Khoảng cách hai vật tại thời điểm lò xo bị nén cực đại lần thứ nhất là

Bài toán
Cho con lắc lò xo nằm ngang gồm lò xo có độ cứng $k$ một đầu cố định, một đầu gắn vật $m$. Khi vật $m$ đang nằm yên ở vị trí cân bằng thì vật $m'=\dfrac{m}{3}$ chuyển động với tốc độ $4 \ \left(\text{m}/\text{s}\right)$ đến va chạm đàn hồi, trực diện với $m$. Bỏ qua ma sát. Sau va chạm thì vật $m$ dao động điều hòa với tần số góc $\omega =40 \ \left(\text{rad}/\text{s}\right)$. Khoảng cách hai vật tại thời điểm lò xo bị nén cực đại lần thứ nhất là
A. 12,85 cm
B. 24,5 cm
C. 10,35 cm
D. 20,7 cm
 
Bài toán
Cho con lắc lò xo nằm ngang gồm lò xo có độ cứng $k$ một đầu cố định, một đầu gắn vật $m$. Khi vật $m$ đang nằm yên ở vị trí cân bằng thì vật $m'=\dfrac{m}{3}$ chuyển động với tốc độ $4 \ \left(\text{m}/\text{s}\right)$ đến va chạm đàn hồi, trực diện với $m$. Bỏ qua ma sát. Sau va chạm thì vật $m$ dao động điều hòa với tần số góc $\omega =40 \ \left(\text{rad}/\text{s}\right)$. Khoảng cách hai vật tại thời điểm lò xo bị nén cực đại lần thứ nhất là
A. 12,85 cm
B. 24,5 cm
C. 10,35 cm
D. 20,7 cm
Lời giải

Sau va chạm, m dao động với tốc độ cực đại:
$$v_{m}=\dfrac{2m'}{m+m'}V=2 \ \left(\text{m}/\text{s}\right)$$
Biên độ dao động của vật: $A=\dfrac{v_{m}}{\omega }=5\left(cm\right)$
Còn m' bật lại và chuyển động đều với tốc độ:
$$v'=\dfrac{m-m'}{m+m'}V=2 \ \left(\text{m}/\text{s}\right)$$
Khi m ở vị trí nén cực đại lần thứ nhất thì quãng đường m' đi được là:
$$S=v'.\dfrac{T}{4}=7,85\left(cm\right)$$
Vậy khoảng cách là:
$$d=S+A=12,85\left(cm\right)$$
Đáp án A :)
 
