Chọn câu sai

Bài toán
Chọn đáp án sai :
A. Trong sóng điện từ, điện trường và từ trường đều là các trường xoáy.
B. Vecto điện trường E và vecto từ trường B luôn vuông góc phương truyền sóng.
C. Vecto điện trường E và vecto từ trường B và vecto vận tốc v theo thứ tự hợp thành một tam diện thuận.
D. Vecto điện trường E và vecto từ trường B luôn đồng pha.
 
Bài toán
Chọn đáp án sai :
A. Trong sóng điện từ, điện trường và từ trường đều là các trường xoáy.
B. Vecto điện trường E và vecto từ trường B luôn vuông góc phương truyền sóng.
C. Vecto điện trường E và vecto từ trường B và vecto vận tốc v theo thứ tự hợp thành một tam diện thuận.
D. Vecto điện trường E và vecto từ trường B luôn đồng pha.
Đáp án A sai, mình làm theo kiểu loại trừ.
Theo mình chắc câu D . . Vuông pha mới đúng
Véctơ điện trường E và cảm ứng từ B cùng vuông góc với nhau và luôn cùng pha với nhau. E, B, v luôn cùng vuông góc với nhau. Chọn A.
 
Bài toán
Chọn đáp án sai :
A. Trong sóng điện từ, điện trường và từ trường đều là các trường xoáy.
B. Vecto điện trường E và vecto từ trường B luôn vuông góc phương truyền sóng.
C. Vecto điện trường E và vecto từ trường B và vecto vận tốc v theo thứ tự hợp thành một tam diện thuận.
D. Vecto điện trường E và vecto từ trường B luôn đồng pha.
Chẳng có câu nào sai cả. .. .
 
Bài toán
Chọn đáp án sai :
A. Trong sóng điện từ, điện trường và từ trường đều là các trường xoáy.
B. Vecto điện trường E và vecto từ trường B luôn vuông góc phương truyền sóng.
C. Vecto điện trường E và vecto từ trường B và vecto vận tốc v theo thứ tự hợp thành một tam diện thuận.
D. Vecto điện trường E và vecto từ trường B luôn đồng pha.
Tớ cùng suy nghĩ với thầy giáo của cậu, là D rồi.
Câu A, B, C chắc chắn đúng ~~> D sai.
 
Bài toán
Chọn đáp án sai :
A. Trong sóng điện từ, điện trường và từ trường đều là các trường xoáy.
B. Vecto điện trường E và vecto từ trường B luôn vuông góc phương truyền sóng.
C. Vecto điện trường E và vecto từ trường B và vecto vận tốc v theo thứ tự hợp thành một tam diện thuận.
D. Vecto điện trường E và vecto từ trường B luôn đồng pha.
A. Trong sóng điện từ, điện trường và từ trường đều là các trường xoáy. Đúng vì từ trường trong dao động điện từ biến thiên theo thời gian nên sẽ tạo ra điện trường xoáy và ngược lại điện trường trong sóng điện từ biến thiên theo thời gian nên tạo ra từ trường xoáy ( Maxoel bảo thế)
B. Vecto điện trường E và vecto từ trường B luôn vuông góc phương truyền sóng.
C. Vecto điện trường E và vecto từ trường B và vecto vận tốc v theo thứ tự hợp thành một tam diện thuận.
Ai mà bảo 2 câu nè sai thì tự xem lại bản thân.
D. Vecto điện trường E và vecto từ trường B luôn đồng pha. Cái nè tưởng tượng chút nếu lấy vecto vận tốc làm trục thì vecto điện trường và vecto từ trường nằm cùng trên một mặt phẳng. Nó cùng là vecto, cùng năm trên một mặt phằng quay quanh vecto vận tốc và nó không trùng nhau vậy tại sao nó co thể đồng pha.
Chấm Hết :3
 
A. Trong sóng điện từ, điện trường và từ trường đều là các trường xoáy. Đúng vì từ trường trong dao động điện từ biến thiên theo thời gian nên sẽ tạo ra điện trường xoáy và ngược lại điện trường trong sóng điện từ biến thiên theo thời gian nên tạo ra từ trường xoáy ( Maxoel bảo thế)
B. Vecto điện trường E và vecto từ trường B luôn vuông góc phương truyền sóng.
C. Vecto điện trường E và vecto từ trường B và vecto vận tốc v theo thứ tự hợp thành một tam diện thuận.
Ai mà bảo 2 câu nè sai thì tự xem lại bản thân.
D. Vecto điện trường E và vecto từ trường B luôn đồng pha. Cái nè tưởng tượng chút nếu lấy vecto vận tốc làm trục thì vecto điện trường và vecto từ trường nằm cùng trên một mặt phẳng. Nó cùng là vecto, cùng năm trên một mặt phằng quay quanh vecto vận tốc và nó không trùng nhau vậy tại sao nó co thể đồng pha.
Chấm Hết :3
Trong sóng điện từ, thành phần điện trường và từ trường luôn biến đổi đồng pha, xét về phương thì vecto E và vecto B luôn vuông góc với nhau và vuông góc với phương truyền sóng.
 
