Lúc vật dừng lại thì lò xo

Bài toán
Một con lắc lò xo nằm ngang gồm lò xo có độ cứng $k=10 \ \text{N}/\text{m}$ nối với vật khối lượng $m=100 \ \text{g}$ dao động tắt dần trên mặt phẳng có hệ số ma sát là μ=0,15. Đưa vật đến vị trí lò xo bị nén 10cm rồi thả ra. Lúc vật dừng lại thì lò xo:
A. Nén 1,5 cm.
B. Nén 1 cm.
C. Không biến dạng.
D. Giãn 1 cm.
 
Lời giải

Xét $x_o=\dfrac{\mu mg}{K}=0,015 \left(m\right),n=\dfrac{A}{2x_o}=3,33$
suy ra vật dừng lại sau khi qua O lần thứ 3 , mà ban đầu đưa vật đến biên âm, nên khi dừng lại lò xo sẽ giãn.
Khi dừng lại vật cách O (là vị trí lò xo không biến dạng) 1 khoảng
$\Delta x=A-3.2.x_o=0,1-6.0,015=0,01 m=1cm$
Vậy chọn D.
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
H Thời gian tính từ lúc thả vật B đến khi vật A dừng lại lần đầu là Bài tập Dao động cơ 0
V Tính thời gian t kể từ lúc vật bắt đầu trượt đến lúc dừng lại Bài tập Dao động cơ 0
A Tốc độ trung bình của hệ vật kể từ lúc vật ở M đến khi hệ vật dừng lại là Bài tập Dao động cơ 0
haninso Thời gian và quãng đường vật chuyển động từ lúc bắt đầu dao động đến lúc dừng lại Bài tập Dao động cơ 0
N Từ lúc thả đến lúc dừng lại vật đi được quãng đường bằng: Bài tập Dao động cơ 5
nguyenvanthuy21071995 Thời gian kể từ lúc vật bắt đầu trượt tới khi dừng lại Bài tập Dao động cơ 6
H Tổng quãng đường vật đi được đến lúc dừng lại là ? Bài tập Dao động cơ 9
D Tìm vị trí vật $m$ dừng lại và quãng đường vật đi được từ lúc thả cho đến lúc ngừng. Bài tập Dao động cơ 5
cuongk46t1 Tìm quãng đưởng tổng cộng mà vật đi được tới lúc dừng lại Bài tập Dao động cơ 1
superstar Quãng đường vật đi được đến lúc dừng lại Bài tập Dao động cơ 21
adamdj Quãng đường vật đi được từ lúc bắt đầu dao động cho đến khi dừng Bài tập Dao động cơ 9
H Từ lúc thả đến lúc dừng lại vật đi được quãng đường là bao nhiêu Bài tập Dao động cơ 5
S Từ lúc thả đến lúc dừng lại, vật đi được quãng đường là? Bài tập Dao động cơ 7
sooley Quãng đường vật đi được từ lúc bắt đầu dao động cho đến lúc nó dừng lại là Bài tập Dao động cơ 3
N Nếu biên độ dao động là 1,5A thì quãng đường mà vật đi được từ lúc dao động cho đến khi dừng hẳn là Bài tập Dao động cơ 1
N Kể từ lúc thả đến lúc vật dừng hẳn, vật nặng đi được Bài tập Dao động cơ 1
H Thời gian kể từ lúc vật bắt đầu trượt cho đến khi vật dừng lại là: Bài tập Dao động cơ 6
levietnghials Quãng đường vật đi được đến lúc dừng lại là: Bài tập Dao động cơ 12
Snow In June Biên độ lúc sau của vật trong điện trường Bài tập Dao động cơ 1
H Tốc độ trung bình của vật kể từ lúc bắt đầu dao động đến khi tắt hẳn là: Bài tập Dao động cơ 1
tritanngo99 Một vật dao động điều hòa $x=4sin(\pi t+\frac{\pi}{4})$(cm). Lúc $t=0,5s$ vật: Bài tập Dao động cơ 1
NFS.Poseidon Tốc độ của vật khi nó đi được 13,75 cm kể từ lúc buông Bài tập Dao động cơ 1
ghjcghj Tính từ lúc $t=0$, khoảng cách giữa hai vật lớn nhất vào thời điểm nào Bài tập Dao động cơ 4
