Ứng dụng thước kẹp Panme

Mọi người cho mình hỏi muốn đo thể tích của 1 cốc nước thủy tinh bằng thước kẹp Panme thì làm thế nào?
Thanks all
Cốc nước hình trụ thì em đo chiều cao, đường kính đáy rồi dùng công thức tính thể tích của hình trụ là ra thể tích của cả cốc nước và phần không gian bên trong (phần rỗng)
Dùng panme đo độ dày cạnh bên của cốc thủy tinh, lấy đường kính trừ đi hai lần độ dày đó là ra đường kính phần rỗng. Tính thể tích phần rỗng rồi lấy thể tích toàn bộ trừ thể tích phần rỗng là ra thể tích cốc nước.
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
D Thí nghiệm về cảm ứng điện từ Thí nghiệm Vật lí 0
Các chủ đề tương tự

Quảng cáo

Top