Quy tắc Tam diện thuận

Coi hộ mình câu này
Bài toán
Chọn câu sai
A. Sóng điện từ có điện trường và từ trường biến thiên cùng pha
B. Hai vecto cảm ứng từ B và cường độ điện trường E vuông góc với nhau và cùng vuông góc với phương truyền.
C. Nếu cho cái đinh ốc tiến theo chiều truyền sóng thì chiều quay của nó là từ vecto E đến B.
D. Nếu cho cái đinh ốc tiến theo chiều truyền sóng thì chiều quay của nó là từ vecto B đến E.
Sao đáp án là D ấy :(
 
Last edited:
Coi hộ mình câu này
Bài toán
Chọn câu sai
A. Sóng điện từ có điện trường và từ trường biến thiên cùng pha
B. Hai vecto cảm ứng từ B và cường độ điện trường E vuông góc với nhau và cùng vuông góc với phương truyền.
C. Nếu cho cái đinh ốc tiến theo chiều truyền sóng thì chiều quay của nó là từ vecto E đến B.
D. Nếu cho cái đinh ốc tiến theo chiều truyền sóng thì chiều quay của nó là từ vecto B đến E.
Sao đáp án là D ấy :(
Uk câu này lộ đáp án rùi hihi vì C và D mâu thuẩn. Theo lý thuyết Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 sóng điện từ thì C đúng , suy ra D sai :).
 
Coi hộ mình câu này
Bài toán
Chọn câu sai
A. Sóng điện từ có điện trường và từ trường biến thiên cùng pha
B. Hai vecto cảm ứng từ B và cường độ điện trường E vuông góc với nhau và cùng vuông góc với phương truyền.
C. Nếu cho cái đinh ốc tiến theo chiều truyền sóng thì chiều quay của nó là từ vecto E đến B.
D. Nếu cho cái đinh ốc tiến theo chiều truyền sóng thì chiều quay của nó là từ vecto B đến E.
Sao đáp án là D ấy :(
Uk đúng rồi cậu, chính là phần 2 trang 131 sgk nâng cao này. :)
 

Quảng cáo

Top