động cơ 2
D Chứng minh con lắc đơn dđđh bằng bảo toàn năng lượng Bài tập Dao động cơ 2
minhanhmia Thế năng của vật tại thời điểm t là: Bài tập Dao động cơ 3
minhanhmia Khi vật có vận tốc bằng 25 cm/s thì thế năng của nó bằng Bài tập Dao động cơ 9
T Năng lượng của hệ sau va chạm là Bài tập Dao động cơ 0
T Năng lượng dao động của con lắc đơn là Bài tập Dao động cơ 1
T Năng lượng dao động của con lắc đơn là Bài tập Dao động cơ 0
NTH 52 Nếu tiếp tục đi thêm một đoạn $3S$ nữa thì động năng của chất điểm bằng bao nhiêu? Bài tập Dao động cơ 4
NTH 52 Năng lượng mà hệ cung cấp cho con lắc là $1\left(J \right)$thì $A$có giá trị bằng bao nhiêu? Bài tập Dao động cơ 0
O Khi vật nặng cách vị trí biên 4cm có động năng là Bài tập Dao động cơ 1
O Động năng của vật nặng khi nó lệch khỏi VTCB một đoạn 3cm là ? Bài tập Dao động cơ 0
honganle99 Năng lượng của dao động điều hòa Bài tập Dao động cơ 3
honganle99 Năng lượng của dao động điều hòa Bài tập Dao động cơ 1
T Thời gian ngắn nhất để vật đi từ vị trí có động năng bằng 3 lần thế năng đến vị trí có thế năng bằng Bài tập Dao động cơ 4
H Hãy xác định thời điểm thứ 2014 vật có động năng bằng thế năng? Bài tập Dao động cơ 3
T Khi đi qua tâm điểm giữa của bán kính đường tròn thì động năng của vật bằng Bài tập Dao động cơ 7
ĐỗĐạiHọc2015 Năng lượng cực đại của vật khi thực hiện đồng thời hai dao động trên là Bài tập Dao động cơ 1
K Động năng của một vật tại thời điểm t Bài tập Dao động cơ 3
V Động năng của chất điểm sau đi dao động quãng đường 3S Bài tập Dao động cơ 5
KingMan Nếu vật tiếp tục đi một đoạn S nữa thì động năng của chất điểm bằng bao nhiêu Bài tập Dao động cơ 1
H Bài toán liên quan đến động năng, thế năng của dao động cơ Bài tập Dao động cơ 7
ĐỗĐạiHọc2015 Động năng ban đầu cần cung cấp là bao nhiêu? Bài tập Dao động cơ 0
N Kể từ lúc đầu cho đến khi vận tốc vật bắt đầu giảm, cơ năng của con lắc lò xo đã giảm một lượng Bài tập Dao động cơ 6
ĐỗĐạiHọc2015 Thì thế năng của vật B gần giá trị nào nhất sau đây. Bài tập Dao động cơ 2
L Công suất lực hồi phục cực đại đến lúc động năng gấp 3 lần thế năng Bài tập Dao động cơ 5
L Động năng con lắc thứ hai là Bài tập Dao động cơ 10
P Một chất điểm dao động điều hòa với biên độ A. Từ VTCB chất điểm đi được một đoạn S thì động năng... Bài tập Dao động cơ 6
thienbinh98 Hỏi động năng của vật khi vật đi thêm quãng đg S nữa Bài tập Dao động cơ 3
T Giá trị lớn nhất của thế năng là Bài tập Dao động cơ 1
CrapWolf Góc lệch của dây treo khi động năng bằng 3 lần thế năng là Bài tập Dao động cơ 1
N Năng lượng toàn phần của vật là: Bài tập Dao động cơ 1
CrapWolf Đi tiếp 1 đoạn S nữa thì chỉ còn 3 J và nếu đi tiếp 1 đoạn S nữa thì động năng là bao nhiêu Bài tập Dao động cơ 1
F Ở thời điểm mà M có động năng bằng thế năng , tỷ số động năng của M và động năng của N là ? Bài tập Dao động cơ 2
N Năng lượng dao động của vật là Bài tập Dao động cơ 2
F Năng lượng bị hao hụt là ? Bài tập Dao động cơ 5
Học Lý Vận tốc trung bình tính từ thời điểm ban đầu đến vị trí động năng bằng 1/3 thế năng lần thứ 2 là Bài tập Dao động cơ 9
lyphaiduoc9 Cơ năng dao động của vật có thể là? Bài tập Dao động cơ 6
lyphaiduoc9 Năng lượng dao động của con lắc bằng bao nhiêu? Bài tập Dao động cơ 1
K Tính khoảng thời gian ngắn nhất từ khi động năng bằng thế năng đến khi động năng đạt giá trị cực đại Bài tập Dao động cơ 3
L Động năng của vật biến thiên với chu kì là? Bài tập Dao động cơ 7
Mờ Rờ Light Khi tham gia đồng thời hai dao động trên thì cơ năng W của vật là bao nhiêu? Bài tập Dao động cơ 2
Mờ Rờ Light Năng lượng dao động của vật có giá trị? Bài tập Dao động cơ 2
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top