Ban đầu $N_{\alpha }/N_{u} $=8 thì sau 2T tỉ số này là

Bài toán
Sau một chuỗi phóng $U^{238}_{92} $ phóng xạ$\alpha $ và $\beta $ biến thành $Pb^{206}_{82} $ với chu kì bán rã T. Ban đầu $N_{\alpha }/N_{u} $=8 thì sau 2T tỉ số này là
 
Bài toán
Sau một chuỗi phóng $U^{238}_{92} $ phóng xạ$\alpha $ và $\beta $ biến thành $Pb^{206}_{82} $ với chu kì bán rã T. Ban đầu $N_{\alpha }/N_{u} $=8 thì sau 2T tỉ số này là
Lời giải

$$U_{92}^{238}\rightarrow Pb_{82}^{206}+8\alpha +6\beta ^{-}$$
Ban đầu chọn chọn số hạt nhân của He và U lần lượt là 8 và 1.
Sau 2T thì số hạt U bị phân rã là 0,75, số hạt nhân He tạo thành: 0,75.8=6, số hạt nhân U còn 0,25. Vậy tỉ số là:
$$\dfrac{8+6}{0,25}=56$$
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
S Dùng photon có vận tốc ban đầu Vo bắn vào hạt nhân 7Li3 đứng yên Bài tập Hạt nhân nguyên tử 0
Hải Quân Hỏi sau khoảng thời gian 0,15t chất phóng xạ còn lại bao nhiêu phần trăm lượng ban đầu? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
Thanh Lam Tính khoảng thời gian để số hạt nguyên chất của hỗn hợp chỉ còn một phần ba số hạt ban đầu Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
datanhlg Trong bao lâu thì 75% hạt nhân ban đầu bị phân ra? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
D Hỏi sau thời gian t = 0,51$\Delta$t chất phóng xạ còn lại bao nhiêu % lượng phóng xạ ban đầu Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
ĐỗĐạiHọc2015 Với $N_2=2,3N_1$. Chu kì ban rã của chất đó là Bài tập Hạt nhân nguyên tử 3
Alitutu Còn bao nhiêu % so với số hạt nhân ban đầu Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
A Tốc độ proton lúc đầu là. Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
nevervforget Năng lượng tỏa ra sau 5 phân hạch dây chuyền đầu tiên Bài tập Hạt nhân nguyên tử 12
B Tìm tỉ số số hạt của hai chất phóng xạ $\dfrac{N_{1}}{N_{2}}$ lúc đầu Bài tập Hạt nhân nguyên tử 5
V Tính góc giữa hạt p và hạt $\alpha $ Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
please help Động năng hạt $\alpha$ ? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
G Động năng hạt $\alpha$ là? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 0
P Góc giữa hai vecto vận tốc của hạt $\alpha $ và X là: Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
apple13197 Góc $\alpha$ giữa hai hạt sinh ra là Bài tập Hạt nhân nguyên tử 11
highhigh Bỏ qua động năng của các hạt sinh ra, năng lượng tối thiểu hạt $\alpha $ để phản ứng xảy ra : Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
datanhlg Động năng hạt $\alpha$ chiếm tỉ lệ là? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
H Động năng của hạt $\alpha$ bằng? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 5
V Xác định số hạt $\alpha$ phóng ra trong 1 năm Bài tập Hạt nhân nguyên tử 2
proboyhinhvip Thời gian hạt $\alpha $bay trong vùng từ trường có thể là: Bài tập Hạt nhân nguyên tử 9
Oneyearofhope Động năng của hạt $\alpha $ là? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 4
Alitutu Tính góc giữa các hướng chuyển động của hạt $\alpha $ và hạt p Bài tập Hạt nhân nguyên tử 3
D Tính động năng của hạt $\alpha$ và hạt nhân Rn Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
D Số hạt $\alpha$ và $\beta$ được phát ra trong phân rã phóng xạ X (A=200, số proton = 90) là Bài tập Hạt nhân nguyên tử 2
T Tìm động năng hạt $\alpha$ Bài tập Hạt nhân nguyên tử 2
huynhcashin Góc $\alpha$ giữa hai hạt sinh ra Bài tập Hạt nhân nguyên tử 8
huynhcashin Tính $\alpha$ gốc hợp bởi 2 hạt nhân X giống nhau Bài tập Hạt nhân nguyên tử 0
huynhcashin Xác định động năng của hạt $\alpha $ Bài tập Hạt nhân nguyên tử 2
San Bằng Tất Cả Động năng của hạt $\alpha $ thu được sau phản ứng là Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
Heavenpostman Động năng tối thiểu của hạt $\alpha $ để phản ứng xảy ra ? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 12
G Góc x giữa chuyển động cáo hạt $\alpha$ có thể bằng? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
T Tia $\gamma $ có cùng bản chất với $\alpha, \beta $ vì chúng đều là các tia phóng xạ? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 3
K Tính vận tốc của hạt \alpha Bài tập Hạt nhân nguyên tử 3
H Động năng hạt nhân $\alpha $ là Bài tập Hạt nhân nguyên tử 5
I Hạt $\alpha $ có động năng 5 MeV bắn phá hạt nhân $_{7}^{14}\textrm{N}$ đứng yên sinh ra hạt p với Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
sooley Động năng của hạt $\alpha$ là $E_{\alpha }=4Mev$. Tính khối lượng hạt $_{92}^{234}\textrm{U}$ Bài tập Hạt nhân nguyên tử 0
D Để phản ứng toả năng lượng thì giá tị tối thiểu của góc $\alpha$ là? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 2
banana257 Phóng xạ do khối chất $X^{A}_{Z}$ phát ra người ta thấy có cả tia $\alpha$ và $\beta ^-$ Bài tập Hạt nhân nguyên tử 5
K Động năng của hạt $\alpha$ khi đó là Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
P Năng lượng liên kết của hạt nhân $\alpha $ là? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 5
dtdt95 Nếu bỏ qua động năng của các hạt sinh ra thì động năng tối thiểu của hạt $\alpha$ để phản ứng xảy ra Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
canhbao Tỷ số động năng của hạt proton và hạt $\alpha $ là? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 17
NTH 52 Góc giữa vec-tơ vận tốc của hạt $\alpha$ và hạt X là? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 4
Các chủ đề tương tựQuảng cáo

Top