Trong sóng điện từ, thành phần điện trường và từ trường luôn biến đổi đồng pha, xét về phương thì vecto E và vecto B luôn vuông góc với nhau và vuông góc với phương truyền sóng.
Câu này loại trừ thôi. Câu D cũng có ý đúng . Mọi người thử làm câu này xem thế nào . Năng lượng và tần số của mỗi phôtôn sinh ra do sự hủy cặp electron-pôzitrôn khi động năng ban đầu các hạt coi như bằng không là?
 
Trong sóng điện từ, thành phần điện trường và từ trường luôn biến đổi đồng pha, xét về phương thì vecto E và vecto B luôn vuông góc với nhau và vuông góc với phương truyền sóng.
"Tại mỗi điểm khi sóng điện từ truyền qua thì dao động của điện trường và của từ trường luôn cùng pha với nhau". Đọc kỹ lại thử xem, so sánh với câu D. xem có vấn đề j không :v
 
Câu này loại trừ thôi. Câu D cũng có ý đúng . Mọi người thử làm câu này xem thế nào . Năng lượng và tần số của mỗi phôtôn sinh ra do sự hủy cặp electron-pôzitrôn khi động năng ban đầu các hạt coi như bằng không là?
Sự hủy cặp nè sẽ tạo ra tia gama còn tia gama có năng lượng và tần số bao nhiu thì phải xem bước sòng nó to đến mức nào :)(SGK)
 
Tớ hỏi thầy giáo bảo D. sai, phải là vectơ điện trường E và vectơ từ trường B luôn dao động đồng pha.
Vẫn cần lời giải thích :3
Đề này soạn ra không biết mục đích tác giả làm gì chứ câu nào cũng đúng khi nói về sự truyền sóng điện từ cả.
Bạn lấy SGK VL 12NC trang 131 ở phần 2 (Đặc điểm của sóng điện từ).
Còn nếu theo kiểu chơi chữ thì ở đây 2 vecto điên và từ không phải nằm trong "truyền sóng điện từ"
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
S Trong dao động điều hòa của con lắc lò xo thẳng đứng, chọn câu đúng: Bài tập Dao động cơ 4
sonat Chọn tần số góc Bài tập Dao động cơ 4
N Chọn hệ thức đúng Bài tập Dao động cơ 1
Nô BiTa Chọn phương án đúng ? Bài tập Dao động cơ 10
lehuy2561997 Chọn phương án đúng về chu kì của con lắc Bài tập Dao động cơ 2
Nakita Mun Gốc thời gian chọn là Bài tập Dao động cơ 1
hang49 Chọn khẳng định chính xác? Bài tập Dao động cơ 1
Janny Phương Cần chọn gốc thế năng ở vị trí M nào để biểu thức tổng thế năng của vật có dạng Bài tập Dao động cơ 2
Annapham95 Chọn kết luận sai: Khi giữ điểm chính giữa của dây treo con lắc đơn Bài tập Dao động cơ 3
Heavenpostman Chọn ý đúng ? Bài tập Dao động cơ 5
ShiroPin Chọn hệ thức đúng Bài tập Dao động cơ 1
leduong Chọn phương án đúng về chu kì của con lắc? Bài tập Dao động cơ 1
N Chọn t = 0 lúc vật qua vị trí cân bằng theo chiều dương. Phương trình dao động của vật là Bài tập Dao động cơ 2
D Cần chọn gốc thế năng trọng trường ở vị trí M nào để...? Bài tập Dao động cơ 2
Duc anh dt3625 HỘ mình câu 37 với Bài tập Dao động cơ 2
Bty Làm hộ mình câu này với! Bài tập Dao động cơ 2
L Phát biểu nào sau đây là sai? Bài tập Dao động cơ 1
Tú Zô Thời gian chạy sai của đồng hồ Bài tập Dao động cơ 5
S Bài tập thí nghiệm thực hành về sai số? Bài tập Dao động cơ 3
highhigh Thời gian chỉ sai của đồng hồ kể từ khi thang máy bắt đầu chuyển động đến khi dừng là? Bài tập Dao động cơ 2
thoheo Bài làm đúng hay sai? Bài tập Dao động cơ 4
S Thời gian chỉ sai của đồng hồ kể từ khi thang máy bắt đầu chuyển động đến khi dừng lại là Bài tập Dao động cơ 0
chinhanh9 Thời gian chỉ sai của đồng hồ kể từ khi thang máy bắt đầu chuyển động đến khi dừng là? Bài tập Dao động cơ 5
San Bằng Tất Cả Tính độ sai lệch của đồng hồ Bài tập Dao động cơ 0
T Tìm chỗ sai và sửa Bài tập Dao động cơ 3
banana257 Một con lắc lò xo dao động điều hòa theo một trục cố định thì phát biểu sai: Bài tập Dao động cơ 2
kiemro721119 Hệ thức sai là? Bài tập Dao động cơ 5
ashin_xman Thời gian con lắc chạy sai trong một giờ và chiều dài sợi dây treo vào con lắc lúc đó là: Bài tập Dao động cơ 1
Các chủ đề tương tự
Quảng cáo

Top