giolanh Tính thời gian chuyển động thẳng của vật kể từ lúc ban đầu đến vị trí lò xo không biến dạng lần thất Bài tập Dao động cơ 1
N Kể từ lúc đầu cho đến khi vận tốc vật bắt đầu giảm, cơ năng của con lắc lò xo đã giảm một lượng Bài tập Dao động cơ 6
caybutbixanh Quãng đường mà vật $m_1$ đi được từ lúc va chạm đến khi vật $m_1$ đổi chiều chuyển động ? Bài tập Dao động cơ 2
F Lực đàn hồi của lò xo tác dụng vào vật lúc t=0,125 s là Bài tập Dao động cơ 9
Hải Quân Khi đi được quãng đường 12cm kể từ lúc bắt đầu thả, vận tốc của vật có độ lớn bằng? Bài tập Dao động cơ 8
Hải Quân Khi đi được quãng đường 12cm kể từ lúc bắt đầu thả, vận tốc của vật có độ lớn bằng? Bài tập Dao động cơ 1
T Kể từ lúc thả vật,tỷ số giữa các tốc độ lớn nhất giữa hai thời điểm liên tiếp là Bài tập Dao động cơ 1
M Thời gian từ lúc thả vật tới khi lò xo bị nén 1cm đầu tiên là Bài tập Dao động cơ 1
P Hời gian ngắn nhất kể từ khi vật bắt đầu chuyển động tới lúc lò xo nén 2 cm là Bài tập Dao động cơ 4
H Vậy trong khoảng thời gian 2t (kể từ lúc chuyển động ) vật đi được quãng đường là bao nhiêu ? Bài tập Dao động cơ 8
C Gia tốc của vật lúc vừa mới thả là Bài tập Dao động cơ 2
21653781 Tốc độ vật sau khi đi quãng đường S= 2 (cm) (kể từ lúc t =0) là Bài tập Dao động cơ 6
A Độ lớn gia tốc của vật lúc vừa buông ra là Bài tập Dao động cơ 1
Del Enter Biên độ dao động của vật lúc này là? Bài tập Dao động cơ 1
lannhi Sau bao lâu kể từ lúc $t=0$ vật đi được quãng đương $56cm$ ? Bài tập Dao động cơ 1
GS.Xoăn Khoảng cách giữa hai vật kể từ lúc va chạm đến khi $\mathsf{m_1}$ đổi chiều chiều chuyển động lần đầ Bài tập Dao động cơ 4
Lê Nguyễn Duy Phong Tìm biên dao động lúc sau của vật trong điện trường Bài tập Dao động cơ 9
Del Enter Trong 1/4T kể từ lúc bắt đầu chuyển động quãng đường vật đi được là? Bài tập Dao động cơ 2
Lê Nguyễn Duy Phong Tìm biên dao động lúc sau của vật trong điện trường Bài tập Dao động cơ 4
NTH 52 Hiệu tốc độ của hai vật lúc gia tốc đổi chiều lần 3 và lần 4 gần giá trị nào nhất sau đây Bài tập Dao động cơ 8
ĐỗĐạiHọc2015 Thời điểm vật đã đi được quãng đượcng 3cm tính từ lúc t=0 bằng. Bài tập Dao động cơ 1
Tùng333 Quãng đường mà vật đi được từ lúc thả vật đến lúc lực kéo về bằng không lần thứ 3 kể từ t=0 là Bài tập Dao động cơ 2
xuongrongnt Kể từ lúc thả vật thời điểm con lắc có thế năng bằng 3 lần động năng lần 3 là Bài tập Dao động cơ 1
S Tốc độ của vật khi nó đi được 12 cm kể từ lúc thả là : Bài tập Dao động cơ 4
xuongrongnt Vận tốc của hai vật lúc gia tốc đổi chiều lần 3 kể từ thời điểm t=0 Bài tập Dao động cơ 1
Yami Tìm quãng đường vật đi được từ lúc thả đến thời điểm động năng bằng $16,875mJ$ lần thứ $100$ Bài tập Dao động cơ 1
xuongrongnt Tốc độ của vật khi nó đi được 12cm kể từ lúc thả Bài tập Dao động cơ 7
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top