Lời giải

Sau va chạm, m dao động với tốc độ cực đại:
$$v_{m}=\dfrac{2m'}{m+m'}V=2 \ \left(\text{m}/\text{s}\right)$$
Biên độ dao động của vật: $A=\dfrac{v_{m}}{\omega }=5\left(cm\right)$
Còn m' bật lại và chuyển động đều với tốc độ:
$$v'=\dfrac{m-m'}{m+m'}V=2 \ \left(\text{m}/\text{s}\right)$$
Khi m ở vị trí nén cực đại lần thứ nhất thì quãng đường m' đi được là:
$$S=v'.\dfrac{T}{4}=7,85\left(cm\right)$$
Vậy khoảng cách là:
$$d=S+A=12,85\left(cm\right)$$
Đáp án A :)
Cảm ơn ha! >:D<
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
Alitutu Khoảng cách giữa hai vật sau $\frac{5}{\pi }s$ từ lúc bắt đầu va chạm là? Bài tập Dao động cơ 3
Tăng Hải Tuân Khoảng cách giữa hai vật có giá trị lớn nhất bằng bao nhiêu ? Bài tập Dao động cơ 18
Gem Khoảng cách tối thiểu từ đỉnh đến pittong đến miệng để ở ống nghe được âm cực đại là Bài tập Dao động cơ 1
trungthinh.99 Tính khoảng thời gian ngắn nhất từ khi vật dao động đến khi $F_{đh}=1.5N$ Bài tập Dao động cơ 2
Hongngocc Khoảng thời gian ngắn nhất để nó đi từ vị trí có li độ +3,5 cm đến vị trí cân bằng Bài tập Dao động cơ 5
Z Tình khoảng thời gian ngắn nhất giữa hai lần ... Bài tập Dao động cơ 1
Alitutu Cường độ điện trường $E$ có giá trị khoảng Bài tập Dao động cơ 1
Alitutu Khoảng thời gian ngắn nhất để lực đàn hồi của lò xo kéo đầu cố định của lò xo lại Bài tập Dao động cơ 4
Alitutu Véc tơ vận tốc và gia tốc sẽ có cùng chiều dương của trục Ox trong khoảng thời gian nà Bài tập Dao động cơ 3
anzaiii Tính quãng đường mà vật đi được sau khoảng thời gian $t=\dfrac{25}{20}$ (s) Bài tập Dao động cơ 1
N Sau khoảng thời gian $t_{2}$ = 12,5 s (kể từ thời điểm ban đầu) vật đi được quãng đường: Bài tập Dao động cơ 1
Đồng Mễ Ái Trong quá trình dao động, khoảng cách nhỏ nhất giữa hai vật gần giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Dao động cơ 0
K Đến $t=6 \Delta t$ thì khoảng cách hai vật là Bài tập Dao động cơ 0
L tổng hợp hai dao động điều hòa cùng tần số Bài tập Dao động cơ 1
keyhaii Hỏi biên độ của hai vật là bao nhiêu để m1 không rời khỏi m2? Bài tập Dao động cơ 2
M Tỉ số giữa gia tốc cực đại của con lắc thứ nhất và của con lắc thứ hai là ? Bài tập Dao động cơ 1
Đậu Hoàng Anh Tìm chiều dài lò xo khi hai vật rời nhau Bài tập Dao động cơ 0
truhiki Tính tỉ số độ cứng của hai lò xo? Bài tập Dao động cơ 1
H Nếu xem đồng hồ thứ hai chạy đúng thì đồng hồ thứ nhất chạy nhanh hay chậm bao nhiêu? Bài tập Dao động cơ 0
FireStorm Từ thời điểm hai con lắc bắt đầu dao động đến khi hai con lắc có cùng chiều dài lần thứ 3 thì số lần Bài tập Dao động cơ 2
0 Thời điểm khoảng cách giữa hai vật cực đại lần thứ 2014 Bài tập Dao động cơ 1
Khánh Linh 147 Xác định thời điểm đầu tiên cả hai con lắc cùng trở lại trạng thái dao động này Bài tập Dao động cơ 1
minhanhmia Tìm thời điểm gặp nhau của hai vật dao động điều hòa Bài tập Dao động cơ 5
NTH 52 Khi vật $A$ở vị trí cao nhất thì vật $B$ chưa chạm đất, khoảng cách giữa hai vật? Bài tập Dao động cơ 1
G Khoảng cách giữa hai vật là Bài tập Dao động cơ 3
T Hai con lắc đơn có chiều dài l1 = 64cm, l2 = 81cm Bài tập Dao động cơ 3
T Thời gian cả hai đi qua vị trí cân bằng theo cùng chiều lần thứ 2013 Bài tập Dao động cơ 4
kienduc_2000 Khoảng thời gian giữa 2013 lần liên tiếp hai vật gặp nhau? Bài tập Dao động cơ 0
T Thời gian ngắn nhất giữa hai lần con lắc có vận tốc bằng nửa vận tốc cực đại Bài tập Dao động cơ 3
T Hỏi sau thời gian ngắn nhất bằng bao nhiêu hai vật lại ở vị trí ngang nhau? Bài tập Dao động cơ 11
Mến Khoảng cách lớn nhất giữa hai hình chiếu của hai dao động trong quá trình dao động Bài tập Dao động cơ 1
minhlamdc Hai vật dao động điều hòa Bài tập Dao động cơ 3
Toe Hai chất điểm M,N dao động điều hòa Bài tập Dao động cơ 4
ĐỗĐạiHọc2015 Khoảng cách lớn nhất giữa hai vật nhỏ của hai con lắc là Bài tập Dao động cơ 4
SuMmer Con lắc lò xo hai vật tách nhau Bài tập Dao động cơ 5
ĐỗĐạiHọc2015 Năng lượng cực đại của vật khi thực hiện đồng thời hai dao động trên là Bài tập Dao động cơ 1
Mến Chiều dài dây của một trong hai con lắc Bài tập Dao động cơ 5
S Tìm thời điểm lần thứ hai lò xo dãn 7cm Bài tập Dao động cơ 3
ghjcghj Tính từ lúc $t=0$, khoảng cách giữa hai vật lớn nhất vào thời điểm nào Bài tập Dao động cơ 4
trương vĩnh long Tìm thời điểm đầu tiên hai điểm sáng ở xa nhau nhất và khoảng cách xa nhất đó Bài tập Dao động cơ 3
phongvtlol Tổng khoảng cách từ E đến hai nguồn lớn nhất và nhỏ nhất là Bài tập Dao động cơ 1
V Khi đó độ lớn gia tốc của chất điểm thứ hai là Bài tập Dao động cơ 3
H Khoảng thời gian vật đi từ t = 0 đến độ cao cực đại lần thứ hai? Bài tập Dao động cơ 3
Feel Again Vị trí hai vật lại gặp nhau lần đầu tiên có tọa độ là Bài tập Dao động cơ 4
ghjcghj Tính tỉ số khoảng cách nhỏ nhất và lớn nhất giữa hai vật trong quá trình dao động Bài tập Dao động cơ 2
hoankuty Khoảng thời gian từ lúc bật điện trường đến thời điểm con lắc dừng lại lần thứ hai Bài tập Dao động cơ 3
hoankuty Hỏi thời gian để hai con lắc trùng phương lần thứ 2 Bài tập Dao động cơ 4
L Hai vật thực hiện hai dao động điều hoà trên hai trục $xx'$ và $yy'$ vuông góc với nhau Bài tập Dao động cơ 2
Mờ Rờ Light Tìm khoảng thời gian ngắn nhất để khoẳng cách giữa hai vật theo phương Ox là 6cm? Bài tập Dao động cơ 1
L Động năng con lắc thứ hai là Bài tập Dao động cơ 10
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top