Nhận xét nào sau đây đúng?

Bài toán
Hai con lắc đơn làm bằng hai hòn bi có cùng chất liệu, kích thước và hình dạng bên ngoài, có khối lượng $m_{1}=2m_{2}$ được treo bằng hai sợi dây có chiều dài tương ứng là $l_{1}=l_{2}$. Hai con lắc cùng dao động trong một môi trường với li độ góc ban đầu nhỏ và bằng nhau. Nhận xét nào sau đấy đúng?
A. Thời gian dao động tắt dần của $m_{1}$ nhỏ hơn của $m_{2}$ bốn lần
B. Thời gian dao động tắt dần của hai con lắc là như nhau do chiều dài bằng nhau
C. Thời gian dao động tắt dần của hai con lắc không như nhau do khối lượng khác nhau
D. Thời gian dao động tắt dần của $m_{2}$ nhỏ hơn của $m_{1}$ hai lần
 
Bài toán
Hai con lắc đơn làm bằng hai hòn bi có cùng chất liệu, kích thước và hình dạng bên ngoài, có khối lượng $m_{1}=2m_{2}$ được treo bằng hai sợi dây có chiều dài tương ứng là $l_{1}=l_{2}$. Hai con lắc cùng dao động trong một môi trường với li độ góc ban đầu nhỏ và bằng nhau. Nhận xét nào sau đấy đúng?
A. Thời gian dao động tắt dần của $m_{1}$ nhỏ hơn của $m_{2}$ bốn lần
B. Thời gian dao động tắt dần của hai con lắc là như nhau do chiều dài bằng nhau
C. Thời gian dao động tắt dần của hai con lắc không như nhau do khối lượng khác nhau
D. Thời gian dao động tắt dần của $m_{2}$ nhỏ hơn của $m_{1}$ hai lần
Độ giảm biên độ của 2 con lắc nè là như nhau. Vậy nên con lắc nào có năng lượng ban đầu lớn hơn sẽ dao động đk lâu hơn và đó là con lắc thứ 1. Vậy là loại đk ngay 2 câu A.B. còn lại C. , D. . Khoai nhỉ :)
Nhưng lại để ý đề Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 là tại sao nó lại cho tỉ lệ khối lượng 2 vật nặng, mà khối lượng thì có liên quan đến năng lượng hay độ giảm biên độ, vậy nên chắc sẽ tìm đk tỉ lệ, dó đó mà mình mạo muội chon đáp án D. .
Thân ái và Quyết thắng ! !! !!
 
Tớ cũng lập luận tương tự tung113311 loại được A-B nhưng tớ chọn C vì rõ ràng thời gian dao động của 2 con lắc là khác nhau vậy chắc chắn C đúng.
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
Quyết Tâm Đỗ Đại Học Nhận xét nào sau đây là đúng Lí thuyết Dao động cơ 2
hoankuty Nhận xét nào sau đây đúng? Lí thuyết Dao động cơ 1
thanh thương Nhận xét nào sau đây là đúng nếu các điều kiện môi trường là ổn định Lí thuyết Dao động cơ 5
D Nhận xét nào sau đây không đúng? Lí thuyết Dao động cơ 5
C Chọn nhận xét sai về các loại dao động Lí thuyết Dao động cơ 4
superstar Nếu Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 cho vận tốc âm thì xét trên đường tròn lượng giác là mấy điểm Lí thuyết Dao động cơ 13
htthao1506 Biên độ của dao động tổng hợp là biên độ dao động mỗi thành phần khi nào Lí thuyết Dao động cơ 1
mai hoàn Khi thay đổi cách kích thích ban đầu thì đại lượng nào sau đây thay đổi Lí thuyết Dao động cơ 1
tritanngo99 Trong trường hợp nào sau đây dao động của 1 vật có thể có tần số khác tần số riêng của vật Lí thuyết Dao động cơ 1
D Sau 2s gia tốc toàn phần của chất điểm có giá trị nào? Lí thuyết Dao động cơ 2
L Tìm kết luận sai khi nói về dao động điều hoà của một chất điểm trên đoạn thẳng nào đó? giải thích? Lí thuyết Dao động cơ 1
L Trong chuyển động dđ điều hoà của một vật thì tập hợp ba đại lượng nào sau đây không thay đổi theo t Lí thuyết Dao động cơ 2
hau dau Phát biểu nào sau đây đúng Lí thuyết Dao động cơ 1
huynhcashin Dao động nào sớm pha hơn? Lí thuyết Dao động cơ 3
Quyết Tâm Đỗ Đại Học Phát biểu nào sau đây sai? Lí thuyết Dao động cơ 4
C Biểu thức nào sau đây không đúng? Lí thuyết Dao động cơ 2
C Trong dao động điều hòa của con lắc lò xo phát biểu nào sau đây là không đúng Lí thuyết Dao động cơ 2
A Phát biểu nào sau đây là sai về dao động điều hòa của một vật? Lí thuyết Dao động cơ 1
A Trong dao động điều hòa của một vật thì tập hợp ba đại lượng nào sau đây là không đổi theo thời gian Lí thuyết Dao động cơ 1
A Phát biểu nào sau đây là đúng? Lí thuyết Dao động cơ 1
A Biểu thức nào sau đây là biểu thức tính gia tốc của một vật dao động điều hòa Lí thuyết Dao động cơ 1
tam01235 Khi nói về dao động điều hòa phát biểu nào sau đây là đúng Lí thuyết Dao động cơ 4
Oneyearofhope Phát biểu nào dưới đây với con lắc đơn dao động điều hòa là không đúng. Lí thuyết Dao động cơ 2
huynhcashin Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về dao động của một con lắc đơn Lí thuyết Dao động cơ 5
P Thao tác thực hành nào là phù hợp? Lí thuyết Dao động cơ 1
X Hỏi sau đó trong qua trình dđ của clđ so vs khi không có điện trường, đại lượng nào k đổi? Lí thuyết Dao động cơ 2
San Bằng Tất Cả Khi so sánh sự tương quan giữa DĐ điện từ tự do với DĐ cơ điều hòa của CLLX, điều nào sau đây đúng? Lí thuyết Dao động cơ 1
To_Be_The_Best Giá trị con lắc thay đổi như thế nào ? Lí thuyết Dao động cơ 6
triminhdovip137 Phát biểu nào sau đây là đúng về dao động cưỡng bức Lí thuyết Dao động cơ 4
H Năng lượng dao động điều hòa của một con lắc lò xo thay đổi như thế nào khi... Lí thuyết Dao động cơ 2
P Tốc độ đạt cực đại khi nào? Lí thuyết Dao động cơ 6
P Phát biểu nào đúng về dao động cưỡng bức Lí thuyết Dao động cơ 1
Các chủ đề tương tự
Quảng cáo

Top